A feladat: megőrizni a múltat a jövőnek

Nánó Csaba 2018. november 01., 22:31 utolsó módosítás: 2018. november 02., 21:07

Pázmány Márta történelmi család sarja, de szeretett volna olyan lenni, mint a többi gyerek. Később rájött, hogy az arisztokrata származás sem mindig jelent előnyt. A visszakapott Jósika-palotát Kolozsvár főterén legalább részben a közösség számára is szeretné hozzáférhetővé, látogathatóvá tenni a család.

Pázmány Márta: a kolozsvári Bánffy-palotához a családnak már nincs köze

– A kommunizmus éveiben, gyermekkorodban téma volt a családban az arisztokrata származás?

– Akkoriban ez nem képezte büszkeség tárgyát, inkább egy életút irányát megadó tétel volt. Kicsit másnak éreztem magam a többi gyermekhez képest, hiszen ötéves koromtól jártam vallásórára, játszótér helyett nagynénikhez kellett menni látogatóba, és ezek olyan furcsaságok voltak, amik más gyerekekkel nem fordult elő. A célom az volt, hogy ha nem is tudok olyan lenni, legalább tűnjek olyannak, mint a többi gyerek. Ez persze nem mindig sikerült, elemista koromban kiderült, vallásórákra járok, ez pedig nevetség tárgyát képezte a többiek szemében.

– Hogyan viszonyult a környezeted ahhoz, hogy Bánffy-lány vagy?

– Senki nem tudott erről. Egy név volt a sok közül, nekem sem tűnt fel, hogy ipszilonnal írjuk a nevünket. Sokkal több bajom volt a becenevemmel, hiszen anyukám volt a fönséges Márta, én meg Máka (MÁrtiKA – mákszem) maradtam. 16-17 éves lehettem, amikor feltűnt, hogy a Házsongárdi temetőben, ahova a család együtt ment ki, nekünk tudni kellett a harmadik felmenőig, ki hova van eltemetve, ki kit vett el feleségül. Akkor tudatosult az is, hogy egy egész nagy épület a dédnagyanyámról van elnevezve – a Jósika-kriptára gondolok –, vagy fentebb ott van a Bánffy-kripta. Emlékeim azt sugallják: nem a családban került szóba mindez, hanem amikor kiléptünk az otthonból.

Ha a főtéri Bánffy-palotát vesszük: feldolgozhatatlan volt számunkra, hogy az valamikor magántulajdon lehetett – mégiscsak egy palota a kis tömbházi fészek mellett –, és sokáig nem tudtam felfogni, hogy annak köze lehet hozzánk.

Kamaszlány voltam, amikor egy tanárom összekötette a történelmi Bánffy családot velem, és elmondta, hogy a felmenőim milyen elnyomók voltak. Ez nem érintett éppenséggel kellemesen…

– A történelemből tudjuk, hogy a Bánffy családnak több ága is volt. Ti melyikbe tartoztok?

– Erdélyben több mint hétszáz éve vagyunk jelen. A történelem folyamán voltak, akik ügyesebbek voltak, mint a mi águnk, ez a grófi Bánffy család, köztük Erdély kormányzója, Bánffy György, a főtéri palota építtetője. Mi voltunk a „kurucosabb” ág, ez a család bárói rangot szerzett, és azzal is maradt.

– Beleástad magad a családfába, a család történetébe?

– Néha olvasgatom a nagy genealógusok munkáit. Annyiszor házasodtak egymással ezek a családok, hogy amikor felvetődik egy Zichy Jozefa vagy Wesselényi Polixéna neve, hirtelen nem tudom, kiről is lehet szó. Ha én valamivel többet tudok e családi viszonyokról, az annak köszönhető, hogy gyermekkorom óta Marosvásárhelyre jártam két nagynénémhez, Zichy Eleonórához és Zichy Jozefához. Mindketten nagy hatással voltak az életemre. Ők rengeteget beszéltek a családról. Nem neveltek poroszosan – ez inkább Nagymamira, Bánffy Józsefné Wesselényi Máriára volt jellemző, akinek öt gyermeket kellett majdnem egyedül felnevelnie, mert nagyapámat sokszor vegzálta a hatalom. Ők példákkal neveltek, mindenre volt egy történetük, amit úgy tudtak előadni, hogy az ember megrágta, átgondolta, és levonta a következtetéseket. Ezek

a nagynénik a 20. század elején születtek, sok mindent megéltek, személyesen ismertek rengeteg olyan embert, akikről én csak olvastam, vagy a történelemórákon, illetve később jogi tanulmányaim alkalmával tanultam.

– A történeteken kívül maradtak fent dokumentumok is?

– A 19. század táján lett nagy divat, hogy mindenki családfát készített, vagy ha nem rendelkezett ilyennel, esetleg kitalált magának egyet. Egy ilyen készült a családunk részére is a 20. század elején. Ezt tudomásom szerint keresztapám, Bánffy István őrizte, később öcsém mesélte, hogy ő még látta. Egyébként ez kiterítve futószőnyeg nagyságú kellett legyen…

– Említettük a Bánffy-palotát. Ahhoz még van köze a családnak?

– A palotához nincs már semmi közünk. Utolsó tulajdonosa, Bánffy Dénes – a családnak Dende bácsi – nehéz körülmények között élő ember volt. Valami háttéralku folytán, amit a román állammal köthetett, egy tömbháznegyed egyik garzonjában lakott. Leszármazottai nem voltak, idős korára egyedül maradt.

– A romániai forradalom után kiköltöztetek Budapestre, ahol hamar megtaláltátok a helyeteket…

– Mindig is tartottuk a kapcsolatot Nagymami testvérével, báró Wesselényi Miklóssal. Ő 1936 körül költözött ki Budapestre, újságíróként tevékenykedett olyan sikerrel, hogy a Magyar Nemzet című lap indulásakor, 1938-ban maga az alapító Pethő Sándor hívta oda. Ő volt az utolsó Wesselényi, vele kihalt fiúágon, majd négy évvel később nagymamámmal leányágon is a Wesselényi család. Gyermekük nem volt, Miklós rendkívül széles látókörű ember volt, a Magyar Nemzetnek még a kommunista időkben is tudott külpolitikai szerkesztője lenni arisztokrata származása ellenére. Úgy vélem, idővel rájött a hatalom is, hogy többet árt, mint használ, ha félreállítják. Miután Miklós meghalt, az özvegye egyedül maradt, és egy látogatásunk alkalmával merült fel, hogy egyedüllétét enyhítené, ha kimennénk Budapestre, és odaköltöznénk hozzá. A helyzet úgy hozta, hogy 1990-ben elfogadtuk az ajánlatot, bár az első nagy kiköltözési hullám idején még azt mondtuk, nekünk itt a helyünk Erdélyben. Végül is

két kicsi gyermekkel akkor Magyarországon könnyebb volt elhelyezkedni, és azzal, hogy négy nyelvet beszéltem, nyitott ajtókat döngettem. Budapesten elvégezhettem a jogot magyar nyelven, és sokkal szélesebb rálátást kaptam a világra munkahelyeimnek köszönhetően.

– A kommunizmus bukása után számítottak arra, hogy visszaszolgáltatják az elkobzott tulajdonokat?

– Még fiatal voltam, nem számítottam semmire. Édesapám rendkívül bölcs ember, és emlékszem, 1990-ben azt mondta, mostantól sok dolgunk lesz, de ez eltart majd 10–20 évig. Rájöttem, e sok dolog arról szólt, hogy visszakapja az őt megillető dolgokat. Én csodálkoztam, miért kell annyi idő ahhoz, hogy visszaadják azt, amit öt perc alatt elvettek, de neki lett igaza: vannak mintegy harminc éve folyó pereink is… Apám még azt is mondta, bármit tehetünk, semmi sem szabhat gátat, de politikával nem szabad foglalkozni. Ezt sem értettem, de az évek múlásával kitisztult a kép: mennyire könnyű egy ilyen névvel zászlóvivőnek lenni, ugyanakkor mennyire könnyű nem megfelelő célok mentén tapasztalatlan embereket bevonni a politikába. Ugyanis később dolgoztam a politikával érintőleges területen, és akkor döbbentem rá: meg kell köszönnöm édesapámnak a tanácsot. Valószínűleg

nevelésünkből kifolyólag túl sokáig voltunk idealisták. Aki hisz, küzd és vakon kiáll a jó dolgok mellett, az szerintem nem való 30 évesen a politika küzdőterére.

– A család pontosan tudta, mit kell visszakapnia?

– Apám 14 éves volt, mire egyértelművé vált, hogy mindent elvesznek. Gyermekkorából voltak emlékei, hogy mi merre volt, és feltehetően felnőttkorában is beszéltek ezekről. Egyes családtagoknál maradtak összeírások, és nem hallomásból, hiszen egykoron szigorú leltárokat vezettek.

– A Jósika-palotában – közismert nevén Lábas házban – beszélgetünk Kolozsváron, amelyet a Bánffy családnak szolgáltatott vissza az állam. Milyen összefonódásai vannak a két családnak?

– Dédnagyapám, Wesselényi István beleszeretett Jósika Ágnesbe, akit feleségül vett. Gyermekeik közül az egyik Wesselényi Mária, az én nagymamám. Tekintettel arra, hogy a Jósika-vagyon elosztásakor ez az ingatlan Ágnes dédanyám nővérére, Paulára jutott, aki gyermektelenül halt meg, ő Nagymamira hagyta a Jósika-palotát. Tehát nagymamán jogán kapta vissza édesapám.

– Mi a helyzet a zsibói Wesselényi-kastéllyal?

– Még a 20. század elején egy Wesselényi-lány feleségül ment egy Telekihez, és a kastély hozományként a Telekiekre maradt. Gyakorlatilag ennek a családnak egyik leszármazottja, Janicsikó Éva kapta vissza a kastélyt, tudomásom szerint a fia próbálja eladni. Hatalmas munka egy ilyen épületet fenntartani és hasznosítani úgy, hogy legalább a jelenlegi állagában megmaradjon. Gondolom, felújításra nincs lehetőségük…

– A visszaigénylések idején milyen nehézségekbe ütköztetek? Keresztbe tettek a hivatalos szervek?

– Nagyon sokat gáncsoskodnak.

A Jósika-palota visszaszolgáltatása az egyszerűbb történetek közé tartozik.

A 90-es években talán még nem volt úgy kioktatva a bírói kar sem, ugyanakkor itt egyértelmű volt az örökös, a leszármazottak kiléte. Nem is a visszaszolgáltatással volt gondunk, hanem azzal, hogy a város eladta az épületet egy vállalkozónak. Pontosabban: itt állami intézmény működött, és azt adták el egy magánszemélynek. Ő lett az alperes, így sokáig húzódott, amíg sikerült visszaszerezni. Könnyebb jogot szolgáltatni, mint igazságot, és ennek az útvesztőjében – ilyen-olyan fellebbezésekkel, perújításokkal – jól elhúzható időben bármilyen követelés. Ez történt a Lábas ház esetében is, mígnem felvetettük az alperesnek, hogy mivel van bírósági döntésünk, és azt nem vonta vissza senki, visszamenőleg a bírósági döntés időpontjáig fogjuk kérni az elmaradt hasznot. Mi ezt az épületet 2017 óta kezeljük, gondozzuk, távlati céljaink között az van, hogy méltóképpen felújításra és korszerűsítésre kerüljön. Feladatok vannak, munka van, ezért vagyok én is mostanában többet itthon. Története, közösségi értéke van e háznak, Kolozsváron majdnem mindenki ismeri, ennek megfelelően rendben kell tartani, és lehetőleg a nagyközönség számára egyre inkább megnyitni. Ugyanakkor, ahogyan nekünk is példát mutattak elődeink, rajtunk a sor, hogy utat mutassunk gyerekeinknek, hogy mit kell majd folytatniuk.

 

Pázmány Márta
Bánffy Márta néven született Kolozsváron 1965. március 7-én. A kolozsvári Báthory-líceumban érettségizett, majd Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán tanult. 1983-ban kötött házasságot Pázmány Istvánnal. Gyermekei: Beatrix és Roland Béla. A család 1990-ben települt át Magyarországra.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.