Iskola és gyerekotthon a kalotaszegi falu megmaradásáért – beszélgetés Nagy Alpár Csaba zsoboki református lelkipásztorral

Somogyi Botond 2024. április 20., 07:26 utolsó módosítás: 2024. április 20., 16:30

A rendszerváltást követő években a kalotaszegi Zsobok az elnéptelenedés útjára lépett. Ám az akkori lelkészházaspárnak köszönhetően iskola és gyermekotthon létesült, amely néhány gazdasági vállalkozással kiegészülve felvirágoztatta a települést. Mindez nemrég veszélybe került, mert a törvények értelmében a gyermekotthont új alapokra kell helyezni, ezért a gyülekezet gyűjtést indított. Nagy Alpár Csaba lelkipásztorral az otthonnak és iskolának a település életében betöltött szerepéről, az új otthon építéséről és az adományok fontosságáról beszélgettünk.

Iskola és gyerekotthon a kalotaszegi falu megmaradásáért – beszélgetés Nagy Alpár Csaba zsoboki református lelkipásztorral
galéria
Fotó: Bethesda Gyermekotthon

– Nemrég a zsoboki egyházközség adakozásra való felhívással fordult az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteihez. Milyen céllal?

– A zsoboki egyházközség nagyszabású, Kárpát-medencei gyűjtőakcióba kezdett, hogy a családtípusú otthonainak építéséhez szükséges önrészt előteremtse. Az új gyermekvédelmi törvény évek óta bezárásra ítélte a nagy gyermekotthonokat, amilyen a mienk, és csak a családtípusú otthonok működését engedélyezte. Az ilyen otthonokban a gyerekek úgy élnek a pedagógusokkal, akár egy családban, nincs közös menza, mosoda, nagy épület, hanem az öngondoskodásra nagyobb hangsúly esik, így a gyerekek nagyobb önállóságra vannak késztetve. A családi típusú otthonokban minden kisebb léptékű: csak tizenkét gyerek lakik bennük, ettől pedig otthonosabbak. A törvény azt is előírja, hogy a régi épületet nem lehet erre a célra használni. Így az egyházközség abba a helyzetbe került, hogy meg kell változtatnia a kilencvenes években épített és folyamatosan fejlesztett épületének rendeltetését, a családtípusú otthonok számára más ingatlant kell kialakítania. Gondviselés-szerűen érkezett tehát a Regonális Cselekvési Terv pályázati kiírása, ennek köszönhetően uniós és román állami támogatást sikerült szerezni két új, családtípusú otthon építésére.

A pályázatot megnyertük, de a szerződéskötésre és a munkálatok elkezdésére két és fél évet kellett várni. Közben az építőanyagok és munkadíjak árának rohamos emelkedése miatt ki kellett egészíteni a költségvetést,

de a támogató a megnövekedett költségeknek csak egy részét vállalta, a többit (a teljes összeg 18 százalékát) önrésznek ítélte. Így abba a helyzetbe kerültünk, hogy jóindulatú adományozóktól kell várnunk, hogy támogatásaikkal segítsenek összegyűjteni ezt az összeget.

– Mekkora a teljes költségvetés, és mekkora önrésszel kell a gyülekezetnek hozzájárulnia a költségekhez?

– A projekt teljes költségvetése 6,7 millió lej. Ebből az unió és a román állam 5,45 millió lejt vállalt, a maradék 1,25 millió lej pedig önrész. Ezt kellene nekünk több forrásból összegyűjteni.

– A megyei önkormányzattól, a romániai vallásügyi államtitkárságtól, az egyházkerülettől részesülnek-e anyagi támogatásban?

– A román vallásügyi titkárság 150 ezer lejjel támogatta eddig a projektet, ehhez pedig az elmúlt két hónapban sikerült további 250 ezer lejt összegyűjteni adományokból. Leadtunk egy rendkívüli támogatási kérést a magyar kormányhoz, de arra még várjuk a választ, és közalapi segélyre is leadtunk kérést, erre is várjuk az erdélyi egyházkerület válaszát. A megyei tanácstól és a helyi önkormányzattól nem kértünk pénzt. Mindenesetre

jelenleg a teljes összeg nagyjából egyharmada áll a rendelkezésünkre, ezért továbbra is reménykedünk a támogatásokban.

– A zsoboki gyermekotthon mellett iskola is működik. Milyen céllal, mikor és hogyan létesült a két intézmény?

– Zsobok érzékeny rendszer, ahol minden mindennel összefügg. Ezt a falut 1991-ben az elnéptelenedés fenyegette. A Molnár házaspárnak (Molnár Irma helyi lelkésznek és Molnár János teológiai tanárnak) köszönhetően azonban ez a folyamat visszafordult, mert az egyházközség számos munkahelyet hozott létre, és a gyermekotthon megnövelte az iskola létszámát. Így 1995-ben újraindulhatott az 5–8. osztályos tagozat.

A zsoboki iskola ma az Almás völgye egyetlen magyar iskolája.

Az iskola, az otthon és a mellette létrehozott gazdasági egységek (malom, pékség, tejfeldolgozó, varroda) együtt teremtettek megfelelő számú munkahelyet, együtt biztosítják a zsoboki családoknak az itt maradás esetén a megfelelő életminőséget. Ha az otthon megszűnne, bezárna az iskola, és több ember munka nélkül maradna, a falu rövid időn belül elnéptelenedne. Ezért az otthon megmaradása a falu jövőjének a biztosítéka.

Fotó: Bethesda Gyermekotthon

– Kik járnak az iskolába? Milyen hátterű fiatalok laknak az otthonban?

– Az iskolába jelenleg 64 gyerek jár, ezek nagyrészt a Bethesda Gyermekotthon lakói, de szép számban vannak zsoboki, sztánai, farnasi és más településekről érkező gyerekek is. Az otthon lakói olyanok, akik árvák vagy akiket védelmi céllal kiemeltek eredeti családi környezetükből. Sok traumatizált gyerek él velünk, akiket próbálunk az esélytelenségből felzárkóztatni. Harmincéves történetünk alatt több mint 400 gyerek fordult meg nálunk. Nevelésükkel kapcsolatban két dolog mindenképp elmondható: nálunk váltak felnőtt emberekké, nálunk szocializálódtak a magyar kultúrában és a református vallásban. És ez jó hatással volt rájuk. Sokan ma is azt emlegetik, hogy minden élettel kapcsolatos dolgot nálunk tanultak meg, pedig erőteljes hátrányból kellett visszahozni őket. Volt, aki nem ismerte a vizet és a szappant, volt, aki nem tudott késsel és villával enni vagy iskolás korában számolni, írni-olvasni. Egyeseknek már családjuk van, mások nálunk vagy a gyermekvédelmi rendszerben dolgoznak, vannak közöttük egyetemet végzettek, vállalkozók, a társadalom megbecsült tagjai.

– Hány alkalmazottat foglalkoztatnak?

– Jelen pillanatban 24 alkalmazott dolgozik a gyermekotthonban és további 15 alkalmazott a gazdasági egységeinkben. Az akkreditáció megköveteli, hogy a gyermekotthonban legyen megfelelő számú pedagógus, szociális munkás, pszichológus, gyógypedagógus, egészségügyi nővér és persze kisegítő személyzet (szakácsok, takarítók, karbantartók), valamint az adminisztráció.

Az egyházközség intézményeinek működése jelen pillanatban a falu lakosságának felét érinti.

– Mi történne, ha a gyermekotthon a jövőben nem kapná meg a működési engedélyt?

– Ha nem kapjuk meg családtípusú otthonként az engedélyt, a gyermekvédelmi hatóság más családtípusú otthonokban helyezi át a gyerekeket, az otthont be kell zárni. Ám nem merünk erre a forgatókönyvre gondolni, mert ez az egyházközség és a falu csődjét jelentené. Ezt a projektet nekünk kötelező befejezni nemcsak azért, mert emberek élete és a falu jövője függ tőle, hanem azért is, mert ha abbahagyjuk, a teljes támogatást vissza kell fizetni a támogatónak, ez egyszerűen lehetetlen. Sőt, mi úgy viszonyulunk az egészhez, hogy az építkezést mindenképp befejezzük, és a projektet lezárjuk, majd elindítjuk a két új, családtípusú otthont. Az más kérdés, miből fogjuk ezt kifizetni. Még mindig bízunk a nagylelkű adományozók támogatásában. Egyébként

két gyönyörű, mindennel felszerelt házról beszélünk, ahol tágas, minden előírásnak megfelelő konyha, ebédlő, mosókonyha és mellékhelyiségek, valamint 6–6 tágas szoba van.

Mindkét épület kétszintes, és a terv része volt azok teljes felszerelése bútorral, háztartási és elektronikai eszközökkel, sportfelszereléssel stb. Emellett az otthon egy új, hétszemélyes autót is vásárolt.

Fotó: Bethesda Gyermekotthon

– Zsobokon milyen más jellegű gazdasági tevékenység folyik, amely a gyülekezethez tartozik?

– Működik malom, pékség, állatfarm, tejfeldolgozó műhely és varroda is. Ezek működhetnének a gyermekotthontól függetlenül is, de az ott dolgozók egyik-másik családtagja az otthon alkalmazottja, gyermekeik a helyi iskolába járnak. Ha megszűnne az otthon, és vele együtt az iskola, a családok arra kényszerülnének, hogy a közeli városokba, Bánffyhunyadra, Kolozsvárra vagy még messzibb menjenek. Ez a falu elnéptelenedéséhez vezetne, és a gazdasági intézmények is lehúzhatnák a rolót.

– Az ország egyetlen olyan gyermekotthona, amely kizárólag gyülekezeti fenntartású. Mit jelent ez?

– Az otthon jövedelme részben az egyházi alkalmazottak fizetéskiegészítéséből származik, de ez csak egy része a bérüknek. Ehhez jön az állam által a gyermekeknek nyújtott alanyi jogon járó támogatás, az otthonnak különböző gazdasági tevékenységekből származó bevétele, néhány segélyszervezet (az amerikai Kidstown és a németországi Förderverein Kinderheim Zsobok) rendszeres támogatása és sok jóindulatú ember, vállalkozó által nyújtott segítség. Az otthon fenntartása nagyjából stabilnak mondható, de a rendszeres kiadások és a számos váratlan kiadás elég sok fejtörést okoz a vezetőknek.

Támogatások nélkül az otthon fenntarthatatlan lenne.

– Az uniós projektre 2020-ban pályázott az egyházközség. Ön tavaly került a gyülekezetbe. Milyen szakaszában voltak a tervek? Mennyire sikerült előrehaladni?

– Tavalyelőtt májusban érkeztem a gyülekezetbe, akkor a szerződéskötés előkészítése volt folyamatban. Augusztusban írtuk alá szerződést. Fél év állt rendelkezésre a tervekre és engedélyekre, valamint egy év és néhány hónap a kivitelezésre. Az engedélyeztetési folyamat lezárulása után 2023. április 1-én kezdődött el az építkezés. December 31-ig sikerült felhasználni a támogatásnak azt a részét, amit az unió és a román állam adott, az önrész terhére január 1 óta építkezünk. Jelenleg kb. 90 százalékban valósult meg a terv. A hátralevő néhány hónap alatt befejezzük az építkezést, felszereljük az otthonokat, a nyár a működési engedélyek megszerzésével fog telni, és remélhetőleg október 1-től az intézmény a két, új család típusú otthonban működik tovább. Nagy feladat és kihívás ezt befejezni, de az otthon alkalmazottjaiban elkötelezett és kitartó, hozzáértő munkatársakra találtam, nem beszélve a számos önkéntesről, aki éjt nappá téve ingyen dolgozik a gyűjtésen. Ez nagy hálára indít engem, aki úgy terveztem, hogy a feladatom a Molnár-házaspár örökségének fenntartása és működése lesz. Legfőbb erőforrásunk az Istenbe vetett töretlen és konok hit. Minden vasárnap istentisztelet után nyilvános könyörgést tartunk, és hisszük, hogy Isten az erőforrásokat is megadja e nehéz, de nemes munkához.

Fotó: Bethesda Gyermekotthon

– Hogyan viszonyul a gyülekezet az előállt helyzethez?

– A zsobokiak minden lehetséges módon támogatják ügyünket. Az idős asszonyok napokon át készítettek laskát és csigatésztát, amelyet a gyűjtés során értékesítettünk.

A környéken három jótékonysági estet szerveztünk, ezeken a zsobokiak szép számban vettek részt. Számos adomány, felajánlás érkezett, ez mind a gyűjtés sikeréhez járult hozzá. És a legfontosabb: az önkéntes munka.

Több zsoboki tanár, aki nem alkalmazottja az otthonnak, teljes elköteleződéssel végzi ingyen a gyűjtés nehéz feladatát.

– Számítanak-e külföldi adományokra? Miként támogathatják a gyülekezetet az emberek?

– Számítunk a külföldi adományokra, de legfőképpen az országos gyűjtésben bízunk. Reménykedünk, hogy Magyarországon is bekapcsolódnak a református hívek a gyűjtésbe. Van Paypal oldalunk, ahol euróban lehet támogatni minket, és három bankszámlát hoztunk létre: lejben, forintban és euróban, oda lehet küldeni a támogatásokat.

A támogatás legfontosabb formájának az értünk való imádkozást tartjuk. Meggyőződésünk, hogy hasznos, ha ezért az ügyért egyéni és közösségi könyörgések ostromolják a szerető Istent, hogy Szentlelkével indítsa adakozásra minden ember szívét, aki hall az ügyünkről.

Ezen felül

a pénzbeli adományok jelentik a legnagyobb segítséget, mert azok közvetlenül visznek közelebb a céljainkhoz. Kérjük, aki teheti, adjon, rendezzen gyűjtést a számunkra, vagy próbáljon tehetősebb vállalkozókat meggyőzni, hogy felsorakozzanak az ügyünk mellett.

Létezik egy támogató és licitcsoportunk a Facebookon is Családtípusú gyermekotthont Zsobokra címmel, ahol számos felajánlott tárgyat és szolgáltatást próbálunk adományért cserében értékesíteni. Értékes licitek és tombolák vannak a csoportban. Bárki, aki fel tud ajánlani értékes tárgyakat, szolgáltatásokat, az segíthet nekünk. Az is, aki ott bármit megvásárol. Volt, aki például egyhetes horvátországi nyaralást ajánlott fel a villájában, szívesen veszünk magyarországi nyaralási lehetőségeket például, mert ezeket nagyon jól lehet értékesíteni.

Fotó: Bethesda Gyermekotthon

És persze, minden kreatív ötletnek örülünk, mert minden jó, amely közelebb visz a célunkhoz. Nagy tengert kell összegyűjtenünk, de tudjuk, hogy apró cseppekből lesz a tenger, ezért minden cseppnyi támogatást hálás szívvel fogadunk. Isten áldja meg ezerszer minden jóindulatú ember segítő szándékát.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.