Tunéziai barangolás: Záma, a világ sorsdöntő csatatere

Csermák Zoltán 2019. július 08., 12:01 utolsó módosítás: 2019. július 08., 12:07

A második pun háború döntő csatáját Zámánál vívták Kr. e. 202-ben. A történelmi hely a későbbi századokban is fontos szerepet töltött be a régió életében, mára azonban feledésbe merült. A jelenleg folyó ásatások jelentős adatokkal szolgálnak múltjáról, s ennek nyomán a rommező elfoglalhatja méltó helyét Tunézia műemlékei között.

A múzeum bejárata autóbuszra várókkal Maktárban. A helyi lakosok közömbösek a római múlt iránt Fotó: Csermák Zoltán

Jaj a legyőzötteknek! – merenghetünk el, hiszen amikor számba vesszük Tunézia ókori emlékeit, a római és a bizánci világból maradt relikviák tűnnek ki. Megcsodálhatjuk a páratlan mozaikokat a Bardo múzeumban, Sousse-ban és Mahdiában. Elmerenghetünk a Római Birodalom nagyságán és gazdagságán, Dougga ciszternáin és fürdőin, Bulla Regia föld alá rejtett villacsodáin, Thignica kicsi városának megmaradt, átlátható romjain s El Dzsem amfiteátrumának grandiózus méretein. Pun emlékek már korlátozott számban maradtak meg. A kor iránt érdeklődők Karthágóban leginkább a pun kikötőt, a Tophet áldozati kertet tekintik meg, a douggai mauzóleumot fényképezik, vagy Monastir pun romjait nézik közepes érdeklődéssel.

A római diadal helyszínén

Többször jártam Tunéziában, általában a római, iszlám és zsidó emlékeknek szenteltem időt. A Karthágónak vesznie kell című – Cato szavait idéző – dokumentumfilmem írásakor számtalan alkalommal találkoztam a zámai csata történetével. A vágóképek előkészítése közben leltem rá a 16. századi németalföldi mesternek, Cornelius Cortnak metszetére a híres ütközetről. Megragadott a művész fantáziagazdagsága, a méretes, dübörgő elefántok, a közelharcot vívók elszántsága, s a kép alján szenvedő harcos ábrázolása, aki számára már befejeződött a véres színjáték. A Louvre híres gobelinjén is az elefántok játsszák a főszerepet.

A motiváció tehát megvolt, így legutóbbi utamon

elhatároztuk feleségemmel, hogy elmegyünk Zámába, s megismerjük azt a vidéket, ahol az antik világ sorsa eldőlt.

Feltárás alatt álló zámai romterület: a metropolis a középkorban is megtartotta jelentőségét Fotó: Csermák Zoltán

Igen, Hannibál, az ókor egyik legzseniálisabb hadvezére itt szenvedett döntő vereséget a második pun háborúban, jóllehet korábbi csatáiból győztesen került ki. Dél-Itáliában, Cannae-nál ötvenezer harcosával megsemmisítette a fölényben lévő római sereget, de Rómát így sem tudta térdre kényszeríteni. Ezt követően 13 évig folytatta csatározásait a csizma déli részén, s serege lassan felmorzsolódott.

Idővel a rómaiak is magukhoz tértek a megpróbáltatásokból, s olyan kiváló politikusra bízták az észak-afrikaiak legyőzését, mint Publius Cornelius Scipio Africanus. A köztársaságkori Róma egyik legtehetségesebb patríciusa Hispániában támadta meg a punokat eredményesen úgy, hogy maga mellé állította a helyi törzseket. Utána Karthágó felé vette útját, s a Bagrades folyónál (mai neve Mejerda) legyőzte az eléje küldött hadakat.

Szorult a hurok Karthágó körül, így hazarendelték Hannibált, aki seregének megmaradt részét magára hagyva érkezett szülőföldjére. Az újonnan felállított, szedett-vedett had Kr. e. 202. október 29-én Karthágótól dél-nyugatra, Zámánál ütközött meg a rómaiak fegyelmezett csapataival, amelyeket a Karthágóban nevelkedett, de kétkulacsos Massinissa numídiai király is támogatott. Hannibál döntő szerepet szánt nyolcvan harci elefántjának, az ellenség viszont zajkeltéssel zavarta meg az állatokat, így a rend felbomlott.

A csatát a római lovasság nyerte meg, s miután eldőlni látszott az ütközet, Hannibál zsoldosai is átálltak a győztes oldalára. Az ezt követő mészárlásban a pun sereg javarésze elvérzett.

Pihenő Maktárban

A római diadalt a karthágóiak számára megalázó békekötés követte, így a rómaiak teljes mértékben ellenőrzésük alá vonták a Földközi-tenger nyugati medencéjét.

A tengerparti városból, Sousse-ból szerveztem zámai utunkat. Kocsit béreltünk, sofőrünk pedig bizonytalanul nézett ránk az úti cél hallatán: fogalma sem volt, hová is kívánunk menni. Hiába ecseteltem neki az emlékhely fontosságát, üveges tekintetével találkoztam. Nagy nehezen a térképen egyeztettük az irányt, s menet közben megálltunk Maktárban, az egykori Mactarisban.

A várost még a numídiai uralkodók alapították a Kr. e. a harmadik században, s nagy gondot fordítottak megerősítésére a nomádok, no meg a karthágóiak ellen.

Története nem tér el a többi Africa provinciai városétól, a pun időket egy áldozati hely idézi, hasonló, mint amilyet Karthágóban láthatunk. A település a római időszakban élte virágkorát, a bizánci regnálás alatt püspöki székhellyé lépett elő. Teljes pusztulása és a lakosság elmenekülése az arab támadás számlájára írható. A nyolcvan hektáron fekvő feltáráson gondosan kiépített utak, ösvények vezetnek a bőséges látnivalókhoz. Ezek közül számomra a legérdekesebb a diadalív és a juvenesek iskolája volt, ahol a fiatalság katonai kiképzést kapott, s felkészülhetett későbbi harci feladataira. A jelentősebb leleteknek egy kis múzeum ad otthont.

Publius Cornelius Scipio Africanus ábrázolása egy ezüstdénáron Fotó: Csermák Zoltán
A kevésbé látogatott antik Zama Regia

Ezután északnak kanyarodtunk, és harminc kilométert haladtunk, majd Siliana járási székhelyen keresztül érkeztünk Zama Minorba, a csata feltételezett helyszínére. Úgy tűnik a külső szemlélőnek, hogy az 1996-ban elkezdett feltárás még évtizedekig eltarthat. Turisták alig látogatják, ottlétünk is újdonságnak számított. Ugyan bekerítették a feltárás területét, de az alacsony drótakadályt átlépve nyugodtan bóklászhattunk a romok között. Közben előkerült egy rendőrautó, s a kiszálló hatósági emberek udvariasan érdeklődtek kilétünkről. Útlevelünk és újságíró-igazolványunk megtekintése után jó munkát kívántak, s mentek a dolgukra. Ezután érkezett egy kedves régész hölgy is, aki záporozó kérdéseink nyomán feletteséhez irányított. Együtt hívtuk fel Chokri Touihri urat, a Tunéziai Nemzeti Örökség Intézet munkatársát, aki készséggel csillapította tudásvágyunkat, s később ellátott bőséges szakirodalommal is.

Az antik Zama Regia, a jelenlegi Jama mintegy 60 hektáron fekszik, hegyek övezik, amelyek egykor védelmet nyújtottak a betolakodók ellen. Számos forrás fakad a környéken, ami a napi megélhetést könnyítette meg. Így

az itt letelepedők számára a termékeny föld, a víz és az építéshez szükséges kő is adott volt. Ez magyarázatul is szolgál arra, miért akarták annyian birtokolni a vidéket. Tény, hogy történelme igen gazdag, az egész ókort és középkort átszövi.

Hannibál bronz mellképe Fotó: Csermák Zoltán
Caesar adománya

A csata pontos helyszíne a 19. századtól kezdve máig vita tárgya, pedig a helyszínhez számos történelmi esemény kapcsolódik: a híres ütközet, Jugurtha háborúja, a numídiai királyság bukása. A szakemberek bizonytalanságát az okozza, hogy Gaius Sallustius – a Jugurtha ellen viselt háború krónikása – mint nagyvárost említi fellegvárával, erődrendszerével, viszont hozzáteszi, „ez a síkságon fekvő város nem természetes, hanem mesterséges erősség volt, semmilyen fontos felszerelésben nem szenvedett hiányt, zsúfolva fegyverrel, katonával.” Nos, a vidék elég dombos, síkságnak semmiképpen sem mondható. A rejtély talán egy 1996-ban megtalált felirattal oldódott meg, amit egy római villa feltárása során találtak, s szerepel benne a város neve.

Kicsit ugorjunk a történelemben, a Kr. e. első században a város I. Juba numídiai király székhelyeként szolgált. Az uralkodó, a Julius Caesar és Pompeius között zajló polgárháborúban a vesztes oldalára állt, s Kr. e. 46-ban, a thapsusi csatából megfutamodva Zámában keresett menedéket. Miután hívei is magára hagyták, minden bizonnyal öngyilkos lett. A véres harcok elcsitulásával a győztes Caesar Zámát szabad város rangjára emelte, ami a meghódított városoknak önrendelkezést jelentett. Hadrianus a „tiszteletbeli kolónia” rangot adományozta a településnek.

Kr. u. a 4. században a kereszténység tanításai is gyökeret vertek a vidéken. Félix, Aptunga püspöke, aki a donatisták észak-afrikai keresztény mozgalmának ellenfele volt, Bizonyítási okiratok című művében Zámát is említi.

A feltárt középkori város

A bizánci időszak Zámára utaló dokumentumai vallási jellegűek: a zámai püspökség is szerepel abban a felsorolásban, amely a 646. évi karthágói zsinat résztvevőit számba veszi. A település bizánci kori fejlődéséről nem maradtak fenn adatok, de minden bizonnyal a környék gazdasági és kulturális központja lehetett. A metropolis a középkorban is megtartotta jelentőségét, s ezt a régészeti kutatások is alátámasztják. A településen nagy mennyiségű mázas kerámiadarabot találtak, ami a helyi fazekasműhelyek fejlettségére utal.

Arab forrás Jamát a Hafsid korszakban (1229–1574) említi, amikor az akkori – mai Tunéziát, Líbia nyugati és Algéria keleti részét felölelő – Ifríkija  városait sorolja fel, s dél-nyugatra helyezi Jamát.

A zámai csata Cornelius Cort 1567-ben készített metszete nyomán Fotó: Csermák Zoltán

Az 1996-ban megkezdett ásatások feltárták a középkori Jama két szektorát: a falon kívüli területet és lakónegyedet. Az előbbi jellegzetessége az a kis központi területi egység, amelyre három ház települt: előcsarnokkal, kőkockákkal kirakott központi udvarral. Az esővizet és a szennyvizet csatornarendszerbe gyűjtötték, s vezették a településen kívülre. A lakónegyedi épületek széles időintervallumban, a 9–15. században épültek. Némi rendezettség fedezhető fel elhelyezkedésükben, de bizonyos, hogy szegényebb néprétegeknek adhattak otthont.

A jelenlegi feltárások számbavételénél meg kell említeni a kézműves negyedet. A fazekasság a városban jelentős hagyományokra tekint vissza, viszont az egykori kemencék maradványait igen rossz állapotban találták meg a falakon belüli ásatások során.

Ezeket terméskővel kirakott derítőmedencék vették körül, amelyek szigetelését agyagréteggel biztosították. A leletek alapján az edények egykori formáját is rekonstruálni lehet: a fazekakat fogóval, egyenletes peremmel készítették, közepén kidomborodtak, a talpazatuk pedig gyűrűs kiképzésű volt. E forma egyezett a más ásatásokon, például Douggában talált leletek alakjával.

Traianus diadalíve. Maktár a római időszakban élte virágkorát Fotó: Csermák Zoltán

Mivel munkaterületen jártam, a legtöbb részletes információt utólag kaptam az említett szakembertől, viszont ottlétem ennek ellenére is igazi élményt jelentett. Lassan, de biztosan kerülnek a helyükre a kövek. Az egykori templom is felismerhető már, néhány mozaik is hirdeti a település egykori nagyságát, egy nagyobb mozaikra, amit utazók említettek az interneten, nem sikerült rábukkanni, minden bizonnyal elhelyezték. A mélybe hatolva a ciszternák, lakóépületek alapjaiba botlunk, a víztározók szigetelése mind a mai napig megmaradt.  A kövek színe egyedi, sárgás, a város ragyoghatott fénykorában. Mostanra csend honol mindenfelé, nem szóltak ránk, amikor a köveken egyensúlyoztunk, legfeljebb segítőkészen figyelmeztettek a veszélyekre. Amikor felmentünk az ásatás melletti domb tetejére, elénk tárult az a vidék, ahol egykor katonák feszültek egymásnak, s ahol az ókori világ sorsa eldőlt.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.