Sorsunkért ne a génjeinket okoljuk

Dénes Ida 2013. május 03., 18:44 utolsó módosítás: 2013. május 07., 13:28

Közismertsége és elismertsége máig töretlen: előadásaira alig fér be a közönség. Czeizel Endre magyarországi orvos-genetikussal véletlenekről, törvényszerűségekről és a szabad akarat hatalmáról beszélgettünk.

 


– Hogyan lett önbõl éppen genetikus? A manapság sem mindennapos hivatás akkoriban még kevésbé számíthatott
átlagosnak.

– Amikor én 1953 és ’59 között egyetemre jártam csak a marxizmus és leninizmus keretében hallottunk a genetikáról, mint valamilyen imperialista ármányról. Mivel nem tanultunk genetikát, szóba sem jöhetett, hogy bárki is genetikus legyen, én sem tervezhettem ilyesmit. Szülészorvos akartam lenni: Semmelweis Ignác, az anyák megmentõje határozta meg küldetéstudatomat. Fiatal orvosként tapasztalnom kellett, hogy a magzatot szinte semmibe veszik, én pedig megmentésükrõl álmodoztam. Csak egy példa: éppen papírokat töltöttem ki egy 22 hetes elvetélt magzatról, amit le kellett küldeni a kórbonctanra. Egyszer csak mellém áll az alorvos, s azt mondja: de hülye vagy, húzd le a vécén, s akkor nem kell semmit kitöltened. Nem volt õ gonosz, csak munkájába belefáradt ember. Engem ez a tanács mégis sokkolt. 35 évesen megvédtem a kandidátusi dolgozatomat a magzati ártalmakról, majd közbeszólt a történelem: Hruscsov Amerikába utazott. Ott azt látta, hogy a hibrid kukorica sokkal jobb terméseredményekkel büszkélkedhet: elmagyarázták neki, hogy ez a modern genetikának köszönhetõ. Hazatérte után Hruscsov engedélyezte a genetikát, és Magyarország, mint szovjet szatellit-állam, ugyanígy járt el. Választás elõtt álltam: legyek szokványos szülészorvos vagy kövessem a genetika új útját. Visszatekintve úgy gondolom, jól döntöttem. Akkori választásom pozitívuma volt, hogy nem voltak elõttem nagy öregek, akik „ráülhettek” volna a fiatalok fejére, ám ez egyben hátrányt is jelentett, mert nem volt kitõl tanulni. Szerencsémre ’69-ben kaptam egy dán, majd ’71-ben egy angol ösztöndíjat. Szerettem volna kutatásokat végezni, de a laboratóriumi vizsgálatok helyett végül a közegészségügyi genetikát választottam.

– És milyen út vezetett a genetikától a sajtószereplésekig?

– Hogy genetikus lettem, kicsit a sors hozta, és sok minden a véletlenen múlt. Hasonló a helyzet a televízióval is. Hozzátartozik a történethez, hogy mivel az 1956-os forradalom idején „rosszul viselkedtem” – a Szovjetunióval szembeni szabadságharcnak tartottam és nem ellenforradalomnak –, bár nem rúgtak ki az egyetemrõl, de megbélyegeztek, emiatt nem maradhattam tanítani. Így vagy egy vidéki kórházban dolgozhattam volna, vagy falusi körzeti orvosként. De a feleségem évfolyamtársam is volt, egy személyzeti osztályvezetõ pedig nagyon kedvelt bennünket, így helyet kaptunk Budapesten az Országos Közegészségügyi Intézetben. Eleinte nem foglalkozhattam genetikával, ám egy idõ után arra is mód nyílt. Egy országos közegészségügyi intézet számos területen tevékenykedik, ezért gyakran érkeztek oda újságírók. Kiderült, hogy mikrofon elõtt az orvosok nagy része vagy elkezd makogni vagy mindenféle latin szavakat mond. Valahogy hozzám is elkerültek az újságírók, és nem tudom miért, de én el tudtam nekik magyarul mondani, hogy éppen mirõl van szó, ezért kezdtek megszeretni. 1973-ban pártunk és kormányunk új népesedéspolitika mellett döntött. Akkor határoztak úgy, hogy a genetikát is népszerûsíteni kellene. Valakinek pedig eszébe jutott, hogy a közegészségügyi intézetben dolgozik egy fiatal orvos, aki ügyesen beszél. Így fõmûsoridõben elindult Az öröklõdés titkai. Sokat számított az is, hogy nem volt olyan sok csatorna mint manapság. Az öröklõdés titkai mindenesetre akkora feltûnést keltett, hogy másfél év múlva a Születésünk titkaiban már a családtervezésrõl kellett beszélnem. Aczél György „elvtárs” állítólag egy nemzetközi sajtóértekezleten azt mondta, hogy a szocializmus elõnye a kapitalizmussal szemben abban is meglátszik, hogy amikor egy fiatal genetikus elkezd a tudományról beszélni, kiürülnek az utcák, és mindenki azt nézi, míg a kapitalizmusban ugyanezt legfentebb pornográf filmekkel lehetne elérni. Sokszor eszembe jut, hogy ez bármilyen paradox, van egy kis igazság benne, mert amióta kapitalizmus van, nem nagyon kell a tudomány a televíziónak és a médiának. Ma elképzelhetetlen volna, hogy fõmûsoridõben ilyesmit közvetítsenek, és ez nagyon nagy baj.

– Mennyire határoz meg minket a szüleink öröksége?

– Az emberre a Galton-féle szabályok jellemzõek: a sokgénes öröklõdés, az õsörökség-törvény – vagyis, hogy az ún. családi közös gének generációról generációra megfelezõdnek–, és a „visszatérés az átlaghoz”. Ezer génpár felelõs például az emberi értelmi adottságokért. Összesen 25 ezer génpárunk van, ebbõl 10 ezer az agyunkkal kapcsolatos. Az õsörökség-törvény szerint az utód sokkal inkább hasonlít a szüleihez, mint másokhoz, de ha egy-egy szülõ valamilyen kivételes – akár jó, akár rossz irányba halad–, akkor a gyermek az átlag fele tart vissza. Ezért egy okos és egy buta ember gyereke nem buta lesz, hanem átlagos. Két nagyon okos ember gyereke viszont sokkal nagyobb valószínûséggel lesz okosabb, mint két buta emberé. Ám ezeknél az alaptörvényeknél sokkal fontosabb, hogy a gének csak a lehetõséget teremtik meg, tõlünk függ, hogy mit hozunk ki belõlük. Én ezt érzem a legfontosabb genetikai tanulságnak: a sorsunk a kezünkben van. A gének csak a lehetõségbirodalmat határozzák meg, nem a végzeteink. Fogantatásunkkor kialakul egy genetikai tervrajz, de hogy abból mi valósul meg, az attól függ, hogy milyen családba születünk, milyen iskolába járunk, milyen kortárs hatások érnek bennünket. Ez utóbbi területen nagy problémákat látok, mert míg ötven-száz évvel ezelõtt a gyerekek felnéztek arra, aki a legjobban tudott szavalni, legjobban tudott latinul vagy a legjobb matekos volt, ma az a kihívás, hogy ki kezd el hamarabb cigizni vagy ki próbálja ki hamarabb az ecstasyt. Negyedik tényezõ, hogy milyen társadalomban élünk, a társadalom milyen lehetõséget teremt. A külsõ feltételek mellett pedig ne feledkezzünk meg a szabad akaratról sem. A modern genetika tanítása: ne a génjeinket okoljuk!

– Merre tart egyébként a modern genetika?

– A tudományág forradalma 1953-ban kezdõdött, amikor megértették a DNS szerkezetét és 2003-ban csúcsosodott ki, amikor megfejtették a teljes emberi géntérképet. Ez utóbbi teljesen új orvoslást hoz létre, mert Amerikában például bárki géntérképét elkészítik és megmondják, hogy milyen betegségben fog meghalni. DNS-ünkben 120 év van kódolva, és ha tudhatom, hogy melyik az a néhány betegség, ami a legnagyobb valószínûséggel leselkedik rám, tehetek ellenük, hogy minél kisebb szerencsétlenséget okozzanak. Genetikai szempontból minden egyes ember más, ezért az új orvoslás genetikailag orientált, egyénre lebontott orvoslás lesz, amikor már nem mindenkit minden betegségtõl kell védeni, hanem mindenkit speciálisan. DNS-ünk „megmondja” majd, hogy pontosan milyen gyógyszer, milyen adagban alkalmazandó és milyen konkrét mellékhatások várhatóak. Vagyis egy teljesen más orvoslás képe rajzolódik ki, azzal a lényeges következménnyel, hogy ha ez általánossá válik, az emberek nagyjából húsz évvel fognak tovább élni, s ebbõl nagyon nagy társadalmi probléma származik: ki tartja el a hosszú életû idõs embereket? Az is kérdéses, hogy fel van-e készülve az emberiség arra, hogy a számos idõskori éveit jól tölthesse.

– Foglalkozott magyar géniuszok kutatásával is. A sok egyedi eset mutat valamilyen általános törvényszerûségeket?

– Több mint negyven éve végzek genetikai tanácsadást, és sokszor nagyon nehéz helyzetekkel szembesülök, gyakran szinte depressziósan megyek haza. Arra persze nagyon büszke vagyok, hogy néhány tízezer gyerek nekem is köszönheti, hogy világra jött, ha csak ezt nézném, elégedett lehetnék. De a munkámhoz olykor az is hozzátartozik, hogy 18-20 hetes terhes fiatal nõnek – aki beleélte magát, hogy kisbabája lesz, már azt is kigondolta, hogy mi lesz a neve, hol lesz a gyerekágy– kell a szemébe mondanom, hogy a méhében egy súlyosan rendellenes gyerek fejlõdik, és két rossz döntés között választhat: megtartja, és a gyermekkel együtt egy életen át szenvednek vagy elveteti. Mindig úgy gondoltam, hogy amikor nyugdíjba vonulok, az élet naposabb oldalával fogok foglalkozni, köztük a magyar géniuszok kutatásával. Ám hamar rá kellett jönnöm, hogy naiv voltam, mert a géniuszoknak nem napos az élete. Mindenesetre általános tanulságokat levonhatunk: érdekes, hogy a zenei tehetség nagyon korán jelentkezik és nagyon nagy a családi halmozódás. A költõk esete teljesen más. Petõfi édesapja például egy szlovák mészáros volt, édesanyja pedig egy analfabéta cselédlány. Míg a zenészek esetében a piramismodell jellemzõ – a nagyapának szép hangja van, a fia már muzsikus és az unoka már géniusz, aztán tér vissza az általános felé–, a költõkre a gejzírmodell érvényes. A semmibõl jönnek, a semmibe térnek vissza. A nagy magyar képzõmûvészek szülei sosem tudtak festeni, viszont a gyerekeik 50 százaléka újra képzõmûvész lett. A matematikusokról nagyon korán kiderül tehetségük. Bolyai Jánoska például 5 éves volt, amikor Marosvásárhelyen a pityókát hámozta, és fölkiáltott, hogy „Mama, értem a szinusztételt!”. A tehetség úgy tör ki belõlük, mint vulkánból a láva, és erõs az öröklött matematikai gének hatása is. Idáig képzõmûvészekkel, muzsikusokkal, költõkkel és matematikusokkal foglalkoztam, de foglalkoztat, hogy hogyan lehetne megfogalmazni a társadalmilag legfontosabb tehetségmodelleket: kibõl lesz jó pedagógus? Kibõl lesz jó orvos? Kibõl lesz jó politikus?

 Czeizel Endre

Orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora, 1935. április 3-án született Budapesten. 1959-tõl az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa, 1973-ig a János Kórház szülészeti osztályának családtervezési tanácsadója. 1973-ban lett az OKI (Országos Közegészségügyi Igazgatóság) Humángenetikai és Teratológiai Laboratórium, majd 1984-ben Osztályának fõorvosa és a WHO együttmûködési központ igazgatója. 1973 óta végez genetikai tanácsadást. 1996-98 között a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet fõigazgatója. Jelenleg a Genetikai Ártalmak Társadalmi Megelõzése Alapítvány tudományos igazgatója, számos tudományos társaság tagja. Fõ kutatási területe az öröklõdés, a genetikai ártalmak, a veleszületett adottságok vizsgálata valamint az epidemiológia. Kiemelkedõ szerepet vállalt a genetikai ismeretterjesztésben. Több televíziós sorozat szerkesztõ-mûsorvezetõje. Létrehozta a veleszületett rendellenességek országos nyilvántartását, bevezette a genetikai tanácsadás szervezett módszerét, kidolgozta az optimális családtervezési modellt.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.