Kilátás a Vináriumból: kulturális séta Lendván

2022. október 10., 19:42 utolsó módosítás: 2022. október 10., 19:43

Az 1990-es évek elején alakult Szlovéniában pár ezer főnyi magyar él. Többségük az ország északi részén elterülő Muravidék – annak is keleti területének – lakója. A térség székhelye Muraszombat, de kulturális központnak Lendva, régebben Alsólendva tekinthető.

Kilátás a Vináriumból: kulturális séta Lendván
galéria
A bortermő vidék éke, a Lendva-hegyi pince Fotó: Csermák Judit

A Muravidék területe a középkorban még mocsaras, lápos vidék volt. Ennek szépségéről így ír Varga József A lendvai vár kapitánya című regényében: „Élvezték a lápvilág összetettségét, a növények sokszínű tarkaságát,… a magasba ívelő fehérfüzek teknőket érlelő vastag-odvas törzseit,… és mindent, mindent, ami a Mura-menti környéket széppé, gazdaggá, vonzóvá, elbűvölővé és csábítóvá teszi.” Ma már kevés helyen fogadja ilyen táj az ide látogatót. Már a 19. század elején elkezdődött a folyók szabályozása.
Lendvai látogatásaim során elbűvöl a város fekvése:

a lankás dombokra felfutó gondozott szőlősorok megnyugtató látványt nyújtanak, a Lendva-hegy tetején kilátó nyújtózik az ég felé.

A Bánffy kastély Szent István szobrával Fotó: Csermák Judit

E terület régóta lakott, a 12. századtól a német Hahold nemzetség uralta, akik a 14. századtól alsólendvai Bánffy néven (szlavón bánsági cím birtokosaként) töltöttek be udvari tisztségeket. Vásártartási, pénzverési jogot is elnyertek: I. Ulászló király uralkodása idején 1441-től majd húsz évig élhettek az utóbbival. Az itt vert pénzérméken jelenik meg először a Szent Korona, az apostoli kettős kereszt és az árpádsáv együttes ábrázolása. A vár a török harcok idején nem került az ellenség kezébe. A Bánffy család kihalta után a Nádasdyak, később Bánffy női ágon az Esterházyak tulajdona lett, a 18. században bővítették: L alakja tisztelgés volt Lipót császár előtt. A megelőző századok reformációjának egyik szellemi központja katolikussá vált, 1751-re megépült a Szent Katalin-templom.

A polgárosodás emléke, az esernyőgyár Fotó: Csermák Judit

A Népújság – a szlovéniai magyarok hetilapja – rendszeresen tudósít a lendvai Szent Katalin- plébániatemplom eseményeiről. A falak vizesedése – a Lendva-hegyről lezúduló esővíz miatt – állandó probléma volt. Ennek megoldására külső munkaként mélyen körbeásták a szenthely körül a földet. Felújítási munkálatok során a templombelső is megújult, az állagmegóvás mellett műemlékvédelmi feladatokat is végeztek az elmúlt években. A templom mellett Szent István szobra áll, fölötte tekintélyt parancsolóan magasodik a kastély.

Vármúzeum

A Bánffy-várkastély, a Lendvai Galéria és Múzeum – amelyben egykor Mátyás király, s felesége, Beatrix is megfordult – jelenleg kiállításoknak ad otthont. Lendva és a vár történetét hosszú folyosón elhelyezett tablókon és termekben ismerhettük meg, többek között a Hadik múmiához kapcsolódó mondákat, tényeket is. A hányatott sorsú mumifikálódott holttestet a Szentháromság-kápolnában őrzik, amely mellett régi temető sírkövei mesélnek a múltról. A néphit a híres törökverő Hadik Mihály kapitányt tisztelte benne, akibe Bánffy Piroska szerelmes volt. Amikor a nemes leány kedvesének haláláról hírt kapott, levetette magát a vár tornyából. Kutatások bebizonyították: a koporsó egy ugyancsak Hadik Mihály nevet viselő utód múmiáját rejti, aki Hadik Andrásnak, a híres huszártisztnek az édesapja volt. A különleges, több ezer pillangót bemutató gyűjtemény szobájában a tárlók előtt más látogatók hosszasan elidőztek, engem azonban riasztott – bár rendkívül látványos volt – a sok, gombostűre feltűzött lény.

Hetési szőttes a Lendvai Galéria és Múzeumban Fotó: Csermák Judit

Az emeletre vezető lépcsőházat ügyesen kihasználták az ismeretterjesztésre:

falain Lendva híres szülötteinek és a településhez kapcsolódó nevezetességeknek a fotója és élettörténete látható.

Például az 1530-ban itt született Kultsár Györgyé, akinek művei a történelmi Zala megyében, s a mai Szlovénia területén az első nyomtatott könyvek voltak. A prédikátor, iskolamester Bánffy Miklós elkötelezett híve volt, így Postilla című alkotását neki ajánlotta. A cím a latin „post illa verba” latin szavakból származik, szó szerint azon ige után, az evangélium felolvasása utáni beszédre utal. A szerző több okot is felsorol, amiért pennát ragadott, például: „Hog az egy-igyű lelki Pásztoroknac lenne valami módgyoc mint kellyen el indolnioc az szegény paraszt nép közöt az Isten Igeiénec hirdetésében…” Az Alsólendván 1896-ban született Pataky Kálmán operaénekes a világ több színpadán alakított tenorszerepet. Az Amerikában elhunyt művészről film is készült a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójában A hős tenor címmel.

A rendezvénytérként, kiállító teremként helyrehozott zsinagóga Fotó: Csermák Judit

Hadrovics László nevéhez személyes emlékek kötnek. A híres szlavista által összeállított orosz–magyar szótárt igencsak gyakran forgattam tanulmányaim során. Zala György szülőháza már nem látható, múzeumi festményen fedezhettem fel. A 19–20. század hazai emlékműszobrászat kiemelkedő alakjának emlékét a múzeum emeletén egy szoba is őrzi. A szobrász alkotásait a világ csodálja: a budapesti Hősök tere bronzszobrai részben az ő keze alól kerültek ki. Számomra legkedvesebb az Erzsébet híd lábánál, a budai oldalon elhelyezett Erzsébet királyné alakja. Az itt kiállított szobrok, másolatok közül engem igazán egy női fej bűvölt el, a kemény anyag megmunkálásával hogyan lehet finom, érzelmi hatást elérni. A kiállítások sorában a hetési (Lendva-vidéki) népi kultúrát is bemutatják. A vár galéria szerepet is betölt: a padlástérben az alkotótáborok szobor „eredményeit”, míg a pincében érdekes fotókiállítást nézhettünk végig, az udvaron meghökkentő alkotások fogadtak bennünket, a Hegesztett világ különböző fémtárgyakból konstruált formái.

A 304 méter magas Vinárium kilátó Fotó: Csermák Judit

A város 19. századi felvirágzása

A Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása című kiállítás hangulatosan állít emléket a város fejlődésének a Fő utcán. A 19. század a község felvirágzásának időszaka volt, a környéken téglagyárak, gőzmalmok épültek, 1835-ben megnyílt Muravidék első gyógyszertára, 1867-ben állami hivatalok nyitották meg kapuikat, 1890-től vasút kötötte össze fontosabb csomópontokkal, 1904-től az esernyőgyár adott munkát a helyieknek.

A magyarság megmaradását szolgálja a szintén a Fő utcán található Magyar Nemzeti Művelődési Intézet, s annak keretében a Bánffy Központ: galéria, irodalmi kávéház, könyvesbolt, rendezvényterem.

A járvány okán online programokat, versenyeket szerveztek ilyen volt például a Muravidéki Magyar Értéktár bővítésére a 13-18 éves, iskolás korosztálynak meghirdetett „Muravidéki magyar értékek nyomában” írásbeli megmérettetés. A Bánffy napok rendezvényéhez személyes élményem is fűződik: jó pár évvel ezelőtt férjem tartott előadást az akkori televíziós munkájáról, jómagam pedig arról a katolikus közösségi mozgalomról, amelynek részese voltam.
A Makovecz Imre által tervezett művelődési- és színházépülettel szemben áll a rendezvénytérként, kiállító teremként helyrehozott zsinagóga. Informatív tablókon mutatják be a Muravidék és Lendva zsidóságának történetét. A város fejlődésében jelentős részt vállaló polgárok közül a II. világháború kataklizmáit kevesen élték túl. A szent tér karzata a nők számára épült. A lendvai zsidókat Hosszúfalu zsidó temetőjében helyezték örök nyugalomra. A bejárat felett héber nyelvű felirat olvasható: „Íme én hozok belétek szellemet, hogy feléledjetek.” (Ez 37,5) Több sírkövön szerepel az „Ausvic” szó. Leszármazottak nem lévén kevés a megemlékezés tradicionális köve, többnyire virágokat láthattunk a sírokon.

Blagodejnik törpe őrzi a Szent Vid gyógyforrást Fotó: Csermák Judit
Pincék és borházak

Lendva egyedülálló látványossága a 304 méter magasban, a Lendva-hegyen épített Vinárium elnevezésű kilátótorony. Tervezésénél az alapötletet a marokkó játék adta. A megvalósítás kecsessége, egyedisége igazolta a tervezők munkáját.

A torony tetejéről négy ország felé nyílik kilátás. Szerencsénkre tiszta időben csodálhattuk meg a lendvai domboldalakon hullámzó, őszi színekben pompázó szőlősorokat.

A mellvéden több város távolságát olvashattuk le: Budapest például 222 km-re, Sopron 124 km-re fekszik innen. A közeljövő fejlesztési terveiben szerepel: a Vináriumhoz majd drótkötélpályával is fel lehetne jutni. Ezzel a turisztikai fejlesztéssel a helyi lakosok, a szőlőtulajdonosok nem igazán tudnak azonosulni.
A bortermő vidék dombjain sorakoznak a pincék és a borházak. Csak elvétve találni régi építésűt, újjá, nagyobbá „varázsoltak” kísérik a Lendva-hegyre felkanyargó utakat. E táj főleg a fehérborok vidéke. Ehhez kapcsolódva hadd idézzek egy-pár sort egy bordalból, remélhetőleg nem volt, s ma sem jellemző a megénekeltekre: „A lendvai híres lányok a csárdába mind eljárnak./ Éjfél táján megy érte az anyja, sodrófával veri haza…” A Cuk családi borház-panzió vendégei lévén megtapasztalhattuk a kulturált vendéglátást, ízléses be- és elrendezést, valamint a fehér bor mellett a vöröset is, sőt a saját előállítású finom pezsgőt is. Hadik vére, Bánffy’s, Piroska könnye sorakoznak a jelképes lepke mellett a történelemből vett elnevezések a borcímkéken. A száraz fehér pezsgőbort családtagról nevezték el. S ha valaki a hegyről a síkra vágyik, ejtőzhet a parafin tartalmú vizes termálfürdőben, vagy kerékpározhat egy jót a kellemes vidéken.

Lendva környéke is rejteget látnivalókat. Dobronakon tájház, kézműves ház, a híres hímes tojások – utóbbiak szép gyűjteménye a Vármúzeumban is – láthatók.

Kámaházi szoknyás harang Fotó: Csermák Judit

Az orchideafarmot a Kossuth Rádió is bemutatta egy műsorában. A közeli Bakonaki-tó partján vezető erdei úton számozott energiapontok mellett haladtunk el. A zarándokhely Szent Vid-kápolna melletti gyógyforrás vizét a fából faragott Blagodejnik törpe őrzi, aki a néphit szerint ott él, ahol jó energiákat érez.
A már említett Népújság gyermekmelléklete, a kedves címet viselő Kelepelő – híres magyar felfedezőket bemutató sorozata után – a Muravidéki Magyar Értéktár egyes elemeit, a terület jellegzetességeit tárja elénk. Például a szoknyás harangot: még három faluban Göntérházán, Kámaházán és Pincén állnak. A kámaházit sikerült lencsevégre kapnom. Az Értéktárba tartozik a tökmagolaj is. Egykor téli, közös munka volt a tökmagok pucolása, ma már más technológiával sajtolják a finom salátaízesítőt.

A Muravidék tagadhatatlanul finom étke, gasztronómiai jelképe, a kenyérhelyettesítő perec, kissé megmelegítve igazi ínyencség. A hagyományos a fonott, kerek forma.

A háziasszonyok féltve őrzik saját receptjeik titkát, éppúgy, mint a rétesét. Úgy tartják, a szívüket is belesütik, azért finom. Lendva nevezetes rendezvénye a Bográcsfeszt. Ilyenkor háromféle húsból – sertés, marha, vad – készülő egytál­ételeket főznek a bogrács 2011-ben felavatott fővárosában.
Az itt élő magyarok sok szállal próbálnak az anyaországhoz kötődni. Például kulturális és oktatási együttműködés alakult ki Zala és Vas megyével. S jóllehet kevesen vannak, de tudják, élik Bence Lajos költő Csak a tudata a tiéd… című versének sorait: „Itt ez a táj,/ e szűkre méretezett/ haza, talpad alatt/ zokogó rög, ősöd sírja.”

Csermák Judit

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport