Ösztönzés az Erdélyben maradáshoz – beszélgetés Talpas Botonddal, a Mathias Corvinus Collegium erdélyi igazgatójával

Somogyi Botond 2022. október 14., 09:33

Egyre többet lehet hallani Erdélyben a Mathias Corvinus Collégiumról és az általa nyújtott képzésekről. A Budapesten létrejött, ám felénk is egyre több városban működő tehetséggondozó intézmény céljairól és működéséről Talpas Botondot, az MCC erdélyi tevékenységéért felelős igazgatót kérdeztük.

Ösztönzés az Erdélyben maradáshoz – beszélgetés Talpas Botonddal, a Mathias Corvinus Collegium erdélyi igazgatójával
galéria
Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Milyen céllal, mikor és hol jött létre az MCC?
– A szervezet tevékenysége 1996-ban mindössze néhány diákkal indult Budapesten, a 2000-es évektől azonban fokozatosan bővült a képzési kínálat, és a Kárpát-medence több pontján is megjelent. Tizennégy magyarországi és kilenc külhoni településen, Beregszász mellett nyolc erdélyi városban – Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben – van jelen. Ebből hét helyszínen saját MCC-központ is működik. A nyugati egyetemek rendkívül vonzók a tehetséges fiatalok számára. Aki ott végzi el a tanulmányait, kevés eséllyel fog hazaköltözni.

Szeretnénk alternatívát kínálni a fiataloknak, megadni a lehetőséget és ösztönzést az itthon maradásra és sikeres elhelyezkedésre.

– Mióta van jelen Erdélyben? Milyen infrastruktúrával rendelkezik?
– Az erdélyi Középiskolás Program 2013-ban indult, 2018-tól működik a Kolozsvári Egyetemi Program, 2020-ban pedig teljes gőzzel indult el az általános iskolás korosztályt megszólító Fiatal Tehetség Program. A szervezet erdélyi központja Kolozsvár. 2021 elején kértek fel az erdélyi tevékenység megszervezésére. Persze nem ez volt az MCC-vel a találkozás pillanata, mivel alumnusa is vagyok a szervezetnek, illetve 2018 óta segítettem az egyetemi program működését. Öt munkatárssal vágtunk neki, hogy a közoktatást kiegészítve minél több helyszínen indítsuk el programjainkat. Azt a célt tűztük ki, hogy őszre minden olyan városban jelenjünk meg, ahol nagyobb létszámú magyar diák él.

Az idei tanévet a Fiatal Tehetség Program 375, a Középiskolás Program 1323, a Kolozsvári Egyetemi Program 98 bentlakó diákkal kezdte,

míg az Erdélyi Politikai Iskola múlt tanévi képzésein 18 diák vett részt.

Talpas Botond erdélyi igazgató szerint a a Mathias Corvinus Collégiumban európai, keresztény, nemzetéhez ragaszkodó, konzervatív értékrendű nevelés történik Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Mi a célja Erdélyben?
– Erdélyben nagy szükség van a lelkes fiatalokra, akik itthon maradnak, és vállalják a magyar közösség további építését. Nem csak az oktatási tevékenység modelljét akartuk átvenni Magyarországról, Kolozsváron a munkatársi csapat azon dolgozik, hogy adminisztratív és szakmai szempontból is kielégítse a helyi közösség elvárásait.

Rengeteg nemzetközi, magyarországi oktatónk van, de sok erdélyi szakembert is bevontunk a hálózatba.

Az alap ugyanaz, de minden térség hozzáteszi a maga ötleteit, értékeit, ugyanakkor élő kapcsolat van a munkatársak között. Hálás helyzetben vagyunk, hiszen az MCC az elmúlt harminc év munkájának köszönhetően tudja kiegészíteni a közoktatást. Az elmúlt évtizedekben olyan erdélyi magyar oktatási hálózat épült ki, valamint Kolozsváron olyan egyetemi közeg jött létre, ahol rengeteg diák tanulhat magyar nyelven. E munkát egészítjük ki, amelyben sokaknak kulcsszerepe van: pedagógusoknak, civil szervezeteknek, politikai szereplőknek és egyházaknak.

– Miből áll a Fiatal Tehetség Program és a Középiskolás Program?
– A Fiatal Tehetség Program ötödik osztálytól nyolcadik végéig kíséri a diákokat. Célja, hogy a gyerekek játékos oktatással sajátítsanak el a gyakorlati élethez szorosan kötődő ismereteket. Belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, a környezetvédelemről, kísérleteznek, tudatos internethasználati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A szervezet emellett díjmentes angol és román nyelvoktatást biztosít a jelentkezőknek, ahol gyakorlatban sajátítják el a hasznos nyelvi tudást. Minden évben jelentkezhetnek a negyedik osztályos diákok, hogy a felvételi után az ötödiket már az MCC-vel kezdjék.
A Középiskolás Program célja egy kezdő támogatás a további karrierút megtervezéséhez, kialakításához. Ingyenes online társadalomtudományi képzést kínál olyan fiataloknak, akik érdeklődnek a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt, emellett angol és román nyelvoktatást biztosít a jelentkezőknek. A képzések témái között megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint a magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. A diákok havonta több tematikus képzési napon találkozhatnak, de klubdélutánok, közös táborok és túrák is segítik a kapcsolatépítést.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Kik vehetnek részt a Kolozsvári Egyetemi Programon?
– A programnak három része van: junior- és szeniorképzés, műhelytagság. A juniorképzés elsőéveseknek szól, a szeniorképzésre pedig azok jelentkezhetnek, akiknek még legalább két tanév van hátra a diploma megszerzéséig.

A diákoknak elismert előadók tartanak órákat, szakmai beszélgetéseken, kurzusokon, műhelytevékenységeken, vitákon gyarapíthatják tudásukat,

a közösségépítést pedig szabadidős foglalkozások, közös sportolás, külföldi tanulmányutak segítik elő. 2021 októberében kollégium is nyílt Kolozsvár belvárosában, ahol ingyenes lakhatást biztosítunk diákjainknak, emellett a hallgatók ösztöndíjakat is megpályázhatnak.

– Milyen tevékenységet takar az Erdélyi Politikai Iskola?
– E képzéssorozatot 2017 óta szervezi meg az MCC, az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Célja, hogy praktikus politikai ismertekkel lássa el azokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A képzés résztvevői a politikai intézmények, pártok működését és működtetését ismerhetik meg hazai és külföldi előadók segítségével. A legutóbbi képzésen például előadásokon, parlamenti és nagykövetségi látogatásokon, politikusokkal való találkozásokon és beszélgetéseken vettek részt a hallgatók Bukarestben.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Milyen kötetek szerkesztésével és kiadásával foglalkoznak?
– A könyvkiadói tevékenység 2008-ban kezdődött. Az első kiadványokat társkiadóként jegyezte az MCC, 2011 óta azonban önállóan működik. Azóta számos kötet jelent meg, több közülük kereskedelmi forgalomban is kapható. Jó olvasmány Rod Dreher Hazugság nélkül élni, Kónya Imre Rendszerváltozás belülről vagy Tilo Schabert Boston Politics című kötete, de számos érdekes és tanulságos kiadvány közül válogathatunk.

– Hangsúlyt fektetnek a közösségszervezésre- és fejlesztésre. Ez alatt mit kell érteni?
– Az oktatás mellett igyekszünk jó kapcsolati hálót is kialakítani a diákok között. Ezért gyakoriak a szabadidős foglalkozások, hétvégés programok. A kirándulásokon a szakmai programok mellett elsődleges cél, hogy a diákok élményeket szerezzenek, jobban megismerjék egymást.

Rengeteg közösségi és csapatépítő program van, ezek közül kiemelném Mátyás király születésnapjának megünneplését, farsangi bált, adventi jótékonysági akciót, közös karácsonyozást.

A különböző MCC-központok diákjai ellátogattak egymáshoz, a középiskolásoknak börtönlátogatást, téli és nyári tábort, vitorlástábort rendeztünk.
Az egyetemisták dél-tiroli és bosznia-hercegovinai tanulmányúton jártak, de közös főzésen, sporttevékenységeken is részt vettek, sőt kórust is indítottak.

– Az MCC milyen területeken szervez konferenciákat, szakmai összejöveteleket?
– Rendkívül mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mögött. Az MCC társszervezőként vett részt a marosvásárhelyi Vibe Fesztiválon, ahol a nap közben zajló előadásokért felelt, emellett Erdély több városának kiemelkedő rendezvényeibe is bekapcsolódott: a Kolozsvári Magyar Napokon az Ifjúsági Udvar programjainak szervezéséhez csatlakozott, Szatmárnémetiben a Partiumi Magyar Napokon, Marosvásárhelyen pedig a Vásárhelyi Forgatagon is jelen voltunk. A helyi MCC-központok munkatársai aktívan részt vettek a szervezésben önkéntesekként bevonva a diákokat is a tevékenységekbe. Szeptember elején a sepsiszentgyörgyi Tabakó Fesztivál méltó lezárása volt a nyárnak – itt a napközben zajló előadások szervezéséért felelt az MCC. A háromnapos rendezvényen több mint 30 szakmai előadás hangzott el külföldi és hazai előadók jóvoltából. Az említettek mellett az esztergomi MCC Fesztre 436-an utaztunk Erdélyből, 32 egyetemi hallgatónk pedig részt vett az MCC Budapest Summit nevű kétnapos rendezvényén, ahol a fiatalok főleg történelmi témájú előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket hallgathattak.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– A Transylvania Lectures sorozatban Kolozsváron számos meghívott tartott előadást. Hogyan választják ki az előadókat, milyen témákra összpontosítanak?
– A nyílt rendezvényeink, előadásaink témáinak kiválasztása is mind a helyi közösség igényei szerint történik – például idén a szövetkezetek és helyi kistermelők lehetőségeiről tartottunk kerekasztal-beszélgetést, de a tran­szilvanizmusról, Trianonról és a járvány fiatalokra gyakorolt hatásáról is hallhattunk előadást.

Az MCC szándéka, hogy része legyen a helyi közösségeknek nemcsak oktatási programja, hanem előadások, rendezvények révén is, amelyek kiegészítik a tehetséggondozást.

Több városban zajlanak ezek az események, többek között volt már pszichológiai, gazdasági, irodalmi, szociológiai, történelmi témájú előadásunk is. A Transylvania Lectures külföldi előadókat szólaltat meg havonta. Nyilvános esemény, amely főleg egyetemistákat mozgat meg, de bárki részt vehet, és felteheti kérdéseit a meghívottnak napjaink megosztó témáiról. A múlt tanévben például előadást tartott Charles Crawford diplomata, az Egyesült Királyság volt szarajevói, belgrádi és varsói nagykövete, Gladden Pappin politológus, a Dallasi Egyetem docense, James Orr etikai és vallásfilozófiai szakértő, a Cambridge-i Egyetem adjunktusa, valamint Peter Kurti ausztrál író, anglikán lelkipásztor, a Notre Dame Egyetem jogi karának docense.

– Milyen anyagi források biztosítják az MCC működését?
– Az MCC a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány fenntartásában működik. Az Országgyűlés támogatásaként az MCC tulajdonba kapta a MOL Nyrt. és Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek 10–10 százalékát, amelyeket változatlanul hagyva, azok hozamait felhasználva, hosszú távon fog biztosítani ingyenes, minden érintett számára elérhető tehetséggondozást. E forrásból támogatja az MCC az erdélyi tevékenységet is.

– Mennyire van jelen a keresztyénség, a nemzeti hagyományok, a családi értékek iránti elköteleződés az MCC szellemiségében?
– Az MCC-ben nem politikai és nem világnézeti nevelés történik. Elmondhatjuk, hogy európai, keresztény, nemzetéhez ragaszkodó, konzervatív értékrendű. Arra törekszik, hogy diákjai magabiztosan megállják a helyüket a modern világban nemzetközi szinten is, miközben megértik a szülőföldön maradás fontosságát.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport