Emberhez méltó életet kell biztosítani az erdélyi magyarságnak – beszélgetés Kató Béla református püspökkel

Somogyi Botond 2024. április 27., 07:45 utolsó módosítás: 2024. április 27., 08:00

A közösségi alkalmakat minden áron meg kell tartani, különben felmorzsolódunk – vallja Kató Béla püspök, aki szerint az emberek ma is sok mindent meg tudnának tenni ennek érdekében, ha az együttlét, a közösségi élet fontos számukra. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arról is beszélt az Erdélyi Naplónak, hogy a magyar kormánytámogatás nem szűnt meg, csak a helyzetre való tekintettel szünetel.

Emberhez méltó életet kell biztosítani az erdélyi magyarságnak – beszélgetés Kató Béla református püspökkel
galéria
Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetője szerint csupán a történelmi múlt köt össze a nyugati egyházakkal Fotó: Kiss Gábor

– Lehet-e ünnepi alkalmak, templomszentelések során valós tapasztalatokat szerezni a gyülekezeti élet mindennapjairól?

– Egyértelműen nem, hiszen egy ünnepi alkalom mindig különleges, olyankor a legszebb arcunkat mutatjuk. Bár még egy ünnep során is lehet látni a gyülekezet korfáját, összetételét, azt, hogy miként szervezi meg az ünnepet, létezik-e összefogás, közösségi szellem. Az erdélyi egyházkerület vezetősége a generális vizitációk során – amelyek a világjárvány idején szüneteltek – számos gyülekezetet látogatott meg. A sok beszélgetés, találkozás (a presbitériummal, nőszövetségi tagokkal, vallásórás gyerekekkel) pedig átfogóbb képet ad a közösség életéről, mindennapjairól.

– A magyar kormány támogatásával az elmúlt években számos ingatlan épült, illetve újult meg. Milyen építkezések maradtak még?

– A mintegy ötszáz pályázatból (templomfelújítások, iskolák és óvodák építése) tavaly év elején még húsz nem volt elszámolva. Ez elsősorban a számos engedélyeztetés, a sok bürokrácia és több más ok miatt húzódott el. Az utóbbi időszakra többnyire tornatermek építése, iskolák felújítása, könyvtár kialakítása maradt.

– Olyan gyülekezetek templomai is megújultak, ahol már nincs egy lélek sem. Felmerül a kérdés: nem lett volna-e hasznosabb élő gyülekezetre költeni a támogatást?

– Ez a kérdés kicsit álságos. Amikor Jézusra kenték a drága nárdus olajat, a tanítványok is megkérdezték: nem lett volna jobb a szegényekre költeni a pénzt? Szerintem templomaink egy-egy vidéken mementónak számítanak, emlékműnek, nem is műemléknek. S ha a Dél-Erdélyben, Hunyad megyében található marosnémeti templom felújítására, az azt követő hálaadó istentiszteletre gondolok, ott is tele lett a templom. A környékbeli hívek megfogadták: minden esztendőben elzarándokolnak a templomba. Ennek különös nevelőhatása is van. Azt is le kell szögeznem:

nem újítottunk fel tömegével elhagyott templomokat, hanem csak történelmünkhöz, múltunkhoz tartozó műemlékeket. S az is köztudott, hogy az a gyülekezet, amely öt évvel ezelőtt pályázatot nyújtott be az egyházkerülethez, támogatásban részesült.

– A magyar kormány támogatása rendkívül sokat jelentett erdélyi magyarságunknak. Ez az ismert körülmények miatt megszűnt. Miként befolyásolja az egyházat e változás?

– Úgy fogalmaznék, hogy ez nem szűnik meg, csak a helyzetre való tekintettel szünetel. A nemzeti jelentőségű intézmények pedig továbbra is számíthatnak a támogatásra. Néha jó, ha az ember időnként a nagy lendületben megáll, s elgondolkodik. A megállás a hálaadásnak is a pillanata, amikor rádöbben, hogy korábban mi mindenben részesült, s azokat megtanulja értékelni. Remélem azonban, hogy e nehéz helyzet nem lesz tartós, hiszen léteznek olyan területek, amelyen saját erőnkből erdélyi magyarokként nem tudnánk boldogulni az elmúlt száz esztendő hátrányai miatt. Ezért szükség van arra, hogy mindig is számítsunk az anyaországra.

Kató Béla a Hunyad megyei Alpestesen szól a hívekhez. Az egyház a szórványközösségek megtartására törekszik Fotó: Kiss Gábor

– A támogatások hiánya mellett nőnek a rezsiköltségek, magas az infláció. Hogyan képesek a gyülekezetek megbirkózni e helyzettel?

– Talán a kisebb gyülekezetek helyzete e szempontból nem annyira tragikus, hiszen a nagy templomokat télen eddig sem használták, hanem a kisebb helyekre húzódtak be. Ugyanakkor több vidéki gyülekezetnek van erdeje, fája, valami módon a fűtést megoldja, nyilván nem mindegyik. A székelyföldi gyülekezetek közül pedig többen részesülnek rezsitámogatásban a helyi és megyei önkormányzatok részéről. Viszont

nehéz helyzetbe kerültek a nagyvárosi gyülekezeteink, a nagy templomok, ahol nincs miből pótolni a fűtést. Veszélyes minden olyan helyzet, amely a közösségi életet leszűkíti, megszünteti.

Már a koronavírus-járvány is hátráltatta mindezt, és sajnos a mai napig látjuk a járvány hatását: többen elszoktak a templomba járástól. Ráadásul egyes helyeken bezárják a kultúrházat is, ezért marad az otthon, a televíziózás és a bezárkózás. Hogy ennek milyen következményei lesznek a közösségi életre, még fel sem tudjuk mérni, de biztos, hogy negatív. Ezért folyamatosan összpontosítani kell, s „áron is megvenni” ezeket az alkalmakat. Régen például az iskolákba otthonról kellett egy-egy marék fát vinni ahhoz, hogy fűteni lehessen. Az emberek ma is sok mindent meg tudnak tenni, ha a közösségi élet fontos számukra. Ha mindenki egy kicsit összead, abból közösen lehet élni. A gazdasági válság miatt mindenben visszaesés tapasztalható, ám a közösségi alkalmakat minden áron meg kell tartani, különben szétesünk.

– A romániai magyarság egymilliós lélekszáma azt jelenti, hogy tíz év alatt 200 ezerrel tovább fogytunk. Hogyan érinti ez a református közösséget?

– Az egyházban évtizedek óta követjük a lélekszám alakulását, viszonylag pontos kimutatásaink vannak. Tény, hogy fogyatkozunk. Ám ami ennek kapcsán előállt Erdélyben, az helytelen, mert próbáljuk a hibást keresni. Most viszont nem ennek van az ideje. A negatív folyamat nem most kezdődött, hanem a francia forradalommal, az angol ipari forradalommal, majd a 20. századdal folytatódott, s a 21. századba is úgy léptünk be, hogy a nép, nemzet, egyház, haza nem fontos. Az egyén áll a középpontban, az önmegvalósító ember, akit nem érdekel a közösség. E hedonista életmód gyűrűzik be a Kárpát-medencébe az uniós nyitást követően. Tehát helytelen dolog, ha egymásnak ugranánk, és keresnénk, ki a hibás. Ezért

építkezünk, próbálunk kereteket biztosítani, szervezzük a közösségeket. Mert ennek van egyedül értelme, ha élni akarunk.

Arra kell figyelnünk, hogy az erdélyi magyarságnak biztosítani lehessen az emberhez méltó életet. És ez rajtunk is múlik.

Kató Béla püspököt Somogyi Botond, az Erdélyi Napló munkatársa kérdezi Fotó: Kiss Gábor

– Ezért nagyobb hangsúly tevődik az összefogásra, az adakozásra, az áldozathozatalra?

– Igen. Krisztus odaadta értünk magát. Ebből a keresztyén életformából táplálkozik minden. Úgy maradhatunk meg, ha áldozatot hozunk. Ha ez nincs meg, akkor a pusztulás következik. Csak közösségben lehet boldog életet élni, és megmaradni.

– A Generális Konvent keretében mire figyelnek a leginkább?

– Aggodalmaink folyamatosan Kárpátalja felé fordulnak. Egyházunk történetében a legnagyobb összefogás és gyűjtés történt az elmúlt időszakban.

Tavaly felhívást indítottunk a lelkészi közösséghez is, hogy havonta járuljon hozzá egy alaphoz, amellyel próbáljuk támogatni a kárpátaljai lelkipásztorok fizetését.

Kárpátalján ők maradtak az egyedüli intézményvezetők, akik a falvakban és városokban helytállnak. És amíg ők gondot viselnek a gyülekezetekre, nem menekülnek el, addig ezt próbáljuk támogatni.

– Milyen a kapcsolat a nemzetközi testvéregyházakkal?

– Az utóbbi időben nyugati testvéregyházaink letértek az evangéliumi egyház útjáról. Olyan felfogást követnek, amely a fősodratú aktuálpolitikát tartja szem előtt, behódoltak mindenféle irányzatnak. A legmegdöbbentőbb az volt, amikor az egyik svájci lelkész egy találkozón a következőket mondta: számára a Szentírás csupán bibliográfia, amelyet ugyanúgy lehet olvasni, mint bármilyen más könyvet. Ha az egyház ilyen szintre jut, nem tudom, mi következik ezután. Ilyen helyzetben nehéz a testvériséget megvallani.

Csupán a történelmi múlt az, ami összeköt a nyugati egyházakkal.

Kapcsolataink nem szűntek meg teljesen, a németországi lippei egyházzal továbbra is töretlen a viszony, intézményi szinten is. Viszont a hollandiai egyházak eltávolodtak kelet-európai testvéreiktől, akik nem hajlandóak elfogadni a politikailag korrekt áramlatokat. E feszültséget nem is tudom, hogyan lehet feloldani közöttünk. Lehet, elmaradottak vagyunk és csökönyösek, de úgy érzem, a Szentírást, mint Isten igazságát, törvényét és tanítását, semmi mással nem lehet felcserélni.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.