Szent László és Mátyás király nyomában – beszélgetés Toót-Holló Tamás íróval, újságíróval

Makkay József 2020. október 16., 10:41 utolsó módosítás: 2020. október 16., 15:30

Szépirodalmi könyveinek jellegzetes nyelvezete a magyar mondavilág kimeríthetetlen tárházába kalauzolja el az olvasót. Toót-Holló Tamást népes olvasóközönsége elsősorban íróként ismeri, miközben „civilben” hosszú idő óta médiaintézményeket vezet, aktív újságíró. A Magyar Nemzet idén februárban kinevezett főszerkesztőjével többek között erről a kettősségről beszélgettünk.

Szent László és Mátyás király nyomában – beszélgetés Toót-Holló Tamás íróval, újságíróval
galéria
Királyregényeiben Toót-Holló Tamás számára a magyar kulturális emlékezetben megőrzött mitikus elemek a fontosak Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

– A magyarországi közmédia, a hírügynökségi munka újságíró számára sem könnyű világát a Magyar Nemzet főszerkesztői állására cserélted. A Magyar Távirati Iroda (MTI) után egy országos napilap vezetése mekkora kihívás?

– Óriási. Különösen azért, mert mindkét intézmény emblematikus jelentőségű médiaműhely, s mindkettőnek kiemelkedő a szerepe a magyar sajtótörténelemben. Akár egyik, akár másik posztomról beszélünk, tény, hogy korszakos jelentőségű elődök nyomdokain járhattam és járhatok.

A most rám talált kihívás természetét úgy tudtam megfogalmazni magamnak, hogy ezen a poszton, a Magyar Nemzet főszerkesztőjeként mindenre szükségem van, amit addig a szakmában tanultam.

Akár a hírekkel foglalkozó újságíróként, akár médiaműhelyeket igazgató vezetőként. Pedig szerencsére elég szerteágazó gyakorlatról beszélhetünk. És elég sok szakmáról. Mert mintha ez a két poszt két külön szakmát is jelentene. A hírügynökségi újságírás szinte matematikai-logikai formarendje és egy véleményvezérként működő politikai napilap publikációinak narratívája teljesen eltérő elveken alapul. Miközben egyformán a nyilvánosság tereit hódítja meg mindkét kommunikációs csatorna.

– Idén az Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntettek ki. Újságíró számára mit jelent a magas állami kitüntetés?

– A díjat az indoklása szerint ugyan elsősorban íróként és irodalomtörténészként érdemeltem ki, de senki nem gondolhatja komolyan, hogy bennem nem együtt él az a sok-sok szerepszemélyiség és szerepfelfogás, ami a munkámat meghatározza. Vagyis

íróként egyszersmind újságíró is vagyok, ahogy nagyon sok pályatársam is sikeresen együtt élt már ezzel a kettősséggel. Egy ilyen díj minden létező feladatomra nézve elismerést és bátorítást jelent –

azt üzeni, hogy csak így tovább. És én így is csinálok mindent tovább. Ennyifelé osztva és közben folyton egyesítve is a dolgaimat. Ez egyébként nem is annyira lehetetlen: ha az ember író is, de újságíró is, egyformán üzeneteket fogalmaz meg. A különbség csak annyi, hogy egyes üzenetek évtizedes távlatokban is időtállóak, más üzenetek pedig frissen talált termékek a hírek piacáról. Értékrendileg azonban ezek is, azok is üzenhetnek hasonló módon. Hasonló célok érdekében. Egyformán a nemzet szolgálatában.

– Könyveidben ősi magyar mítoszokat kutatsz, és társz a mai olvasó elé. Hogyan egyeztethető össze ez a fajta munka a hírszerkesztés és a hírlapírás világával?

– Egyfajta tudati oszcillációval, állandó és rendszeres szintváltással. Egyébként minden az idő helyes kezelésén múlik. És annak megtanulásán, hogy van az úgy, hogy íróként nem szolgáltathatod ki magad az ihletre várásnak. A hírek áramlásából soha nem lehet kiesni, de ha néha mégis találok egy időrést magamnak, akkor azonnal szépprózát kezdek írni. Ahogy egy kisgyernekes szülő sem akkor alszik, amikor álmos, hanem akkor, amikor a gyereke is elaludt.

– Szellemi honvédelem aranykori fényben című könyved a magyar eredetmondákat veszi számba. Mekkora ezekre a témákra a mai ember fogadókészsége? Könyveiddel milyen olvasótábort célzol meg?

– Olyan korban élünk, amelyben mindennek óriási jelentősége van, ami a nemzeti önazonosságunkat erősíti. A világot most felzaklató multikulturális szellemi aknamunka - szándékaival ellentétben – viszont éppen ahhoz is segítséget nyújt, amihez nem akar. A nemzetek Európájának öntudatra ébredéséhez. A magyarság nemzeti eredetmondáinak és saját ősmítoszainak is komoly szerepe lehet ebben az ébredésben – különösen akkor, ha ezekre nem ódivatú jelenségekként tekintenünk, hanem megtaláljuk bennük a máig hatóan éltető erőt. Ez a könyvem is arra törekszik, hogy új fénytörésben mutasson be egy valaha volt magyar ősmítoszt, amelyet eleink sok tucat különböző verzióban, népmesékbe rejtve őriztek meg nekünk. A kötet az aranyhajú gyermekekről szóló varázsmeséinkben a táltoshitű, csillagvallási örökséggel bíró magyar ősvallás elvesztésének nemzeti sorstragédiáját fedezi fel – de ugyanezt a történetet egyszersmind örömhírként is azonosítja, a magyar megmaradás evangéliumaként is meghatározza. Rámutatva arra is, hogy ez az egyetemes kultúrkincsnek számító érckori példázatok körébe is sorolható ősmítoszunk nemcsak az aranykor, az ezüstkor, a bronzkor és a vaskor létállapotain vezet át minket odáig, amíg vissza nem tér közénk az elveszett aranyhajú gyermekekkel a fény, hanem a benne feltűnő királyok alakjain keresztül az Árpád-kor egyfajta metatörténelmi megörökítésére is képes. S egyes változataiban a magyar népi vallásosság szinkretizmusának köszönhetően ezt a magyar evangéliumot a krisztusi szeretet iránt is nyitottá teszi, szereplői közé esetenként Jézust és Szent Pétert is beemeli.

– Amikor Szent László, vagy Mátyás király nyomába eredsz, milyen szerepe van a történelmi hűség és a mitikus történelem keveredésének?

– Metatörténelmi királyregényeket írok, így számomra nem a történelmi tények az elsődlegesek, hanem a magyar kulturális emlékezetben megőrzött mitikus elemek. Vagyis a királyoknak nem a cselekedetei, hanem a legendái. Ez a metatörténelmi látásmód egyébként azt is megengedi számomra, hogy teljes anakronizmussal élve a királyainkat mai, modern élmények körébe is átvezessem, s így őket saját, személyes hőseimmé, néha pedig alakmásaimmá tegyem. Mindkét király regényét úgy írtam meg, hogy egy-egy legendájuk lett számomra az a nyitatlanul nyíló aranykapu, amelyen át hozzájuk közeledem. Lászlónál a kerlési csatajelenet: a kun vitéz által elrabolt keresztény lány megszabadítása. Mátyásnál pedig egyrészt a Szent Ilona-legenda, másrészt az általa megnyúzatni kívánt kő kihívására frappánsan válaszoló okos lány legendája. Aki aztán arra is képes volt, hogy úgy menjen el hozzá, hogy legyen is rajta ruha, de ne is legyen. Hogy menjen úton is, de útfélen is. Hogy legyen is nála ajándék, de ne is legyen. Ezeken a profán módon is átélhető történeteken keresztül aztán egyfajta, akár posztmodernnek is titulálható játékokba kezdek. A kialakult viszonyokat előszeretettel felforgató posztmodern szemlélet egyébként számomra íróként teljesen használható – egyetlen feltétellel. Hogy ez a felforgatás nem a irónia, hanem a pátosz kultuszát szolgálja. Mert ha így van, akkor a látszólagos felforgatás sem más érdemben, mint építkezés. Egy éltető erő szabadjára engedése. A királyaink saját magunk közé emelése. A királyi tartás dicsérete.

– Foglalkoztat a magyar mítoszvilág erdélyi öröksége? Könyveidben milyen formán jelenik meg a történelmi Magyarország eme szeglete?

Ha legendákkal dolgozom, megkerülhetetlen számomra a legendákat bőven termő erdélyi közeg. A legutóbb megjelent királyregényemben ott van Szent László összes erdélyi helyszínekhez köthető legendájának a nyoma.

A regény eleve a kerlési csata körül forog – Kerlés pedig ugye nem sokkal Beszterce mellett van. Aztán szerepel a a regényben a Tatros völgyét őrző székely falvak legnagyobbikának, Szépvíznek a névmagyarázó mondája. Ahogy feltűnik a könyvben a Hargitán álló Csíkszépvíz fölött magasodó Pogányhavas hegyénél található patkónyom, a Tordán kettéhasadt hegy vagy akár a nagyváradi patrocíniumcsoda legendája is. A most megjelenésre váró, még befejezetlen Mátyás-regényemben szereplő okos lány meséjének is van olyan, Székelyföldön játszódó variánsa, amelyik az okos lányt nem egy bárhol található falu bírója lányának, hanem egyenesen a székely ember lányának tekinti. A legfrissebb tanulmánykötetem szellemi honvédelméhez is sok Erdélyben feljegyzett mesevariáns szolgáltat muníciót: az aranyhajú gyermekek történetének két kulcsfontosságú variánsa történetesen megint Erdélyhez köthető, az egyiket Brassó megyében, Pürkerecen rögzítették 1898 és 1906 között. A másikat pedig Szovátán gyűjtöttek 1901 és 1903 között.

– Könyveid hogyan jutnak el Erdélybe?

– Eddig is általában a kiadóim honlapjait ajánlottam az olvasóim figyelmébe, s a mostani zavaros időkben még inkább ezt teszem. Regényeimet a Napkút Kiadó – https://napkut.hu/oesszes-szerzonk/106-t/134-toot-hollo-tamas – az aranyhajú gyermekek magyar evangéliumát taglaló tanulmánykötetemet pedig a Cédrus Művészeti Alapítvány könyveit forgalmazó Napút Online könyvesboltjából – http://www.naputonline.hu/2020/05/12/toot-hollo-tamas-szellemi-honvedelem-aranykori-fenyben/ – érdemes megrendelni és postáztatni.

– Egyik interjúdban arról beszélsz, hogy új színpadi zenés darabod a magyar megmaradás szűnni nem akaró erejét mutatja fel. Miről szól a darab és mikorra várható ennek a bemutatója?

– Ez a darab az Aranyhajú hármasok címet viseli, és az aranyhajú gyermekek magyar evangéliumát dolgozza fel - a mese nagyon sok variánsát szintetizáló formában. Ezért is jelenik meg benne a címéből is kitűnő hármasság: a két aranyhajú lány sorsa a kopókölykökre kicserélt, s aztán meggyilkolt aranyhajú gyermekek történetét, az aranyhajú fiú sorsa pedig az udvarból elűzött aranyhajú gyermekek történetét viszi tovább és bontja ki.

A zenés színpadi cselekmény a történetben rejlő érckori példázat szerint a mítoszok aranykori idejében, a történetben rejlő magyar metatörténelmi példázat szerint pedig az első Árpád-házi királyok korában játszódik.

A darab zenéje most készül: a magyar népzene ősisége és a szimfonikus komolyzene fenséges pátosza tud majd benne egymásra találni. Ezzel együtt pedig minden adva lesz ahhoz, hogy a színpadon elénekelt dalok megérdemelten népszerűek legyenek - de nem a pillanatnak szóló slágerek, hanem örökérvényű művek formájában. A darab felemelő erejű, a magyar múlt teljes gazdagságát felvonultató rítusjáték lesz, így nagyon komoly színpadtechnikát igényel. Az előadásakor így nyilván csak a legjelentősebb játszóhelyek jöhetnek számításba. Ami viszont még sok előkészítést igényel - így erről még semmi konkrétumot nem lehet elárulni.

Toót-Holló Tamás
Író, szerkesztő, irodalomtörténész. 1966. február 27-én született Ózdon. Korábbi névalakjával, a Toót H. Zsolttal alapító főszerkesztőként jegyezte a Heti Válasz című hírmagazint. 2013 és 2017 között az MTI főszerkesztője volt. 2020. február 6-ától a Magyar Nemzet főszerkesztője. Metafizikai kalandregényeinek trilógiája a Garabonciás Könyve összefoglaló címmel jelent meg 2012 és 2015 között. Hunor és Magor királyfiakról, Szent Lászlóról és Mátyás királyról szóló, összefoglalóan a Forrás Könyve címmel megjelölt metatörténelmi királyregényeinek trilógiáját 2015-től közli. Irodalomtörténészként a garabonciás diákokról és a magyar ősmítoszok naphéroszairól szóló hiedelemmondákat és varázsmeséket kutatja.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport