Szüret Szent Mihály napjától Simon Júdásig: érmelléki néphagyományok, adomák a hegy levéről

Sütő Éva 2022. október 23., 16:32

A Kárpát-medencében a szüretet szeptember utolsó napjaitól október végéig ejtették meg. Mivel a keresztény világban a bor Krisztus Urunk vére által nemes italnak számít, nagy körültekintéssel és tisztelettel fogtak hozzá a szőlőhegyek vallatásának.

Szüret Szent Mihály napjától Simon Júdásig: érmelléki néphagyományok, adomák a hegy levéről
galéria
A partiumi falvakban ma is megadják a módját az ősz legjelentősebb mezőgazdasági betakarításának Fotó: Makkay József

A Partiumban nem volt parasztember, de még iparos sem, akinek ne lett volna egy-két darab szőlőskertje. Ahogy beköszöntött az ősz, úgy szaporodtak a gazdák látogatásai is a szőlődombokon, ugyanis kezdetét vette a szüreti felkészülés. Ez elsősorban szőlőkóstolgatásból, pincetakarításából, apró-cseprő javításokból, hordómosásból, dongacseréből, kénezésből állt. Elővették a prést, a darálót, a kádakat, puttonyokat, megolajozták, leporolták, hogy kéznél legyen minden, mire a szőlő eléri a kellő cukortartalmat. Az idősebb emberek még ma is megadják a módját e szertartásnak.

A szüret a disznótor után a második legnépszerűbb hagyomány a vidéken. Az Érmelléken is népünne­pély­nek számított, amióta a szőlőt meghonosították a lápos területek hagyta domboldalakon.

És mivel a szőlő több mint ezer éve megbecsült növénye a Kárpát-medencei magyar embernek, nagy szeretettel bánik vele. Mert mi lett volna atyánkfiaival az örökös nagy magyar búbánatban Istennek eme nemes nedűje nélkül. A magyarnak mindig borba kellett fojtania a bánatát, de egy-egy örömteli nagy esemény alkalmával is ahhoz nyúlt legelébb. Akadt bőven ok, ami leküldte a pincébe vagy a borházba. Hadviselő nemzet lévén mindig volt egy-egy vesztett vagy nyert csatája, amire inni lehetett. A virtus azonban nemcsak a kardforgatásban nyilvánult meg, de szerelmetes dolgokban is, amelyek miatt aztán megint csak innia kellett a magyarnak.

A szüretet Simon Júdás napjáig, azaz október 28-ig illett befejezni Fotó: Sütő Éva

Szent Mihály-napi szüretkezdés

Szent Mihály főangyalt a mennyei seregek fejedelmeként tisztelték, aki az egyház oltalmazója, pártfogója is egyben. Ám nem csak a szüret kezdetét jelezte ez a nap. A magyar gazdák szeptember 29-ét a gazdasági év fordulópontjaként tartották számon, ugyanis az állattartók a Szent György-napkor kiterelt jószágaikat ilyenkor hajtották vissza a legelőkről. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is ez volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep. Mulatságokat, bálokat is rendeztek ilyenkor. A cselédfogadás ideje is Szent Mihály napján történt.
A szüretet Simon Júdás napjáig, azaz október 28-ig illett befejezni. Igen ám, de nem eshetett az meg óbor nélkül, így amelyik gazdának nem volt újtól újig e bacchusi áldásból, nem is volt szőlősgazdának való. Igyekezett is minden bortermelő félretenni a hegy levéből annyit, hogy szüretkor ne érhesse szó a ház elejét.

Reggel, amikor a szekerekre felkerültek a kádak és egyéb szüreti kellékek, valamint az elemózsiás batyuban a kisüsti szilvórium és az óboros demizson, már megnyugodhatott az ember.

Estére hazakerült a jó téli „gazdamelegítő”. De mielőtt még beálltak volna a szüretelők a sorba, meg kellett a termést szemlélni, fel kellett azt becsülni. És mire kiürült az üveg, a gazdának már kétszer annyi termést jósoltak, mint amennyi valójában a tőkéken termett. Ettől és a jó pálinkától a gazda szeme is fényesedni kezdett, s nem sajnálta a „becsüsöktől” a kalap alá valót.

Ifjabb Kerepesi István emlékezik édesapjára, aki szinte együtt lélegzett a szőlősdombbal Fotó: Sütő Éva

Szüreti adomák

Születtek derűvel teli történetek is az érmelléki szőlősdombokon, amelyek évtizedekig fennmaradtak az emlékezetben. Amíg téli estéken fogyott a sűrű, szinte tintaszerű otellóbor, elő-elő kerültek e vidám, férfiembereket nevettető, asszonynépet csiklandozó adomák is. Történt a múlt század derekán, hogy a Deríki-kertben, amely az Érsemjén felé vezető úton ontotta a jó bornak valót, Szabó Kálmán bácsi éppen a komájának segített a szüretben. A piros fürtöket gyűjtötte a puttonyba a sorok között szüretelő asszonyoktól, ahol kicsit kiélhette kései férfias csintalankodásait is, bár már túl volt a hetvenedik évén. Eme ártatlan, fehérnép elleni „merénylet” kimerült annyiban, hogy néha meg-meglegyintette az asszonyok farát, amitől azok nevetve és viccelődve adtak egy-egy jobb tanácsot Kálmán bácsinak a legyeskedésre vonatkozóan. Igen ám, de eddigre a jó szilvórium meg az óbor többször is körbejárt a kelleténél. A szomszéd szőlőskertben szüretelők hatalmas kádja szintén a sorok végén állt egy ugyanolyan lapos szekér tetején. Így

Kálmán bácsi térültében-fordultában, egyéb foglalatosságában és buzgalmában, hol az egyik, hol a másik gazda kádjába borogatta a puttonyt, mivelhogy minden kád egyforma a maga nemében.

A két gazda pedig utólag verhette a kalapját a földhöz bosszúságában, mire kiválogatta ki-ki a maga szőlőjét. Szerencsére az egyik piros delavárit, a másik elvirát és otellót szüretelt, így nem lett komolyabb affér a dologból.
Kálmán bácsiról azonban az eső sem mosta le ezt az infámiát. A nyelves asszonyféle meg nem is a „szíverősítőnek” tudta be a dolgot, hanem a „formás faruk állásának” – nagy közderültségre. Még élete párja is pörölt vele egész álló nap. Estére aztán a jó gulyáslevesnél meg a tekert fánknál napirendre tértek a dolog felett, annál is inkább, mivel elkezdődött a szőlődarálás és a préselés, amire megint csak körbejárt az óboros kancsó. Addig-addig tette ezt a míves üvegű alkalmatosság, míg az atyafiakat ott nem érte az éjfél. Erre az eshetőségre pedig ott volt a jó langyos pince, amely lassacskán megtelt jószomszédokkal, cimborákkal, nótával. A hegy leve pedig csak csordogált a présből szép lassan, letisztult aranyló színében.
Az idős emberek életében a szőlősdomb maga volt a kegyhely. Minden héten ki kellett oda menni, még akkor is, ha nem volt tennivaló a szőlősorok között. Amikor a család legöregebbjének már nem futotta erejéből a munkára, kiballagott a szőlőskertbe, és leült a sorok végébe egy kis „früstökre”. Mikszáth Kálmán szerint – ahogyan azt A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényében is hűen ábrázolja – Tóth Mihályt még Amerikából is hazahozta egy darab megörökölt szőlő. Hogyne ragaszkodna hát a magyar ember a dionüszoszi nedűt eresztő tőkéhez, amikor maga a früstök is csak ott esik jól, ahol évtizedekig szalonnázott – mesélték nemrégiben a mihályfalvi Kerepesiék a szüreti idő teljében, emlékezve a család néhai nagy öregjére, aki szinte szimbiózisban élte életét a szőlősdombbal.

A hegy leve a borpincében Fotó: Pinti Attila

A borok becsületéről

Borbély Gábor, a 2009-ben elhunyt érmelléki születésű helytörténész írja egyik munkájában, hogy a vallási tilalom ellenére a törökök is boldogan éltek a bihardiószegi hegy levével. Tény, hogy az érmelléki szőlőkultúra kezdetei jóval a török világ előtti időkre nyúlnak vissza. Nagykágyáról 1414-ből, Kiskerekiből 1461-ből már vannak adatok a szőlőtermesztésre vonatkozóan. 1570-ben Asszonyvására, Érolaszi, Kiskereki határában 45 szőlősgazdának 24 hold szőlőjét tartották számon. 1599-ben Kiskágyán 16, Nagykágyán 11, Székelyhídon 34 gazda fizetett bordézsmát. Bihardió­szegen az 1800-as években állami királyi vincellériskola működött. A Zichy-uradalom boraiból még a kínai császár asztalára is jutott – bár ezt a székelyhídiak is bizton állítják a maguk bakator levéről. Az érmihályfalvi és az érkörtvélyesi borokat pedig mind felvásárolták a debreceni piacok, olyan jó hírük volt.
Hogyne lettek volna híres szüretek e vidéken, amikor ilyen jól meg lett alapozva a borok hitele.

A három híres szőlészettel foglalkozó település – Diószeg, Székelyhíd, Mihályfalva – reneszánszát élő borversenyei a határokon túl is elhíresültek.

Régi, csaknem 250–300 éves pajta- és pincesorai, borházai csaknem egyedülállóvá teszik a vidéket a Kárpát-medencében. Gazdag bortermelői és szüreti hagyománya arra enged következtetni, hogy mindig is nagy volt a becsülete Isten eme csodálatos, hamvas fürtű növényének az Érmelléken.
A bor története tehát az emberiség története – tartja a mondás. S valóban, a „palackba zárt napfényt” költők százai dicsőítették évszázadokon át. A magyar ember számára pedig különösen fontos volt, hiszen: „életében e világra fordulásától a koporsója rovásáig a bor mindenütt szerepelt. Hadas időkben és békességben, viadal előtt és után, győzelemkor és vereség után, böjtben és mátkázó hétben, menyegzői lakodalmakon és torokon, borszűréskor és takaráskor, a sokadalmakon és vásárokon, az unszolás és a szerződés előtt és után bort ittak, és egymást borral becsülték” – írta a jeles történész, Takáts Sándor (1860–1932).
Nem egyszer énekelték meg a magyar költők is Balassi Bálinttal és Csokonai Vitéz Mihállyal kezdődően, mint vitézi tettekre sarkalló, virtust serkentő, férfiúi búbánatot feledtető isteni adományt. A bor becsületén még soha nem esett csorba.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport