Jegykendőtől a szövőszékig: a népi emlékezés szentélyeit újítják fel a Partium több településén

Sütő Éva 2020. február 23., 13:07

Az elmúlt években a Partiumban egyre nagyobb teret nyertek a múltmentő törekvések. Több helyen is körvonalazódnak azok a lehetőségek, amelyek szűkebb hazánk felbecsülhetetlen néprajzi, történelmi és építészeti hagyatékaiként lehetőséget biztosítanak az újjáéledő faluturizmushoz.

Jegykendőtől a szövőszékig: a népi emlékezés szentélyeit újítják fel a Partium több településén
galéria
Az érkeserűi Balajti Irén tanítgatja a szövőszékes fonás fortélyait az iskolás lányoknak Fotó: Sütő Éva

Az utóbbi tíz évben Partium-szerte, illetve az Érmelléken nem egy faluban alapítottak tájházat, falumúzeumot, emlékházakat. Így jött létre dr. Kéri Gáspár gálospetri tájháza, az érsemjéni, az étmihályfalvi emlékházak, múzeumok. Az utóbbiak létrejöttében Csorba Sándor muzeológusnak – ma nagyváradi római katolikus püspökség levéltárosa – igen nagy szerepe volt. Érkörtvélyes múltjának tárháza, ugyanakkor Tóth Imre és Tünde keze nyomát viseli. A házaspár mintegy három évtizedes gyűjtőmunkája fekszik a 2007-ben alapított falumúzeumban.

Tóthék tájháza

A nyugdíjas házaspár az érmellékiekre jellemző nyíltsággal és vendégszeretettel fogadnak minden érdeklődőt, akik az általuk alapított tájházat akarják meglátogatni. Tóth Imre iskolaigazgató volt a faluban, megbecsült személyiség, nincs körtvélyesi ember, aki ne ismerné. Hasonlóan neje, Tünde is, aki tősgyökeres körtvélyesi nagygazda családból származik. A történelmi hagyaték nagy része a Kovács felmenők, azaz a feleség családjának birtokában volt. A porta és a ház is, ahol a mai napig lakik a család, a nagyszülők, azaz Kovács Gyula és Julianna szerzeménye. A kúria, valamint az udvaron található kuriózum számba menő gazdasági épületek – egy ritka patinás borház, alatta a húsz méteres pincével – a nagyapa gazdaszellemét dicsérik. Még az udvar is a K. GY. monogramot viselő téglákkal van kirakva, amelyek az egykori téglaégető gödörben készültek.

A Tóth-porta egyben raktára is a negyedszázadon keresztül összegyűjtött, kizárólagosan Körtvélyesre jellemző néprajzi, valamint egyéb, más jellegű mesélő hagyatéknak.

Bár az utóbbi esztendőben egészségi okokból háttérbe szorult az értékmentő munka, a tájház ma is fogad látogatókat – mondja Nagy István, a Bihar megye északi csücskében fekvő község polgármestere.

Patinás borház, alatta pince az érkörtvélyesi Tóth-portán Fotó: Sütő Éva
Jegykendőtől a szövőszékig

A tájház „tisztaszobájában” béke és nyugalom tölti el a látogatót, mintha szentélybe lépne. A múlt békés, nyugodt szentélyébe. Akkoriban is volt a világon rengeteg baj és bánat, de az emberek hittel és megbékélve tudták nyugalomra hajtani fejüket a szebb reggel reményében. E békességes szobában van a Kovács nagymama jegykendője, eljegyzési ruhájának deréköve, régi képek, sifonok, vagyont érő faragott ágyak s többek között egy sokat látott függőlámpa. A Kovács nagyapa nagy fekete esernyője még ma is látható, a gyönyörű fehér keményített egykori asszonyi réklik és a „Nem én lettem hűtlen hozzád” hímzéses habselyem csipkés, legénynek készült zsebkendő.

A számtalan békéltető, léleknyugtató régi csecsebecse, használati tárgy, mind-mind élettörténeteket regélnek.

A konyhában az asztal körüli gyékényszékek nagyságuk és rendjük szerint mutatják a családi hierarchiát. A „gondolkodó szék” az asztalfőn foglal helyet, Tóth Tünde szerint abban hányta-vetette meg a gazda másnapi teendőit, de a jövendőt is. A százéves almárium és stelázsi, mintha életre kelne, és régi porcelánedényeiből ontani kezdené az egykori ételek ízét. A mintegy hetvenéves csikóspór – egy érvasadi bádogos mester keze munkája – képzeletbeli melege belengi a konyhát, és a tarkedli sütő, mák- és kávédaráló, szűrők, sziták illata száll.
Egy másik helyiségben a ma is működő szövőszék zakatolja a régi körtvélyesi asszonyok vászonkendőkbe szőtt álmait, majd átlépve egy újabb küszöböt a gazdaember minden segítő eszköze, munkaszerszáma lelhető fel. Minden darab példás rendben. Mintha arra várna valamennyi, hogy használatba vegyék őket. Még egyszer, utoljára.

A gálospetri tájház régen szőtt törölközőkendője Fotó: Sütő Éva
Évszázados szőttesek

Régen minden tisztes háznál élére voltak hajtogatva a díszesen hímzett párna- és ágyneműhuzatok, vagy ahogyan ezen a vidéken mondják, párnahajak, dunyhahajak. Általában a fehér hímzés volt a legelterjedtebb, amelyek szinte keretbe foglalták a damaszt- vagy finomgyolcságyneműt. De nemcsak ilyen kincseket rejtettek a nagy ruhásládák, komódok, hanem évszázados szőtteseket, kézimunkákat is, amelyek csak egy-egy különleges alkalomra vétettek ki a helyükről. Ilyenek voltak a kézfogók, a keresztelők, egyéb családi vagy vallási ünnepek.
Voltak olyan ágyhuzatok, abroszok, törölközőkendők, komatál- és szentelőkosár-terítők, amelyek csak „le voltak téve”. Ez annyit jelentett, hogy azokat valamilyen oknál fogva soha nem volt szabad használatba venni. Vagy azért, mert nagyon értékesek voltak, vagy mert valamelyik kedves családtag hagyatéka volt, így eszmei értéket képviselt.

Rend a lelke mindennek

A régi házaknál a nagy ruhásládák, faragott sifonok, komódok belseje mind-mind tabunak számított. Azokban többnyire csak a család idősebb nőtagjai tehettek-vehettek, hajtogathatták csinosan össze a keményített ágyneműt, kézimunkákat, terítőket, finoman szőtt csíkozott kendőket, egyéb, gazdasszonyok belbecsét gyarapító kelengyéket.
A kelengyének régi értelemben a hozományt nevezték, ami a fent említetteken kívül alsó-felső ruházatból, párnákból, takarókból, lepedőkből, ezek tárolására szolgáló ládákból, bútorokból állt.

A kelengye megalapozta a fiatalasszony háztartását, gazdagsága a ház tisztességét, társadalmi beilleszkedését szolgálta. Ezért volt fontos ezek „szépmíves” volta is.

Ahol több generációból származó asszony élt egy fedél alatt, ott természetesen a ruhásládák és a komódok tartalma is gazdagabb volt. Voltak olyan „letett” darabok, amelyeket évtizedeken keresztül szét sem bontottak. Így megtörtént, hogy egy-egy újabb generációs leányzó, aki örökölte ezeket, már megsárgulva teregette ki a sövénykerítésre, szellőztetés céljából. A mindennapos használatban lévő daraboknak megvolt a kizárólagos, pontos helyük a háztartásban. A konyhában, a tisztaszobában vagy ahogyan az Érmelléken nevezték, nagyházban, minden annak rendje és módja szerint találtatott.

Ma is működő szövőszék zakatolja a körtvélyesi asszonyok vászonkendőkbe szőtt álmait Fotó: Sütő Éva

A konyhák általában nagyok voltak, mivel ott tartózkodott a család apraja-nagyja. Az egyszerű azsúrozott törlőkendők a spórokat keretező vasakra voltak teregetve, hogy a gazdasszony keze ügyében legyenek. A reggeli mosakodáshoz szolgáló kendő a famosdó karján száradt, vagy az ajtósarkára akasztva lógatta egyszerű rojtjait. A konyhaasztalra csak ebédidőben került fel a nagy csíkozott szőttes abrosz, amelyet a karosláda aljából vagy a konyha­kredencből vettek elő. A vasárnapi ebéd után általában ezt minden háznál egy finomabb, csipkés szélű hímzett abrosz váltotta fel. Ezekre előzetes bejelentés nélkül kész vétek és veszedelem volt borosüveget vagy kancsót tenni. A férfiember viselhette napokig a következményeit, ha egy ilyen drága kézimunkán folt esett.
A komódterítők általában lyukhímzéses fehér mintázatúak voltak. Rajtuk csak a ritkán használatos üveg- vagy porcelánnemű ragyogott. Rendszeres áttörölgetésük kötelező volt a lámpaüveggel együtt. E terítők nagyobb biztonságban voltak az otellóbor sötét foltjától is, mert a komódok lapjára már szinte infámiának számított ráhelyezni bármit is a megszokott tárgyakon kívül. A terítőket a gyermekkezektől is óvták. A nagyházba tilos volt a bejárat, bármennyire is csábította a gyermekfantáziát a porcelánfogantyús nagyfiókok tartalma.

Továbbadni a tudást

Akik ma is szívesen őrzik a múltbéli háztartások eme nemes hagyatékait, azok a régi kézimunka- és szövésmintákat is elsajátították, és önzetlenül adják tovább az új nemzedék számára. Manapság is találni idősebb, valamint fiatalabb asszonyokat, akik néprajzos szinten ismerik a régiók sajátosságait. Egy-egy kiállításon, illetve bemutató alkalmával betekintést engednek a régi magyar világ hagyományaiba, a családok féltve őrzött népművészeti gyűjteményeibe, régi mesterségek titkaiba, nemzeti hagyatékok muzeális értékeibe.

A százéves almárium és stelázsi mintha életre kelne Fotó: Sütő Éva

A kiállításra szánt darabok között általában százéves hímzések, csipkézett és azsúrozott szélű kendők, keszkenők, terítők tanúskodnak a régi asszonyok fürge ujjainak munkáiról.

Érkeserűben nemrégiben a Számadó-napok alkalmával százévesnél is régebbi szőtteseket tettek közszemlére az ottani asszonyok. Az egykori vers- és meseíró nevét viselő általános iskola egyik nagytermében egy régi szövőszéket is felállítottak, ahol a helybéli Balajti Irén tartott bemutatót a szövés titkairól, és amint ujjai alatt gyarapodott a szőttes, úgy nőtt az érdeklődés a leányok szemében is. Leánya és unokája már önállóan dolgozik, sőt saját munkákkal dicsérik eme régi asszonyi mesterség szépségeit. Az Iskola másképpen napok idején a nagymama felállítja munkaeszközét és tanítgatja a helybéli iskolás lányokat a szövés fortélyaira.

Üzenethordozók

A régi asszonyok beleszőtték hímzéseikbe, szőtteseikbe örömüket, bánatukat, álmaikat, vágyaikat. Minden, ami utánuk maradt, maga az élet. Átjönnek belőlük a napok, az órák hangulata.
Úgy tartották, ha sötétkék volt a szőttesek csíkozása, borús és szomorú volt az élet abban a házban. Ha fekete fonállal hímeztek, még inkább. Ha színesek voltak a kikézimunkázott abroszok, függönyök, abban a családban több volt az öröm. A jelenkor asszonyainak üzenetét vajon miben fogja megtalálni az új nemzedék?

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport