Lírai élményközösség alkotó és olvasó között – beszélgetés Szilágyi Ferenc Hubart érmihályfalvi képzőművésszel, íróval, költővel

Sütő Éva 2022. június 15., 12:04

Szilágyi Ferenc Hubartot nem csak Bihar megyében ismerik. Neve a határokon túlívelt emlékérem- és plakettkészítőként, az elmúlt másfél évtizedben pedig irodalmi munkásságáról is ismertté vált. Pályájának alakulásáról beszélgettünk.

Lírai élményközösség alkotó és olvasó között – beszélgetés Szilágyi Ferenc Hubart érmihályfalvi képzőművésszel, íróval, költővel
galéria
Szilágyi Ferenc Hubart könyvet dedikál egy érmihályfalvi rendezvényen Fotó: Sütő Éva

– Fogtechnikusként kezdted a Szilágy megyei Krasznán. Hogyan kerültél irodalmi pályára?
– A múlt század közepén születtem Érmihályfalván, kisiparos felmenőktől. A kommunista hatalom ellehetetlenítette a magánvállalkozókat, így lett a szüleimből konzervgyári munkás, illetve háztartásbeli. Szűkös körülmények között éltünk, de a könyvek szeretete, az olvasás szerves része volt életünknek. Lehetőségeikhez mérten szüleim nagy gondot fordítottak könyvtárunk gyarapítására. Már iskolás korom előtt megtanultam írni-olvasni, a meséken kívül a versek is felkeltették érdeklődésemet. Irodalmi próbálkozásaim időben jóval megelőzték képzőművészeti tevékenységemet.

Első zsengéimet a bukaresti Pionír újsághoz, illetve a kolozsvári Napsugár című gyermeklaphoz küldtem el, ahol a versrovat szerkesztője, Kányádi Sándor további alkotásra biztatott

– máig őrzöm Sanyi bácsi kedves leveleit. Az általános- és a középiskolát Érmihályfalván végeztem, tanítóimtól, tanáraimtól is biztatást kaptam.
Kilencedikes gimnazistaként KISZ-gyűlésre kellett beszámolót írnom Kedvenc tantárgyam címmel, amiből én irodalmi paródiát készítettem. Nem gondoltam, hogy az osztályfőnököm és az iskolai KISZ-titkár is jelen lesz a felolvasáson. Osztálytársaim jól szórakoztak, de a „jutalom” nem maradt el, abban az évharmadban nyolcas lett a magaviseleti jegyem. Érettségit követően az irodalomtanári pálya helyett fogtechnikusnak tanultam. Utána a szilágysági Krasznára helyeztek ki. A szakmám gyakorlása mellett nem hagytam fel az írással sem.

– A Ceaușescu-rendszerben miként tudtál elköteleződni a szépirodalom mellett?
– Az Ifjúmunkás közölte cikkeimet, verseimet pedig a Kolozsváron megjelenő Utunkhoz küldtem, akol K. Jakab Antal, az Új tollak szerkesztője vette górcső alá lírai próbálkozásaimat. Tőle is őrzök néhány levelet, ezekben alkotásra biztat. Közben hozzáláttam egy irodalmi önképzőkör szervezéséhez, amely a Ceauşescu-féle diktatúra éveiben nem kerülte el az állambiztonság figyelmét sem. Nyilatkozatot írattak velem, be akartak szervezni besúgónak. A dolognak híre ment, és az önképzőkörből nem lett semmi.

Amikor már a szüleimet s egykori osztályfőnökömet is zaklatták, letettem a tollat, és felhagytam az irodalmi tevékenységgel.

– Hogyan indult a képzőművészeti korszakod?
– Az irodalom után kezdtem el foglalkozni az éremművészettel. Fogtechnikusként több olyan eszköznek és anyagismeretnek a birtokában voltam, amely lehetővé tette ilyen irányú próbálkozásaimat. Sajnos nem volt kitől tanulnom. Maradt a kísérletezés, kínlódás autodidakta módon sok vargabetűvel, kudarccal. Kitartásomat végül siker koronázta, és egy év elteltével megszülettek első érmeim, plakettjeim. 1977-ben megnősültem, 1985-ben pedig hazaköltöztem családommal Érmihályfalvára. Első kiállításaim is itt nyíltak. Zsugán János nagyváradi festő meghívott a Tibor Ernő Galériába, amelynek rövidesen tagja lettem, így ott is bemutatkozhattam. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület jóvoltából kaptam az első komolyabb elismerést, A közjó szolgálatában című emléklapot. Majd 1995-ben részt vettem a budapesti Reménység Szigete kulturális és karitatív központ Kötözzük be a nemzetek sebeit című pályázatán, ahol az Oltalom című plakettemért kiemelt díjat kaptam. 1998-ban meghívtak a Kereszténység és Művészet című konferenciára, ahol addigi munkáimat is bemutattam. Számos kiállításom volt Érmihályfalván, Érsemjénben, Székelyhídon, Nagyváradon, Nagykárolyban, Krasznán és Debrecenben is megjelentem kisplasztikáimmal. Intézmények és különböző rendezvények kuratóriuma figyelt fel alkotásaimra, és rendelt tőlem emlékérmet vagy plakettet. Néhány kisebb köztéri alkotásra is kaptam megbízást: emléktáblák bronzplakettjeire vagy címerek elkészítésére. A helyi általános iskola bejárata mellett kapott helyet Zelk Zoltán emléktáblája rajta az általam készített portréval. A krasznai polgármesteri hivatal bejárata fölötti bronzcímer, valamint a magyarországi Biri község emlékművének címerpárosa is az én kezem munkája. 2004-ben megterveztem A 20. század hőseinek és áldozatainak emlékművét, amelyet városunk egyik közterén állítottunk fel.

A szerző az egyik kötetével Fotó: Facebook/Szilágyi Ferenc Hubart

– Mikor fordultál ismét az irodalom irányába?
– Szülővárosomban 2000-ben megalakult a Máté Imre Irodalmi és Képzőművészeti Önképzőkör, ahová éremművészként kaptam meghívást, de akkor már újra írtam. 2006-ban megjelent első önálló könyvem Sztálin-csokoládé című regényes emlékiratom, ezt édesapám háborús visszaemlékezései alapján írtam. Másik évben adták ki a Nagyapám pipái–Családi panoptikum című családtörténeti novellafüzéremet. Majd

a versesköteteim következtek: Tyúkudvari gregorián, Napkalászból arany pereg, Lepke az Isten tenyerén, Fénnyel írt sorok, E földet bízta rád apád, végül pedig a legújabb, Verset festek.

Köteteimben nem téma szerint csoportosítva, hanem időrendi sorrendben követik egymást az alkotások. A műfordítás sem kerülhette el az érdeklődési körömet, néhány román klasszikus költő versét szólaltattam meg magyar nyelven, majd száz évvel Szabó Lőrinc után én is lefordítottam William Shakespeare szonettjeit jambusokban, ez a kötetem 2019-ben látott nyomdafestéket.
Verseim antológiákban is szerepelnek. 2011 óta tagja vagyok az Élő Magyar Líra Csarnoka nevű internetes irodalmi portálnak, 2016 óta a főszerkesztő-helyettesi tisztségét is betöltöm. A portálon amatőr költők verseit véleményezzük, a szerzőket tanácsokkal látjuk el. Míg régebben amatőr alkotói portálokon, közösségi oldalakon, illetve megyei újságokban közölték írásaimat, három éve inkább profi oldalakon és a nyomtatott irodalmi-művészeti lapokban publikálok (Hepehupa, Agria, Helyőrség, Irodalmi Jelen).

– Mennyire befolyásolja a mindenkori politika a művész pályafutását?
– Vérbeli író, költő nem engedi magát befolyásolni az aktuálpolitikától. Az alkotónak legyen magánvéleménye, hiszen azért alkot. A szociális érzékenység, a nemzeti szellem és a keresztény hit melletti kitartás legnemesebb hagyományaink része. Viszont nem szerencsés dolog, ha a műveinkben nyíltan elkötelezzük magunkat bármilyen politikai vélemény mellett, mert az eleve megosztó. Politizálni nem az irodalomban, hanem a szavazófülkében kell! Ami pedig a kultúrpolitikát illeti, sok alkotó kétségtelenül szenvedhet, míg mások éppenséggel hasznot húzhatnak belőle. Ha közvetlenül nem is, hiszen szólás- és alkotói szabadság van, de a politikum erős befolyással rendelkezik: utakat jelöl ki, divatot teremt, felmagasztal, ledorongol, vagy éppenséggel agyonhallgat alkotókat. Ez sajnos benne van a pakliban, és olykor több emberöltőnek is el kell telnie, mire valakit végre felfedeznek, és a munkája szerint megbecsülnek. Nem az alkotó feladata, hogy önmaga munkásságát értékelje. Persze szükség van önbizalomra ahhoz, hogy az ember alkotni tudjon. Kezdő művészek esetében ez olykor túlteng, másoknál teljesen hiányzik. Mindkét véglet tönkre teheti egy ember pályáját. Ezért aki tehetséget érez magában, és mondanivalója van mások számára, dolgozzon töretlenül, aztán az idő majd mindent eldönt. Engem

termékeny alkotónak tartanak, de számomra sohasem a mennyiség, hanem a minőség volt a fontos. Sok versem, novellám és két kisregényem is van a fiókomban megszerkesztett, ám kiadatlan állapotban.

Nem minden alkotás válik közkinccsé, mert az író szemlélete, igénye is változik, fejlődik. Amit ezelőtt tíz évvel izgalmasnak gondoltam, lehet, hogy mára érdektelennek vagy rosszul kivitelezettnek találok. Ami nálam is kiállja az idő próbáját, az egyszer könyv is lesz.

Az Oltalom című plakett a budapesti Reménység Szigete kulturális és karitatív központ pályázatán kiemelt díjat kapott Fotó: Sütő Éva

– Hogyan foglalnád össze művészi hitvallásodat?
– Verselésben a klasszikus, kötött formák híve vagyok, és a közvetlen, világos fogalmazásé. Az író, költő nem önmagának vagy egy szűk elitnek ír, hanem az olvasóközönségnek, amelyet ki kell szolgálni. Nem olcsó ponyvával, lektűrrel vagy csasztuskával, hanem olyan minőségi irodalommal, amely úgy jut el az emberekhez, hogy közben igazi esztétikai élményt ad. A jól faragott ritmus, a szépen csengő rímek még ma is élményt nyújtanak az olvasónak, nem csak Arany János korában. A nyelvromboló próbálkozások nem viszik előre az irodalom ügyét, sőt bizalmatlanságot keltenek az olvasóban. Nincs kifogásom a ma oly divatos kötetlen forma, a szabadvers ellen, az én repertoáromban is fellelhető néhány darab, de nem szeretem az olyant, amelyik a nyelvtani szabályokat figyelmen kívül hagyja, és amit rejtvényként kell megfejteni. Erre manapság sem ideje, sem türelme nincs az olvasónak. Mi, költők tehetünk arról, hogy ma sokkal többen írnak verset – vagy általuk annak vélt alkotást –, mint ahányan olvasnak. Az írás egyúttal felelősség is: csak akkor töltheti be feladatát a vers, ha célba ér a mondanivaló, ha az alkotó és befogadó között létrejön a lírai élményközösség.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport