Eszterhai Katalin író: a szívemmel az anyanyelvemen társalgok

Nánó Csaba 2019. május 24., 08:09 utolsó módosítás: 2019. május 24., 08:11

Tavaly Budapesten került kezembe a Majdnem Esterházy című kötete, amely lebilincselő olvasmánynak bizonyult. Terveztük a könyv kolozsvári bemutatóját, de végül elmaradt. A Kanadában élő írónő örömmel válaszolt kérdéseinkre, többek között a történelmi Esterházy családhoz fűződő emlékeiről.

Az író és fi lmproducer Eszterhai Katalin és férje, a négyszeres Emmy-díj-jelölt Lajtai György operatőr évtizedekkel elmenetelük után is örömmel látogatnak Budapestre

– Nem titok, hogy ön hat hónapra született. Milyen hatást gyakorolt a szinte hihetetlen túlélési ösztön az életére?
– Valóban, anyám csak hat hónapig hordott magában, de hiszem, az az időszak nyomot hagyott bennem. Apám és anyám házassága jól indult, szívük szorosan összekapcsolódott, és olyan világot alakítottak ki maguknak, amelynek földje és ege is különbözött a valóságtól. Apám, aki harminc évvel volt idősebb anyámnál, a kiterjedt Esterházy család egyik ágaként először a csodavilágot adta anyámnak: csillogás, öröm, táncestélyek, ünnepek, jólét. És hogy teljes legyen az élet, megszületett a nővérem, aki éppen olyan gyönyörű volt, mint a szép szőke édesanyám.

– Mi változott meg az életükben?

A baj azzal kezdődött, hogy a bonviván apám szerette a kártyát, a jó bort, a muzsikaszót és elfelejtette a mértéket, a vagyona egy részét elkártyázta, később a többit a nevével együtt elvették.

A magasból porba zuhant ember megroggyant a veszteseknek járó megaláztatástól, nem tudta elviselni, hogy háttal áll a napnak. Anyám szerint egy ilyen pillanatban fogantam, és saját bevallása szerint sokáig sokféleképpen küzdött ellenem. Lelkében felsikoltott a nem, de én élni akartam, és hat hónapra váratlanul megszülettem. Kicsi, esetlen, csúnya, csomóba gyűrődött, gyereknek alig mondható, 45 dekás semmi kis test, aprócska lény voltam. Engem nem lehetett ölbe venni, megölelni, nem lehetett szeretni, bár ő életem elejétől kezdve gondozott, tette, amit tenni kellett. Hogy óvjon a külvilágtól, sokáig a sparhelt sütőjében tartott melegen, de a szíve bezárult, mert akárhányszor rám nézett, tudta, elrontotta az életét. Engem a sütő biztonságban tartott, mégis visszavágytam anyám ölének melegébe, akartam hallani szíve dobogását. Eleinte féltem, nyüszítettem, mint egy ketrecbe zárt kis állat, rettegtem, mert mélységes csönd volt a sütőben, mert egyre erősebben húzott magához a csillagok világa, miközben én mindenáron kötődni akartam az élethez. Lehet, hogy hihetetlen, amit mondok, de nekem akkor ott a sütőben, amelyik megvédett, pótolta anyám testének melegét, tartást és erőt adott. El kellett döntenem, ki legyek: anyám lánya, szemének fénylő csillaga vagy a csillagok gyermeke... Ez az élni vágyás, ez a hihetetlen akarat azóta is velem van.

– Milyen volt gyerek- és kamaszkora a szabolcsi kicsiny faluban?
– Gyerekként nélkülöztem az anyai gyöngédség leghalványabb árnyát is, és minden este egész szívemmel akartam, hogy reggelre olyan legyek, akit szeretni lehet. A mesékbe menekültem, kiszíneztem a világomat, megfestettem a saját szivárványomat, mert nálunk az örömnek idő előtt elfogytak a tartalékai.

Apámat nem ismerhettem, mert amikor meghalt, egyéves voltam. Anyám ott maradt két gyerekkel abban a Szabolcs-Szatmár megyei faluban, ahova a teljes vagyonelkobzás után kerültünk,

s ahol birtokos apám nincstelenként – de anyám szívének örök birtokosaként – útkaparó lett. És ahol véletlenül elütötte egy autó... Ezek után anyám kőbezárt fájdalommá vált, sötétablakos lett a szíve.

– Mit jelentett kisgyerekként a könyv?
– Anyámnak köszönhetem, hogy azzá lettem, aki ma vagyok, mert ő adta kezembe a könyveket. Válogatás nélkül mindent elolvastam, ahány könyvet az aprócska vályogházunkon belül találtam. Volt anyukámnak egy kriksz­krakszokkal telerajzolt könyve, aminek a borítójára csupa nagybetűkkel az volt írva: Világat­lasz. Megkérdeztem édesanyámat, mik ezek az össze-vissza vonalak, nevek: Bulgária, Argentína, Amerika, és ő elmagyarázta: ez a világ. Kerestem a sok-sok leírt név között a mi falunk nevét is, de anyukám keserűen azt mondta: „hiába keresed, mi nem vagyunk a világon...” Én attól kezdve el akartam kerülni abból a faluból, meg akartam találni a helyemet a világban.
A könyvek és én összenőttünk, a betűkből felépített világomban megleltem az időnként önmagamat ostorozó, romboló gondolataim ellen a gyógyító balzsamot, és ez volt az illúzió, ami nekem akkor nagyon kellett.

Eszterhai Katalin a kis szabolcsi falutól Kanadáig mesés életutat futott be

A történeteket olvasva, folytatva, átírva, új történeteket kitalálva elhittem, hogy minden lehetséges, hogy a világban rend van, hogy a legkisebbek és a leg­gyengébbek is számítanak. Kellettek a könyvbéli hősök, akik győztek, vagy éppen hősi halált haltak, mert érzelmi biztonságot adtak. Elhittem: aki vasakarattal hiszi, hogy jövőt teremthet magának, az meg is teszi.

– Ezekből az álmokból alakult ki az író énje?
– Nem akartam belesimulni a szenvedő világba, szembe akartam szállni a sorsommal. A szívem állandóan tele volt valamiféle vágyakozással. Igen, azt hiszem, az írói és filmes világom akkor kezdődött: száz és száz lehetetlen dolgot álmodtam magamnak, elhittem, hogy az én boldogságom is megvan valahol, csak meg kell találnom... de akkor még nem tudtam, hogy merre keressem...

Engem a jó és a rossz dolgok úgy vettek körül, mint kerítés a házat.

Ma már biztosan tudom, hogy angyalok, tündérek és csodák között nőttem fel, csipkeszerű volt a világom, még akkor is, ha nálunk ritkán sütött a nap. Megtanultam: ahhoz, hogy otthon legyek a világban, sok mindent meg kell tapasztalnom, tanulnom. Egy biztos: a mai napig hiszek a csodákban és a mesékben, nem múlik el nap anélkül, hogy ne olvasnék el egy mesét. Kell a lelkemnek...

– A Majdnem Esterházy című kötete 2017-ben jelent meg. Milyen kapcsolatban áll a családdal?
– A nővéremmel régi nemesi család sarjai vagyunk. Igaz, a családi birtok idővel eltűnt, egy darabig még maradt a név, amelyik annak idején a legcsillogóbb nevek közé tartozott. Apámat Esterházy Ferencnek hívták, a negyvenes évek közepéig családja egyike volt a legnagyobb földbirtokosoknak. Szerette az életet és nem gondolt a világ bajával, szerette anyámat, de rosszul szerette. Ígéretet tett neki, hogy bármit hozzon az élet, ott lesz mellette. De amikor az úri muri kiment divatból, és ott hányódott a minden és a semmi között, az élet zűrzavaros káoszában nem állta ki a mások diktálta legénypróbát, elbukott. Ahogy a vagyon, úgy a neve is elkopott: számomra máig is kideríthetetlen okból.

Valahol valakik rossz helyre írták a z betűt. Eszterhaivá változott, először Y-nal, majd később i-vel írva, így lettem már csak majdnem Esterházy.

Amikor apám meghalt, anyám szédült, ürességben állt, nyomasztó súllyal nehezedett rá a jövő.
Gyászában haragudott apámra, mert elengedte az élet fonalát, végezni akart közös múltjukkal, nem őrzött meg semmit, sem fényképet, sem tárgyakat, csak egy levelet, amelyet apám még akkor írt neki, amikor feleségül vette. Ez volt az ő nászajándéka. Pedig voltak fényképek, amelyek kettejük boldogságáról szóltak.
Anyám nyolcvanegy éves koráig soha nem osztotta meg velünk, hogy mit művelt vele az élet apám miatt...

– Sokat mesél elődeiről. Önnek mennyire fontos a múlt?
– Azt mondják, a múlt nem azért fontos, mert szép vagy jó, hanem mert a mienk, mert bennünket húz le a sárba vagy emel az égig. Múltunk határozza meg, kik vagyunk, honnan jöttünk és a múltunk adhat szárnyakat a vágyainknak, érzelmeinknek. Amikor a könyvemet megírtam, sokat gondoltam arra, milyen lehetett volna a jövőm, ha valóban ismertem volna apámat. Nővérem foszlányosan még emlékszik: szerinte nemcsak szép ember volt, de nyugtalan természetű, jószívű, mulatós, és nagyon szeretett mesélni. Sohasem ültetett gyümölcsfát, mert tudta, nem lesz türelme kivárni a termését. Hajtotta az életet. Halála után az ötvenes években időnként meglátogatott bennünket a nővére, aki Svájcban élt, ő sokat mesélt róla, de halála után soha nem kerültünk kapcsolatba a kiterjedt család tagjaival. Anyám azért imádkozott, Isten ne büntessen bennünket – a nővéremet és engem – apánk miatt, ezért nem őrzött meg semmit.

– Férjével, a fotográfus és operatőr Lajtai Györggyel 1987-ben úgy határoztak, olaszországi nyaralásukból nem térnek haza, hanem végleg elhagyják az országot. Miért döntöttek így?

Amikor gyerek voltam, édesanyámnak volt egy gyúródeszkája, amit naponta leakasztott a falról, és megengedte, hogy rárajzoljam a vágyaimat.

Én mindenáron utazni akartam, kalandozni. Semmi olyan politikai, emberi vagy gazdasági okom nem volt, amiért nekem el kellett volna hagynom a hazámat: újságíróként, rádiósként és televíziósként megbecsültek, megfizettek mindkettőnket. De az mégiscsak elegendő ok volt, hogy negyvenévesen még nem láttam a világot. Ezért indultunk el és a mai napig is hálás vagyok, hogy ezt megtettük. Persze, nem volt egyszerű, de menni akartunk. Becsomagoltunk, és a két gyerekkel kétheti olaszországi nyaralásra készültünk, amiből „kétévi vakáció” lett. Megjártuk a latinai lágert, aminek leírásához nincs elég szavam; ha meg akarják érteni, látni kell. Négynapi lágerélet után Rómába kerültünk, mienk lett az örök város. Mindketten, amíg a kanadai bevándorlási engedélyt megkaptuk – eredetileg is az Óperencián túlra akartunk menni –, dolgoztunk. A férjem operatőrként az olasz nemzeti televíziónál, én az Emberi Jogok szervezeténél a kelet-európai menekültek érdekeit képviseltem. Sok embernek köszönhetjük, hogy római életünk kivételes, már-már irigylésre méltó volt.

A mai napig hiszem, hogy fontosak voltunk Istennek, magunknak, egymásnak.

1989. február 21. óta Kanadában élünk, ahol otthon érezzük magunkat, ahol a gyerekeink felnőttek, diplomát szereztek, ahol mindketten bebizonyítottuk magunknak, érdemes volt elindulni. Könnyekből, szenvedésekből, örömökből szerzett élményeink itt vannak velünk. Julius Caesar mondta: azok az emberek merészek, akiknek képzeletük van. Én egyike vagyok azoknak.

– Írói munkája mellett dokumentumfilm-producer. Mikor és hogyan találkozott a filmmel?
– A filmes, a televíziós világgal még Pécsett találkoztam, ahol a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójánál szerkesztő-riporterként dolgoztam. Ott tanultam meg, hogy a televízió más, mint a rádió. Elbűvölt a kamera, mert olyan „szeme” van, ami azt is látja, amit én nem, és nagyon oda kell figyelni, hogy mi ül ki az arcomra – érdeklődés, közöny, utálat vagy éppen szeretet. Megtanultam, hogy nem kell mindent elmondani, mint a rádióban: a filmeken a képek önmagukért beszélnek. Amikor elhagytuk Magyarországot, soha nem gondoltunk arra, hogy esetleg nem tudjuk ugyanazt a munkát folytatni, amit tanultunk, amit tudtunk. Hiszem, hogy igaz, és mi vagyunk rá az élő példa: egy kívánságra addig kell gondolni, amíg az nem teljesül, és mindent meg kell azért tenni, hogy az minél hamarabb valóra váljon.

Kanadában mindketten azzal foglalkozunk, amit tanultunk, amit szeretünk. A televíziós világ varázsa itt is megadatott számunkra.

Férjem operatőrként dolgozik, én dokumentumfilmeket, televíziós műsorokat készítek. Amit annak idején a gyúródeszkára felrajzoltam, megkaptam. Ha hiszik, ha nem, a gyúródeszka velem van, sok évvel ezelőtt anyukám elküldte nekem, hogy ebben az országban is legyen mire felrajzolnom az álmaimat… Hetvenéves vagyok, de még naponta úgy kelek és fekszem, hogy mesélni szeretnék.

– Akaratunk gyógyereje címmel 2016-ban jelent meg első kötete. Miért tartotta fontosnak ezt a könyvet megírni?
– A felhőtlen égből lecsapó villámként ért, hogy egyik napról a másikra elveszítettem a bal szemem látását, és az orvos a jobb szememet is veszélyben látta. Több orvosi műtét után sem javult a szemem, sőt újabb és újabb rendellenességek jöttek elő. A legnagyobb baj az volt, hogy az ideghártya levált és nem akart visszanőni a helyére. Hónapokig egy masszázsasztalon feküdtem anélkül, hogy felemelhettem volna fejemet. Vártam a javulást, közben napról napra rozsdásodott a lelkem. Mintha újra a sparhelt sütőjében lettem volna, mint újszülött koromban. Kérdezgettem magamtól, mi értelme van a tökéletesedésnek, ha egyszer mindennek vége. Már nem láttam a fényes jövőt és átadtam magam az önsajnálatnak. Felejteni akartam mindent, menni akartam, át akartam lépni azt a határt, ahonnan már nincs visszalépés. De akkor álmodtam, és az álmom kijózanított, elhitette velem, meggyógyulok, ha magam is akarom, ha teszek érte.

Akár mese is lehetne: meggyógyultam, mert hittem, mert mindent megtettem azért, hogy újra lássak. A könyvemben minden elolvasható, amit azért tettem, hogy a szemembe visszaköltözzön a fény.

Azonnal meg akartam osztani másokkal is mindazt, amit megtanultam, ami a lelkemben volt és mindazt, ami nekem használt. Hogy mindenkihez eljuthasson a hír: van remény, a látás javítható minden életszakaszban, ha hiszünk benne és naponta teszünk is érte valamit. A könyv három éve a könyv­piac egyik üdvöskéje, angolul is megjelent, mindenütt kapható és boldog vagyok, mert sokaknak segített.

– Több országban élt, több nyelven beszél. Amikor alkot, milyen nyelven gondol­ko­dik?
– Ha dolgozom, természetesen azon a nyelven gondolkozom, amelyik nyelven készítem a műsoraimat – olaszul, angolul –, de ha a szívemmel akarok társalogni, csak az anyanyelvemen, magyarul szólalok meg. Én hiszem, hogy bármennyire is jól beszél az ember más nyelveket, azok csak tanult nyelvek, soha nem lesz olyan tökéletes az érzelmek kifejezése, mintha az anyanyelvén mondaná el, hogy mit érez. Sérelmeimet, bűneimet, örömeimet a legjobban magyarul tudom elmondani. Számomra a magyar nyelv olyan, mint a dohányfüst pompás, izgató illata, mint a bor parfümös bukéja, mint egy csepp finom narancsvirág… A legemberibb dolog, hogy a legőszintébb érzéseimet megtanuljam az anyanyelvemen kifejezni. Ez fontos, mert ha magyarul beszélek, nem kell félnem. Olyan számomra e nyelv, mint a hegedűsnek egy Stradivari-hegedű.

– Férjét, Lajtai György világhírű operatőrt nemrég (negyedik alkalommal!) Emmy-díjra jelölték. Mennyire fontosak életében a díjak, a jelölések?

Nagyon örülök a férjem szakmai, emberi sikereinek, és ő is az enyéimnek. Hiszem, hogy felelősségteljes dolog ott lenni a legjobbak között.

Egészen biztos vagyok abban, hogy amit az ember el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Még akkor is, ha időnként nagy árat fizetünk az álmainkért, de megéri álmodni, mert szüntelenül megújulunk. Mi kézen fogva járunk a szerencsével, mert minden munkatársunk fiatal. Akár a gyerekeink is lehetnének, gyakran itt vannak nálunk, ismerik a járást. Akkor jönnek, amikor akarnak, az ajtónk mindig nyitva áll. Szeretem, hogy főzhetek nekik, hogy az asztal körül ülve megválthatjuk a világot, és nem érezzük a korkülönbséget. Újra és újra átéljük a kihívásokat, ünnepeljük a sikereket. Ebben a szakmában is fontos az elismerés, mert visszaigazolása annak, hogy valamit jól végeztem, értékes vagyok...

– Köteteiben valamilyen formában mindig jelen van a hit. Miben hisz Eszterhai Katalin?
– Hiszek a szeretet erejében, az emberi jóságban és abban, hogy az életet mi magunk formáljuk. Hiszem, hogy akárhány évesek is vagyunk, választani mindig lehet: vidám szívvel élni vagy az ördögöt dicsőíteni. Bátorság kell ahhoz, hogy vállaljuk önmagunkat, igazi érzéseinket. Kell hinnünk: az élet szép, ott repül előttünk a kék madár. Ha hisszük, hogy megtaláljuk, akkor létezik az, amit keresünk.

 Eszterhai Katalin
A magyarországi Gyulaházán született 1949. február 12-én. Újságíró, televíziós riporter, producer, emberjogi aktivista. Pályáját a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójánál kezdte. 1987-ben Olaszországba költözött férjével, a fotográfus és operatőr Lajtai Györggyel. Két évvel később Kanadában telepedett le, ma is ott él. Két lánya van. Könyvei: Akaratunk gyógyereje; Majdnem Esterhazy; Légy az élet csodálója; Szeretném még elmondani: szerettem. Valamennyi az Alexandra Kiadó gondozásában jelent meg.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.