Tartalommal megtölteni a várat és a várost

Simon Virág 2016. január 15., 16:43

Igazgatóként fiatal szakemberekkel vette körül magát, leporolta a Maros Megyei Múzeumra évtizedek alatt rátapadt port, élővé tette a kiállítótermeket. Fesztiválokat szervez, nemzetközi kiállításokat hoz Marosvásárhelyre. Vallja, hogy a látogatókat is nevelni kell. Soós Zoltánnal, a Maros Megyei Múzeum igazgatójával beszélgettünk.

Tartalommal megtölteni a várat és a várost
galéria
Fotó: Boda L. Gergely


Soós Zoltán
1974-ben született Marosvásárhelyen, középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Egyetemi diplomát Kolozsváron, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem régészeti szakán szerzett. Államvizsga dolgozatát a marosvásárhelyi vár építéstörténetéből írta. Budapesten, a Közép-Európai Egyetemen mesterizett és itt fejezte be doktoranduszi képzését is. 2002-től a Maros Megyei Múzeum alkalmazottja és 2006-tól az intézmény kinevezett igazgatója.

– Már gyermekkorában érdeklődött a történelem iránt. Mikor derült ki, hogy a régészi hivatást választja?

– A nyolcvanas évek Romániájában nem olyan volt a történelemoktatás, hogy megszerettesse a múltat a fiatalokkal. Marosvásárhelyen, a művészeti iskolában mégis kiváló tanáraim voltak, akik a művészettörténet kapcsán az erdélyi sajátosságokról is beszéltek. Ők erősítették bennem a hajlamot, hogy a történelem felé induljak el. Érettségi után felvételiztem Budapestre, a régészet szakra, de a fenntartott öt helyre esélyem sem volt bejutni. Végül ősszel Kolozsvárra jutottam be a Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelem szakára, és ez jó döntésnek bizonyult. Akkor még nem a mostani felhígított rendszer működött. Az egyetemi képzés ideje alatt jártam ösztöndíjjal Magyarországra, a nyári gyakorlatot a visegrádi Mátyás Király Múzeumban töltöttem. Későbbi munkámban meghatározó lett, hogy a középkor történelmével kapcsolatos ismereteimet elmélyítettem. Az egyetem elvégzése után kerültem doktorandusz-ösztöndíjjal az ELTE-re.

– Mit választott doktori disszertációjának témájául?

– A Közép-Európai Egyetemen mesteriztem, és itt fejeztem be doktori tanulmányaimat is. A doktori dolgozatot még nem sikerült megvédeni, de reményeim szerint erre is sor kerül a közeljövőben. Témája a kolduló rendek a középkori Erdélyben. A domonkosok, ferencesek meghatározó szerepet játszottak mind a kultúra, mind a gazdaság, mind az urbanisztika fejlődésében, ők voltak a középkor „multinacionális cégei”, akik eszmeáramlatokat, tudományokat terjesztettek és honosítottak meg.

– Miért döntött úgy, hogy hazatér szülővárosába?

– 2002-ben a Maros Megyei Múzeum alkalmazott régészként, történészként. Lassan 14 éve vagyok az intézmény munkatársa. Amikor ide kerültem, egy lerobbant múzeum fogadott. Elavult volt a szakemberállomány tudása is: legtöbben a szocialista világban nevelkedtek, amikor a pártpropaganda előírásai szerint kellett bemutatni a történelmet.

A rendszerváltás után bő egy évtizeddel erre azonban már nem volt szükség. A múzeum mégis betokosodva várta a változást: nem volt mozgás, nem voltak kiállítások, és a kevés szakember nem ismerte a múzeum gyűjteményeit.

– Múzeumigazgatóként melyek voltak a prioritásai?

– 2006-ban vettem át a múzeum irányítását. Akkorra már annyira megérlelődött bennem a változtatás szükségessége, hogy teljes erőbedobással láttam hozzá az átalakításokhoz. Sikerült letörölni a port az intézmény nevéről, és olyan hellyé alakítani, ahol élet van: múzeumpedagógia, gyermekfoglalkozás, kiállítás, rendezvények, fesztiválok indultak el. Persze mindez nehezen ment. Rossz állapotban voltak az épületek, hiányos volt a felszereltség. 2002-ben egy számítógépet nyolc ember használt. Miközben elkezdődött a hiányok pótlása, belevetettük magunkat a munkába. Elkezdtünk kiállításokat szervezni és először tartottuk meg a Múzeumok éjszakáját. Évek alatt ez igen sikeres rendezvénnyé nőtte ki magát: 2015-ben már 7 ezer jegyet adtunk el. Közben a múzeum alkalmazottainak száma 65 személyről 110-re nőtt. A minőségi munkához szakemberekre volt szükség. Működtetőnk, a megyei tanács, mellénk állt.

– Miben nem támogatták elképzeléseit?

– Összességében elégedett vagyok, de még sok minden hátra van. Egyelőre nem sikerült meggyőzni a fenntartót arról, hogy szükségünk van egy múzeumi ajándéktárgy-üzletre a Kultúrpalotánál, és szeretnénk egy-két múzeumkávéházat is beüzemelni, ezzel is nőne a múzeum népszerűsége. Az elmúlt egy-két évszázaddal ellentétben mára a múzeumban több mindenre kell hangsúlyt fektetni: kevesebb tárgy és több magyarázószöveg szükséges, és úgy kell bemutatni ezeket, hogy az ember összes érzékszervére hassunk, ne csak a szemére. Ez a szemléletváltás meghozta a gyümölcsét, látogatóbarát kiállításokat szerveztünk. Már nemcsak az a szűk réteg jár múzeumba, amely ért a muzeológiához, hanem sikerült olyanokat is elhozni, akik azelőtt soha nem fordultak meg nálunk.

– Hogyan jellemezné az elmúlt tíz évet?

– Egy évtized alatt elértük, hogy már van nevünk a piacon, el tudunk hozni nagyobb kiállításokat is Marosvásárhelyre. Ez nagyon fontos, mert nem mindenkinek kölcsönöznek műtárgyakat. Bekerültünk a nemzetközi körforgásba, így a következő évekre már lehet merészebb terveket is szövögetni. Fejleszteni kell a személyzetet! Bemutattuk Románia ókori arany és ezüst kincseit, most pedig itt van a Szépművészeti Múzeum rézmetszet gyűjteménye. A reneszánsz és a barokk művészet festményeit is szeretnénk elhozni Marosvásárhelyre.

– Van-e a kiállításokra „vevő” Marosvásárhelyen és környékén?

– Ha megfelelő a kínálat, fel tudjuk kelteni az emberek érdeklődését. Nem hiszem, hogy a marosvásárhelyi közönség rosszabb a hamburginál. Egyszerűen nevelés kérdése, hogy rá tudjuk-e szoktatni az embereket a múzeumlátogatásra. Marosvásárhely a nyolcvanas években arról volt híres, hogy még a traktorista is színházba járt. A színház olyan kulturális élményt tudott nyújtani, amelytől jól érezte magát az ember. Azt nehéz befolyásolni, hogy a látogató mit ért meg a kiállításból, de a lényeg az, hogy bízzon bennünk. Az arany- és ezüstkiállításunkat öt hét alatt hatezren nézték meg. A metszetkiállítás kicsit specifikusabb, valószínűleg nem lesz akkora látogatottsága. Hozzá kell szoktatni az embereket a kiállításokhoz.

– Vesszőparipája, hogy Marosvásárhely műemléképületeit védeni kell. Lát-e erre akaratot?

– Marosvásárhely egyik legnagyobb betegsége a rossz városmenedzsment. A főépítész nem érti a dolgát, a polgármestert messze meghaladja a város múltja, kapacitása, épített öröksége, így nem érti, nem érzi ennek jelentőségét. Öröm az ürömben, hogy a jelentős műemlékek nem a város, hanem a történelmi egyházak vagy a megyei tanács tulajdonába tartoznak. Ez egyedi eset Romániában. Az épített örökség megőrzését tekintve Nagyszebenhez képest rosszul állunk, de Brassóhoz vagy Kolozsvárhoz viszonyítva már jobban. Eddig főleg a magánkézben levő műemléképületeket újították fel. Nagy gondunk, hogy nincs a városnak egy olyan főépítésze, aki egy urbanisztikai tervben a történelmi belváros övezetét kézben tartsa.

– Befejeződött a marosvásárhelyi vár felújítása. Mit jelent ez a város számára?

– Városszinten ez pozitív elmozdulás. Rengeteg munkában segédkeztünk. Már a projekt elején jeleztük: nagy hiányosság, hogy kimaradt a régészeti lelőhelyek feltárása. Végül sikerült közös nevezőre jutni a városvezetéssel, és a felújítás alatt a jelentősebb objektumok mellett feltártuk a ferences kolostort, a kézműves házakat, a középkori bronzfeldolgozó műhelyt, a téglaépítő kemencéket és mindazt, ami a gazdag ipari múltú székely városhoz tartozott. Megnyertük a csatát a várossal. Nincs mindenhol befejezve a felújítás, idén még lesznek munkálatok. Most részben látogatható a vár és a kiállítások is.

– Marosvásárhelyen mindig kényes kérdésnek számít a magyar nyelv használata. Hogyan sikerül ezt megoldani a várban?

– Egyelőre kérdéses a kiállítástechnika: csak most kezdi megérteni a városvezetés, hogy egy felújított várnak funkcionalitást kell adni. A régészeti objektumok már látogathatók, de el kell készüljön a feliratozás is. A nekünk átküldött első verzióban angol, román és francia nyelvű feliratozás szerepel, ami a múzeum számára természetesen elfogadhatatlan. Azt mondtuk, mi csak akkor vagyunk partnerek, ha magyar a nyelvű feliratok is megjelennek. Úgy tűnik, ezt megértették.

– Hogyan illeszthető a marosvásárhelyi kulturális kínálat egységes csomagba?

– Marosvásárhelynek a brandje a Kultúrpalotához kötődik, a látogatók oda jönnek, az a célpont. Azért gyenge a kínálat, mert nem sokoldalú: jelenleg a turistavonalak két-három órás célpontja vagyunk. Ebbe a kulturális csomagba be kell venni a Teleki Tékát és természetesen a várat is. Ehhez meg kell találni a vár turisztikai célpontként történő hasznosítását is. Másrészt hiányzik egy olyan tér, egy olyan utca Marosvásárhelyen, ahol a helyiek, de a vendégek is jól érezzék magukat. A közös marosvásárhelyi brand kialakítása céljából szükség lenne a város és a megye összefogására.

– Mennyire van rálátása a múzeumnak a megye régészeti örökségére?

– Az elmúlt két évben léptünk ki a város területéről, vannak kiállítások, rendezvények máshol is. Mindezt részben kényszer szülte: 2010-ben átvettük a görgényi Bornemisza-kastély fenntartását, mostanra sikerült a tetőzetet rendbe tenni, zajlik az épület felújítása. Mikházán a római régészeti örökség mellett van egy nagyon szép reneszánsz ferences kolostor, illetve egy viszonylag jól megőrződött népi építészeti örökség. Szeretnénk, ha Szováta környékén egy Sóvidékkel foglalkozó részleg, múzeum alakulna. Sikeres tevékenységünknek köszönhető, hogy több feladattal láttak el, így került hozzánk Görgényszentimre, továbbá ott van a mezőzáhi kastély kérdése, hiszen a gyermekjogvédelem az épületet kiürítette. Ez lesz a második nagy kastélyunk. Több más kastély is van a megyében, amelyeket érdemes lenne kihasználni.

– Említette a közönség nevelését. Hogyan lehet ezt már gyerekkorban elkezdeni?

– A Kultúrpalotában, a Teleki Tékában és a vármúzeumban egyaránt vannak gyermektevékenységeink. Arra törekszünk, hogy elmagyarázzuk, megmutassuk a gyerekeknek, mi miért jelentős. Számukra mindez akkor válik érdekessé, kézzel foghatóvá, ha természetes alapanyagokból elkészíthetnek például egy középkori, római kori parfümöt. Ha kipróbálják a fazekasságot vagy a papírnyomtatást. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek többek között azt is megtudják, hogy az első városháza a vármúzeumban volt, vagy hogy régebb milyen kicsi volt a városháza ahhoz képest, hogy most mennyi mindennel foglalkozik. A gyermekfoglalkozásokat történelemleckével kötjük össze. Számunkra nagyon fontos a hagyományátadás. A kommunizmusban sok helyen kiirtották a hagyományokat, és emiatt terjed manapság a Halloween vagy a szerelmesek napja. Mi ezzel szemben a farsangot vagy a húsvéti szokásokat népszerűsítjük.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport