A véráztatta Vietnám – a háborúk borzalmai hosszú időre meghatározták a távol-keleti ország mindennapjait

Csermák Zoltán 2021. május 09., 07:22

A vietnámi cikksorozat harmadik, befejező részében az egykori Dél-Vietnám útjait rójuk, egy festői kisváros után az egykori fővárosba látogatunk, s utunkat a Mekong folyó deltájában fejezzük be.

A véráztatta Vietnám – a háborúk borzalmai hosszú időre meghatározták a távol-keleti ország mindennapjait
galéria
Piac Saigonban. A folyamatos nyüzsgés vonzza a turistákat Fotó: Csermák Zoltán

Vietnám Szentendréje, Hội An egy nagy múltú, mára emlékeiből élő festői városka a Thu Bon folyó partján fekszik. Az UNESCO 1999-ben vette fel a Világörökségi listára.
Egy magyar költő, Váci Mihály, a sors kiszámíthatatlansága folytán 1970-ben Vietnámban halt meg. Tündérrózsa-város című versének hangulata, legyőzve az időt és a teret, mintha itt született volna:
„A szurok járdát ellepik
az angyal-rajongású lámpák,
S Földünk bezárt édeneit
mennyei fényben látják.
Az egykori Faifo a 15. századtól kezdve az ország legnagyobb kikötőjévé épült ki, virágkorát a 17-18. században élte. A kínai és japán kereskedelem legfontosabb központja volt, jelentőségét az európai nagyhatalmak is hamar felfedezték. Angol, francia, holland és portugál hajók használták bázisul egyre növekvő számban. A kereskedelemmel párhuzamosan megjelentek a misszionáriusok is, köztük a híres francia jezsuita, Alexandre de Rhodes. A hittérítő művelődéstörténeti jelentősége is felbecsülhetetlen, hiszen az addig használt kínai írásjelek helyett megalkotta a latin alapú vietnámi ábécét.

A város jelképe a japán és kínai negyed határát díszítő Japán híd, amely 1593 óta hirdeti a település etnikai sokszínűségét. A fedett átkelőt később szentéllyel bővítették ki.

Fekvése és jelentősége miatt a népcsoportok közötti konfliktusok elsimítására szolgáló bíróságnak is helyet adott.
A művészek városa – hirdetik az útikönyvek Hội Anról. S valóban, a szemlélődő az utcákat járva különleges világban érezheti magát. A rendszer lényegéből és múltjából eredően a képzőművészetben nagy szerepe volt a mozgósító erejű politikai plakátművészetnek. Ezek Kelet-Európában már történelemnek számítanak, s múzeumok tárgyai között emlékeztetnek egy feledhető korszakra, Vietnámban azonban még élő valóságnak láttam. Tágas utakat díszítettek e grafikák Hanoitól Saigonig. A turizmus előretörésével kiterjedt szakmává vált a klasszikus művek másolása. Boltok, sőt egész utcák szakosodtak az iparágra, nagy a kereslet a különböző minőségű és árú képekre, többek között Jack Vettriano, Leonardo, Van Gogh, Munch alkotásai szerepeltek a kínálatban.

A Mekong folyó deltája. A helyi lakosság nehéz körülmények között, a víz ingadozásához folytonosan alkalmazkodva él magas cölöpökre épített házakban Fotó: Csermák Zoltán

Az idegenforgalom növekedésével Hội Anban is kialakult a színvonalas vendéglátás. Nyílnak az új éttermek, a vietnámi és a nemzetközi konyha fogásait kínálva. A Thu Bon folyó festői hátteret kínál az étkezésekhez.

A vietnámi konyha tartalmas és változatos. Nagyon kedveltek a levesek, az étkezések szinte elképzelhetetlenek e fogás nélkül.

A húsok széles választékával folytatódik az étkezés. A kínai konyhától az különbözteti meg, hogy nem öntik le ételeiket szósszal, hanem a pálcikával kiválasztott falatot maga a vendég mártja be a kívánt mártásba. A fő köret a rizs, de a francia időkből megmaradt a baguette szeretete is. Teát termelő ország lévén e nedűből is bő a kínálat. A helyi bor még nem érte el a vendéglátásban elvárt minőséget, de a sör kimondottan kellemesnek hatott a nagy melegben.

Véres háború

Ho Si Minh városnak a köznyelvben megmaradt egykori neve: Saigon. Már e különbség is jelzi, hogy noha fiatalabb település Hanoinál, de halmozottan érintették az újkori történelem kataklizmái. Észak fővárosánál jóval később került a történelem körforgásába, a 17. század végéig Kokinkína részeként az akkor még jelentéktelen település Kambodzsához tartozott. Neve is khmer eredetű, pamutfaerdőt jelent a Saigon folyó partján őshonos, mára erősen megritkított növényre utalva.
Saigon 1698-ban került vietnámi ellenőrzés alá, s a 18. században, Gia Long uralkodása alatt indult erőteljesebb fejlődésnek. Az első vietnámi császár, aki francia segítséggel ülhetett trónra, az egyesített ország fővárosává tette. Utódai már fenntartással fogadták a franciák befolyását, az ellentétek véres keresztényüldözésbe, s ennek következményeként nyílt háborúba torkolltak. Az egyenlőtlen küzdelmet az 1874 márciusának idusán aláírt szerződés zárta le, amelynek nyomán egész Vietnám francia protektorátus lett.

Ho Si Minh pályaudvara. Fotó: Csermák Zoltán

A második világháborút követő hét évig tartó háború után a francia gyarmatosítók 1954-ben távoztak Vietnamból, de az ország kettészakadt a kommunista Észak-Vietnámra és az Amerikai Egyesült Államok által támogatott Dél-Vietnámra.

Délen hamar fellángoltak a harcok a fennálló rendszer ellen, s a polgárháborúba mind Észak-Vietnám, mind az Egyesült Államok belekeveredett. A partizánakciók irányítója a Dél-Vietnámi Nemzeti Felszabadítási Front volt. Kétségtelen, hogy jelentős északi támogatással érte el sikereit, de ehhez a dél-vietnámi politikai tehetetlenség is hathatósan hozzájárult. A Ngo Dinh Diem nevéhez fűződő diktatórikus rendszer nem tudta végrehajtani azokat a szociális és gazdasági reformokat, amelyek biztosíthatták volna hosszabb távon a hatalmát.
A diktátor meggyilkolása után sem változott lényegesen a hatalom nézőpontja. A máig is homályos tonkini incidens az újabb háború előjátéka volt. Párizsban ugyan 1968-ban a hadviselő felek között megkezdődtek a tárgyalások, de nem vezettek eredményre, a háború ritkán látott hevességgel folytatódott.

A vietnámi fél ma is az amerikaiak szemére veti a környezetpusztító napalmbombák alkalmazását. Bevetői a vegyi fegyverek utóéletével nem számoltak:

mind a mai napig genetikai elváltozásokat okoznak a háború után született generációkban. 1973-ban az Amerikai Egyesült Államok kivonulásával megpecsételődött az országrész sorsa. A kommunista csapatok 1975. április 30-án délben foglalták el az elnöki palotát, s ezzel véget ért a második indokínai háború.

Magyar gyártmányú Ikarus busz a vietnámi utakon Fotó: Csermák Zoltán
Kommunista leszámolás

A vérzivatar azóta történelemmé szelídült, színpadon és filmvásznon szövődnek történetei. A New York-i Broadway-től Budapestig milliók könnyeztek a Miss Saigon musical – a Pillangókisasszony indokínai változatának – édeskés dallamain.
Az egykori nagykövetség ma konzulátussá degradálódott, de építése, bunker jellege utal korábbi szerepére. Az épület mindig szimbolikus jelentőségű volt, 1968-ban a partizánok már betörtek udvarára, s nagy szerepe volt hét évvel később az amerikai személyzet és helyi lakosok evakuálásában. Több film témájául szolgált az utolsó induló helikopterekre való feljutásért folytatott reménytelen küzdelem.
A bevonulók elkeseredett, félelemmel tele lakosságot találtak Saigonban. Az első intézkedések között megváltoztatták a bűnös metropolisz nevét Ho Si Minh városra, s északról csapatosan érkeztek a pártfunkcionáriusok a dekadens lakosság átnevelésére.

Az előzetes ígéretekkel ellentétben bírósági perek nélkül tömegesen ítélték el a korábbi rezsim kiszolgálóit, akikre kényszermunkatábor várt.

Vietnám a győzelem után a világtól gazdaságilag és politikailag elszigetelődve próbálta életét normalizálni. A történelemnek nagy szolgálatot tett a milliók haláláért felelős Pol Pot rendszer megbuktatásával. A nyitás folytatásaként a nyolcvanas évek közepén az egykori pártfunkcionáriusok javarészét leváltották, s 1986-ban a Vietnámi Kommunista Párt hatodik kongresszusán hivatalosan is bejelentették az ország új gazdasági koncepcióját, bevezették a megújítást.

Ho Si Minh operaháza Fotó: Csermák Zoltán
Indokína egyik legfontosabb városa

Aki Saigon múltjára kíváncsi, az körsétáját a kínai negyedben, a Cholonban kezdi. Város a városban, mintha megállt volna benne az idő. Egykor ópiumbarlangjairól és nyilvánosházairól volt hírhedt, mára megmaradt örökké nyüzsgő városrésznek. Az élet itt is az utcán folyik, a szűk sikátorokban az árusokat, a szállítójárműveket kerülgetve lehet előre jutni. Minden kapható itt, az egykori gyarmati relikviáktól kezdve a textíliákig.
A forgatagtól nem messze áll a Thien Hau, a Mennyei Asszony temploma. A hajósok oltalmazója Délkelet-Kínában volt igen népszerű, Vietnámban az ide települt kantoni hajósok honosították meg kultuszát. A tengerészek hosszabb útjaik előtt s után betértek a 19. században épült falai közé, ma is népszerű a lakosság, s különösen a nők körében. Az áldozatot bemutatók neveikkel jelölik meg a spirál alakú füstölőket, amelyeket a templomszolgák akasztanak fel. A szentélyt a névadó díszes szobra díszíti, Thien Haut trónon ülve ábrázolja díszes brokátruhában.

A francia gyarmati építészet nagy hatással volt a város életére, Saigont Indokína egyik legfontosabb városává fejlesztették. A díszes épületeknek, széles sugárutaknak és parkoknak köszönhetően igazi metropolisszá vált.

Ellentétben más ázsiai centrummal, az új városfejlesztések után is őrzi egykori báját. A legismertebb francia épület az egykori Városháza. Túldíszített, masszív alkotás, csak egy hosszútávra berendezkedő impérium emelhette a maga dicsőségére. Az opera, a francia építész Félix Olivier alkotása a városházánál letisztultabb épület, 1900-ban avatták fel, s stílusában felfedezhetők a harmadik köztársaság építészeti remekei, különösen a párizsi Grand Palais.
A gyarmati építészet egyik legimpozánsabb alkotása az 1891-ben épült főposta. A gyarmatosítás kezdetén szerepe felmérhetetlen volt, mivel az új kolónia távirati úton érintkezett az anyaországgal. Az épület belsejében térkép örökíti meg az egykori indokínai távírdák hálózatát. Minden városban élnek különleges emberek, akik szinte láthatatlanok, de lényük hozzá tartozik az adott környezethez, ha már nincsenek köztünk, űrt hagynak maguk után. A főpostán dolgozott Duong Van Ngo úr, akinek élete maga volt a történelem. Az idős tisztviselő az emberek ügyes bajos dolgaiban segített. Korábban az írástudatlanokat gyámolította, majd franciául és angolul intézte a betérők ügyeit. Munkatársai csak a „szerelmeslevél-író embernek” hívták, noha elmondása szerint csupán négy házasság felett bábáskodott, de valójában sok ember sorsát egyengette el. Gyakran kapott a világ minden részéről köszönő lapokat, amelyeket csak úgy címeznek: Levélíró, Saigon.
A postával átellenben 58 m magas tornyaival emelkedik ki az épületek sokaságából a Miasszonyunk-katedrális. A vörös téglából épített templom gótikus elemekkel kevert román stílusban épült, s 1883-ban szentelték fel. Saigonban Hanoi és Hué mellett 1960 óta működik érsekség, a templomot rá két évvel emelték a bazilika minor rangjára.
A Ben Thanh vásárcsarnok kétség kívül a város egyik legérdekesebb épülete. A 19–20. század fordulóján nyitották meg, majd száz évre rá újították fel mai formájában. Népszerűségét kihasználva választéka egyre inkább a turisták igényei szerint alakult, a cipőhegyek mellett emléktárgyak, trikók, ruhaneműk, s a jól ismert partizánsapkák sorakoztak a polcokon. Különlegesnek találtam a kávé és a teaválasztékot, s az árak még alku nélkül is elfogadhatóak voltak. Saigon napról napra fejlődik, s mára több mint tízmillió embernek ad otthont. Felelősségteljes munka egy ilyen metropolisz jövőjéről gondoskodni, de szükségszerű, hiszen az emberek életminősége, a befektetők számának gyarapodása függ ettől.
A nagyváros forgataga után a Saigontól nem messze hömpölygő Mekong folyóhoz látogattunk el. A föld tizenegyedik leghosszabb folyója hat ország érintése után széles deltával ömlik a dél-kínai tengerbe. A turisták számára az igazi különlegességet a szigetek világa jelenti. A helyi lakosság nehéz körülmények között, a víz ingadozásához folytonosan alkalmazkodva élt. Magas cölöpökre épített házakban és úszó otthonokban laktak, a nagyobb áradások hosszú évek munkáját tették tönkre, ilyenkor családok ezrei kezdték újra életüket. A turizmus az átlagnál magasabb jövedelmet biztosít, ezért az odalátogató megbecsült személy. Kézművesek kínálták portékáikat, kígyószelídítők ajánlkoztak egy fotóra. Igazi élményként mégis a csónaktúrát éltem meg. Dús vegetációval beborított csatornákon, mintegy alagútban siklottak halkan a csónakok a vizek labirintusaiban. Megkapó volt a csend, szinte elképzelhetetlen, hogy a delta egykor súlyos harcok színtere volt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport