Magyar házasságokkal maradhat fenn a közösség – beszélgetés Korodi Levente türkösi evangélikus lelkésszel a barcasági csángókról

Szucher Ervin 2022. március 18., 07:51

A Négyfalu részét képező Türkös magyarsága nincs könnyű helyzetben: a Brassóval összenőtt városka látványos növekedésével a csángó lakosság aránya rohamosan csökken. A mintegy 750 főt számláló magyar evangélikus gyülekezet lelkipásztorával, Korodi Leventével beszélgettünk. 

Magyar házasságokkal maradhat fenn a közösség – beszélgetés Korodi Levente türkösi evangélikus lelkésszel a barcasági csángókról
galéria
Korodi Levente: a barcasági csángók nagyobb odafi gyelést igényelnek Fotó: Szucher Ervin

– Az ember amikor csángókról hall, hajlamos a mély hitű katolikusokkal társítani őket. Ehhez képest miként lettek evangélikusok a barcasági csángók?
– Mindenekelőtt Brassó közelségének és a szász hatásnak köszönhetően. Négyfaluban az első gyülekezet, amelyről a feljegyzésekből tudunk, a csernátfalusi. Történelme visszanyúlik a reformáció előtti korra, ami azt jelenti, hogy az itteni csángók is katolikusok voltak. Mint ahogy a település további három falujának lakói is.

Az 1560-as évek után a Brassó környéki települések szász fennhatóság alá kerültek. Ez olyannyira erős köteléknek bizonyult, hogy amikor a türkösi csángók 1885-ben megépítették az evangélikus templomot,

a gyülekezet még mindig a német evangélikus esperesség fennhatósága alá tartozott. Amikor templomszentelésre kiszállt az esperes, a ceremónia lejártával fogta a kulcsot, bezárta az ajtót, és kijelentette: itt magyar nyelvű istentisztelet nem lesz. Őt nem érdekelte a hívek véleménye, így az újonnan felépített templom két esztendőn keresztül zárt ajtókkal állt. Csak akkor nyílt lehetőség magyarul szolgálni, miután megalakult a magyar evangélikus esperesség. Közben a rekatolizációs folyamat egy kisebb méretű katolikus templom építését hozta magával. Városi szinten – azaz Bácsfaluban, Türkösön, Csernátfaluban és Hosszúfaluban – ma mintegy négyezren vallják magukat római katolikusnak, valamivel több mint ötezren pedig evangélikusnak.

– A barcasági csángók moldvai testvérei jelentős része nyelvileg beolvadt a román tengerbe. Az ittenieknek miként sikerült megőrizniük önazonosságukat?
– A szász hatás hagyományait mindmáig magunkon hordozzuk. Népviseletünk kevésbé különbözik az övékétől, de az építkezési szokásaink hasonlóak. Ami a román tengerben való megmaradást illeti: hatalmas kihívás, amellyel a fiatalabb nemzedékek nehezen küzdenek meg. Türkösön heti rendszerességgel tartunk ifjúsági eseményeket. Sokszor azon kapom fiataljainkat, hogy maguk közt is románul beszélnek.

A tavaly volt az első olyan konfirmációnk, amikor egy vegyes házasságból származó gyermeket kénytelen voltam – a templomban, nagy nyilvánosság előtt – Luther Márton románra fordított kiskátéjából kérdezni.

Az elrománosodás folyamatát aligha tudnánk visszafordítani, de azon vagyunk, hogy minél inkább lassítsuk. Ezért tartom fontosnak, hogy legalább az egyházon belül a magyar fiatalok egymással találkozzanak, barátkozzanak. Egyedüli reménységünk a közösség megmaradására a színmagyar házasságok kötése.

– A beolvadásra az elöregedés is rátesz egy lapáttal?
– Többet temetünk, mint amennyit keresztelünk, ez tény. Gyülekezetünkben a 18 esztendőn fölüliek száma eléri a 700-at, míg kiskorúakból alig van 80.

– Karnyújtásnyira élnek a Székelyföldtől, mégsem székelyesedtek el…
– Ez így igaz: itt fekszik a közelünkben a Székelyföld, mégsincs semmiféle átjárás a két térség között. Különlegességként jegyezhettük fel, hogy nemrég egy négyfalusi kislány, aki itt, a Zajzoni Rab István nevét viselő iskolában végezte a nyolcadikat, Sepsiszentgyörgyre ment középiskolába. Mindössze 35 kilométer választja el városainkat, ilyen esetre eddig mégsem volt példa. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy gond, ha valaki Négyfaluban vagy Brassóban, az Áprily Lajosban anyanyelvén folytatja tanulmányait, hanem a két régió, a Barcaság és a Székelyföld közötti átjárhatatlanságot szeretném kiemelni.

A csángókban van némi konokság, ami arról szól, hogy nekünk itt kell helyt állnunk, itt kell megmaradnunk.

De ugyanez mondható el a székelyföldiekről is.

– Előny vagy inkább hátrány Brassó közelsége?
– Tíz évvel ezelőtt előnynek számított: az egyszerű bevásárlástól kezdve a kulturális életig szinte mindent Brassó kínált nekünk. Ma már Négyfalu szintjén is adottak a körülmények. A járvány beköszöntése előtt ide is havi rendszerességgel jöttek különböző színtársulatok Sepsiszentgyörgyről vagy akár Marosvásárhelyről. A hátrányt Brassó Négyfalu irányába való bővülése jelenti. A megyeszékhely mindegyre terjeszkedik, a környező települések pedig beszűkülnek.

Az utóbbi időben Négyfalu határában a magyarok szinte mind eladták földjeiket, ezeket a Brassóból kimenekülő románok építették be.

Ilyen körülmények közt ne csodálkozzunk, ha számarányunk látványosan csökken.

– A beköltözött románságban tetten érhető-e, hogy a moldvaiakhoz hasonlóan a csángókat lényegében elmagyarosodott románoknak tekintik?

– Nem. Négyfaluban a mokányság 10–15 éve kézbe vette múltjának ápolását – mégpedig a magyar hagyományok kisajátításával. Népviseletükben átvettek különböző elemeket tőlünk, sőt már egyre inkább azt hangoztatják, hogy az a sajátjuk. El tudjuk fogadni, hogy idővel az övéké lett, de azt nem, hogy az övéké volt. Nyilatkozatok szintjén is egyre sűrűbben hangoztatják: ők már előttünk itt éltek. Pedig elég végigmenni a négy összenőtt faluból létesített városon, és megnézni, hogy a főúton az összes házat valamikor a csángómagyarok építették. A mokányság az erdők aljában élt, és mind a mai napig ott lakik.

– A rendszerváltás óta sokkal kézenfekvőbb az önazonosság és a hagyomány ápolása. Élnek ezzel a lehetőséggel a fiatalabb nemzedékek?
– Nem a fiatalokkal van gond. Azt tapasztalom, hogy a középnemzedék tagjai azok, akik közömbösen viszonyulnak a kérdéshez. Talán azért, mert a kommunista rendszer rányomta az életükre a bélyegét. Persze léteznek kivételek is. Több lelkes személlyel büszkélkedhetünk, akik a fiatalság bevonásával felvállalták a hagyományok újjáélesztését. Szerencsére ifjaink részéről nyitottság érzékelhető. Rendszeres varróköröket tartanak, nyaranta hagyományőrző táborokat szerveznek, szövést, fonást tanítanak, tojásírást oktatnak.

 – A barcasági magyarok miként élik meg hitüket?
– Mifelénk a kényelmesség nagy úr. A templom küszöbét főként az ötvenes-hatvanas korosztály képviselői lépik át. A fiatalok a fáradtságra, elfoglaltságra való tekintetettel maradoznak ki. Érdekes, hogy szenteste meg szokott telni a templom, eljönnek körülbelül háromszázan. Karácsony első napján összegyűlünk kétszázan, másodnapján meg huszonöt-harmincan. Ezek a számok maguktól beszélnek.

–  Mennyire hallgatnak a papjaikra?
 – Az itteni emberek fontosnak tartják a pap jelenlétét és hozzáállását. Ha a közösség jónak tart bizonyos indítványozást, akkor követi a papot. Ehhez viszont a lelkésznek is figyelembe kell vennie a gyülekezet igényeit, az emberek lelki állapotát.

– A négyfalusiak testvéreiknek érzik az ország más területein élő csángókat?
– Nem tapasztaltam különleges kötődést. Évente szoktunk kirándulásokat szervezni, egyik esztendőben a Gyimesekbe látogattunk. Szálláshelyünkön, a borospataki skanzenben részt vehettünk egy csángó esten. Mondanom sem kell, hogy aki első ízben találkozott a gyimesi csángókkal, jócskán elcsodálkozott. Ez annak is tulajdonítható, hogy

semmiféle kapcsolat nincs a négyfalusi csángók és a moldvai, gyimesi vagy dobrudzsai csángók között.

 – Fel sem merült, hogy esetleg egyházközségi szinten rendezzék a soraikat?
 – Mivel ennek nincs múltja, a kezdeményezés is nehézkes lenne. A feleségem felmenői közt van néhány rokon, aki éppen Borospatakon telepedett le. Amikor megkérdeztem, ápolják-e a rokoni kapcsolatot, az volt a válasz, hogy évente kétszer-háromszor beszélnek telefonon. De mondok egyebet: amikor egy viszonylag kis gyülekezetből, a Szeben megyei Kiskapusról Türkösbe kerültem, a közösség feltérképezése közben arra figyeltem fel, hogy a presbiterek sem ismernek mindenkit. Főként azokat nem, akik nem az ő utcájukban laknak. Azt hiszem, ez is jellegzetes barcasági csángó vonás: a közvetlen szomszédommal elvagyok, aztán hogy ki lakik a második, harmadik utcában, az nem érdekel. Még mindig azon dolgozunk, hogy a gyülekezeti tagok ismerjék meg egymást.

– Zavaró, hogy az anyaország figyelme főként a moldvai és gyi­mesi csángókra összpontosul?
– Sajnos mi barcaságiak általában kimaradunk az anyaországiak látóköréből. Magyarország a moldvai és a gyimesi csángók iránti nyitása hosszabb múltra tekint vissza, ezért a kötődés is sokkal szorosabb. A néhány éve létrejött Barcasági Csángó Alapítvány az, amelyik itthon is, az anyaországban is próbálja népszerűsíteni a térséget a maga hagyományaival és természeti szépségeivel. Érezhetően valami megmozdult, a Kárpát-medencében kezdenek minket is megismerni. Létezünk, tömbben élünk, jövőképpel rendelkezünk. És reménykedünk.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport