Ösztönzés az Erdélyben maradáshoz – beszélgetés Talpas Botonddal, a Mathias Corvinus Collegium erdélyi igazgatójával

Somogyi Botond 2022. október 14., 09:33

Egyre többet lehet hallani Erdélyben a Mathias Corvinus Collégiumról és az általa nyújtott képzésekről. A Budapesten létrejött, ám felénk is egyre több városban működő tehetséggondozó intézmény céljairól és működéséről Talpas Botondot, az MCC erdélyi tevékenységéért felelős igazgatót kérdeztük.

Ösztönzés az Erdélyben maradáshoz – beszélgetés Talpas Botonddal, a Mathias Corvinus Collegium erdélyi igazgatójával
galéria
Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Milyen céllal, mikor és hol jött létre az MCC?
– A szervezet tevékenysége 1996-ban mindössze néhány diákkal indult Budapesten, a 2000-es évektől azonban fokozatosan bővült a képzési kínálat, és a Kárpát-medence több pontján is megjelent. Tizennégy magyarországi és kilenc külhoni településen, Beregszász mellett nyolc erdélyi városban – Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben – van jelen. Ebből hét helyszínen saját MCC-központ is működik. A nyugati egyetemek rendkívül vonzók a tehetséges fiatalok számára. Aki ott végzi el a tanulmányait, kevés eséllyel fog hazaköltözni.

Szeretnénk alternatívát kínálni a fiataloknak, megadni a lehetőséget és ösztönzést az itthon maradásra és sikeres elhelyezkedésre.

– Mióta van jelen Erdélyben? Milyen infrastruktúrával rendelkezik?
– Az erdélyi Középiskolás Program 2013-ban indult, 2018-tól működik a Kolozsvári Egyetemi Program, 2020-ban pedig teljes gőzzel indult el az általános iskolás korosztályt megszólító Fiatal Tehetség Program. A szervezet erdélyi központja Kolozsvár. 2021 elején kértek fel az erdélyi tevékenység megszervezésére. Persze nem ez volt az MCC-vel a találkozás pillanata, mivel alumnusa is vagyok a szervezetnek, illetve 2018 óta segítettem az egyetemi program működését. Öt munkatárssal vágtunk neki, hogy a közoktatást kiegészítve minél több helyszínen indítsuk el programjainkat. Azt a célt tűztük ki, hogy őszre minden olyan városban jelenjünk meg, ahol nagyobb létszámú magyar diák él.

Az idei tanévet a Fiatal Tehetség Program 375, a Középiskolás Program 1323, a Kolozsvári Egyetemi Program 98 bentlakó diákkal kezdte,

míg az Erdélyi Politikai Iskola múlt tanévi képzésein 18 diák vett részt.

Talpas Botond erdélyi igazgató szerint a a Mathias Corvinus Collégiumban európai, keresztény, nemzetéhez ragaszkodó, konzervatív értékrendű nevelés történik Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Mi a célja Erdélyben?
– Erdélyben nagy szükség van a lelkes fiatalokra, akik itthon maradnak, és vállalják a magyar közösség további építését. Nem csak az oktatási tevékenység modelljét akartuk átvenni Magyarországról, Kolozsváron a munkatársi csapat azon dolgozik, hogy adminisztratív és szakmai szempontból is kielégítse a helyi közösség elvárásait.

Rengeteg nemzetközi, magyarországi oktatónk van, de sok erdélyi szakembert is bevontunk a hálózatba.

Az alap ugyanaz, de minden térség hozzáteszi a maga ötleteit, értékeit, ugyanakkor élő kapcsolat van a munkatársak között. Hálás helyzetben vagyunk, hiszen az MCC az elmúlt harminc év munkájának köszönhetően tudja kiegészíteni a közoktatást. Az elmúlt évtizedekben olyan erdélyi magyar oktatási hálózat épült ki, valamint Kolozsváron olyan egyetemi közeg jött létre, ahol rengeteg diák tanulhat magyar nyelven. E munkát egészítjük ki, amelyben sokaknak kulcsszerepe van: pedagógusoknak, civil szervezeteknek, politikai szereplőknek és egyházaknak.

– Miből áll a Fiatal Tehetség Program és a Középiskolás Program?
– A Fiatal Tehetség Program ötödik osztálytól nyolcadik végéig kíséri a diákokat. Célja, hogy a gyerekek játékos oktatással sajátítsanak el a gyakorlati élethez szorosan kötődő ismereteket. Belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, a környezetvédelemről, kísérleteznek, tudatos internethasználati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A szervezet emellett díjmentes angol és román nyelvoktatást biztosít a jelentkezőknek, ahol gyakorlatban sajátítják el a hasznos nyelvi tudást. Minden évben jelentkezhetnek a negyedik osztályos diákok, hogy a felvételi után az ötödiket már az MCC-vel kezdjék.
A Középiskolás Program célja egy kezdő támogatás a további karrierút megtervezéséhez, kialakításához. Ingyenes online társadalomtudományi képzést kínál olyan fiataloknak, akik érdeklődnek a 20. és a 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt, emellett angol és román nyelvoktatást biztosít a jelentkezőknek. A képzések témái között megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint a magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. A diákok havonta több tematikus képzési napon találkozhatnak, de klubdélutánok, közös táborok és túrák is segítik a kapcsolatépítést.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Kik vehetnek részt a Kolozsvári Egyetemi Programon?
– A programnak három része van: junior- és szeniorképzés, műhelytagság. A juniorképzés elsőéveseknek szól, a szeniorképzésre pedig azok jelentkezhetnek, akiknek még legalább két tanév van hátra a diploma megszerzéséig.

A diákoknak elismert előadók tartanak órákat, szakmai beszélgetéseken, kurzusokon, műhelytevékenységeken, vitákon gyarapíthatják tudásukat,

a közösségépítést pedig szabadidős foglalkozások, közös sportolás, külföldi tanulmányutak segítik elő. 2021 októberében kollégium is nyílt Kolozsvár belvárosában, ahol ingyenes lakhatást biztosítunk diákjainknak, emellett a hallgatók ösztöndíjakat is megpályázhatnak.

– Milyen tevékenységet takar az Erdélyi Politikai Iskola?
– E képzéssorozatot 2017 óta szervezi meg az MCC, az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Célja, hogy praktikus politikai ismertekkel lássa el azokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A képzés résztvevői a politikai intézmények, pártok működését és működtetését ismerhetik meg hazai és külföldi előadók segítségével. A legutóbbi képzésen például előadásokon, parlamenti és nagykövetségi látogatásokon, politikusokkal való találkozásokon és beszélgetéseken vettek részt a hallgatók Bukarestben.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– Milyen kötetek szerkesztésével és kiadásával foglalkoznak?
– A könyvkiadói tevékenység 2008-ban kezdődött. Az első kiadványokat társkiadóként jegyezte az MCC, 2011 óta azonban önállóan működik. Azóta számos kötet jelent meg, több közülük kereskedelmi forgalomban is kapható. Jó olvasmány Rod Dreher Hazugság nélkül élni, Kónya Imre Rendszerváltozás belülről vagy Tilo Schabert Boston Politics című kötete, de számos érdekes és tanulságos kiadvány közül válogathatunk.

– Hangsúlyt fektetnek a közösségszervezésre- és fejlesztésre. Ez alatt mit kell érteni?
– Az oktatás mellett igyekszünk jó kapcsolati hálót is kialakítani a diákok között. Ezért gyakoriak a szabadidős foglalkozások, hétvégés programok. A kirándulásokon a szakmai programok mellett elsődleges cél, hogy a diákok élményeket szerezzenek, jobban megismerjék egymást.

Rengeteg közösségi és csapatépítő program van, ezek közül kiemelném Mátyás király születésnapjának megünneplését, farsangi bált, adventi jótékonysági akciót, közös karácsonyozást.

A különböző MCC-központok diákjai ellátogattak egymáshoz, a középiskolásoknak börtönlátogatást, téli és nyári tábort, vitorlástábort rendeztünk.
Az egyetemisták dél-tiroli és bosznia-hercegovinai tanulmányúton jártak, de közös főzésen, sporttevékenységeken is részt vettek, sőt kórust is indítottak.

– Az MCC milyen területeken szervez konferenciákat, szakmai összejöveteleket?
– Rendkívül mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mögött. Az MCC társszervezőként vett részt a marosvásárhelyi Vibe Fesztiválon, ahol a nap közben zajló előadásokért felelt, emellett Erdély több városának kiemelkedő rendezvényeibe is bekapcsolódott: a Kolozsvári Magyar Napokon az Ifjúsági Udvar programjainak szervezéséhez csatlakozott, Szatmárnémetiben a Partiumi Magyar Napokon, Marosvásárhelyen pedig a Vásárhelyi Forgatagon is jelen voltunk. A helyi MCC-központok munkatársai aktívan részt vettek a szervezésben önkéntesekként bevonva a diákokat is a tevékenységekbe. Szeptember elején a sepsiszentgyörgyi Tabakó Fesztivál méltó lezárása volt a nyárnak – itt a napközben zajló előadások szervezéséért felelt az MCC. A háromnapos rendezvényen több mint 30 szakmai előadás hangzott el külföldi és hazai előadók jóvoltából. Az említettek mellett az esztergomi MCC Fesztre 436-an utaztunk Erdélyből, 32 egyetemi hallgatónk pedig részt vett az MCC Budapest Summit nevű kétnapos rendezvényén, ahol a fiatalok főleg történelmi témájú előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket hallgathattak.

Fotó: Mathias Corvinus Collegium

– A Transylvania Lectures sorozatban Kolozsváron számos meghívott tartott előadást. Hogyan választják ki az előadókat, milyen témákra összpontosítanak?
– A nyílt rendezvényeink, előadásaink témáinak kiválasztása is mind a helyi közösség igényei szerint történik – például idén a szövetkezetek és helyi kistermelők lehetőségeiről tartottunk kerekasztal-beszélgetést, de a tran­szilvanizmusról, Trianonról és a járvány fiatalokra gyakorolt hatásáról is hallhattunk előadást.

Az MCC szándéka, hogy része legyen a helyi közösségeknek nemcsak oktatási programja, hanem előadások, rendezvények révén is, amelyek kiegészítik a tehetséggondozást.

Több városban zajlanak ezek az események, többek között volt már pszichológiai, gazdasági, irodalmi, szociológiai, történelmi témájú előadásunk is. A Transylvania Lectures külföldi előadókat szólaltat meg havonta. Nyilvános esemény, amely főleg egyetemistákat mozgat meg, de bárki részt vehet, és felteheti kérdéseit a meghívottnak napjaink megosztó témáiról. A múlt tanévben például előadást tartott Charles Crawford diplomata, az Egyesült Királyság volt szarajevói, belgrádi és varsói nagykövete, Gladden Pappin politológus, a Dallasi Egyetem docense, James Orr etikai és vallásfilozófiai szakértő, a Cambridge-i Egyetem adjunktusa, valamint Peter Kurti ausztrál író, anglikán lelkipásztor, a Notre Dame Egyetem jogi karának docense.

– Milyen anyagi források biztosítják az MCC működését?
– Az MCC a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány fenntartásában működik. Az Országgyűlés támogatásaként az MCC tulajdonba kapta a MOL Nyrt. és Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek 10–10 százalékát, amelyeket változatlanul hagyva, azok hozamait felhasználva, hosszú távon fog biztosítani ingyenes, minden érintett számára elérhető tehetséggondozást. E forrásból támogatja az MCC az erdélyi tevékenységet is.

– Mennyire van jelen a keresztyénség, a nemzeti hagyományok, a családi értékek iránti elköteleződés az MCC szellemiségében?
– Az MCC-ben nem politikai és nem világnézeti nevelés történik. Elmondhatjuk, hogy európai, keresztény, nemzetéhez ragaszkodó, konzervatív értékrendű. Arra törekszik, hogy diákjai magabiztosan megállják a helyüket a modern világban nemzetközi szinten is, miközben megértik a szülőföldön maradás fontosságát.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.