A világűr elismert nagyszalontai tudora

Sütő Éva 2019. március 09., 09:36 utolsó módosítás: 2019. március 09., 09:40

Toldi Miklós, Arany János, Kulin György és Nagyszalonta számos híressége között előkelő helyet foglal el Kósa-Kiss Attila meteorológus-csillagász is. A hajdúváros eget kémlelője gyermekkora óta a csillagok szerelmese. Nevét világszerte ismeri a szakma, számos nemzetközi elismerést, sőt állásajánlatot is kapott az Amerikai Egyesült Államokból. Csillagászati méréseivel, az égbolt adattárával évtizedek óta itthonról gyarapítja a Partium hírnevét.

A Magyar Csillagászati Egyesület rendszeresen szervez éjszakai égboltkémlelést Fotó: Magyar Csillagászati Egyesület

„Szüleimmel és két testvéremmel a város keleti peremén húzódó kéthektáros, tóparti telekre épült házba költöztünk. Nyáridőben szüleim megengedték, hogy naplemente után a szokásosnál tovább maradhassak a szabadban. Amit odafönt, a felhőtlen, tiszta, sötét égen láttam, hihetetlenül varázslatos volt, magával ragadó, még akkor is, ha a csillagok teljesen ismeretlenül ragyogtak vagy hunyorogtak. Csak az égboltot kettéválasztó tejfehér színű, hullámzó ködösség mibenlétéről kaptam magyarázatot édesapámtól” – mesél az indulásról a jeles szakember.

A Tejút, Naprendszerünk egyenlítői síkjának látványa már az első égi fürkészések alkalmával emlékezetébe rögződött. Elhatározta, minden igyekezetével azon lesz, hogy a csillagos égboltot minél alaposabban megismerje és tájékozódhasson a tengernyi csillag között. Szintén gyermekkori nagy kedvence az időjárás kémlelése volt, ezen belül a felhők világa. Sokáig csupán figyelte, mi zajlik fent az égen, aztán 1968 nyara óta naponta füzetbe jegyezte a különféle jelenségeket, a felhők típusát és vonulási irányát. A csapadékot egyenes falú bádogedénybe gyűjtötte és vonalzóval mérte, hány milliméter hullott alá.

Még általános iskolába járt, amikor egy nyári estén a tejeskannával hazafelé tartva figyelmeztette családját, hogy éjszaka nagy vihar lesz.

Alig bukott a nyugati ég alá a Nap, abban az irányban karfiolszerű felhők vonulatát pillantotta meg. „A sötétkék zivatarfelhő-láncolat lassan emelkedett egyre följebb, közeledett felénk. Már jócskán álomba merültünk, amikor heves égzengés, zuborgó zápor, ajtó-ablakzörgető szél ébresztett” – emlékszik vissza gyerekkorára.

Ismerkedés az égbolt titkaival

Aradon a hidro-meteorológiai környezetvédelmi szakon végzett 1975-ben. Munkahelye a város nyugati szélétől két kilométerre feküdt, zavartalan látási viszonyok mellett kiváló alkalmat kínált az égbolt megfigyelésére. Miközben ismerkedett a természettel, a gazdag állat- és növényvilággal, azért fizették, hogy tenyéssze ki a víz tisztítását végző aerob baktériumokat. Szerette a munkáját. A friss levegő, a természeti környezet mellett sokat jött-ment a feladatköréhez szükséges tennivalóknak köszönhetően.

„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológus szakát látogató barátaim révén egyetemi könyvekhez, jegyzetekhez, szakirodalomhoz jutottam, angol nyelvű folyóiratokat böngésztem.

Olvastam, éjjel-nappal fürkésztem az eget, jegyeztem a látottakat.  Megesett, hogy évtizedeken keresztül csak pár órányi alváshoz jutottam.

Csillagászati távcsöveket szereztem be, vagy kaptam ajándékba, amelyekkel elsősorban változó fényű csillagokat, üstökösöket, fényszűrő védelme alatt a Nap sötét foltjait, kisbolygókat észleltem” – magyarázza a szakemberré válás göröngyös útját.

A nappali szolgálatból hazatérve derült ég esetén kiült a teraszra a távcső alá, és csaknem reggelig tartott, amíg meghatározta 100–130 változócsillag aktuális fényességét. Máskor egy végigészlelt éjszaka után épp csak bekapta a reggelit és máris igyekezett a 7 kilométerre levő munkahelyére. Éjszakai műszak előtt gyakran pakolt teleszkópot a kerékpárra. Édesanyja olyankor meg is jegyezte: szegény Attila, már megint cipeli a keresztjét…

Szerencsés véletlennek tartja, hogy a földrengéseket megelőző, a földlökés idején fellépő vagy az azt követő fényjelenségeknek is szemtanúja lehetett, de számos távoli vulkán kitöréséből származó gáz- vagy porfelhő okozta fénytani jelenséggel is megismerkedett.

Magyarországon is jegyzik

„Mint csillagászt vagy meteorológust meglehetősen sokan ismernek. A 2000-es években az artézi kútnál találkoztam a közmű volt gazdasági igazgatójával, aki így szólt: Attila, magát jegyzik Magyarországon”. Fogalma sem volt, mire vélje szavait, de földije elmagyarázta: „magát mindenütt ismerik Magyarországon, bármerre járok”.

A munkáját égi figyelőként meghatározó Kósa-Kiss Attila szerint akkor végez értékes munkát, ha észleléseit megosztja másokkal.

A látottakat, tapasztaltakat papírra vetette, és havonta rendezve összeírta és elküldte különböző helyekre:

a Román Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézetébe, a Magyar Csillagászati Egyesület lapjába, a Meteorba, az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság szakmai folyóiratába, a Légkörbe. Továbbá az osztrák Sternenrundschauba, a francia Bulletin de l’AFOEV-be (Association Française des Observateurs d’Étoiles Variables), a németországi Meteoros lapba, az angliai The Journal of Meteorologyba és a The Astronomerbe, Szlovákiába, Olaszországba, az Egyesült Államokba, az AAVSO-hoz (American Association of Variable Star Observers), a Smithsonian Astrophysical Observatory folyóiratába, az International Comet Quarterlybe.

Kósa-Kiss Attila, az égbolt fürkészésének megszállottja 2014-ben vehette át a Magyar Csillagászati Egyesület Kulin György díját Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az „angyalok városában”

Az erdélyi szakember szerint a nagy magasságban lebegő, jég­kristályokat tartalmazó és azokon elhajlást szenvedő nap- vagy holdfény okozta fénytüneményekre vonatkozó megfigyeléseit Walter Tape, a fairbanksi egyetem matematikaprofesszora elemezte. „Jonathan D. Shanklin, a Brit Antarktiszi Kutatóállomás munkatársa, aki kollégájával 1985-ben ózonlyukat fedezett fel az Antarktisz fölött 20 km magasságban, hosszú éveken át közölte üstökösészleléseimet a Comet Tales című lapban. Horst Jaeger, a németországi Garmisch-Partenkirchenben működő Fraunhofer Légkörfizikai Intézet kutatója a légkörbe jutó vulkanikus aeroszol által előidézett fénytani észleléseimet európai, ázsiai és egyesült-államokbeli konferenciákon, szemináriumokon ismertette. Hédervári Péter magyar planetológus földrengésfényekre vonatkozó megfigyeléseimről az EQL (Earth Quake Light)-projekt keretében európai és ázsiai konferenciáin számolt be. Ugyanebben a témában egy kanadai kutatóval, France St-Laurent asszonnyal dolgoztunk számos tanulmányon. Kiderült, az általam 1986-ban észlelt, a Vrancea-térségben kipattant erős földlökés okozta földrengésfény alakja, mérete és fejlődése meglepő hasonlóságot mutatott a kanadai Saguenay-féle földrengésraj által előidézett és szemtanúk szerint Alma nevű helységből látott földrengésfénnyel” – magyarázza együttműködéseit számos világhírű szakemberrel.

Egy pestlőrinci család Los Angeles egyik forgalmas, népszerű terén 1986 nyarán felfedezte a Halley-üstökösről készített megfigyeléseit és rajzait.

Az International Halley Comet Watch program keretében Európából rajta kívül csak franciaországi észlelőtársának munkája szerepelt.

Ahelyett, hogy gépkocsijukkal hazautaztak volna, jókora kitérőt tettek, hogy meglátogassák, hiszen az „angyalok városában” nem magyarországi, hanem Erdélyben élő csillagász nevét találták a kihelyezett munkák között, ami felvillanyozta őket. Ismertségének köszönhető, hogy

a Los Angeleshez közeli Pasadenában működő Jet Propulsion Laboratory (Sugárhajtási Laboratórium, a NASA egyik űrközpontja) állást kínált számára.

Az amerikai intézet ezt annyira komolyan vette, hogy az angol nyelvű formanyomtatványokat készen kitöltve elküldte a nevére, csak alá kellett volna írnia, de ő mégsem hagyta el Erdélyt.

Kulin György nyomdokaiban

Furcsa véletlen, hogy ez a 17 ezer lakosú kisváros két híres csillagászt is adott a világnak. Kósa-Kiss Attila a Kulin Györgyhöz fűződő ismeretségéről is mesél. „A múlt század hetvenes éveiben szoros összefüggést találtam a napfelszín bizonyos jól körülhatárolt, szigorú szabályoknak eleget tevő napfolt(csoport)ok és a földi időjárási ciklonok között. Erről az első tanulmányomat a kolozsvári Studia Universitatis Babeş–Bolyai közölte. További dolgozataim az European Geophysical Society (Eu­rópai Földfizikai Társaság) konferenciaköteteiben jelentek meg Gre­noble-ban (1994), Hamburgban (1995), Hágában (1996), Bécsben (1997), Nizzában, majd Visegrádon, valamint magyar nyelven a VIII. Természeti, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása nemzetközi konferencián, Szombathelyen 2009-ben. Felismerésem híre eljutott a Texasi Egyetem professzorához, a Dallasban élő Brian A. Tinsleyhez, aki igencsak jártas a témában. Kérte, feltétlenül dolgozzak, észleljek tovább, eredményeim helyesek, az övéivel jó egyezést mutatnak. Leveleit dr. Attila Kósa-Kiss névre címezte, noha nem doktoráltam...” – mesél tudományos elismeréseiről.

A tudós 1989–1994 között részt vett a NASA Hipparcos műhold változócsillag-észlelési programjában: az űreszköz a légkör zavaró hatásaitól mentes, közegétől távol, a világűrből határozta meg a csillagok fényességét, a partiumi szakember pedig a földfelszínről.

Gyerekek a távcső körül: a legfiatalabbak közül is sokan érdeklődnek az égbolt rejtelmei felől Fotó: Magyar Csillagászati Egyesület

Az 1911-ben alakult American Association of Variable Star Observers (Változócsillag-észlelők Amerikai Társasága) Kiváló változócsillag-megfigyelő címmel elismerő oklevéllel jutalmazta Texasban (1994), Georgiában (1996), Új-Mexikóban (2005), Massachusettsben (2011) és Tennessee-ben (2018). A legutolsó kitüntetést azért kapta, mert elérte a százezredik fénymérést. De sok más díjjal is büszkélkedhet. A Royal Astronomical Society Comet Sectiontől (a brit Királyi Csillagászati Társaság Üstökös Szekciójától) sokéves üstökösészleléseiért 1993-ban Cambridge-ből a David R. Keedy-díjjal tüntették ki.

Az 1946-ban alakult Magyar Csillagászati Egyesület 2014-ben adományozta Kósa-Kiss Attilának az akkor újonnan alapított Kulin György-díjat. Egy évvel később az Országos Meteorológiai Szolgálat Az év MET-ÉSZ (Meteorológiai Észlelések) észlelője 2014 elismerő oklevelet vehette március 23-án, a Meteorológia Világnapján.

Isten helye

Kérdésemre, hogy az egek fürkészője mit gondol Istenről, vendéglátóm így fogalmaz: „a csillagász által belátható, mérhető, elemezhető 13 milliárd fényévnyi sugarú Metagalaktika, amely megszámlálhatatlan csillagot és csillagrendszert, por- és gázfelhőt tartalmaz,

túlságosan rendezett ahhoz, hogy gyakorlatilag a semmiből vagy egy hihetetlen sűrűségű, parányi térfogatú, forró anyagkeverékből teljesen véletlenül megszülessen,

amelyet ma, 13 milliárd év után érzékelhetünk, vizsgálhatunk és nem utolsósorban csodálhatunk. Ugyanilyen bonyolult, rendkívül összetett minden egyes élőlény” – foglalja össze ezzel kapcsolatos véleményét a csillagász.

Egy másik nagy kérdésre keresik a választ a biokémia és biofizika szakma legnagyobbjai: keletkezhet-e élettelen szerves anyagból szerves élet? Dr. Gánti Tibor akadémikus és kutatócsoportja az ún. chemoton anyagot (egy fajta fehérjét) vizsgálva rájött, miszerint ahhoz, hogy az élettelenből élet lehessen, mindenképpen valamifajta külső beavatkozásra lenne szükség. Mindkét esetben kénytelenek vagyunk következtetni az isteni teremtés lehetőségére. Stuart Hameroff altatóorvos, az Arizona Egyetem professzora és Sir Roger Penrose kvantumfizikus, az Oxford Egyetem professzora szerint az ember nem pusztán hús-vér alak. Az agyban levő mikrogömböcskék vagy kapszulák tárolják mindazt az információt, amit az ember megél. Halálával a szív leáll, az agyi részecskék elvesztik ugyan fizikai mivoltukat, de az említett mikrogömböcskék tárolta információk megmaradnak, elhagyják a testet, és kilépnek a világűrbe. „Úgyis fogalmazhatnánk, hogy létünk nem hiábavaló: életünk tapasztalatait megosztjuk Istennel vagy Világtudattal. Ha csakugyan van Isten – szerintem lennie kell –, olyan formában létezhet, amelyet talán soha, de soha nem fogunk megérteni, megismerni, de elképzelni sem” – magyarázza Nagyszalonta csillagtudora.

Nagyszalontai égboltélmények

A csillagászati távcsöves bemutatás a tudományos ismeretterjesztés egyik fontos része. Ma ezt járdacsillagászatnak hívják. A nagyszalontai Művelődési Ház udvarán egy 262-szeres nagyítást biztosító teleszkóp­pal mutatta be az esti égbolt aktuális, érdekesebb látnivalóit a diszkózó fiataloknak, napközben speciális fényszűrőn át központi csillagunk sötét foltjait, de a zsidó és a református templom, valamint a Csonkatorony tetejét is. Sötétedés után sokszor a vállára tette a súlyos, háromlábú állványt, a távcsővel a város számos helyére ment el, hogy minél többen részesülhessenek az úgynevezett Galilei-élményben, amely a Hold krátereit, a Jupiter bolygót és holdjait, a Szaturnuszt és annak fantasztikus gyűrűrendszerét, a Holdéhoz hasonló fázisváltozást mutató Vénuszt vagy a feltűnően vörös Mars bolygót jelentette. 

A nyolcvanas években diákok százainak mutatta meg a híres Halley-üstököst, a Nap felszínén sötétlő napfoltcsoportokat. A kilencvenes években a Szalontai Napok rendezvényein 400–600 ember láthatta a csillagos égbolt csodáit.

Második könyve kiadóra vár

A Rejtőző sasbérc–Csillagvilág című könyve 2003 nyarán jelent meg a nagyváradi Literátor Kiadó gondozásában. A könyv szerkesztője és kiadója, Fábián Imre a bemutatót késő estére rendezte szülővárosában, a Magyar Házban, hogy derült idő esetén távcsöves bemutatót is tartsanak. A könyvismertető után a szép számú érdeklődőnek kristálytiszta égbolt alatt mutatta meg csillagrendszerünk, a Tejút szomszédját, az Androméda-galaxist, kettőscsillagokat, csillaghalmazokat és néhány látványosabb csillagképet, például a Nagy- és a Kis Göncölt, a Cassiopeiát, a Perseust és az Ökörhajcsárt. Egy adott pillanatban nagyon fényes, csillagszerű objektum bukkant fel nyugati irányban, amely szép lassan kelet felé mintegy két perc alatt átvonult az égen, éppen fölöttük. A Nemzetközi Űrállomás volt az.

Rég elkészült második kötetének kézirata is, de nem tudja, melyik könyvkiadóhoz forduljon a szűkös anyagi helyzetére való tekintettel...

Baráti beszélgetések a Szekuritáté árnyékában
Bordás Lászlóhoz, Nagyszalonta jegyzőjéhez járt szüleivel és testvéreivel névestékre a 60-as évek elejétől, hogy őt és feleségét, Icuka nénit felköszöntsék. Vendéglátójuk időjárási megfigyeléseket végzett, erre utalt a falra helyezett higanyos barométer, ami a levegő légnyomásának pillanatnyi állapotát mutatta. Jó barátság fűzte Kulin Györgyhöz (1905–1989), akinek egyik tudományos-fantasztikus könyvét, Az ellentmondások bolygója címűt Bordás Lászlótól vette kölcsön. Kulin György (mindenki Gyuri bácsija), Nagyszalonta neves szülöttje 84 általa felfedezett kisbolygó közül 13-nak olyan pontosan határozta meg a Nap körüli pályáját, hogy azoknak ő adhatott nevet. Két üstökös az ő nevét viseli, egy kisbolygót a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) javaslatára a Nemzetközi Csillagászati Unió róla nevezett el. Hazalátogatásai során felajánlotta, hogy csillagászati előadást tart, de a Szekuritáté csak azzal a feltétellel engedte meg, ha emberei is a közönség között ülhetnek. Ilyen körülmények között Gyurka bácsi inkább a szűk körű, „titkos” összejövetelek mellett döntött. „1973. december 30-án unokaöccsével, dr. Bagosi Attilával értem küldött. Rajtam kívül Dánielisz Endre helytörténész, egy fizika- és egy földrajztanár, két gyárigazgató, édesapám és egy amatőr csillagásztársam hallgattuk érdekfeszítően megformált, szép, magabiztos beszédét. Jegyzeteltem, abból idézem néhány mondatát: a világűr korántsem idegen földi világunktól. Saját testünk anyaga és környezetünk annak mélyéből származik. Nem az a hideg, életellenes üresség, amiben létezésünket évezredeken keresztül véletlennek gondoltuk. Létrehozott és fenn is tart bennünket...” – magyarázza személyes élményeit a jeles csillagászról.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.