Erdélyi magyar megmaradás: nincs alternatívája a brassói autonómiaprogramnak

Borbély Zsolt Attila 2023. február 17., 21:12 utolsó módosítás: 2023. február 19., 16:10

Annál a stratégiánál, amit a Kolozsvári Nyilatkozat, majd az 1993-as brassói kongresszus körvonalazott, senki nem fogalmazott meg jobbat. A brassói autonómiaprogramnak a magyar megmaradás szempontjából nincs alternatívája. Csakhogy ez az út göröngyös, viszontagságos, konfliktusos, és nem jár államtitkári székekkel és igazgatótanácsi tagsággal. Elemzésünk az erdélyi magyar politizálás útkereséséről.

Erdélyi magyar megmaradás: nincs alternatívája a brassói autonómiaprogramnak
galéria
Székelyföld kivilágított határa Budapesten, a Hősök terén. Kikkel lehet kiharcolni az autonómiát? Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Közép-Európa ez időtájt a világ legélhetőbb régiója azok számára, akik a görög filozófia, a római jog és a keresztény morál által meghatározott európai kultúra értékei mentén szocializálódtak. Itt sokkal kevésbé érezteti hatását a nyugati woke-őrület, mint a Lajtától Nyugatra s a keleti zsarnokság sem tört utat magának. Igaz, Putyinra sokan úgy tekintenek, mint a normalitás, a józanság, a hagyományos értékek védelmezőjére, nem is teljesen alaptalanul. Azt azért lássuk be, hogy nem szeretnénk, ha nálunk is meghonosodna a politikai és gazdasági konfliktusok sajátos orosz megoldása, amikor a renitens fél a többiek okulására kiesik egy magas ablakból.

Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy az európai keresztény, fehér kultúra hosszú távon tartható, utolsó mentsvára Közép- és Kelet-Európa.

Ebben a régióban az első számú vezető Orbán Viktor, akire az egész nyugati konzervatív világ felnéz, s aki világpolitikai tényezővé nőtte ki magát. Ő az, akinek elsősorban régiónk védvonalainak kialakítása köszönhető.

Ez viszont nem azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök tévedhetetlen. A vele való egyetértés a nagy kérdésekben sem jelentheti azt, hogy az egyértelmű tévedésekre ne lenne erkölcsi kötelességünk rámutatni. Az erdélyi nyomtatott sajtó egy részének tollvonással történt felszámolása mind szimbolikus kisugárzásában, mind konkrét következményeiben hiba volt.

A kárhoz képest a megspórolt pénz elenyésző.

És hasonló a helyzet a demokráciaközpontok, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodahálózatának felszámolásával, pontosabban finanszírozásuk megszüntetésével kapcsolatban.

A mögöttes eszme ugyebár a „párhuzamosságok kiküszöbölése”, meg persze az „egy nemzetrész, egy szövetséges” elve. A Fidesz fő partnere az RMDSZ, ami elsősorban politikai súlyából adódik. A szervezet a 2010-es évek közepétől maga is bekapcsolódott a honosítási tevékenységbe, melyet mostantól ki fog sajátítani.

Az „egy a tábor, egy zászló” elvére ráment már két választás, a 2002-es és a 2006-os, de vélhető, hogy e vereségek nélkül nem sikerült volna a politikai ingát hosszabb időre leszögezni a jobboldalon, s aligha győzött volna a nemzeti oldal négy ízben is kétharmados többséggel. Történelmi perspektívából szemlélve végül is ez jó stratégiának bizonyult. Kellett a Gyurcsány-féle kormányzás a választóközönségnek, úgy, mint egy igazi védőoltás. De ugyanez a logika Erdélyben nem működik.

Hadd idézzem Szőcs Gézát: „Az RMDSZ (…) az erdélyi magyarság szabad akaratából létrehozott egypártrendszer megtestesülése, annak minden szörnyűséges következményével együtt. Mert

ahol egypártrendszer: ott zsarnokság van. A monopólium: halál.

Ahol valaki vagy valami versenytárs, kontroll és megmérettetés nélkül marad, ott megindul a degenerálódás, az értékek elfajzása.“

Az RMDSZ története a fokozatos önfeladás története, aminek az utóbbi évtizedben egyetlen valóban helyesnek mondható, fontos nemzetpolitikai lépése volt: a Fidesz-szel való kiegyezés. Még akkor is, ha ez vezetett el végső soron a „párhuzamosságok kiküszöböléséhez”, egy motivált és lojális csapat, egy hatékony intézményrendszer felszámolásához.

A Fidesz akkor járt volna el bölcsen és a maga érdeke szerint (hagyjuk figyelmen kívül a bajtársiasságot és a morális értékszempontokat), ha meghagyja ezeket a „párhuzamosságokat”. A két hálózat között egy egészséges verseny alakult ki mind a honosításban, mind a szavazatbegyűjtésben. A motiváltabb csapat kiesésével érezhető lesz majd a drasztikus hatékonyságcsökkenés.

Szavazatszámok a tények nyelvén

Nem kell feltétlenül összeesküvéselmélet-hívő legyen az ember ahhoz, hogy összefüggést lásson a Fidesz lépése és az RMDSZ egyik ideológusa, Székely István által jegyzett, nemrégiben megjelent írás időzítése között. E szöveg eszmei megalapozása az érdekvezérelt, de eszmei alapokat sem teljesen nélkülöző Fidesz – RMDSZ szövetségnek. Higgadt elemző, majdhogynem tárgyilagos szöveg.

Ha nem lenne benne egy teljes mértékben igazságtalan, sőt, a valóságot meghamisító mondat, mely szerint a nemzeti autonomista oldal „gyűlöletbeszéde” eredményezte azt, hogy a szavazótábora akkor sem szavaz az RMDSZ-re, ha az összefog éppen a nemzeti oldallal. E mondatnak csak a második fele igaz. Első fele viszont aligha.

Azok, akiket az autonómia kiépítésének vágya, a magyar önrendelkezés igénye hozott a politikába nem azért nem szavaznak az RMDSZ-re, mert a Tőkés László közül tömörülő politikusok netán kemény hangot ütnek meg az RMDSZ jogos bírálatában. (Ami mindig elvszerű, tényeken alapuló kritika volt, és véletlenül sem gyűlöletbeszéd. Motivációs forrásvidéke sem a gyűlölet, hanem a racionalitás, a következetesség és az elvszerűség.) Hanem az, hogy maguk is látják, mi történik: az RMDSZ-be vetett bizodalmukat a szövetség vezetése módszeresen felmorzsolta.

A minősítés igazságtalanságán túl nehéz az egész passzust nem úgy értelmezni, mint az összefogás értelmetlenségének igazolását, s annak megalapozását, hogy az autonomisták helyett inkább a cigány és a homoszexuális kisebbséget kellene a szavazók körébe bevonni. Arról nem szólva, hogy a szerző 5 és 10% közé teszi az autonomista erők választási eredményeit, nagyvonalúan elfeledkezve arról, hogy e csapat beseperte már a magyar szavazatok 15-18%-át is. És akkor még nem szóltam Tőkés László 2007-es eredményéről az Európai Parlamenti választáson, amikor egymaga – a nemzeti tábor szervezeteivel megtámogatva –, annyi szavazatot szerzett Székelyföldön, mint az RMDSZ, országos szinten pedig 176 533-at, az RMDSZ 282 929 voksával szemben.

Érthető, hogy Székely nem sok szót veszteget az erdélyi magyar politikai elitet 1989 óta megosztó törésvonalra, amely az önálló, magyar érdekek mentén folytatott politikai vonalvezetés oldalvizein alakult ki, előbb a Domokos Géza, illetve Szőcs Géza körül csoportosultak, majd Markó Béla, illetve Tőkés László tábora között.

Az autonomisták 2003 elején akkor váltak ki az RMDSZ-ből, amikor világossá vált, hogy a szervezet leszámolt mind az antikommunista eszmei örökséggel, mind pedig az autonómia képviseletével.

A brassói programmal, melynek lényege az volt, hogy minden lépést meg kell tenni az autonómia irányában, mely nem ütközik román közjogi szabályozásba. Az RMDSZ működését az állammodell mentén kellett volna újraszervezni. Ehelyett Markóék fokozatosan a pártmodellt és a politikai zsákmánylogikát honosították meg, a sokszínűség helyett homogenitást, a befogadás helyett a kiszorítást. De mindezt lenyeltük volna, ha nem váltják ki a belső választást egy részleges tisztújítással és nem vágják sutba a nemzeti kataszter tervét is.

A semmibe vezető politika

Az RMDSZ azóta csak és kizárólag konjunkturális okokból, szólamszinten hozza elő az autonómia kérdését, monopolizálja az erdélyi magyar közösségnek címzett állami források szétosztását és minden tekintetben úgy viselkedik, mint egy magyar szavazók voksaira alapozó román versenypárt. Holott látnivaló a népszámlálás eredményeiből is, hogy ez a politika a semmibe vezet. Annál a stratégiánál, amit a Kolozsvári Nyilatkozat, majd az 1993-as brassói kongresszus körvonalazott, senki nem fogalmazott meg jobbat. A brassói autonómia-programnak a magyar megmaradás szempontjából nincs alternatívája. Csakhogy ez az út göröngyös, viszontagságos, konfliktusos, és nem jár államtitkári székekkel és igazgatótanácsi tagsággal.

Amiben egyetérthetünk a szerzővel, az a Fidesz-RMDSZ viszony normalizálásának szükségszerű volta. Szinte komikus, amikor a Transtelex körül csoportosuló erdélyi balliberálisok azzal támadják Székelyt, hogy „az a magyar kormányzó párt – azaz a Fidesz – amely politikai működése során radikálisan átalakítja a nyilvánosságot, új alaptörvényt hoz be, átszervezi a Kárpát-medence magyarságának állampolgárságát, identitását etnikai alapokon, egyik legfőbb témája a menekültek és a szexuális kisebbség emberi jogainak érvényesülése ellen folytatott szimbolikus és jogi-politikai harc, az a politológiai szakirodalom szerint nem egy „jobb-közép néppárt”, és semmi köze nincs semmilyen „konzervativizmushoz”, hanem radikális szélsőjobboldali párt.”

E mondat politológiai érvényessége nulla, s csak azért idéztem, hogy lássa mindenki: a Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Szabó Tímea vagy Tordai Bence-féle értelmetlen verbális hadonászás, a gondolattalan rágalomária, az indulatvezérelt fröcsögés nemcsak az anyaországban jellemző. Szét lehetne cincálni e pár mondatot, elválasztani a negatív kontextusba helyezett, de a nemzetépítés szempontjából nagyon is pozitív tényeket (alaptörvény, állampolgárság) a hangulatkeltéstől (a kormány semmivel nem veszélyezteti bárki emberi jogait Magyarországon), igazolni, hogy a szöveg valóságmagja éppenséggel egy hiteles, konzervatív politikát körvonalaz. De minek? Van itt kivel vitatkozni?

Visszatérve Székely István írására: azt mindketten tudjuk, hogy egy ellenzéki győzelem esetén a szerző által módszeresen feltérképezett értékrendi rokonság nem sokat számítana. Az RMDSZ egyből lecsatlakozna a baloldali vezetéshez, mely minden bizonnyal kinyújtaná a kezét az erdélyi magyar érdekképviselet felé, ezzel is azt a látszatot próbálva kelteni, hogy nem közömbös a nemzeti létkérdések és az összmagyar problémák iránt.

Más kérdés, hogy egyelőre – hála a Fennvalónak és a vérprofi magyar vezetésnek –, úgy tűnik, egyhamar nem kerül sor ilyen fordulatra. Ami örömteli és bíztató. Kár viszont, hogy nem a Fidesz szorítja rá az RMDSZ-t egy határozottabb arcélű, nemzetelvűbb politikára, hanem utóbbi fordítja a nagyobbik magyar kormánypártot a legfőbb erdélyi támogatói ellen.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport