Izsák Balázs: a diplomáciai utak sikere rajtunk múlik

Makkay József 2017. szeptember 09., 22:32 utolsó módosítás: 2017. szeptember 09., 22:35

Törökországban járt a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége. Az SZNT minden lehetőséget megragad az autonómialobbi nemzetközi építésében. Erről beszélgettünk Izsák Balázzsal, az SZNT elnökével.

Izsák Balázs: a diplomáciai utak sikere rajtunk múlik
galéria

– Az SZNT elnökeként júliusban Törökországban járt a Török Világ Alapítvány meghívására. Milyen kapcsolatban állnak törökországi civil szervezetekkel és önkormányzatokkal?

– A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége Rodostó (Tekidag) és Bursa város önkormányzatainak volt hivatalos vendége. Az útra elkísért minket László György, a testület jegyzője, a Marosszéki Székely Tanács elnöke is. A meghívót barátaink küldték, akiket a Török Világ Alapítvány fog össze, és akik évről évre megszervezik a szolidaritási tüntetést a Székely Szabadság napján, Isztambulban. Elsősorban Ahmet Açıkgöz nevét kell megemlítenem – aki a magyar nyelv ismerőjeként igazi húzó motorja a székely–török barátságnak –, illetve Fatih Erge rodostói újságíróét, aki foglalkozásából adódóan sokat tud a politikáról, beleértve a magyarok és a székelyek helyzetét. De sorolhatnám annak a mintegy harminc barátunknak a nevét, aki májusban egy szervezett csoportban végigjárta Székelyföldet. Látogatásunk alkalmával Rodostó polgármestere hivatalosan fogadott bennünket. Tájékoztattuk őt a székely önrendelkezési törekvésről, átadtuk Székelyföld autonómiastatútumának háromnyelvű kiadványát és a székely zászlót. Bursa város egy rendkívüli alkalomra hívott meg: a turáni népek nagy találkozójára.

Izsák Balázs, Fatih Erge és László György a rodostói Mikes-emlékmű előtt

A tartomány és a város elöljáróival, valamint a rendezvény védnökével, Mehmet Müezzinoglu miniszterrel a központi jurtában, egy közös ebéden találkoztunk.

– Milyen a fogadtatása Törökországban a székelyföldi autonómiatörekvéseknek? Milyen Székelyföld megítélése?

A törökök, mint testvérekre, mint Attila unokáira tekintenek ránk.

A török nép – megkülönböztetésül az iszlám világ többi népétől – a valláson túl egy másik közösségformáló erőt, a modernkori, európai nemzettudatot is ismeri. Büszkék a hagyományokra, a származásukra, amely a török kultúra hagyományai szerint a turáni népek közé sorolja őket, a magyarok és a hunok közé. Felfogásuk szerint, miután őseik, a hunok visszatértek Ázsiába, tudtak arról, hogy népüknek egy kisebb csoportja ott maradt Európában, Szekelisztánban. Ahhoz hasonló érzés fogja el őket Székelyföldön – Szekelisztánban –, amely Körösi Csoma Sándort hajtotta messzi földre, vagy amelyet Julianus barát érezhetett, amikor megtalálta az Ázsiában maradt magyarokat.

– A látogatásról kiadott közlemény szerint kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatépítésről is tárgyaltak. Mit tudna erről bővebben elmondani?

– Rodostó polgármestere, Ekrem Eskinat elmondta, hogy Romániában egy testvértelepülésük van: Techirgiol (Tekirgöl). Szeretnék, ha Székelyföldön is lenne egy testvérvárosuk. Ennek a kérésnek a közvetítésére vállalkoztunk. Jó lenne, ha egy székely önkormányzat is bekapcsolódna a Rákóczi- és Mikes-kultusz ápolásába, a turizmus fejlesztésébe, hiszen ha Törökországba utazunk, akkor természetes, hogy Rodostó az elsőrendű célpont. A találkozó Mahmut Sahinnal, a Trákiai Fejlesztési Központ főtitkárával, majd Cengiz Günay-jal, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökével mind olyan találkozók voltak, ahol világos üzeneteket fogalmaztak meg. Ezek lényege:

Törökország egy nyolcvanmilliós piac, mindenre szükségük van, mindent megvesznek. Remélem, ezeket az üzeneteket is sikerül célba juttatni Székelyföldön.

– Sokak szerint a székelyföldi autonómiaküzdelem sikere elképzelhetetlen erős nemzetközi támogatás nélkül. Hogyan értékeli az SZNT külföldi lobbiját?

– A Török Világ Alapítvány szerint egy háromszázmilliós közösség válik rajtuk keresztül elérhetővé. Nyílt egy diplomácia út, rajtunk múlik, akarunk-e ezzel élni. Háromszázmillió ember testvéri rokonszenve a nagyvilágból olyan segítség, amelynek örülni kell és élni vele. Érdekeltek vagyunk a diplomáciai kapcsolat kiépítésében Gagauziával, Kazahsztánnal, Azerbajdzsánnal, azaz Székelyföld is érdekelt a keleti nyitásban.

– A III. Székely Kongresszus megszervezésével a Sapientia Egyetem megnyitotta az utat ahhoz, hogy a székely jövőépítés szellemi központja legyen. A most formálódó székely értelmiség számára vajon mennyire jelent helyben tartó erőt Székelyföld?

– Ez talán a legnehezebb kérdés. Budapesti előadásaim alkalmával gyakran találkoztam székelyföldi egyetemistákkal, doktoranduszokkal. Hazatérésük kulcsa a román kormány kezében van. A mi célkitűzésünk, hogy az autonóm Székelyföld döntéshozói kezébe kerüljenek az őket támogató politikák. Jogosak az egyetemi oktatók felvetései, hogy elégtelen az a tudáscsomag, amellyel az egyetemek padjaiba beülnek a tanulni vágyó diákok. Ennek a megváltoztatására rendelkezünk a megfelelő szellemi potenciállal, csak arra kellene törekedni, hogy a tudás oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ezért is szeretnénk autonómiát.

– 2018. november 19-én lesz százéves a székelyföldi autonómiatörekvés. Hogyan készülnek a centenáriumi év eseményeire?

– A centenáriumi év meghirdetése a Székely Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozik. Október 21-én fogadjuk el a centenáriumi év programját, addig is várjuk a javaslatokat. Tény, hogy

a Székely Nemzeti Tanács minden rendezvénye a jövő évben a százéves évforduló jegyében zajlik. Szeretnénk tudatosítani, hogy a székely önrendelkezési törekvés története attól a naptól kezdődött, amikor Gróf Bethlen István felkérésére Budapesten Ugron Gábor, Jancsó Benedek, Zilahi Sebess Dénes, Urmánczy Nándor és Paál Árpád vezetésével megalakult a Székely Nemzeti Tanács.

A megalakulás pillanatában az önrendelkezési jog védelme a wilsoni elveknek megfelelően Magyarország területi integritásának a védelmét jelentette. Amikor láthatóvá vált, hogy erre nincs esély, akkor dolgozta ki Paál Árpád a Székely Köztársaság tervét. Amikor 2010-ben a budapesti parlamentben tartott gyűlésünkön határozatba foglaltuk a történelmi folytonosságot a két Székely Nemzeti Tanács között, az a gondolat vezetett bennünket, hogy Székelyföld autonómiája a 21. század körülményei között képes az önrendelkezés jogát szavatolni a székelyeknek: eleinkhez hasonlóan mi is kitekintettünk a kortárs nemzetközi jogra, és az európai autonóm régiók gyakorlatát tekintettük mintának.

– A jövő esztendőt román nemzeti ünneppé akarja alakítani a román politikum, ami újabb magyarellenes hullámokat fog indítani. Lát-e esélyt arra, hogy a közbeszéd tárgyává tegyük a gyulafehérvári nyilatkozatnak az erdélyi magyar önrendelkezésre tett ígéreteit?

– Amikor a gyulafehérvári nyilatkozatról beszélünk, akkor a magyarországi románok nagygyűlésén hozott határozatra gondolunk, amelyet a román állam soha nem ismert el hivatalosan. Az eseményt körülveszi a nemzeti fesztivizmus, amely mögül hiányzik az őszinteség, a szembenézés szándéka a történelemmel, a valós igény a demokráciára. A Székely Nemzeti Tanács megalakulása pillanatától a Szövetséges és Társult Hatalmaknak az 1919-ben Romániával megkötött, kisebbségekre vonatkozó szerződését tekintette hivatkozási alapnak. Hivatkozási alapnak tekintjük a Magyar Autonóm Tartományt, amelynek a megszüntetése a Ceauşescu-féle diktatúra máig jóvá nem tett, jogtipró, önkényes döntése volt.

– Hogyan látja az RMDSZ által elindított Minority SafePack európai polgári kezdeményezés lehetséges hozományát az autonómia támogatására? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez rávegye az Európai Bizottságot az őshonos nemzeti közösségek jogainak elismerésére?

– Az őshonos nemzeti közösségek jogainak elismerése nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe. Ezt a hatályos uniós szerződések megváltoztatása nélkül lehetetlen elérni. A Minority SafePack nem is ezért fontos számunkra, sokkal inkább az, hogy a szervezőknek, az RMDSZ-nek és a FUEN-nek sikerül elérni azt, hogy az Európai Bizottság ne utasítson el olyan hatáskörébe tartozó javaslatokat is, amelyeknek pozitív kihatásuk lehet Európa őshonos nemzeti közösségeinek a javára. A kezdeményezés előtt az Unió gyakorlata a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban vagy a bejegyzés, vagy az elutasítás volt. A Minority SafePack kezdeményezői elsőként érték el, hogy a bizottság egy kezdeményezést részben bejegyezzen és ezt megelőzően tárgyalást folytasson a kezdeményezőkkel a jogszabály tartalmáról. Ezzel egy precedenst teremtettek, és ezzel a precedenssel mi élni fogunk. Ebből a szempontból teljesen semleges a Minority SafePack tartalma, ezért nem is térek ki annak elemzésére. Mindössze annyit erősítek meg, amennyit korábbi közleményünkben elmondtunk: nem oldja meg a nemzeti közösségek, népek, nemzetek által lakott régiók problémáit, nem szavatolja a regionális kultúrák fenntarthatóságát, és nem szünteti meg annak lehetőségét, hogy az Európai Unió eszközeit egyes tagállamok asszimilációs politika szolgálatába állítsák.

– Mára két székelyföldi autonómiatervezet vár sorára: az egyik a Székely Nemzeti Tanácsé, a másik az RMDSZ-é. Lát-e esélyt arra, hogy ezek közül valamelyik bekerüljön a román törvényhozás elé?

– Sajtónyilvánosságot kapott Kulcsár Terza Józsefnek azon ígérete, miszerint Székelyföld autonómiastatútumát a román parlament elé terjeszti. Mi viszont nem beszélünk két autonómiatervezetről, hiszen a székely közösség által elfogadott és népszavazással megerősített tervezet egy van. Ezen kívül szellemi műhelymunkaként tucatnyi tervezet készült, ezeket nem sorolnám egy helyre a székely közösség által elfogadott és az idők folyamán különböző formákban a székelység politikai képviseletei által megerősített, a román parlament honlapjáról letölthető tervezettel. A nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Éhn József fogalmazta meg az alábbiakat:

határozottan valljuk, hogy a székelyföldi magyarság nemzeti identitásának megtartására alkalmas területi autonómiát csak a Székely Nemzeti Tanács által tíz esztendeje minden hazai és nemzetközi fórumon következetesen képviselt Autonómia Statútum alapján, a történelmi székely székek közigazgatási rendszerére alapozva lehet megvalósítani.

Aki közreműködik ennek a homogén, minden ütköztetési próbát kiállott autonómiatervezet egységes rendszerének a fellazításában, vagy megkérdőjelezésében, tudatosan, vagy a nélkül, de hozzájárul ahhoz, hogy az elhúzódó, értelmetlen viták, a székelyföldi autonómia lehetőségét véglegesen letöröltessék Közép-Európa térképéről.”

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport