Kárpát-medencei étteremkalauz: szeressük vissza Magyarországot!

Makkay József 2023. október 16., 10:18 utolsó módosítás: 2023. október 16., 19:21

Kiváló színes nyomdai kivitelezésben és 470 oldalas terjedelemben jelent meg az első Kárpát-medencei étteremkalauz. A mintegy 500 vendéglátóhelyet bemutató kiadvány szerzője, Borbély Zsolt Attila elfogulatlanul minősíti a konyhát és a kiszolgálást, fontos gasztronómiai ajánlót nyújtva az erdélyi, délvidéki, őrvidéki, anyaországi, felvidéki és kárpátaljai étteremlátogatók számára. A könyv szerzőjével készült beszélgetés e többéves vállalkozás részleteibe nyújt betekintést.

Kárpát-medencei étteremkalauz: szeressük vissza Magyarországot!
galéria
Borbély Zsolt Attila a frissen megjelent Kárpát-medencei étteremkalauzzal Fotó: Facebook/Borbély Zsolt Attila

– Hogyan született meg a Kárpát-medencei étteremkalauz ötlete?

– Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum alapítója volt az ötletadó, ő kért föl 2019-ben a kötet összeállítására. Egy srófra jár az agyunk, hasonló gondolatok foglalkoztatnak, melyek központjában a magyar reintegráció áll. Nemzeti létparancs a Kárpát-medencei magyar egység felmutatása minél több síkon. Mint ahogy az is, hogy tudatosítsuk magunkban saját kötődéseinket nemcsak az adott kisrégióhoz, ahová születtünk – legyen az a Drávaszög, Somogyország, a Csallóköz vagy Székelyföld – hanem az egész Kárpát-medencéhez. Ezt fejezi ki néhány jól eltalált szóval a Trianon Múzeum jelmondata: „Szeressünk vissza Magyarországot!”.

– Az egységes Kárpát-medence érzetét kínálja, hogy könyvedben nem régiókra leosztva szerepelnek a települések és ezek éttermei, hanem betűrendi sorrendben a délvidéki Adától Aradon, Brassón és Budapesten át Zilahig, Zomborig vagy éppen Pozsonyig. Mennyire volt tudatos a választás?

– Az általad említett szerkesztési elv nagyon tudatos volt, munka közben ötlött fel bennem. Mint ahogy az is, hogy nem szerepel a települések mellett aktuális országnév. Minden magyar magáénak érezheti az egész Kárpát-medencét, ezt igyekeztem kidomborítani. Hadd idézzem a Kárpátia zenekar idevágó dalának néhány szakaszát, az utolsóban van a lényeg. „Ez itt a föld, ami szívembe írta,/ Égő betűkkel hazám nevét./ Karjai hatalmas hegyekként fonják,/ körbe a világ legszentebb helyét (…) Ez itt a föld, ami keblével táplált/ Megannyi idegent, s minden magyart,/ Mégis akadt ki a jóért cserébe,/ Hálából inkább a húsába mart. /Itt bárhova lépek, otthon vagyok, Felettem a csillagösvény ragyog, Köszönt a nap, köszönt a hold. Ahol születtem, ott is halok”. Mi

bárhová lépünk a Kárpát-medencében, otthon vagyunk. Minden okunk megvan így érezni. Senki nem szólhat abba bele, hogy mit érzünk a magunkénak.

– A 430 éttermet és egyéb vendéglátóhelyet bemutató gasztrokalauzod a minőségre fókuszál. Gondolom, sok étterem eleve be sem kerülhetett a közel ötszáz oldalas, szép nyomdai kivitelezésű válogatásba. Hogyan választottad ki a vendéglátóhelyeket, amelyeket feltétlenül meg akartál látogatni?

– Két fontos szempont volt: a minőség és a területi lefedettség. A tesztidőszakot telibe kapta a Covid-járvány, és annak kapcsán foganatosított brutális korlátozások. 2020 novemberétől 2021 tavaszáig Magyarországon több mint fél évig nem működtek az éttermek. Viszont Erdélyben sokfelé igen, a városok járványügyi statisztikái határozták meg, hogy nyitva lehetnek-e a vendéglátóegységek. Így sikerült a tágan értelmezett Erdélyt alaposan letesztelni, a tízezres nagyságrendű lélekszámot elérő városoknak szinte mindegyikébe eljutottam. Jártam többek között Karánsebesen, Resicabányán, Szászvárosban, Szászsebesen, Erzsébetvárosban. De megfordultam még kisebb településeken, így Buziásfürdőn, Herkulesfördőn, Orsován is. Elzarándokoltam olyan kitelepülésekre, mint Kissink, melyeknek éttermeit kiemeli a térséggel foglalkozó legjelentősebb étteremkalauz, a Gault Millau. A kalauz területi lefedettsége nagyfokú Délvidéken: eljutottam Pancsováig, benne van a kalauzban nemcsak Szabadka és Újvidék, de Temerin, Topolya, Óbecse, Nagykikinda, s persze még sorolhatnám. Az anyaországot is igyekeztem hasonló alapossággal letesztelni, persze itt lehetne még dolgozni.

A Felvidék, Kárpátalja, a Drávaszög és Őrvidék vonatkozásában a magyarlakta területekre összpontosítottam. A minőségi éttermek kiválasztásában segítettek az étteremkalauzok, a Tripadvisor s persze helyi jóbarátok is.

– Budapest után Kolozsvárról és Temesvárról mutatsz be legtöbb éttermet. A válogatásban milyen szempontok vezettek? Mennyire volt elvárás a magyar ételeket kínáló konyha, vagy például az, hogy az étlapon legyen magyar szöveg, illetve a pincér értsen magyarul is?

– Az etnikai szempont csak annyiban játszott szerepet, hogy ha volt magyar étterem egy kisebb szórványtelepülésen, az mindképpen a célpontok közé került, de az értékelésnél ez már nem játszott szerepet. Több hangsúlyosan magyar étterem alacsony pontszámot kapott a konyhára, ha nem nyújtott kimagasló teljesítményt, másik oldalról a brassói Sub Tampa meg magasat, annak dacára, hogy úgy beszél az erdélyi konyháról, mintha annak kialakulásához mi magyarok nem tettünk volna hozzá semmit.

Kolozsvár és Temesvár a tágan értelmezett Erdélyben vendéglátás szempontjából a két legszínesebb város. A színvonal tekintetében is élen járnak, ezért szerepelnek több étteremmel a kiadványban.

– A könyv utószavában azt írod, hogy bő két évtizeddel ezelőtt Erdélyben kihívás volt jó pörköltöt vagy halászlét enni, de ez mára megváltozott. A magyar tulajdonú éttermekre vonatkozik ez, vagy az erdélyi román éttermek is nyitnak a régi erdélyi konyha felé, amelyben értelemszerűen meghatározó volt a magyar gasztronómia?

– Igen, gyakran találkoztam román tulajdonban levő éttermekben is magyar ételekkel, halászlével, babgulyással, marhagulyással, somlói galuskával. A régi erdélyi konyha felé egyelőre kevesen keresik az utat, ebben a Trucza Adorján vezette székelyudvarhelyi Pávás csapat jár legelőrébb.

– Több szakember is leírta, hogy az utóbbi két évtizedben Magyarországon gasztroforradalom történt, azaz az anyaországnak sikerült szakítania a kommunista örökséggel. Ez a megállapítás mennyire vonatkozik a Délvidékre, Őrvidékre, Erdélyre, Kárpátaljára és a Felvidékre?

– Őrvidék és a Drávaszög le sem volt maradva soha. Felvidék és a tágan értelmezett Erdély lényegében felzárkózott az anyaországhoz, sőt, Kolozsvár a gasztronómiai kínálat szempontjából a két főváros, Budapest és Pozsony után a Kárpát-medence legizgalmasabb városa. A Délvidéken tapasztalható még némi lemaradás, de itt is találunk olyan éttermeket, melyek bárhol a világon a felső szegmenshez tartoznának. Kárpátaljának már a háború előtt is lett volna mit behoznia, de itt is sok szeretnivaló hely működött. Hogy most mi van, nem tudom, a háború kitörése óta nem jártam náluk. Annyi biztos, hogy a jelenlegi helyzet csak hátráltatja a felzárkózást, ott első számú cél az életben maradás, egyénileg és közösségileg is. 

– Az étteremkalauz nyersanyagát két éven át gyűjtötted 2019-től kezdve, amibe beleszólt a koronavírus-járvány időszaka is. Mennyire érintette hátrányosan munkád ez az időszak? Hogyan látod, ha ma vágnál bele, a könyv másként nézne ki?

– Igen, másképp nézne ki, hiszen nagyon sok étterem nyílt, amit azóta sikerült meglátogatni. Hadd utaljak például a legfrissebb balatoni csúcsélményekre: a balatonfüredi Noon hotel Lua étterme, csopaki Vasüzlet és Resti, balatonszőlősi Casa Christa, tihanyi Füge és Vinarius. De mondhatnék budapesti, temesvári vagy akár péterváradi éttermeket is. Ezek mind benne lennének a kalauzban. Viszont hadd jegyezzem meg, hogy

ha a kalauzba nem is, de a karpatiaettermek.hu oldalra felkerült az értékelésük, ahol egyébként az összes teszt megtalálható, több fotóval, mint amennyi a kötetben látható.

Itt annak a kb. 200 étteremnek és kávézónak is megvan az anyaga, ami terjedelmi okokból kimaradt a kalauzból.

– Borbély Zsolt Attilát az utóbbi három évtizedben elsősorban közíróként tartja számon a közvélemény, aki erdélyi és magyarországi lapokban politikai témájú cikkeket, tanulmányokat ír. A gasztronómiai aktivitásod Dorozsmai Endre név alatt vált ismertté, jó ideje azonban saját neved alatt vállalod mindkét szakterületet. Hogyan viszonyulnak ehhez az olvasóid?

– Még nem kaptam erre nézve semmilyen visszajelzést. A Dorozsmai Endre írói álnevet kereken húsz éve, 2003-ban választottam, amikor egyik volt tanítványom, aki akkor éppen a Demokrata kulturális rovatát vezette, felkért, hogy írjak étteremkritikákat a lapba. Külön akartam választani a közéleti szerepvállalást a gasztronómiaitól. 2020-ban viszont kifejezetten arra kaptam felkérést Toót-Holló Tamástól, a Magyar Nemzet akkori főszerkesztőjétől, hogy saját néven írjak gasztronómiai tárgyú szövegeket a Repeta rovatba, így azóta minden helyen elmondom, hogy a Dorozsmai Endre név mögött is engem lelhet meg az olvasó.

– Tapasztalatból tudom, hogy remekül főzöl, tehát nem csak írsz a gasztronómiáról, hanem alaposan dokumentálódsz, értesz is hozzá. Honnan ered a gasztronómia iránti elköteleződésed?

– Harminc éve kezdtem éttermekbe járni a felfedezés szándékával egyik volt barátomnak, Bogáthy Zoltánnak az ihletésére, akit azóta messze sodort a sors, a fősodratú tudatmosás meg a woke-őrület. Nem sok időbe tellett, hogy megszülessen bennem a vágy, hogy a kóstolt ételeket otthon reprodukáljam.

A kilencvenes évek második felében egyik kedvenc foglalatosságom volt, hogy ha vendég érkezett, akkor szabályos éttermi étlappal vártam, erről sokat mesélhetnének közös barátaink

és harczostársaink Toró T. Tibortól András Imréig. Az étlapot később fix 5 fogásos ételsor váltotta fel. A kilencvenes években hatásomra a család férfitagjai – apám és öcsém is – elkezdtek főzni. Apám a füstölésben, sütésben mélyült el, öcsém főleg a lisztkezelés (kenyér, pasta, pizza), a fermentálás és a felvágottak világában, beleértve nemcsak a csabai kolbászt, de a bresaola-t és coppa-t is. 

– A bemutatott félezer vendéglátóhely közül vannak-e kiemelkedő kedvenceid? Olyan éttermek, ahova bármikor szívesen visszatérnél időt, pénzt és távolságot nem kímélve?

– Sok ilyen van. Első helyen a Pávát említem ismét, mert amit ők tesznek Székelyföldön – Taste of Trasylvania fesztivál, „Salt is Mine” vacsora a parajdi sóbányában, régi receptúrák, technológiák előásása (pl. hurut), új alapanyagok használatba vétele (pl. kovászolt medvehagymatermés), Kövi Pál legendás könyvének újrakiadása, gasztroakadémia alapítása – az Kárpát-medencei szinten is példa nélküli. Ahhoz hasonlítható, amit Molnár B. Tamásék tettek, de egyesületi formában, szakmai összefogás eredményeként. Többször jártam, és bármikor örömmel visszamennék a szintén udvarhelyi Schwartzba.

Kedvenceim között van a balatonszemesi Kistücsök, a szegedi Alabárdos, a békéscsabai Kisvendéglő a Hargitához illetve a Veszely csárda, a brassói Pilvax, a kézdivásárhelyi Jazz bisztró,

a sepsiszentgyörgyi Szikra, a bálványosi Gasztrolab, a csíkszeredai Rubiq. Katartikus élményt nyújtott, de árbeli pozicionáltsága miatt aligha lehet törzshely a bálványosi Fork, a tatai Platán, a turai Clarisse, továbbá a fővárosi Textúra, a Stand, a Caviar and Bull és a Salt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport