Jogsértések: tíz perből egyet nyert meg

Makkay József 2018. március 09., 19:33 utolsó módosítás: 2018. március 09., 19:37

Az erdélyi magyarokat ért jogsértések terén mintegy harminc pert indított eddig. Több erdélyi magyar civilszervezet alapító tagjaként Árus Zsolt eltökélt szándéka, hogy minél több romániai magyar jogsértést a nemzetközi közvélemény elé kell tárni. A gyergyószentmiklósi jogvédővel beszélgettünk. 

Jogsértések: tíz perből egyet nyert meg
galéria
Árus Zsolt: az itthon vesztes pereket nemzetközi bíroságra kell vinni

– Az erdélyi magyar sajtóban időről időre megjelenik, hogy Árus Zsolt jogsértések ügyében perel. Ezt magányos farkasként teszi, vagy többen vállalják a jogi eljárást?

– A helyes válasz az is-is. Amikor ebbe belevágtam, akkor még tagja voltam a Székely Nemzeti Tanács elnöki tanácsadó testületének, és az ott végzett munkával kapcsolatban indítottuk el az első eljárásokat néha az Izsák Balázs, máskor az én nevemben. Ezt követte Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere elleni hatósági visszaélés, amikor vele egyeztetve indítottam néhány eljárást. Később a Jogaink nevű egyesület szakmai támogatásával tettem jogi lépéseket. Most pedig épp bejegyzés alatt áll az a jogvédő alapítvány, amelynek egyik tevékenysége a hasonló eljárások indítása lesz. Tehát eddig magánemberként kezdeményeztem, de legtöbb esetben másokkal is konzultálva, és ez a jövőben várhatóan még inkább így lesz. Hogy a helyi közösségről se feledkezzünk meg: ilyen szinten egyeztetéseket ugyan nem folytattam, de rendszeresen kapok visszajelzéseket. Sokszor ismeretlenek állítanak meg az utcán, és véleményt mondanak, illetve javaslatot tesznek.

– 2015-ben titkosszolgálati lejárató kampány miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a főügyésznél. Ma mennyire van jelen életében ez a láthatatlan háttérhatalom?

– Annyira látványosan sem azelőtt, sem azután nem tapasztaltam ezt, de attól még nyilvánvalóan ott van. A feljelentést azért tettem, mert az interneten, illetve nyomtatott formában Gyergyószentmiklóson lejárató leveleket szórtak szét. Ezekből egyértelműen kiderült, a leveleket terjesztők sok mindent tudnak rólam:

mindenik tartalmazott igazságmagvakat, főleg olyan, sok évre visszamenő, nem nyilvános információkat, amelyeket titkosszolgálati eszközökkel lehet csak begyűjteni.

Példaként említek egy történetet: 2015 februárjában írtam egy elektronikus levelet Budapest V. kerülete polgármesterének, s rá néhány napra telefonon (vajon honnan tudták a telefonszámomat?) beidéztek a korrupcióellenes ügyészségre, hogy arról a bizonyos levélről faggassanak.

– Hány pert indított eddig, és ezek milyen stádiumban várják a végleges bírói döntést?

– Ha csak a pereket nézzük, akkor most 33-nál tartunk. Első látásra ez nagy szám, de közülük több is olyan, hogy egy eljárásból következett. Például azért, mert a perben később panaszt tettem a jogszerűtlenül eljáró ügyészek és/vagy bírák ellen az Igazságügyi Felügyeleten, majd annak is per lett a vége, mert a felügyelet nem végezte a dolgát, csak maszatolt. Szintén több eljárás lett abból, hogy petícióban kértem a megye prefektusát, tegye a dolgát, és gondoskodjon arról, hogy a megyében működő intézmények biztosítsák az anyanyelv használatának jogát. Ez a szám is mutatja: akármerre nézünk, a hatóság semmibe veszi jogainkat.

A perek közül jogerős ítélet eddig 15 esetben született. A mérleg akár lehangoló is lehet, hiszen csak egy döntés pozitív.

Ráadásul a megye prefektusa, aki ellen pert nyertem, azóta is szabotálja annak végrehajtását.

– Nem töri le ez a tíz százaléknál kisebb „sikerarány”?

– Én inkább jellemzőnek mondanám ezt, ami jól mutatja, hogy miként viszonyul a romániai igazságszolgáltatás a kisebbségi jogokhoz. Ugyanakkor az idehaza vesztes perek mind lehetőségek arra, hogy azokat tovább vigyem az emberjogi bíróságra, ahol eddig öt esetben fogadták be keresetemet. Strasbourgban két szakasza van az eljárásnak: egyszer arról döntenek – inkább formai szempontok alapján –, hogy a kereset befogadható-e, és csak később kerül sor az érdemi döntés meghozatalára. Van ugyanakkor további 35 olyan ügy, amiben elsősorban közvetítő szerepet vállaltam a bepereltek és a Jogaim egyesület között. Ezek jellemzően zászló- meg községháza-perek, s ott a jogerősen lezárult 20 közül kettő, Korond és Székelyudvarhely nyert, öt ügy pedig arra vár, hogy Strasbourgban eldöntsék, befogadják-e. A Diszkriminációellenes Tanács esetében is sajnos azt tapasztalom, hogy döntéseik megalapozottsága megkérdőjelezhető: túlzás volna azt állítani róluk, hogy a kisebbségi jogok harcos védelmezői. 

– Dan Tanasă sorra pereli be a székelyföldi önkormányzatokat feltételezett jogsértés miatt, az erdélyi magyarok körében ez a fajta igazságkeresés viszont nem népszerű. Könnyen belenyugszunk megaláztatásunkba, vagy más oka van ennek?

– A kisebbségi sorba került ember nyilván hajlamosabb az önfeladásra, de a fontosabb okokat azért máshol kell keresni. Ennek kapcsán szerintem két dolgot érdemes megemlíteni. Egyik az, hogy igen nagy mulasztása volt hosszú időn keresztül az RMDSZ-nek, mert erre a területre egyáltalán nem figyelt. Évtizedek teltek el úgy, hogy megvolt hozzá minden lehetősége – szakemberek és anyagiak –, de mégsem tette meg azt a logikus és elvárható lépést, hogy Erdélyben tanácsadó irodákat nyisson, ahova a jogsérelmet szenvedett bemehet és segítséget kap. Ilyen téren szerencsére jó irányba tapasztalható elmozdulás:

egy ideje a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat foglalkozik ezzel is, de még bőven van lehetőség javulásra.

A másik gond a bíróságok hozzáállása: tapasztalatból tudom, hogy ritkán nevezhető korrektnek, ha magyarellenes jogsérelem a téma. Jól mutatják ezt a Tanasă féle perek, amelyekben több polgármester is igen talpraesett ügyvédek segítségével védekezett, a nyertes mégis szinte mindig a másik fél lett. Mindez annak ellenére történik így, hogy a román feljelentő keresetei a formai feltételeknek sem felelnek meg – amiért tárgyalás nélkül kellene visszautasítani azokat –, a jogi érvelésük pedig egyértelműen nulla.

– Hogyan látja a román igazságszolgáltatáson belüli és az azt övező állóháborút? Erdélyi magyarként mennyire lehet, illetve érdemes állást foglalnunk? 

– Ebben az állóháborúban a cél nem az igazságszolgáltatás jobbá tétele, hanem annak ellenőrzése, kihasználása. Mindemellett érdemes állást foglalni, de nem valamelyik politikai csoportosulás oldalán, hanem pont azért, hogy ezt elmondjuk, illetve azt az igényünket juttassuk kifejezésre, hogy az igazságszolgáltatás legyen korrekt, és a politikusok helyett szolgálja az állampolgárokat.

Nem utolsósorban fel kell emelnünk a szavunkat a bírói kart uraló sovinizmus ellen, mert ez nemzeti létünkben fenyeget.  

– Blogbejegyzésében azt kéri, hogy a Kulcsár-Terza József által benyújtott székelyföldi autonómiastatútum tervezetének szövegéhez az emberek a román képviselőház weboldalán szóljanak hozzá. A törvényhozói munka során mennyit segíthet ez?

– Tisztában vagyok azzal, hogy bármennyi támogató hozzászólás is lesz, a tervezetet a parlament most nem fogja elfogadni. Ugyanakkor ez olyan lehetőség, amikor fel lehet mutatni, hogy a közösség kiáll az ügye mellett, és erre a célra fel kell használni minden lehetőséget. Arról nem beszélve, hogy a parlamenti vitában másképp tud részt venni a kezdeményező, ha az ellenfelek azt látják, hogy felsorakozott mögé az érintett közösség. Ugyanerre a célra felhasználható az a 62 memorandum is, amelyekben önkormányzatok fejtik ki hivatalosan álláspontjukat a témában: remélem, a polgármesterek e dokumentumokat a kezdeményező rendelkezésére bocsátják. Ezúton is bíztatom a még halogató önkormányzatokat, hogy a memorandumot minél hamarabb fogadják el.

– Egyes vélemények szerint az idei román centenáriumi ünnepség esély lehet az erdélyi magyarság számára, hogy az ország elé tárja sérelmeit. Hozhat-e a mindez számunkra bármilyen jó hírt?

– Szerintem sérelmeinket nem az ország, hanem a világ elé kell tárni, s oda is megfelelő módon, hogy értsék. Erre jó példák azok az árnyékjelentések, amelyek 2016-ban készültek.

Idehaza elsősorban a jogos igényeket kell megfogalmazni, és jól alátámasztani érvényes törvényekre és nemzetközi dokumentumokra hivatkozva.

Mindezt pedig épp a centenárium évében lehet azzal a megközelítéssel és indoklással tenni, hogy már épp ideje rendezni közös dolgainkat. Ezt higgadtan, tárgyilagosan kell tennünk kerülve a meddő történelmi vitákat, a múlt felemlegetését, megfogalmazva elvárásainkat a románság felé. A múltból mindenki vonja le tanulságokat, de beszélni a jövőről kell, mert az mindannyiunk életét befolyásolja. Ha ezt okosan és következetesen tesszük, akkor eredményt is hozhat.

– Mi hiányzik leginkább az erdélyi magyar autonómiatörekvésekből? Mivel lehetne ezt a folyamatot belátható időn belül sikerre vinni?

– Szerintem leginkább egy világos vízióra van szükségünk azt illetően, hogy miképpen lehet célt érni. A célok terén elmondható, létezik egy összhang, ezt mutatja a januárban aláírt közös állásfoglalás. Az viszont nem látszik, hogy a követendő út viszonylatában létezik-e konkrét elképzelésük az érintett pártoknak és szervezeteknek. Illetve ha van ilyen, akkor az miben áll, és mi bennük a közös. Ez a tanácstalanság nem jó, mert amit az emberek nem látnak, az mozgósítani sem fogja őket. Ha az emberek azt érzékelik, hogy a vezetőik sem tudják az utat, akkor nem fognak felsorakozni mögéjük. Legalábbis a látszat jelenleg ez. Március 10-én minden évben tartunk egy tiltakozó nagygyűlést, időnként benyújtjuk a parlamentbe a statútumot, néha kiadunk egy közleményt, és kész. Az emberek ennyit látnak, s ez kevés.

– Aktívan részt vett az EMNT és az SZNT munkájában, illetve a Magyar Polgári Párt színeiben politizált. Vannak politikusi ambíciói?

– Semennyire. Minél inkább belemélyedek ebbe a tevékenységbe annál inkább látom, mennyi a tennivaló, és ez bőségesen kitölti az időmet. Ráadásul hatékonyabban végezhető a munka, ha mindhárom párttal „beszélő viszonyban” tudok lenni, így egyik sem tekint rám ellenfélként. Ha az ember a közösségét akarja szolgálni, akkor azt kell szem előtt tartania, ami a közösség számára a legjobb.

 

Árus Zsolt
Magyarózdon született 1961-ben. 1985-ben a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett informatikusi diplomát. 1990-ig két gyergyószentmiklósi vállalatnál dolgozott informatikusként, majd egy évig az akkor alakult Figura Stúdiószínház igazgatója volt. 1991-ben többedmagával számítástechnikai céget alapított, és 2015-ig ott tevékenykedett. Alapító tagja a gyergyószentmiklósi RMDSZ-nek. Szintén alapítója a Magyar Polgári Szövetségnek, majd a Magyar Polgári Pártnak. Több mandátumon keresztül volt helyi, illetve megyei önkormányzati képviselő. Részt vett a Székely Nemzeti Tanács megalapításában, 2003 óta elnöke, illetve alelnöke a Gyergyószéki Székely Tanácsnak. 2015 óta elsődlegesen jogvédelemmel foglalkozik, társszerzője az Európa Tanácshoz benyújtott két árnyékjelentésnek.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport