Szeretetkapcsolat a hosszú házasság titka

Makkay József 2018. február 15., 18:36 utolsó módosítás: 2019. január 06., 08:36

A Házasság hete minden év februárjában ráirányítja a figyelmet a tartós párkapcsolatban élőkre. A Kárpát-medence-szerte elismert Bagdy Emő­ke budapesti klinikai szakpszichológussal és pszi­cho­terapeutával a házasság előtt álló kihívásokról és a boldog párkapcsolat titkairól beszélgettünk.

Szeretetkapcsolat a hosszú házasság titka
galéria
Bagdy Emőke: az ember egyedül nem boldog, mert születésünktől fogva társas lények vagyunk Fotó: Mandiner.hu

– Az elmúlt két-három évtizedben miért változott meg a házasság iránti érdeklődés?

– A család és a családi élet alapköve, a házasság azért rendült meg, mert a családra vonatkozó elgondolások rendkívüli módon megváltoztak. Szemléletes példa erre egy felmérés, amelyet 20 és 25 év közötti egyetemi hallgatók körében végeztünk arról, mit jelent számukra a házasság. Válaszaikban a legtöbben azt mondták: a házasság egy szükséges rossz. Ez a korszellem azt tükrözi, miként érik a fiatalokat különböző hatások a médián át a hétköznapi életet befolyásoló tényezőkig. A házasság- és a családellenes mentalítás azért veszélyes, mert arról szól, hogy a család, amelyben a gyerekek felnőnek, megváltozott. A felnövekvő gyereknek nem tudja azt az élményt nyújtani, hogy érdemes családban lenni és jó házasságban élni.

– Magyarországról érkező hírek szerint nő a házasságkötések száma. Ez mennyire befolyásolható kormányzati politikával?

– Magyarországon javult a statisztika: egy ideje többen kötnek házasságot, ami bíztató jel. Mégis azt mondom, kormányzati politikával egy dolog érhető el: az anyagi támogatás csábító a fiataloknak. Tudományos felméréseink igazolják, nem ez a családalapítás tényét eldöntő alapvető kérdés.

Pszichológiai vizsgálatok alapján a gyerekvállalásnak egyetlen jelentős pszichológiai tényezője van: milyen a párkapcsolat?

Tízezer nő bevonásával végzett nemzetközi vizsgálat szerint párkapcsolatban a nő létszükséglete a biztonság és a szeretet. Ezt várja el a férfitől. Ha a férfi nem veszi őt el feleségül, elmarad ennek az alapszükségletének a kielégítése. A kevés házasságkötés egyik oka az, hogy a nőkben megrendült a biztonságérzet.

– Mennyire „férfiprobléma” ez a kérdés, illetve mi vezetett ennek kialakulásához?

– Ha a férfi-nő komplementaritásban az egyik oldal változik, a másik is szükségszerűen változni fog. Az identitáskutatás azt mutatja, hogy felnőtt az, aki tud adni, elköteleződni, és felelősséget vállalni. A felnőtté válás kora kitolódott. Harmincévesen még nem nősülnek a fiúk, nem köteleződnek el. Ha egy párkapcsolat nem működik, akkor az történik, amit a konzumvilág parancsol.

Úgy bánunk egymással, mint a tárgyakkal: felhasználjuk, elhasználjuk, kihasználjuk és eldobjuk. Ilyen formán a mély elköteleződések nem tudnak kialakulni, hiszen ahhoz idő kell.

A mai liberalizálódott világban a férfiak szexuális szükségleteinek kielégítése nem ütközik különösebb akadályba, emiatt a fiatalok nem köteleződnek el. Ötven 25–30 év közötti diplomás férfit kérdeztünk egy felmérés keretében: közülük senki nem mondta, hogy gyereket és családot szeretne. Ugyanakkor egy hasonló korú női csoportban végzett felmérés eredménye szerint a lányok egy része családot és gyereket akarna, de ehhez pár is kellene. Ilyen körülmények között hogyan jöhetnek létre tartós párkapcsolatok?

– Sok fiatal férfi is elégedetlen a „mai” nőkkel, mert nem találja meg azt, akit szeretne. Milyen típusú nőkre nem vágynak a párválasztó férfiak?

– A férfiattitűd változására a nő elkezdett aktivizálódni, és a feminin arculatot némileg háttérbe szorító, határozott férfias viselkedést vett fel. A nők hagyományos, várakozó nyitottságát felváltotta a keresés, a rámenősség, amitől természetüknél fogva a férfiak menekülnek. Női oldalon is romlott a helyzet: sok egyedül élő megideologizálja helyzetét, és azt mondja, „jól megvagyok egyedül, nem akarok senkihez kötődni”. De ez hazugság, mert az ember egyedül nem boldog. 

Születésünknél fogva társas lények vagyunk.

A nőknek ez a fajta tiltakozása, ami most túlcsapott minden határon – és amit a genderideológiák bőszen táplálnak –, borzalmasat rombolt a férfi–nő viszonyon.

– Mennyire fontos az a modell, amit a párválasztó fiatal magával visz a családjából?

– A jó partnerválasztást tovább lehet örökíteni, mert ez a minta szükséges ahhoz, hogy valaki jó családot alapítson. A gond csak az, hogy ha egy egészséges hangulatú családban felnőtt fiú olyan lánnyal találkozik, aki egészen más kultúrából jött – szülei elhanyagolták, gyűlölte az anyját, vagy éppen árvaházban nőtt fel –, ez a szörnyű szocializációs emlék bejön a házasságba. Az ilyen párkapcsolatból gyakran tragédia származik. Miközben a fiú saját családmodelljét akarja továbbvinni, a lány az sem tudja, hogyan kell családi életet élni, mert csak olyan mintája van, amiből csak a veszedelem, a gyűlölködés és az agresszivitás szűrődött le. Klinikai pszichoterapeutaként sok ilyen esettel találkozom. Amikor két ember összekerül, és kiderül, ki mit hozott a puttonyában, mire az összesodró szerelemből felocsúdnak, már agyonsebezték egymást. Ha valaki szörnyű dolgokat hoz otthonról, ilyen gondolatok foglalkoztatják: jó, ha lesz egy partnerem, mert nem akarok egyedül lődörögni, de azért nem köteleződöm el, nem szülök gyereket, hogy olyan sorsa legyen, mint nekem.

– Milyen gyakoribb panaszokkal járnak önhöz párok?

– Egyik alapvető ok az értékvilágok különbözősége. A férfi és a nő világában mások az értékek, ennek megfelelően a célok és tervek is. Ezekről nincs kellő időben egyeztetés, és megfelelő egymáshoz simuló elfogadás sem. Szembekerülnek, csatázni kezdenek. Nem tudják megtanulni, hogyan kell kulturáltan vitázni és megegyezni. Pedig sok családi vitát egyszerű konfliktuskezelő minták ismeretében tudnánk kezelni olyan alapelv mentén, „hogy ha te másként gondolod is, én szeretlek téged, ezért szeretném megérteni, te miként gondolod ezt, ezért egyeztessünk, és próbáljunk elfogadni valamit az enyémből és a tiedből egyaránt”. Ez a közös nevezőre jutási szándék hiányzik, egymást hibáztatják és okolják.

Egy kliensem azt mondta: nem vagyok hibás, de a férjem elviselhetetlen. Ilyenkor ez az első kérdésem: szeretném, ha megmondaná, mi az ön része e helyzet kialakulásában?

Ha valakiben nincs annyi belátás, hogy belegondoljon, mi az ő része az előállt párkapcsolati konfliktus kialakulásában, akkor nem marad más hátra, mint összebékíteni az elvadult feleket. Hogy megtanulják az egymásra figyelést.

– Mi hiányzik leginkább a mai házasságokból?

– Alapvető probléma, hogy kivesznek a gyöngédség és a szeretet kifejezésnek a természetes testi módjai: nem simogatjuk, nem ölelgetjük egymást, nem mondjuk, hogy jaj de örülök, hogy te vagy a párom. Szóval nincsenek szeretetkifejezések. Ha gyerekként kaptam szeretetet, akkor el fogok jutni oda, hogy adni is fogok. Mert szeretem a páromat, és boldogak szeretnénk lenni. Gyökösi Endre pasztorálpszichológus szerint az erosz, az agapé és a filia három különböző szeretetfajta. A legkönnyebben gerjedő eroszt az agapé emeli olyan magasra, hogy a társam, aki engem boldoggá tesz, annak én hogyan szerezzek örömöt? Úgy, hogy adok. Ha a társamnál észreveszem, hogy nem olyan, amilyen volt, a szeretet azt jelenti, ki tudom mondani: annak ellenére szeretem, hogy ő most olyan. A szeretetem változtathat a helyzeten.

– Mennyire igaz az állítás, miszerint a válással végződő párkapcsolatok leggyakoribb oka a hűtlenség és a családon belüli anyagi gond?

– Ezek már a végszavak: az emberi kapcsolatoknak, a lelki dolgoknak nem oka, hanem története van. Kezeletlenül elfajult helyzetek, elgennyesedő kapcsolati viták juttatják ide a házasságot. Ez vezet el oda, hogy végül az egyik megcsalja a másikat, mert valahol azt a szeretetígéretet kapja, amit nem kap meg saját kapcsolatában. Másrészt az emberek nem anyagi, hanem kapcsolati problémák miatt válnak el. Vagy még az anyagi gondokat is kimagyarázzák. Az olyan kijelentések, hogy „a másik elviselhetetlen, nem lehet vele együtt élni”, hamis tétel.

Két ember kapcsolatában legalább fele-fele arányban oszlik meg a felelősség az előállt kritikus helyzetekért.

– Az európai kultúrkör egyre erőteljesebben hirdeti a házasság alternatívájaként az együttélést.  Jó megoldás ez a fiatalok számára?

– Az elköteleződő párkapcsolatok száma világszerte csökken. Személyes autonómiájuk vágyának görcsében sokan nem adják oda magukat az igazi párkapcsolatnak. Kialakult egy szokás, irány, miszerint nem is kellene összeházasodni, hiszen mi felnőtt, tudatos lények el tudjuk dönteni, jó nekünk papír nélkül is. Csak azt nem veszik figyelembe, hogy az a bizonyos papír nem pusztán papír, hanem egy hatalmas történelmi, társadalmi szimbólum. Mint ahogy a jegygyűrű is szimbólum, a kapcsolat olyan köteléke, amiben a lelki szintek összekapcsolódnak. Egy számomra kedves, 28 éves férfiismerősöm esetét mesélem el, aki azt mondta: ő a párjával jól megvan, ezért nem házasodnak össze. Miután részt vett néhány előadásomon – amelyeken sok kísérleti tanulságot is bemutatok többek között az esküvői rítus páratlanságáról, amelyre a nőnek leginkább azért van szüksége, hogy az életben egyszer ő legyen a leggyönyörűbb tündérkirálynő –, a fiatalember úgy döntött, megházadosik. Utána a pár könnyes szemmel elmondta, mekkora élmény volt ez az életükben. Sajnos a haszonelvűvé vált világ azt kérdi: nekem mi hasznom származik ebből? Nem látnak előre, mert nem tudják, mit hozhat ki egy kapcsolat, ha tényleg szeretetben élnek együtt.

– Hogyan lehetne meghatározni a boldog házasság titkát? Mire ügyeljenek a tartós párkapcsolatra törekvők?

– Ma már sok minden segíti az együttélés tökéletesítését. Ha egy pár ódzkodik attól, hogy pszichológussal beszéljen, kitűnő szakkönyvek állnak rendelkezésére. Ajánlom Milahec Gábor Gyűrű kúra című könyvét, aminek címe egy szójáték. A könyvecske a híres amerikai pszichológus, John M. Gottman harmincezer pár vizsgálata alapján kidolgozott szempontrendszerét tartalmazza. Akárhol is tartunk a párunkkal, üljünk le, és tételről tételre menjünk végig e pontokon. Gottman mit üzen?

Még mielőtt összekötöd az életed valakivel, előtte ülj le vele, és beszéljétek meg, mi lesz a kapcsolatban egyiknek és másiknak a dolga, és mit vállaltok közösen.

Ki fogja kezelni a pénzt, hogyan fogjuk a gazdasági életünket alakítani, milyen elképzeléseink vannak. De kiemelném a kardinális vitapontot, az értékeket. Mi az értékvilágod? Mit gondolsz a párkapcsolatról? Mi a te életfilozófiád? A pénz a legfőbb érték, vagy a családi élet meghittsége, a szeretetkapcsolat, a gyerekek? Akármilyen furcsán hangzik, ezeket mind-mind tisztázni kell.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport