A Role zenekar számára a zene iránti alázat és az emberek szeretete az elsődleges

2020. szeptember 04., 08:29

Az emberiségnek mindig nagy szüksége volt a művészekre, akik a legnehezebb időkben is megmutatják az élet szépségét – vallja Nagy Tivadar. A csíkszeredai Role zenekar vezetője a több mint három évtizedes tapasztalatokról, a hagyományok fontosságáról és sikerük titkáról beszélt lapunknak.

A Role zenekar számára a zene iránti alázat és az emberek szeretete az elsődleges
galéria
A Role zenekar Kárpát-medence-szerte elviszi az egykor Csíkban élt Kájoni János szerzetes dalait és szövegeit Fotó: Vizi Géza

– A Role 1987-es megalakulásától napjainkig körülbelül 70 zenész fordult meg az együttesben. Ezek a változások, tagcserék hogyan alakították az együttest?
– A zenekar idén 33 éves. Sajnos a volt tagok létszáma is nő az évek számával, ami egyben pozitív, ugyanakkor negatív fejlődést is jelent. A hangsúly a fejlődésen van, hiszen zenekari tagnak lenni egy kreatív csapatban rengeteg munkával, tanulással, koncerttel, turnéval, hányódással, sokszor dicsőséggel, ajnározással, mindig kellő szakmai alázattal, nélkülözéssel, sokoldalúsággal, mindig megújulni képes tudással jár. És mindenek mellett arányaiban hihetetlenül kis anyagi jövedelemmel. Mindez nem könnyű feladat. 1987-ben teljesen mások voltak a prioritások és az okok, amiért a zenekar tagjai cserélődtek. Egy ok azonban ugyanaz maradt: a továbbtanulás, az egyetem, mert rendszerint frissen gondolkodó diákokból került az utánpótlás.

– Mennyiben más a mai együttes arculata?
– A kérdés kapcsán merült fel bennem, mekkorát változott a világ, a világ értékrendje a Role megalakulásától, és mi valójában ugyanazokkal a gondolatokkal és mentalitással maradtunk, persze sokkal érettebben.

Ma is elsődleges számunkra a zene iránti alázat, az emberek iránti szeretet, így szinte törvényszerűen adódik, hogy a zene nem eszköz csupán a „sikerhez vezető úton”.

Itt valójában hitvallásról, áldozatkészségről, végtelen zeneszeretetről és valamilyen szintű önfeladásról van szó, amely mindenkiben benne rejlik lehetőségként, de nem mindenki él vele, mert egy anyagias világban ez nem elsődleges. Tény, hogy roppant nehéz egyben tartani egy folyamatosan működő csapatot, nem is beszélve a „rajongótáborról”.

– A zenekar a kezdetektől a magyar irodalom, valamint a székely és csángó népköltészet remekeire építkezik. Miért tartották fontosnak ezek őrzését, továbbadását?
– A rockzenekaroknál az 1980-as években Nyugaton nagy divat volt a korlátlan liberalizmus, az alapok rombolása, mindenek tagadása, a lázadás. Nálunk megtette ezt a kommunizmus helyettünk, így ráébredtünk, hogy sokkal fontosabb feladat számunkra a hagyományápolás, a még megmaradt emberi, szellemi és kulturális értékeink megőrzése. Ez nem volt nehéz, hiszen már az alapító csapatban majdnem mindenkinek klasszikus zenei, népzenei múltja volt, kedveltük a magyar irodalmat, amely állandóan foglalkoztatott, és csíkiak lévén beleszerettünk a Kájoni János-féle jellegzetesen székely reneszánsz világba is. Szóval adott volt a népzene, s mindezt „beoltottuk” egy teljesen újszerű progresszív rockzenei világba, amellyel követtük korábbi zenekaraim stílusvonalát. Már akkor játszottunk Csíkban világzenét, etnorockot és etnodzsesszt, amikor még ezeknek nevük sem volt talán, de lehet, hogy csak mi nem hallottunk róla. Szóval a hagyományokra építkeztünk, de teljesen sajátos módon. Persze

lázadtunk mi is szövegekben, zenében, de nem a hagyományok, hanem a rendszer ellen. Ezért sem szólt rólunk a korabeli sajtó, rádió, televízió, noha rengeteg fesztivált és díjat nyertünk.

– Az évek során készített számos produkció közül melyik igényelte a legtöbb munkát, illetve melyiknek volt a legnagyobb sikere?
– Erre a kérdésre képtelenség válaszolni, mert mindegyikhez különböző élmények fűződnek. Persze mindig a legfrissebb tűnik a legmunkásabbnak, és gyakran a legsikeresebbnek is, de ez viszonylagos, hiszen mindig függ az adott műtől és az arra kíváncsi közösségtől. Mindezek mellett az alkotóműhelyünk egyik legfontosabb hajtóereje a közösségi élményszerzés, a népnevelés mellett a szakmai elégtétel is. Máig kellemesen megborzongat, ha a Szent László, légy velünk! című rockoratórium három évvel ezelőtti bemutatójának a próbáira, a munka folyamatára és végül a bemutatóra gondolok, mert olyan nagyszerű, emberfeletti összművészeti összefogásra, pozitív kreatív energiák együttes felszabadulására ritkán van példa. Olyan emberekkel dolgozhattunk együtt, akiknek hozzánk hasonlóan a legfontosabb nem az volt, hogy „ezért mennyit, vagy mit kapok?”, hanem az, hogy önmagukból, művészi és szellemi erejükből, tudásukból minél többet adhassanak a közösségnek.
Csodaszámba mentek a kemény próbák, ahol mindenki segítette a másik munkáját, nem volt kiabálás, szakmai vita, a koreográfusok és a rendező, a zenészek és a technika együtt lélegzett. Mindezt nyáron, amíg összeért az egész, miközben a kovácsok a bábosokkal versenyezve készítették a kellékeket, amelyekkel sikerült a mű mondanivalóját hatásosabbá tenni a bemutatón összegyűlt mintegy 15 ezres tömeg előtt. Az emberekkel végül együtt énekelhettük az estét lezáró magyar és székely himnuszt. Döbbenetes élmény volt. De döbbenetes élmény az is, amikor Budapesten néhány „vájtfülűnek” vagy akár vidéken néhány idős falusi nénikének eljátszhatjuk valamelyik Ady- vagy József Attila-műsorunkat, és látjuk azt, hogy sikerült a lelkük mélyéig hatolni, feltölteni őket...

– Mi a titka az együttes több mint három évtizedes töretlen népszerűségének?
– Egyrészt a sokszínűség, a sokoldalúság, másrészt a manapság oly divatos „sikerorientáltság” majdnem teljes hiánya, valamint a kitartás. Én mindenkinek ezt tudom javasolni, aki nem csak a mának él és hisz a jövőben.

A zenének nem szabad egyhasználatú divatcikké, a színpadon való páváskodássá vagy csak a pénzszerzés eszközévé válnia, mert az már nem nevezhető értéknek.

Még ha adott esetben szembe is megy az eladhatósággal, értékeket kell tartalmaznia, nevelnie kell, mert az emberek nem igénytelenek. Még akkor sem, ha manapság a média és a zeneipar annak kezeli őket. Mi bízunk az alapvető emberi értékrendben, az emberek helyes zenei ösztöneiben, és ez eddig mindig bejött.

– Több alkalommal működtek együtt Böjte Csaba szerzetessel közös turnék keretében, ahol olyan impozáns templomokban is játszhattak, mint a szegedi dóm vagy a Szent István-bazilika.

Néhány éve meghaladtuk a háromszázat, aztán tovább nem számoltuk. Egyik példaképünk a három és fél évszázaddal ezelőtt Csíkban is élő, alkotó Kájoni János ferences szerzetes. Dalait, szövegeit, munkáit mindig csodálattal ízlelgetjük. Dallamai talán a leginkább a templomokban kelnek életre, és templomban játszani mindig hatalmas élmény. Valahogy más, mint bárhol máshol. Sokkal felemelőbb, letisztultabb, mégis elmélyültebb. Csaba testvért hallgatni, vele együttműködni pedig oly hihetetlen élmény, amely leírhatatlan. Valaki egyszer azt mondta rólunk, hogy „túl sokak” vagyunk, túl sok mindennel foglalkozunk. Ehhez képest Csaba testvér maga a végtelen. Inspiráló, sokkoló, mindig meglepően friss, és káprázatosan önfeláldozó, még egy ferences szerzeteshez képest is! Igazi példakép. Azt hiszem, a Role zenekar születése óta a legtöbbet tőle tanultunk emberként, alkotóként, testvérként.

– A pünkösdi jótékonysági koncertek is az együttes védjegyévé váltak. Mennyire voltak eredményesek, kiknek sikerült így segítséget nyújtani?
– Emberi mivoltunk egyik alapköve az empátia, a „segíteni másokon” jellegű gondolkodásmód, érzelemvilág, lelki gazdagság. Másfél évtizede jótékonykodunk pünkösdkor is, ami sok pozitív élményt hozott a zenekar életébe. Reméljük, tudunk segíteni azokon, akikben van erő felvenni a harcot az életért, a jövőért. A cél majdnem mindig gyerekek megsegítése volt közvetve vagy közvetlenül. A pünkösdi jótékonysági koncert csapatmunka eredménye. Olyan jeles meghívottaink voltak, mint a Gyimesvölgye Férfikórus, Berecz András, Antal Tibor vagy a Zurgó együttes, és számos zenész barátunk, táncosok, művészek, akik mind ingyen segítettek, léptek fel. Nem beszélve a helyi technikusokról vagy a helyszínt biztosító Szakszervezetek Művelődési Házának vezetőjéről, személyzetéről, akiknek köszönhetően minden befolyt összeg teljes mértékben a célszemélyekhez jutott (például a Szent Kereszt Plébánia és a Csíki Anyák Egyesületének köszönhetően). A sors fintora, hogy egyik legnagyobb sikerélményünk egy hallássérült kisfiúhoz fűződik, aki a koncertet követő sikeres műtétnek köszönhetően azután nem járt a koncertjeinkre, mert zavarta a hangerő.

– A kulturális, zenei élet lassú visszaszerveződése után hogyan tekintenek a jövőbe, milyen terveket szövögetnek?
– Félelmetes, ami történik a világban. Veszélyben van az a kevés igaz érték, ami még megmaradt: a hit, a tudás, a hagyományok, a kultúra. Intő példaként állhatna előttünk, hogy néhány évtizede mindössze annak, hogy a Ditró melletti Cengellér lakóközösségét úgy rombolták szét, hogy ledózerolták a templomot és az iskolát. Ennek következtében a falu népe lassan elköltözött, pedig sok ideig ellen tudtak állni az erőszakos kiköltöztetésnek. A mostani helyzet kísértetiesen emlékeztet e szomorú eseményekre: már jó ideje sok oldalról hiteltelenítik különböző módszerekkel a hitet, vallást, nemzeti értékeket. És most romba dőlni látszik az is, ami még megmaradt a tanügyből, tanításból, kultúrából, gyökereinkből, családokból, közösségekből.

– Mennyire nehéz manapság zenéből megélni?
– Sokan kérdezik tőlünk, miért nem megyünk el valami „tisztességes szakmát” művelni, hiszen könnyebb lenne a mindennapokban megélni belőle. Viszont azt érezzük, hogy a mi feladatunk, hivatásunk az emberekben megtartani a lelkesedést, lelkükben a dalt, elméjükben a verset, szívükben a lángot. Igazából sohase volt még az emberiségnek nagyobb szüksége olyan valós alapokra, amelyekben bízhat, amelyek értékmegtartó ereje örök, és a művészekre, amelyek megmutatják a legnehezebb időkben is az élet szépségét.

Nem hisszük, hogy létezik az a világjárvány, amely kapcsán szabad lenne ennyire szétszakítani az embereket egymástól. Közösségi és kultúrlények vagyunk, nem magányos farkasok.

Szükségünk van a hitre, zenére, közösségre, tanulásra, alkotásra. A Role zenekar szűkebb és tágabb közössége nem adja fel. Készül az újabb József Attila-műsorunk, mindig lesznek új dalaink, mindig lesz, amit adjunk a szépre, jóra vágyóknak. Ebben bízunk, és abban is, hogy láthatjuk még koncertjeinken az emberek szemében azt a csillogást, ami éltet, ösztönöz bennünket.

Bede Laura

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport