Aki szép magyar beszédéről híres

Nánó Csaba 2018. szeptember 29., 10:37 utolsó módosítás: 2018. szeptember 29., 10:38

Negyven éve vált színészből rádióbemondóvá. Többségünk mégis a Magyar Televízió műsoraiból ismeri. Erdélyben azonban kevesen tudják, hogy Mohai Gábor kiváló és népszerű szavalóművész is.

Mohai Gábor: rádiós, tévés munkámat és a versmondást kezdetektől szolgálatnak tekintem Fotó: Facebook/Mohai Gábor

– Édesapja görög katolikus lelkész, hitoktató volt. Sosem vágyott arra, hogy folytassa szülője pályáját?

– Vallásos nevelést kaptam, de mégsem vágytam erre. Legalábbis gyerekkoromban vagy a pályaválasztás előtt nem. Felnőttként már többször előjött a gondolat, hogy talán jó lett volna szerzetesnek lennem. Választott hivatásomat azonban nagyon szeretem. Tisztelem a hívő, vallásos embereket bármilyen felekezethez is tartoznak. A hit meg tudja menteni az embert, ki tudja emelni elesettségéből. Sok évet kellett várnunk, hogy a vallás ne legyen tabutéma nálunk sem, és ismét szabadon gyakorolhassa mindenki, akinek legbensőbbje így diktálja. A kommunizmus, szocializmus utáni idő egyik legszebb, leghasznosabb eredményének tartom, hogy – pályámnál maradva – a rádió és a televízió a maga módján bekapcsolódhatott e folyamatba. A néhány perces vallásos műsorok is emberek ezreinek jelentenek sokat. Vannak, akiknek talán az egyetlen vigaszt. Gondoljunk csak azokra, akiket betegségük akadályoz meg abban, hogy ott lehessenek a templomban a vasárnapi vagy ünnepi szentmisén, istentiszteleten.

Hiszem, hogy ezekből a közvetítésekből, műsorokból a gyerekek is épülnek, azok, akik esetleg ily módon ismerkedhetnek meg a Bibliával, ami már a szüleik életéből is kimaradt.

Ezek az adások később talán ráébresztik őket, nem feltétlenül az a legfontosabb az életben, hogy másokat lehagyjunk, legyőzzünk, hanem, hogy megtanuljuk szeretni, becsülni őket.

– Honnan ered a versek szeretete? Mikor kezdett foglalkozni komolyabban velük?

– Kamaszként Debrecenben éreztem rá a versekre, amelyeket Debreczeni Tibor egykori magyartanárom szerettetett meg velem. Az ország egyetlen Tóth Árpádról elnevezett gimnáziumában az első órán nem azt kérdezte tőlünk, hogy mi a neved, hanem ezt: ki a kedvenc költőd? Izgultam, hogy óra végéig ne kerüljön rám a sor. Így lett. Aztán otthon „levettem Petőfit”a polcról, bemagoltam néhány versének a címét és a következő órán Petőfi lett a kedvenc költőm. A tanár kezembe adott egy verset, hogy olvassam fel. Állítólag jól sikerült, mert aztán bevett az irodalmi színpadba. Így kezdődött 1962-ben. Debreczeni Tibor kiváló drámapedagógus, rendező és előadóművész ma is. Az elmúlt hónapokban többször is tartottunk együtt irodalmi előadóesteket.

– Debrecenben volt színész, bár egyszer azt nyilatkozta, a színház sosem lett a szíve csücske. Mégis hogyan került e pályára?

– Nem színész akartam lenni, hanem előadóművész, verseket mondani. A Jóisten úgy adta, hogy megnyertem több országos szavalóversenyt. Megkaptam a hivatásos előadóművészi működési engedélyt. Népművelő-könyvtáros és magyar szakot végeztem. Rendszeresen tartottam önálló előadóesteket országszerte és természetesen Debrecenben, ahol gyakran léptem fel a Csokonai Színház művészeivel különböző irodalmi rendezvényeken. Úgy adódott, hogy 1974-ben Szabó Magda Kiálts, város című drámájának ősbemutatója előtt az egyik színész megbetegedett. Lendvay Ferenc, a Csokonai Színház főrendezője emlékezett rám irodalmi estekről és a gyengélkedő színész helyett behívott Bocskai István szerepére. Eljátszottam és ott maradtam három évig. Nem szerettem színészkedni, nem tartottam magam igazán alkalmasnak e pályára. Velem nem vesztett sokat a színházi élet.

– Ki fedezte fel a média világának? Színészi tapasztalata mennyire segítette bemondói munkáját?

– Volt nekem a színházban egy kolléganőm, barátnőm, Máriáss Melinda. A Nemzeti Színházból hívták Debrecenbe, ahol csak főszerepeket játszott. A Bál a Savoy-ban című operettet játszottuk, amelyben én René voltam, a riporter. A szerep szerint a bált kellett közvetítenem. Ezt a jelenetet Melinda, aki Tangolitát játszotta, mindig megnézte a színpad széléről. Egyszer azt mondta: olyan szép hangod van, miért nem vagy te rádióbemondó? És mit ad Isten! Két hét múlva megjelent egy hirdetés az újságban: a Magyar Rádió férfi bemondókat keres. Teljesen titokban jelentkeztem. A több mint ezer pályázó közül a három rosta után engem vettek fel... Kimondhatatlanul boldog voltam, azonnal eljöttem a színházból.

Negyven éve, 1978. december 15-én lettem a Magyar Rádió bemondója.

Olyan, ma már legendának számító bemondónagyságok társaságában, mint Körmendy László, Bőzsöny Ferenc, Debrenty Piroska, Erdei Klári, Erőss Anna... Aztán két hónap múlva behívtak a Magyar Televízióba, ahol 1979 elején volt az első képernyős megjelenésem a Jogi esetekben. Attól kezdve sok műsor vezetőjeként, közreműködőjeként tevékenykedtem, és bemondóként dolgoztam. Megtisztelő volt Takács Marika vagy Tamási Eszter kollégájának lenni. Az egykor megbecsült szakmát tőlük tanultam meg anélkül, hogy konkrétan egy percig is tanítottak volna. Főleg, hogy „kioktattak”volna. Ezt a két tüneményes-kedves embert, a televíziózás történetének két meghatározó személyiségét – ma már mondhatjuk, nagyasszonyát – csak szeretni, tisztelni lehetett. Amikor a Magyar Televízióban megszüntették a bemondók foglalkoztatását, megszűnt az a közvetlen, családias, már-már bizalmas (nem bizalmaskodó) kapcsolat, amely az évtizedek alatt kialakult köztünk és a nézők között.

– Híres volt hangjáról, szép magyar beszédéről, elegáns megjelenéséről. Ezeket lehet tanulni intézményes keretek között?

– A mikrofont, a képernyőt megtanultuk tisztelni. Ügyelnünk kellett a megjelenésre, a helyes, a választékos szép magyar beszédre. A legelső, legfontosabb szakmai követelménynek kellene lennie ma is az érthető, szép magyar beszédnek, minden egyéb csak ezután következhetne. Gyakran hívtak és hívnak tanítani.

Nem akarok tanítani. Rengeteg helyen „tanítanak” ma már. És látszik, hallatszik az eredmény?

Előfordul, hogy olyan kollégától hallok valamit helytelenül, akit egyébként szeretek, alkalmasnak, tehetségesnek tartok – felhívom és tapintatosan, finoman figyelmeztetem. Megköszöni, én pedig örülök, hogy segíthetek. Persze vannak, akikkel állandó telefon-összeköttetésben kellene lennem, ám rajtuk úgysem lehet segíteni. Nekünk még voltak mestereink, példaképeink. Mi már nemigen leszünk példaképei egyetlen bemondónak sem. Nem lesz kinek. Az anyanyelvünkön szépen, érthetően, szabatosan beszélő, fogalmazó bemondóra már nincs igazán szükség, hiszen odafigyeléssel, koncentrálással azokat is meg lehet érteni, akik nincsenek birtokában e képességnek. Beszélni mindenki tud, de egy hivatásos beszélő esetében nem mindegy, hogyan szólal meg. Bizonyos fokig talán meg lehet tanulni, de ki merem jelenteni: az embernek veleszületett képesség nélkül nagyon nehéz. Jó énekes sem lesz valakiből alapvető, született muzikalitás nélkül. A versmondás is segítette a munkámat, nem volt sok gondom a beszédtechnikával.

– Több verses CD-je is megjelent, rendezvényeken szaval. Sosem érzett késztetést arra, hogy ön is írjon?

– Magyarország költészeti nagyhatalom, olyan óriási költőink voltak, vannak, hogy vétek lenne belekontárkodni az igazi költészetbe. Sajnos ezt nem mindenki tartja szem előtt. Attól még nem költő valaki, hogy leír két egymással rímelő sort. A költészet nem szakma. Költőket nem lehet képezni iskolában, egyetemen. Költőnek lenni isteni adomány. Hányan, de hányan vannak, akik köteteket jelentetnek meg rosszabbnál rosszabb versekkel. Sokszor kapok én is leveleket, amelyekben verseket (?) küldenek nekem és kérik, mondjam el azokat. Nem tudom megtenni. Szécsi Margit, a 20. század második felének egyik legnagyobb költője írja: „...hogy az embervérpiros tulipánra vagy a vérivó fegyverre megtalálja a költő az érvénnyel ráütő igét – erre minden versnél az életét teszi fel...” Nem írtam és nem is fogok verset írni, nincs hozzá tehetségem, nem költőnek születtem.

– A szakma és a közönség egyaránt elismeri munkásságát, legutóbb Tolnay Klári kulturális díjjal tüntették ki. Hogyan tekint a kitüntetésekre?

– Rádiós, tévés munkámat és a versmondást kezdetektől szolgálatnak tekintem.

Csaknem 30 éven át párhuzamosan dolgoztam a rádióban és a televízióban.

Mára a tévé elmaradt, legalábbis a Magyar Televízió. Valóban kaptam díjakat, kitüntetéseket, persze, hogy jólesett. És igazán kedves ez a mostani Tolnay Klári-díj is. Azért is, mert ismertem, szerettem és tiszteltem az ország egyik legnagyobb színművészét, aki óriási műveltséggel, tudással bírt és ezért megtehette, hogy kedves, barátságos és szerény legyen. Klárika ablakpárkányán hosszú ideig egy gerlepár lakott. Szerette, gondozta őket. Sokat mesélt róluk. A Tolnay Klári-díj, a művésznő gerléit ábrázoló szobor Mile Ibolya keramikusművész alkotása.

– Mohai Gábor olyan nyugdíjas, aki sosem pihen. Milyen tevékenységekkel van elfoglalva mostanában?

– Dehogynem pihenek. Augusztusban jöttem haza egy hosszabb ausztriai „semmittevésről”. Még dolgozom a Magyar Rádióban, 40 éve ugyanolyan kedvvel, örömmel. Bőzsöny Feri kollégámtól megörökölvén naponta mondom a Kossuth Rádióban a déli harangszó előtti helytörténeti ismertetőket, a Bartók Rádióban pedig heti rendszerességgel vezetek komolyzenei kamarakoncerteket a Márványteremből. Szombat délutánonként pedig hangversenyeket konferálok, ugyancsak a Bartókon. Néhány éve pedig felkértek az országos sugárzású Bonum TV, az első magyar katolikus televízió „hangjának”, műsorvezetőjének. Örömmel vállaltam. Ez a tévézés mindössze heti 2–3 órát jelent. Évtizedek óta tartok irodalmi előadóesteket országszerte. Hol egyedül, hol énekes, zenész művészekkel, Pitti Katalinnal, Dévai Nagy Kamillával, Binder Károly zongoraművésszel.

Mohai Gábor
Újfehértón (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) született 1947. október 26-án, édesapja görög katolikus pap volt. Debrecenben járt iskolába, ugyanott végezte az egyetemet népművelés-könyvtáros szakon, majd magyar szakon folytatta tanulmányait Budapesten. Négy évig játszott a debreceni Csokonai Színházban. 1978-ban került a Magyar Rádióba bemondónak. 1979-től a Magyar Televízió munkatársa lett. Huszonhét éven át párhuzamosan szerepelt a Magyar Rádió és a Magyar Televízió műsoraiban. A Duna Tv megalakulásakor másfél éven át naponta kétszer jelentkező kulturális műsort vezetett. Rádiós és televíziós munkája mellett irodalmi esteket szerkeszt és mutat be. Az elmúlt években több verses CD-je jelent meg. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, Kazinczy-díjjal és Tolnay Klári-díjjal ismerték el munkásságát.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport