Aki nem tud harcolni, az nem győzhet – a Hunyadi hadosztályról és az 1956-os Baross téri budapesti harcokról

2023. május 14., 12:19 utolsó módosítás: 2023. május 15., 08:02

Búcsúpillantás. 78 évvel ezelőtt egy 17 éves fiatalember élete legnehezebb próbáját állta ki, a II. világháború végén Sziléziában a szovjet csapatokkal vette fel a harcot, majd a bajorországi Esslingen környékén az amerikai csapatokkal került harcérintkezésbe a Hunyadi páncélgránátos hadosztály katonájaként. 1956-ban a Baross téri felkelőcsoporthoz csatlakozott. Ezzel a beszélgetéssel emlékezünk Jákváry László magyar-történelem szakos tanárra, aki 95 éves korában, 2023. április 11-én Budapesten hunyt el.

Aki nem tud harcolni, az nem győzhet – a Hunyadi hadosztályról és az 1956-os Baross téri budapesti harcokról
galéria
Jákváry László otthonában 2021-ben egy hagyományőrzővel Fotó: Jákváry László hagyatéka

– Budapesten született 1928. február 9-én és már kamaszkorában sokat sportolt. Mikor került kapcsolatba a vitorlázórepüléssel?

– 1943-ban 15 éves voltam, akkor fogtam meg először a Tücsök típusú kis vitorlázórepülőgép kormányát, és szintén abban az évben tettem le a vitorlázó I. A. vizsgát, a következő esztendőben, 1944-ben pedig a B-t. Az ejtőernyős ugrás viszont nem tetszett.

– Mikor sorozták be katonának?

– 1945 telén a 25. SS-Páncélgránátos-hadosztályba, a Hunyadiba kerültem. Apám az első világháborúban magasan kitüntetett hadnagy volt. Őt a Hunyadiba irányították: ekkor 46 éves volt, és be kellett vonulnia főhadnagyként.

Hogy kiússzak ebből az összeomlásos zűrzavarból, egyetlen lehetősége maradt: magával vitt a hadosztályba.

– Hogyan emlékszik vissza az első harci bevetésekre?

– A tizenhetedik születésnapomat (1945. február 9.) Sziléziában egy vizes lövészgödörben kuporogva töltöttem. A német törzsőrmester rám szólt, nehogy el merjem sütni a puskámat, mert száz méternyire haladnak az orosz harckocsik. Aztán belekerültünk a visszavonulásba. Február 9-től március közepéig macska-egér kergetőzés folyt.

Parancsnokaim meg akarták kímélni a legénység életét, ezért mindent megtettek, hogy a javarészt félkatonákból, diákokból álló alakulat túléljen.

– Az elkerülhetetlen harcokban azonban megsebesült...

– Sziléziában a hadosztályból összeállított kisebb egységgel utóvédharcokban vettem részt. A Hunyadi hadosztályt nem képezték ki, és fel sem szerelték, ezért a harcokba egészében nem vetették be. 1945 februárjában

a Bober folyónál aknaszilánk fúródott a térdembe, így kórházvonatra kerültem.

Landshut hadikórházában műtöttek és kezeltek. A német katonai irányítás nyílt parancsával próbáltam megtalálni a hadosztályomat, amely állandó visszavonulásban volt. Amikor végleg elvesztettem a nyomát, egy Wehrmacht-egység fogadott be. Ez is visszavonulóban keveredett harcokba az amerikai csapatokkal, ezekben vettem néha részt.

– Milyen fegyverzettel harcoltak?

– Grassy József volt a hadosztályparancsnok. A Panzerfaust (páncélököl) volt az alapvető fegyverünk. Volt Panzerschreck („páncélrém", rakétavető-féle harckocsi-elhárító fegyver), 250 kilóra beállított harckocsiaknák, és azonkívül néhány MG-42-es gépfegyver (villám- vagy fűrészgéppuskának hívták, nekem ilyent adtak.) Volt rohamkarabélyunk is (Sturmgewehr), meg Schmeisser géppisztolyok. Megígérték, hogy 8 cm-es közepes aknavetőket is kapunk, de abból nem lett semmi. Az alakulatunkhoz hoztak egy 7,5 cm-es páncéltörő löveget, amihez viszont elfelejtették a gépvontatást, így otthagytuk.

Ez már a káosz időszaka volt. Ami rend és fegyelem még megmaradt a frontokon, azt a Wehrmacht jelentette.

Ha felbomlóban is, de az még szakemberek és igazi katonák kezében volt. Mi valójában utóvéd-töltelékek voltunk: kicsit lövöldöztünk, a szovjetek kergettek, futottunk. Volt néhány sebesült közöttünk, és páran elestek. Később az amerikaiakkal kerültünk összetűzésbe Esslingen környékén.

Jákváry László édesanyával 1949-ben Fotó: Jákváry László hagyatéka

– A Hunyadi SS hadosztály mennyiben volt kivételezett?

– A fegyveres SS tagjai ugyanolyan frontkatonák voltak, mint bárki más. Korompay Gusztáv századparancsnokom a folyamőrségtől érkezett – őt később a szerbek kivégezték Újvidék miatt –, szakaszparancsnokom a ludovikás Korniss hadnagy, a másik szakaszparancsnok pedig Korsós hadnagy volt. Századom a III. ezred úgynevezett ezredközvetlen alakulataként szolgált. Eredetileg nehézfegyver század lett volna, amit németül IG Kompanienak hívtak.

– Hogyan került haza a frontról?

– 1945. április második felében keveredtem vissza az eredeti magyar Hunyadi alakulat maradványaihoz.

Számomra a háború május 2-án ért véget, akkor megadtuk magunkat az amerikaiaknak.

Édesapámmal '45 szeptemberében érkeztünk haza, és 1948-tól jártam a pesti bölcsészkarra.

Tanári tablókép 1962-ből Fotó: Jákváry László hagyatéka

– 1956. október 25-én csatlakozott a Baross téri felkelőcsoporthoz, katonaviselt emberként a fiatalokat képezte ki fegyverhasználatra. Hogyan boldogult új feladatával?

– Azzal a dobtáras géppisztollyal kellett megtanulni lőni, amivel az ember ha sorozatot lőtt, erősen fölcsapott balra, úgyhogy le kellett egy kicsit húzni. Amíg a fiúk ezt megtanulták, eltelt néhány óra. Mondtuk nekik, hogy nem az a hős, aki föláll a barikád tetejére és lő, amíg meg nem hal, hanem az, aki bedugja a puska csövét két tégla közé, harcol és túlél. Szóval ezekből a lelkes, feltüzelt, elszánt fiatalemberekből olyan kisebb csoportok alakultak, amelyek tudtak harcolni.

Nem hősök kellettek, akik meghalnak a hazáért, hanem le akartuk győzni az ellenséget. Legtöbben huszonegynéhány évesek voltak.

Kezdő segédmunkások, szakmunkások is érkeztek Pestszenterzsébetről a Keletibe. Pesterzsébeten egy építőbrigád dolgozott, onnan jöttek húsz-huszonöten hozzánk. Lelkesek voltak és meg kellett őket tanítani harcolni. Úgy éreztem magam, mint egy kiképző őrmester. Megmutattuk a srácoknak, hogy amikor kiürül a tár, hogyan kell beledugdosni a lyukakba a töltényeket.

– Hogyan boldogultak a szovjet csapatok elleni utcai harcokban?

– Fegyelem volt: amit a csoport vezetője mondott, azt megtették. Mindenki egy célért jött össze, belerázódtak a feladatokba. Túlfűtöttek voltunk, idealisták, elszakadva a valóságtól. Teljesen irracionális dolgokban hittünk. A Keleti pályaudvar hátsó előterét ellenőriztük, mindig ketten járőröztünk. Szereztünk egy láda kézigránátot, elegendő élelmiszert, benzint a pályaudvarról és üvegeket a közértből.

A Kerepesi útról bejövő oroszokat fogadtuk.

A felső részükön nyitott szovjet páncélkocsik jöttek 8-10 szovjet katonával. De hamar rájöttek, hogy utcai harcokban ezek a páncélkocsik hasznavehetetlenek, a benne ülők könnyű célponttá váltak. Repültek a benzines palackok, lőttük őket, ők minket. Nekem II. világháborús, dobtáras, úgynevezett davaj-gitárom volt. Váltakozó harcok alakultak ki itt is. Egy-két nap múlva a szovjetek T-34-esekre cserélték a felderítő páncélkocsikat.

Elismervény 1956-ból az átadott fegyverről Fotó: Jákváry László hagyatéka

– Meddig harcolt Budapest utcáin?

– Október 29-én sérültem meg, egy gránátszilánk levitte a bal kisujjam első percét. November 3-án elmentem a XVII. kerületbe, ahol éppen a kerületi Nemzetőrség alakult meg. Mivel alig volt fegyverük, leadtam a dobtáras fegyveremet, amiről kaptam egy elismervényt, amit máig őrzök. 1957-ben szóltak az ismerőseim, hogy keresik a Baross térieket. Ekkor barátaim segítségével egy gyerekcsoporttal kimentünk az NDK-ba fél évre, a Harz hegységbe, Blankenburgba.

Szerencsére egyetlen szomszéd sem jelentett fel.

Kint megismertem későbbi német feleségemet, Ursulát. Az ismerősöknél történt puhatolózás után tértünk haza Budapestre.

– Mire úgy tűnt, hogy a rendszer szemében feledésbe merül 1956-os tevékenysége, mégis lebukott. Ez hogyan történt?

– A budapesti rendőrségen, a Vadász utcában 1967-ben nagytakarítás volt, festettek, ide-oda huzigálták a polcokat. Az egyik szekrény tetejéről leesett egy kartondoboz, amiben a kiállított 56-os nemzetőr-igazolványok listája és a kiadott fegyverek száma szerepelt. Ezzel buktam le. Körülbelül

egy hét múlva kirúgtak a tanári állásomból: közölték, hogy megbízhatatlan vagyok, és soha többé nem taníthatok.

1963-ban bevezettek egy korlátozott amnesztiát – ez volt az egyik feltétel ahhoz, hogy az ENSZ levegye napirendről a magyar kérdést –, talán ennek is köszönhetem, hogy nem kutattak utánam, így aránylag könnyen megúsztam.

– A tanári pályától történt eltiltás után hogyan alakult az élete?

– Hosszú évekig a Tűzálló és Ipari Kerámia ktsz-ben dolgoztam. Az egyik volt tanítványom apja hívott oda, mert tudta, hogy gondban vagyok. Anyagáruforgalmi osztályvezető-helyettesként jöttem el onnan 1973-ban. Német- és angol nyelvtudásomnak köszönhetően elmentem idegenvezetőnek. Később egy utazási iroda alkalmazott, végig idegenforgalomban dolgoztam. 1988-ban, 60 évesen mentem nyugdíjba.

A Hunyadi hadosztályba toborzó plakát Fotó: Jákváry László hagyatéka

A Hunyadi hadosztály
A németül hivatalosan »25. Waffen-Grenadier-Division der SS« (ungarische Nr 1.) -nak nevezett Hunyadi hadosztályt magyarul először Hunyadi páncélgránátos-hadosztálynak, majd később „Hunyadi” magyar fegyveres SS-gránátoshadosztálynak hívták. A Waffen-SS magyar hadosztályainak vezényleti nyelve magyar, katonái magyarok, illetve magyar állampolgárok voltak.
Ahogyan Szakály Sándor történész fogalmazott 2009-ben a Magyar Nemzetben: ,,Az úgynevezett »Hunyadi hadosztályokba« – a közvélemény számára így szerepeltették a Waffen-SS magyar alakulatait – való jelentkezés lehetőségére 1944 novemberétől hívták fel a figyelmet a plakátok, falragaszok, különböző újsághirdetések. A propaganda hatására jelentős számban jelentkeztek fiatalok a szolgálatra. A legénységi állomány többsége 17-21. életév közötti fiatalember volt, kisebb részét pedig a magyar királyi honvédségben szolgálók tették ki. A számottevő érdeklődésnek – a háború folyamán mintegy 40 ezer magyar jelentkezett a Waffen-SS magyar alakulataiba – különböző okai voltak:
1. Sokan úgy érezték, hogy a haza védelme a kötelességük, és ezekben az alakulatokban jobb felszereléssel, jobb fegyverzettel, jobb ellátási körülmények között tehetnek eleget ennek a feladatnak.
2. A jelentkezők nem a frontra, hanem hátországi kiképzőközpontokba kerültek, így a hadműveletekből elvileg „kimaradtak”, és úgy számoltak, hogy megúszhatják a fegyveres összecsapásokat. Az önkéntes és toborzott állományt a rajkai gyűjtőterületről vasúton a Német Birodalomba szállították, ahol megkezdődött a kiképzésük és a felszerelésük."
Sok kallódó fiatalember, diákgyerek, levente, csapatától elszakadt katona, hajó nélkül maradt folyamőr gyűlt össze Nyugat-Magyarországon, közülük sokan kerültek a Hunyadiba. Fontos leszögezni, hogy a fegyveres SS-ben szolgálni nem kivételezettség és párthűség alapján lehetett, hanem önkéntes döntés, majd később sorozás, illetve a Wehrmachtból oda történt áthelyezés révén.

Kelemen Miklós

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport