Gandhi és Teréz anya Indiája

2020. május 11., 06:53

India több évezredes történelme során hódítások sorát szenvedte el. Uralkodói mesés kincseket halmoztak fel, csodás palotákat építtettek fővárosaikban. Az építészeti emlékek közül a leghíresebb a Tádzs Mahal.

Gandhi és Teréz anya Indiája
galéria
A régi bazár felfedezése riskákon, Új-Delhi szűk sikátoraiban Fotó: Csermák Judit

Miért utazunk annyit? – teszem fel magamnak a kérdést. Miért vállaltuk, vállaljuk a sokszor adódó stresszet, kényelmetlenséget? A német nyelvben – írja Lomb Kató tolmács – a Heimweh (honvágy) szó mellett létezik a Fernweh (távolba vágyódás) szó is. A fényképeinket nézegetve adódik a válasz: a szépség, az idegen tájak vonzanak. Indiából hazatérve kavargott bennem a színek kavalkádja, a szüntelen dudálások hangja, a szemétben turkáló tehenek, a gondozott parkok, a felvillanó mosolyok, a lebbenő szárik, a mesterien tekert turbánok és a zsúfolt szent helyek látványa. Úgy tartják, aki Indiában eltölt egy pár hetet, az könyvet ír róla, aki több hónapot, az cikket, s aki éveket időzik, semmit, mivel belátja, hogy ennek az országnak színes szőttesét nem lehet szavakba önteni. Jómagam ugyan mindössze tizenkét napot lehettem ott, mégis megpróbálkozom egy kis ismeret- és élményátadással.

Győzzük le a szegénységet!

A világ figyelme egyre jobban a szubkontinensnyi India felé fordul. Lakosságának száma (1,3 milliárd fő), gazdasági növekedésének üteme, hosszú évezredek során megőrzött kultúrája egyértelművé teszi meghatározó szerepét. A Krisztus előtti évezredekbe nyúlik vissza India szövevényes történelme. Alapvetően négy birodalmi korszakot különböztetnek meg. Az első a Kr. u. 4. századig tartott. A másodikat a mogulok megjelenéséig, a 16. századig számítják. A harmadik a mogul, a negyedik a brit uralom létrejötte. A brit gyarmatosítókat portugál, francia, holland hatalmi törekvések előzték meg. Nehéz meghúzni az időbeli, de a területi határokat is, mivel újabb és újabb királyságok, szövetségek alakultak ki, s szűntek meg az évezredek során.
Az ország kétszáz éves elnyomás után 1947-ben vált függetlenné. A fiatal köztársaság története politikai pártok vetélkedésévé vált.

Indiai kézműves szövőműhely. Az iparág ma is milliókat foglalkoztat Fotó: Csermák Judit

Indira Gandhi miniszterelnök jelmondata a Garibi hatao!, (Győzzük le a szegénységet!) volt. A nyomorban élő indiaiak helyzetén keresztények is próbáltak segíteni. Ki ne ismerné a Nobel-békedíjas Kalkuttai Szent Teréz – Teréz anya – nevét, aki a nyomornegyedek szegényeit támogatta.

Ferenc pápa 2019 októberében is szentté avatott egy indiai szerzetes nővért.
A maharadzsák kiváltságos helyzetét Indira Gandhi vagyonuk államosításával szüntette meg. A pártját támogatók között azonban akadtak olyanok, akik komoly tisztségekhez jutottak, s olyanok is, akik a megmaradt épületeik hasznosításával a turizmusból komoly bevételekkel számolhattak. Nyilván a külföldre kimentett értékek is lehetővé tették életszínvonaluk megtartását. Az országban az elmúlt évtizedek intézkedéseivel sem sikerült a szegénységet felszámolni, a lakosság egynegyede a nyomorszint alatt él.

Elharapódzott gyerekmunka

India 20. századi történetének második fele milliók életét változtatta meg. A vallási alapon meghúzott államhatárok – a muzulmán hitűek Pakisztánjának létrehozása – örök tűzfészket teremtettek. Aki szeretne erről az időszakról, a hangulatról többet tudni, annak ajánlom a Bombayben született Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című realista-szürrealisztikus könyvét. Az Allah-hívők családjához tartozó író művét átszövik a hindu vallás jelképei, jelezve a kultúrák, hitvilág jelképeinek egymásba fonódását.
India próbálta a hazai termékeket előnyhöz juttatni, a Coca-Cola például tiltott volt, pótlékul a helyi Campa-Cola szolgált. Ezt Rushdie is említi önéletrajzában, s A fénykép című indiai filmben is fontos szerepet játszik. Valóban mi, koro­sabbak is tudjuk nosztalgiával emlegetni a valamikori – valljuk be nem tökéletes – Bambi italunkat.

Több kézműves műhelyben is kicsit belekukkanthattunk az indiai díszítőművészet néhány ágába.

A Qutub minaret és a vasoszlop Fotó: Csermák Zoltán

A márvány megmunkálása kiemelkedő szerepet játszott a templomok, a mogul birodalom uralkodóinak palotaépítéseinél. Az ékszerek a gazdagság jelzői voltak. Ha egy asszonyon kevés ékszer volt, annak jeleként könyvelték el, hogy nem szereti őt a férje. Egy ékszerműhely üzletében mély turistaismeretről tettek tanúbizonyságot. Honnan jött? – kérdezte az eladó egyik útitársunktól. A Magyarország válaszra közölte: akkor az ezüstékszereket nézze, mert az arany drága.
A szőnyegek, textilek színpompásak. Nemzetközi szervezetek becslése szerint még manapság is hatvanmillió gyermeket foglalkoztatnak a házi műhelyekben. Kiállításokon látni a miniatúrafestészet remek alkotásait. A mai selyemfestő műhelyek eredeti színvilággal, gyorsított technikát is alkalmazva kínálják portékáikat. Jellemző, hogy a különböző kézműves mesterséget űzők a földön ülnek. A púpos szent tehenek is a földön matatnak, a városok szemétkupacait túrják – néhol vidéken disznók is társulnak hozzájuk –, de az autópályák s a forgalmas utak szaporodásával a mellékutcákba szorulnak vissza. Megdöbbentő leírások találhatók G. Hajnóczy Rózsa Bengáli tűz című könyvében, mi mindenre használták a tehenek ürülékét.

Mahátma Gandhi nyomában

Az Indiába szervezett utak jó része az arany háromszöget veszi célba. A mostani s az egykori főváros – Delhi és Agra után – Radzsasztán emlékeit mutatja meg. Új-Delhi India fővárosa nyüzsgő forgalommal, sok-sok szeméttel, szép, gondozott parkokkal, kerített lakónegyedekkel, szegényes kunyhókkal.

Elképesztő helyeken élnek emberek. Felüljárók oszlopai mellett, körforgalmak szigetein, járdákon ülve, heverve, néha egész családok táboroznak így.

A mi bekerített játszótereink jutottak eszembe, amikor totyogó gyerekeket láttam játszadozni a járdaszélen, a suhanó autók mellett.
A delhi Vörös Erődöt a 13. században a perzsák foglalták el. A legenda szerint az akkori császárt úgy elandalította egyik háremhölgyének éneke, hogy nem készült fel a várost fenyegető támadásokra. A múlt század embertelen eseményeire is emlékezhetnek a falak: ide terelték össze a muzulmán hitűeket kitoloncolásuk előtt.

Indiai életkép. A szemét a városkép „elengedhetetlen tartozéka” Fotó: Csermák Judit

Ó-Delhi kiemelkedő látványossága a világörökség részeként számon tartott Qutub Minar, a 72 méter magas minaret a téglából építés mestermunkája. A körötte lévő mecsetrom faragott kőoszlopainak mintái megfogják a szemet. Különlegesség az a színtiszta vasoszlop, ami több mint másfél évezrede, rozsdásodás nélkül állja az idők viharait.
Az uralkodók látványos síremlékei közül Humayun mauzóleumának arányai szépek. Tömegek, iskoláscsoportok látogatták a Rádzs Ghátot, Mahátma Gandhi gondozott parkban található nyughelyét. Az erőszak nélküli forradalom meghirdetője mozgalmának köszönhető India végső elszakadása gyarmatosítójától.
Baktay Ervin, a jeles orientalista és író – aki több évet töltött az 1920-as években az országban, s több könyvet írt róla, például Kőrösi Csoma Sándor életéről is – találkozott Gandhival, a Nagy Lélekkel. Erről így ír: „...belépek. A csaknem üres szobában, az ablakkal átellenes fal mellett ül Gandhi a padlón, fehér kelmével bevont, vékony matracon. Előtte áll a csarkha, a rokka, amelynek pergő kattogása a nagy indus mozgalom kísérőzenéje.

A Mahátma ujjai serényen pöndörítik és gombolyítják a fehér gyapjúfonalat… Ez az arc szigorú esztétikai szempontból bizony csúnya: de a kifejezése páratlanul széppé teszi. Minden vonás a lélekről beszél…”

Igazi élményünk volt a Chandni Chowk, a régi bazár felfedezése riksákon. A lábbal hajtott járművel szikár vezetőnk varázslatos ügyességgel kanyargott a szűk sikátorokban, miközben fejünk felett elektromos vezetékkötegek lengtek, s velünk szemben óriási csomagokat cipelő emberek özönlöttek.
Agra a történelem során fővárosként is szolgált. Vörös Erődje méltán része a világörökségnek. Kettős kőfala több mint húsz méter magasan emelkedik ki a vizesárokból. A masszív falak meglepően szép, könnyed építményeket rejtenek. Tetten érhető a mogul korra oly jellemző stílus: egyszerű épületek bonyolult díszítéssel. A mogul építészet remekei találhatók meg minden általunk meglátogatott város erődfalain belül álló palotákban. A nyilvános és magánkihallgatások csarnokai, az uralkodók és hölgyeik magánlakosztályai mind az egykori mesés gazdagságról tanúskodnak.

Tádzs Mahal, India legvonzóbb turisztikai látványossága Fotó: Csermák Judit
A lenyűgöző Tádzs Mahal

Agra világhírű nevezetessége, a Tádzs Mahal a világörökség része. Érzéseimet ezzel a síremlékkel kapcsolatban – amit Sáh Dzsáhán építtetett szeretett hitvese, Mumtáz Mahal (a palota dísze) számára, aki a tizennegyedik gyermekének szülésébe halt bele – hadd jellemezzem Lomb Kató Egy tolmács a világ körül című írásából vett sorokkal. „Előre elhatároztam, hogy nekem nem fog tetszeni. Az emberben elvégre van némi büszkeség: csak nem fogok meghatódni olyasmitől, amitől előttem már százezrek estek ámulatba! … A látvány erősebb volt, mint a fogadalom.”
Hosszú, színes ruhás sorok kígyóztak a bejárat előtt. A külföldiek a belépőjegyhez egy üveg vizet s eldobható papucsot kaptak. A park bejáratánál biztonsági ellen-
őrzés volt. Még tollat sem szabad bevinni, ugyanis „lelkes” látogatók már több drágakőberakástól „megszabadították” az építményt. A nőknek és a férfiaknak külön biztonsági kapun kellett áthaladniuk. Sok helyütt a hölgyeket elfüggönyözött kamrán keresztül engedik be.

Gondozott parkon át lehet megközelíteni a síremléket, egy nagy boltíves kapu keretében pillantható meg először. Húszezer munkás dolgozott rajta. Felsorolni is sok, hányféle drágakövet használtak fel a 17. században épült fehér márványépülethez.

A belső részben, ahol Mumtáz Mahal és férje síremléke található, kőcsipke korlát sejlik a sötétben. Az épület mellett lomhán hömpölyög a Dzsamuna folyó. Az indiai kriptakertek tele vannak szimbólumokkal, a ma embere számára csak magyarázattal érthetők. Fekete márványból a síremlék pandanját akarta megépíttetni Sáh Dzsáhán magának, de fia az agrai Vörös Erődbe záratta, ahonnan vágyakozva nézhetett csak a folyó párájába burkolózó, látótávolságra eső Tádzs Mahal felé. India épített emlékeinek kiemelkedő értékei születtek meg uralkodása alatt: felesége síremlékén kívül például a delhi nagymecset.

(folytatjuk)

Csermák Judit

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport