Téltemetés, móka és mulatozás

Péter Beáta 2018. február 16., 12:12 utolsó módosítás: 2018. február 16., 12:27

Huszonhatodik éve, hogy a Hargita megyei hagyományőrző csoportok farsangfarkán közösen temetik el a telet ízelítőt nyújtva a helyi hagyományokból. Az idei farsangbúcsúztatóra a húshagyókeddet megelőző szombaton Csíkszentsimonban került sor.

Téltemetés, móka és mulatozás
galéria
Vesszen a tél! A farsangbúcsúztató Hargita megyében kiemelt jelentőségű közösségi eseménynek számít Fotó: Pinti Attila

A néprajzi szakirodalom szerint a középkorig visszanyúló farsangi időszak szokásainak jellegzetessége a fordított világ. Az eljátszott dramatikus színjátékok eszközeivel minden tótágasra állítható, ami egyrészt viccelődést, kifigurázást jelent, másrészt van egy társadalmi szelepfunkciója. „Ha szerepet cserél a vezető és köznép, férfi és nő, szegény és gazdag, a szerepmegélésekben létezik egyfajta társadalmi feszültséglevezetődés” – mutatott rá lapunknak Ferencz Angéla néprajzkutató, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója.

A szakember szerint a téltemető, bőségvarázsló, tavaszváró rítuselemek is megtalálhatók a szokásokban, a római kori pogányság elemei keverednek a keresztény elemekkel. Mint minden szokásra, a kereszténység szimbólumai a farsangi szokásokra is ráépültek az idők során. A Székelyföldön is megvan ennek a sajátossága, ami meghatározza a helyi szokásokat. Ha az életmódon keresztül közelítünk, érthető, hogy a nyár, az ősz a munka, a betakarítás időszaka és a tél a mulatozás ideje, és ez a fonók világa, amely emlékezethatáron belül még közel áll a ma emberéhez.

A fonók világa a munka, de a mókázás, a játékok és a párválasztás időszaka is. Szokás szerint el kellett az eladósorban levő lánynak „kelnie” a farsangi időszak alatt.

Bálokat szerveztek: ez volt a lehetőség arra, hogy a fiatalok találkozzanak, ismerkedjenek. Ha a fonók mára ki is koptak, a farsangi játékok, az alakoskodások, a bálok – különféle formában ugyan, de – megmaradtak. Ebben nagy szerepe van a néprajzi leírásoknak, amelyet ma pedagógusok és közösségszervezők sokoldalúan használnak. Sóvidékről például Barabás László néprajzkutató jól dokumentálta, kutatta és leírta ezeket.

Jellegzetes figurák, különféle forgatókönyvek

A székelyföldi farsangi játékokban egy megszemélyesített figurát büntetnek meg és utasítanak ki a faluból. Jellegzetes a bábuégetés.

Ferencz Angéla: a farsangi játékok, a bálok megmaradtak

Néhány településen egyedi és különleges farsangi szokások maradtak fenn dacára annak, hogy a kommunizmusban tiltották ezeket. Jellegzetes szereplő a gólya vagy a kecske, a kereskedő, a zsidó, a cigány, a zenész és a siratóasszonyok. A dolgok kigúnyolására az élet nagy átmeneti rítusai szolgálnak: az álesküvő vagy áltemetés tele van humoros jelenetekkel. Gyakori a szerepcsere: a fordított jelek is folyamatosan megjelennek, ami mindig magában hordozza a komikumot. Ugyanígy az áltemetésen is, amikor a megszemélyesített figurának felsorolják a bűneit, amelyek a mulatozáshoz, a jókedvhez, a pajzánsághoz kapcsolódnak és ezeknek a félig kötött szövegeknek a stílusa sikamlós. Ez a kétértelműség, amelyben folyamatosan jelen vannak a szexuális utalások is. „Jellegzetes ilyenkor a mértéktelenség: sokat mulatni, enni, inni, táncolni, a mértéket túllépni” – magyarázta a szakember. A néprajzosok által leírt faluképpel, hangulattal a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években találkozhattunk, de sok helyen a kommunizmus, majd a rendszerváltás is – mint minden közösségi megmozdulásban – változást hozott. A szakember jónak tartja, hogy a megyei tanács intézménye már a rendszerváltást követően megszervezte a találkozót, és valamilyen aktuális mederbe terelte, amivel a szokás megújult.

Először Csíkszeredában szerveztük meg 1993-ban, és azokat a csoportokat hívtuk meg, ahol még őrizték a régi szokásokat. Ennek sikerén felbuzdulva többi közösségben a szervezők meglátták annak a lehetőségét, hogy ez jó közösségi esemény.

Divatja lett és ennek hatására felújították a farsangi játékokat” – emlékezik a kezdetekre Ferencz Angéla.

A körforgás, mint megtartó erő

Mivel évről évre egyre több hagyományőrző csoport jelentkezett, elérkezett a pillanat, amikor meghatároztak egy tizenhármas keretet. A megyei fesztiválos körképbe azok a csoportok kerültek be, amelyek játéka értékes és autentikus. Ugyancsak szervezői döntés alapján minden esztendőben más település az esemény házigazdája. Ez egyben egészséges versengés is, mert mindenki szeretne legalább annyira helyt állni, mint az előző évi házigazda. „Székelyföldön azt tapasztaltam, hogy azok a típusú dolgok, amelyek ilyen rotációban működnek, sokkal jobbak, mint az úgynevezett együttműködések. Létezik valamiféle egyéni megoldás benne. A kulturális központnak sikerült a feladatokat átbillentenie egy olyan önszerveződő rendezvénnyé, ahol minden település megmozdul, összefog a közösség” – magyarázza a siker titkát a néprajzos szakember. Az esemény a turizmus szempontjából is számottevő: azon túl, hogy a csoportok bemutatják szokásaikat és erősödnek a közösségek, a turisztikai irodák beveszik az eseményt programajánlatukba. Mindenki, aki ellátogat egy megyei farsangbúcsúztatóra, ehet, ihat, szórakozhat, és ez jó csírája a kibontakozó helyi turizmusnak.

Székelyföldi humor

A rendezvénynek jól bevált forgatókönyve van, reggel megérkeznek buszokkal a csoportok muzsikálva, a helyi szervezők pedig az iskolában biztosítanak helyet számukra, hogy át tudjanak öltözni. A délelőtt folyamán tartják az ünnepélyes megnyitót, majd mindenki elindul a számára kijelölt útvonalon. A csoportok érintik a megterített asztalokat, és ott eljátsszák játékukat, táncolnak, bevonják a helyieket és a bámészkodókat egyaránt. Ilyenkor mindig van alkalom az improvizációra is, hogy helyben valamit kifigurázzanak. Tetten érhető a székely góbéság, a kimondottan Székelyföldre jellemző humor, amely nem nélkülözi a pajzán és kétértelmű vicceket sem.

A farsangi időszakra szokták mondani, hogy ilyenkor szabad tréfálkozni, és nem szabad megsértődni. E világban minden megengedett.

Ez azt is jelenti, hogy felfordulnak a szabályok. Ha időnként felfordítjuk őket, meg is kérdőjeleződnek, de utána újra megerősödnek, amikor visszaáll a rend” – hangsúlyozza a néprajzkutató.

Tovább kell örökíteni

„Annak tudatában is sorakoznak a résztvevők, hogy rajtuk van a világ szeme. Mindenik falu igyekszik ápolni saját hagyományát. Idejében ajánlottuk már turisztikai programként, hiszen jól be lehet építeni különféle ajánlatokba. Ez a rendezvény sikertörténet. Évről évre sokat tanulnak a csoportok is, mindig kiértékelünk és előkészülünk a következőre. Többször találkozunk a csoportvezetőkkel és tudatosítjuk, mi a felelősségünk. A nevetéskultúránkat is át kell örökíteni. Nem akarjuk lemerevíteni a rendezvényt: azt szeretnénk, hogy köze legyen a mához, de megjelenésében azt látom, hogy megtartunk egyfajta folytonosságot a múlttal. A poénok összhangban vannak a jelennel. Az aktuálpolitika és azok a témák, amelyek benne vannak a közbeszédben, mindig szerepet kapnak” – összegzi a szakember.

Illés és a többiek, avagy ki hogyan mókázik
A rendezvény 25 éves évfordulójára az intézmény tavaly képeslapokat adott ki, amelyeken a résztvevő hagyományőrző csoportok láthatók. A fotók azt a pillanatot rögzítik, amelyben legjobban megragadható az adott csoport szokása. A szentegyháziaknak például ördögbetlehemnek nevezett játékuk van, ez az adventi időszak angyalbetlehemének a farsangi változata. A Dúsgazdag és a szegény Lázár történetét mutatják be, mellettük jelen van a Halál és az Angyal figurája is. E színjátékot zárt térben adják elő.
A csíkcsicsóiak figurái között vannak a kecskék. Itt a pap savanyú káposztát tűz fel karóra, és szenteltvízként spricceli szét a jelenlévőkre a káposztalevet. A káposzta már a böjtöt vetíti előre, a közelgő bűnbánat időszakát.
A csíkszentsimoniaknál egy fehér ló a jellegzetes figura, a csoport Illést temeti el. A gyergyó­szárhegyieknél bőgőtemetés van. A bőgő a mulatozást jelképezi, a bőgő temetésével pedig lezárják a farsangi időszakot. A csíkborzsovaiaknál álesküvőt és áltemetést játszanak el, általában a női szerepeket is férfiak játsszák. De ugyanígy a szentkirályiak is áltemetést, álesküvőt mutatnak be, a csobotfalviak szalmaembert égetnek. A gyergyóremeteiek is jellegzetes figurát hoznak.
Jelen vannak a megyei farsangtemetésen a domokosiak is a nagy múltú és a helyi értelmiségieknek köszönhetően fennmaradt szokásaikkal. Az ő játékukban jelennek meg a hamubotosok, akik a bűnbánatra emlékeztetnek. Nekik is van Illésük, és szekéren húzzák. A menaságiak bolondkereket húznak, amelyből sok minden kiolvasható: a férfi-nő ellentétpár, a forgás, mint az idő ciklikussága, a biccenés, mint az ember esetlensége. Van tehenük is, amelyet eladnak, alkudnak rá, majd levágják. Különleges menasági farsangi szokás a zsidó vecsernye.
A Kászonokban a bikaütés hagyománya él farsangkor. Kutatók még a Mithrász-kultuszt is felfedezni vélik ebben, de mindenképp besorolható az ítélkező játékokhoz, itt is hangulatos „vásárnak” lehetünk szem- és fültanúi. Jelen vannak a jellegzetes zsánerfigurák, a Kereskedő, a Vásárló, a kétkerekű szekéren muzsikáló Cigány. „A menasági és a kászoni is súlyos lépésű felvonulás, tömött sorban énekelnek székelyruhában. Jó megjelenésű társaság, érződik az erős közösség. Az, hogy ezek azok a csoportok, amelyek hitelesen hordozzák a székely kultúrát énekben, táncban, megjelenésben, fellépésben, beszédben, humorban. Azért is különleges e találkozó, mert mindezt sűrítetten lehet megtalálni” – fogalmaz a néprajzos szakember.
Az alsósófalviak református közösségként hamvazószerdán temetik a farsangot. Barabás Lászlónak köszönhetően itt is volt folytonosság. A csoport le is védette a farsangi játékot. A gyergyóditróiak játékában jelen van a Török, itt is szigorú szabályok vannak, hogy ki örökölheti a figurát. Ez is mutatja a szokásnak a továbbélését.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport