Mindig a saját fejéből kinézve látta a világot – interjú Dáné Tibor Kálmánnal, a Művelődés folyóirat leköszönő főszerkesztőjével

Nánó Csaba 2021. június 25., 08:06

A csillagászat érdekelte, tudását szerette volna másokkal is megosztani, így az ismeretterjesztés felé fordult. Nehéz időszakban vette át a Művelődés folyóiratot, az utóbbi években elért eredmények az ő elképzeléseit igazolják. Dáné Tibor Kálmán főszerkesztő a napokban nyugdíjba vonul.

Mindig a saját fejéből kinézve látta a világot – interjú Dáné Tibor Kálmánnal, a Művelődés folyóirat leköszönő főszerkesztőjével
galéria
Dáné Tibor Kálmánnak sokat köszönhet az erdélyi magyar közművelődés Fotó: Váczi Roland

– A tanügyben kezdte a pályáját, de később a művelődésszervezés, ismeretterjesztés, írás felé fordult. Hogyan történt ez az átmenet?
– A csillagászatnak köszönhetek mindent. Gyerekkoromban elkezdtem a csillagok felé fordulni, sokat néztem az eget, ebben édesapám és az ő könyvtára sokat segített. Ezért végeztem matematikát, hiszen a csillagászat Kolozsváron a matematika kar keretében működött. Hamar rájöttem, hogy abban az időben csillagász nem lehetek, kutatással nem fogok tudni foglalkozni, főleg magyarként nem lehetett ilyen pozíciókba bejutni a csillagvizsgálóba. Így aztán korán elkezdtem tudományos ismeretterjesztéssel – főleg csillagászati írások közlésével – foglalkozni. Tanárkodásom idején is írtam különféle lapoknak. Ennek köszönhetem, hogy másfél évet eltölthettem A Hét című folyóirat tudományos rovatánál.

Amellett, hogy írtam, szabadegyetemeket szerveztem: az Ember és természet, illetve a Csillagászat és űrkutatás kollégiumokat.

Az előbbit Imreh István genetikussal, az utóbbit Pál Árpád csillagászprofesszorral együtt irányítottuk. 1990 után tanfelügyelő lettem, majd rövid ideig a Kriterion Kiadónál dolgoztam. 1993-ban Kötő József meghívott az akkor alakult RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Művelődési és Egyházügyi Főosztályára előadónak, tehát művelődésszervezéssel kellett foglalkoznom. Ugyanez a csapat az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) országos elnökségét is irányította, ott én titkár lettem.

– Részben politikai, másrészt kulturális szervezetben töltött be vezető szerepet. Milyen lépéseket tudott tenni a művelődésszervezés irányába?
– Kezdetben inkább szervezői és adminisztratív szerepem volt mindkét intézménynél. 1989 előtt a szabadegyetem volt az egyik olyan kulturális fórum, amelynek működését kellő felügyelettel, de még engedélyezte a kommunista hatalom. A tanítás mellett a szabadegyetem számomra hallatlanul izgalmas dolog volt, hiszen érdekes emberekkel találkozhattam. Tehát amikor a főosztályhoz kerültem, volt már egy művelődésszervező hátterem. Annak a csapatnak két feladata volt: az RMDSZ vonalán a kultúrpolitikának az alakítása, az EMKE országos elnökségének pedig az elképzelések gyakorlatba ültetése. Lényegében mindkettőt Kötő József vezette. Érdekes munkakör volt, mert többek között civilszervezeteket kellett létrehozni, azoknak legalább nagyvonalakban jövőképet adni és irányítani a szabályszerű működés felé. Próbáltuk például meghonosítani magyar közösségeinkben a tanulótársadalom fogalmát. Munkakörünkhöz tartozott a Magyar Házak létrehozásának támogatása szórványban, amelyekben nemcsak kultúraszervezés folyt, hanem a közösség adminisztratív gondjait is onnan próbálták megoldani. 1996-ig, amíg az RMDSZ ellenzékben volt, a két intézmény együttélése működött.

Amikor a szövetség kormányzati tényező lett, attól a pillanattól kezdve érződött, hogy az RMDSZ és az EMKE közötti kapcsolat recseg-ropog.

Ellenzékben ugyanis az érdekvédelmünk inkább érzékeny volt saját civil társadalmára, amikor viszont kormánytényező lett, egyértelmű, hogy a hatalom oldaláról látta a közösségi gondokat. Tehát súrlódások keletkeztek, az RMDSZ is szembekerült a saját civil társadalmával, ami elkerülhetetlen folyamat volt. Innentől kezdve érződött a feszültség a főosztály és az EMKE országos elnöksége között is. A politikum elvárta, hogy a kulturális egyesület az ő szája íze szerint cselekedjen, a civil társadalom pedig azt várta az EMKE-től, hogy ha már ott van a politika közelében, akkor többet és jobban segítse őt. 2001-ben adódott a lehetőség, hogy a két intézmény szétváljon. Az EMKE megtartva az RMDSZ támogatását önálló irodaként kezdett működni. Különvált a kultúrpolitika szervezése és végrehajtása. Én az EMKE oldalán maradtam.

– A Művelődés folyóirat élére 2013-ban került. Mi késztette arra, hogy e munkát elvállalja?
– Összetett dolog. Húsz évig főleg az EMKE szolgálatában álltam, de a kultúrpolitika alakításában is részt vettem. Sok kulturális társadalmi folyamat indult be, sokat építettünk (fizikai szempontból is), ezekből én is részt vállaltam. Ez jó érzés volt. Ügyvezetőként az EMKE-nél gazdasági dolgokért is feleltem, a pénzek kezelésével mindig óvatosan bántam, mert a magánéletemben is a pénz soha nem volt célja az életemnek, hanem eszköz az elképzeléseim megvalósítására. Igyekeztem a közpénzekkel is úgy gazdálkodni, hogy ezek mindig célba érjenek, és visszajussanak a közösséghez. Később azt éreztem, hogy két évtized után szakmailag nem tudok előre lépni. Volt egy másik tényező is, ami befolyásolta a váltásomat. 2010 után ugyanis a magyarországi kulturális hatalom, amely részben fenntartója az EMKE-nek, egyre inkább jelezte, hogy részéről nem kívánatos személy vagyok az intézmény élén. Az alapvető probléma az volt, hogy az EMKE-t az RMDSZ egyfajta csatlósának tekintették, a magyar kormánynak és az érdekképviseletnek pedig akkoriban elég rossz viszonya volt. Egyre kevésbé érkeztek az anyaországi támogatások, ugyanakkor hiába is hívtuk meg a különböző kulturális hatalmi tényezőket Magyarországról, nem jöttek el személyesen a rendezvényekre, időnként levélben ismerték el munkánkat. Úgy éreztem, ártani fogok, ha ott maradok. Azóta persze helyrejött a viszony a felek között, de én már nem voltam ott. 2013 tavaszán jelent meg a megyei tanács kiírása a Művelődés főszerkesztői állására, mivel elődöm nyugdíjba vonult. Tévhit, hogy az RMDSZ küldött oda, én pályáztam meg, mert a közművelődési folyóirattal régóta voltak elképzeléseim. Ezeket arra alapoztam, hogy húsz évig gyakorlati művelődésszervezéssel foglalkoztam, volt a sajtóval is kapcsolatom, hiszen többek között a Géniusz nevű lapnak alapító-főszerkesztője (is) voltam. Szerettem volna a gyakorlati művelődésszervezési ismereteimet elméleti síkon értékesíteni.

– A Művelődés folyóirat logisztikailag sem állt valami túl jól…
– Ismertem a helyzetet, amikor elvállaltam a feladatot. Ismertem a szerkesztőség munkakörülményeit, és tudtam, hogy az állások blokkolva voltak. Akik ott dolgoztak, a főszerkesztő kivételével, külső munkatársak voltak. Miután feloldották a tiltást az állásokra nézve, rögtön alkalmaztam azokat a kollégákat, akik bedolgoztak, utána pedig újakat is felvettem. Kialakítottunk egy viszonylag fiatal csapatot. Az EMKE Szabédi Emlékházában kaptunk helyet a szerkesztőségnek, méltóbb körülmények közé tudtam helyezni a lapkészítést. Ugyanakkor változtatni kellett a lap külalakján, árán is.

– Főszerkesztőváltáskor általá­ban a lap változhat tartalmi szempontból is. Ez mennyire érintette a Művelődést?
– Részben tartalmi szempontból is történt váltás. A lapot két lábra állítottam, ez nagyrészt sikerült. Szerettem volna, hogy az általános kultúra, művelődés iránt érdeklődők kapjanak érdekes, hiteles írásokat. Úgy érzem, ezt meg tudtuk valósítani, mert olyan személyek közöltek a lapban, akik saját munkaterületükön hitelesek. A rovatokat nagyrészt megtartottuk, melléjük újakat is behoztunk. E mellett arra is gondoltam, jó lenne a lapban tükrözni a hazai magyar közművelődés lényegét, működését. Ebből is sok mindent megvalósítottunk, de úgy érzem, ahhoz, hogy hitelességgel tudjam bemutatni a közművelődési életet, szükség lett volna olyan riporterre, akit meg tudunk fizetni, és aki elmegy a helyszínre tudósítani, emberekkel kapcsolatot teremteni. Így sem panaszkodhatom, hiszen van olyan mellékletünk, amely kifejezetten egy-egy gyakorlati közművelődési témára összpontosít.

Büszke vagyok arra, hogy mellékleteket adtunk ki, általában évente négyet. Magyar Házakat mutattunk be, minden évben megjelentettük a kulturális díjazottak méltatásainak mellékletét.

Szintén sikeres volt a régiós melléklet, amelyben Erdély kisrégióinak kulturális értékeit próbáltuk bemutatni. Az olvasókkal való találkozók mellett sikeresek voltak az általunk szervezett Művelődés-estek. Sok fiatal szerzőt tudtunk becserkészni.

– Visszavonulása után biztosítva van a Művelődés jövője?
– Nem titok, hogy Benkő Levente lesz az új főszerkesztő. A lap eddig úgy működött, hogy nekem kötelező módon fel kellett vállalni a menedzsment részt is – gazdasági ügyek, terjesztés, új honlap kialakítása stb. –, Levente pedig a lap szerkesztésén, összeállításán dolgozott. Neki hatalmas szakmai tapasztalata van e téren, sokat beszélgettünk arról, hogy elvállalja a főszerkesztést, és másfél-két éve egyre inkább próbáltam bevonni az adminisztratív ügyek intézésébe is. Biztos vagyok, hogy ő is bele fog rázódni, én mellette leszek, ha tanácsot kér. Egy dolgot kérek tőle: a lapon látszódjon, hogy új főszerkesztője van, tehát bátran jöjjön új elképzelésekkel, ötletekkel.

– Mennyire fog hiányozni az a nyüzsgés, izgalom, ami ezzel a pályával járt?
– Egyre inkább vágyom arra, hogy több időt töltsek az íróasztal mellett. Vannak témáim, amelyeket szeretnék megírni. Ugyanakkor amennyiben lehet, több időt szeretnék tölteni az unokáimmal is. Hogy mennyire lesz szükség arra, amit szeretnék megírni, nem tudom. Egy biztos: egy ember nagyon érzi a szükségét, és az én vagyok. Ebből indulok ki, hiszen 67 évesen akárhogy próbálok visszatekinteni, mindig csak az én fejemből kinézve láttam a világot.

Dáné Tibor Kálmán
Kolozsváron született 1954. március 31-én. 1979-ben elvégezte a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika szakát. 1979 és 1981 között tanárkánt dolgozott Egeresen. 1981–1982 között A Hét tudományos rovatának szerkesztője volt. 1982–1991 között tanár volt Mócson, majd Kolozsváron. 1991–1992-ben tanfelügyelőként, 1992–1993-ban a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőjeként tevékenykedett. 1993-tól az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztályán előadó, 1997–2001 között főosztályvezető volt. 1993-tól az EMKE országos titkáraként, 2003-tól ügyvezető elnökeként, 2008-tól 2013-ig elnökeként dolgozott. 2008-ban posztgraduális képzésen Kulturális Mediátor szakirányú diplomát szerzett az ELTE-n. 2013-tól a Művelődés folyóirat főszerkesztője.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport