Nincs zökkenőmentes beilleszkedés

2017. július 06., 19:26 utolsó módosítás: 2017. július 06., 22:42

Az Európai Parlament június 20-án fogadta el Kati Piri európai parlamenti képviselő jelentését a törökországi helyzetről. A szocialista pártcsoporthoz tartozó holland képviselőnő magyar szülők gyermeke, lapunknak magyarul nyilatkozott Brüsszelben a török állapotokról és az Európai Unió magatartásáról a migrációs válsággal kapcsolatban.

Nincs zökkenőmentes beilleszkedés
galéria
Hármashatár Kübekházán: a magyar határzárral sok nyugati politikus nem ért egyet Fotó: MTI

– Véleménye szerint menynyire következetes és megalapozott az Európai Unió magatartása az elmúlt két-három év törökországi változásaival kapcsolatban? Érvényes az a feltevés, hogy Erdogan elnök felszámolja az atatürki örökséget és iszlamizálja a társadalmat?

– Az EU megfogalmazása szerint világos, hogy a törökök csatlakozni szeretnének az unióhoz, de ez a tettekben kevésbé látható. Ugyanakkor legyünk őszinték: nem minden tagország akarja a törököket az unióban látni. Ez az oka annak, hogy az utóbbi években nem volt akkora befolyásunk Törökországra. Az egész csatlakozási folyamat végnélküli: a legdemokratikusabb törökországi helyzet sem biztosítja azt, hogy tagjai lehetnek az EU-nak. Az uniót éveken keresztül nem érdekelte, mi zajlik Törökországban, de ezen változtatott a migrációs krízis, szükség lett a törökökre. Hosszú évek után most került sor két EU–Törökország-csúcstalálkozóra, aminek eredményeként alkut kötöttek. Közben az elmúlt három évben a török belpolitika egyre messzebb került az EU-tól, és egyre mélyebbre süllyedt az ország. Az unió erre jelenleg egyáltalán nem reagál. Az egyetlen, ami ellen tiltakozik, az a halálos ítélet visszaállítása. A főérdek az, hogy a migrációt érintő alku érvényben maradjon. Úgy tűnik, mellékes, hogy Törökországban 140 ezer embert elbocsátottak állásából és több mint 50 ezret bebörtönöztek bírósági eljárás nélkül.

A holland EP-képviselőnő a többsebességű EU gondolatát támogatja

– Milyen nyomást lehetne gyakorolni Törökországra?

– Politikusaink tisztában vannak a helyzettel, de a felsorolt érvek miatt nem lépnek közbe, dacára annak, hogy az EU gazdasági nyomást tudna gyakorolni Erdoganra, hiszen a külföldi befektetések kétharmada az EU-ból származik, és a török gazdaság fele Európától függ. Az iszlamista párt befolyása a közállapotokra mindig megvolt, de az állam jellege Atatürk óta a szekuláris berendezkedés – elkülönítve a vallást és az államot. Szerintem most sem az iszlamizmus a fő veszélyforrás, hanem a rettenetes török nacionalizmus, amely nem kíméli a kisebbségeket, legyen az vallási – mint a többmilliós alavi – vagy nemzeti, mint a kurdok. A török belpolitika állandósága, hogy a kurdokat kivéve minden párt nacionalista, ami nem patriotizmus. Ez tapasztalható a ciprusi kérdésben vagy a volt ottomán birodalom felidézésében.

– Mennyire befolyásolja ez a mentalitás az Európa különböző országaiban élő törököket? Hogyan sikerült az integrációjuk?

– Legjobban a hollandiai helyzetet ismerem, de a német, osztrák, belga állapotok is hasonlóak, míg Svédország vagy Anglia ettől eltérő, mert oda sok politikai menekült érkezett, elsősorban kurdok, amit nem igazán lehet összehasonlítani a török diaszpórával. A hatvanas évektől a munkaerő biztosítása miatt hívtak be törököket, persze a legalacsonyabb szintű munkákra azzal az indokkal, hogy a vendégmunkások idővel hazatérnek, de nem ez történt. Később családjaik is utánuk jöttek, viszont hiba volt a kormányoktól, hogy integrálásukról nem gondoskodtak. Az Anatóliából érkezett emberek törökországi viszonylatban is a konzervatívabb, tanulatlanabb része a társadalomnak. Nem elhanyagolandó az a tény sem, hogy azokban az időkben nem volt demokrácia Törökországban: a katonai diktatúra és a szekuláris kisebbség nem bánt demokratikusan a többséggel. Erdogan hatalomra jutásával vallási szempontból az emberek több szabadságot kaptak, ezért megmentőjüknek tekintik. A gazdasági fellendülés azokban a térségekben, ahonnan származnak, az elnöknek köszönhető, így érthető, hogy a török diaszpóra háromnegyede őt támogatja, míg a hazaiak körében ez az arány 45–50 százalék.

– Említette az integráció elmaradását. Ez hogy néz ki Hollandiában?

– Őszintéknek kell maradnunk azzal a jelenséggel szemben is, hogy másod- és harmadgenerációs törökök felvetik a kérdést: mit kell tenniük azért, hogy hollandnak tekintsék őket? Itt születtek, itt végezték a tanulmányaikat, hollandul beszélnek, hollandokkal dolgoznak együtt, de a társadalom mégis törököknek tekinti őket. Az is tény, hogy a holland állam megengedte különféle török konzervatív szervezetek megszervezését, ami nem segítette elő beilleszkedésüket. A török muzulmánok egy része ilyen alapon valóban gondot okoz, viszont a radikális iszlám szempontjából pont ez a konzervatív magatartás az akadálya a radikalizmusnak, a török mecsetekben és a különböző klubokban nem honosodott meg. Ezzel szemben

a marokkói közösségben – amelyik nem szervezte meg magát – sokkal könnyebb dolga van a szélsőséges nézetek terjedésének. Annak ellenére, hogy a beilleszkedés nem zökkenőmentes, mégsem mondhatjuk, hogy térjenek vissza származási helyükre, mivel többségük már itt született, a szülők vagy nagyszülők hazája számukra külföld, idegen ország.

– Rotterdam főpolgármestere marokkói származású, tehát egyfajta integráció tetten érhető.

– Az EU-ban Hollandia talán az egyetlen ország, ahol a polgármestert nem a nép választja közvetlenül, hanem a megválasztott városi vagy községi tanács dönt személyéről, és királyi jóváhagyás is szükséges. Mindezek mellett a rotterdami polgármester nagyon népszerű, kedvelt politikus a nép körében.

– Ön eléggé kritikus a török rendszerrel szemben. Hogyan fogadják el?

– Az elején nagyon melegen fogadtak, de EP-képviselőként kötelességem az intézmény többségi álláspontját tolmácsolni, emellett viselkedésemben és politikai megnyilvánulásaimban holland vagyok, nem teszek lakatot a számra: a pozitívumokat és a negatívumokat is közlöm, ami a törököknek nem mindig tetszik. A párbeszéd folyamatos, habár megmondták, nem szívesen fogadnak.

– Egy kisebbségi lap részéről rá kell kérdeznem a törökországi kisebbségek, elsősorban a kurdok helyzetére is. Mit tapasztal, van-e szándék török részről a megoldásra?

– Jellemző felfogásukra, hogy a kisebbség fogalma náluk nem létezik, mindenki török és ez nem Erdogan miatt van így. Ez a hagyományos török nacionalizmus Atatürk óta.

A törököknek fontos az ország egysége. Amit én megértek: a kurdok régóta harcolnak jogaikért, és nem csak békés eszközökkel. Erdogan alatt jobb helyzet alakult ki, mint előtte évtizedekig, de a szíriai helyzet miatt másfél éve a harc kiújult, és veszélybe sodorja azt a nyitást, ami tíz évvel ezelőtt kezdődött. A törökök végül elfogadták, hogy van kurd kérdés, a magániskolákban megengedték a kurd nyelvű oktatást, van kurd tv- és rádióadás, a kurd nyelv nyilvános használata nem tilos, viszont nem biztosítják a kurd autonómiát. Attól tartok, hogy Szíriához hasonlóan Törökországban sem lesz belátható időn belül megoldás, inkább visszaesés következhet be. A térség instabil, és ezt felerősítheti az iraki kurdok függetlenedése.

– Az Európai Unióval való kapcsolatában milyen mértékben élhet Erdogan a menekült kártyával?

– Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szír válság 2011-ben kezdődött, tízezrek menekültek a törökökhöz. Mire a krízis hozzánk ért, a menekültek száma 2,6 millióra duzzadt.

Azt viszont nem hiszem el, hogy Erdogan azért engedte be a menekülteket, hogy majd öt év múlva Európába menjenek. Ebben a gesztusában inkább a török vendégszeretet játszott közre: úgy vélték, ideiglenes helyzetről lesz szó, hiszen hagyományosan is megszokott dolog volt, hogy munka után átjártak Szíriából az emberek Törökországba üzleti ügyek vagy családi kötelékek miatt. Nem jöttek létre hatalmas menekülttáborok – a menekültek mintegy tíz százaléka él ilyenekben –, Törökország nem jóléti állam, két és félmillió embernek nem is tudtak volna menekülttábori ellátást biztosítani. Az tény, hogy a törökök elképesztő erőfeszítést tettek a menekültek befogadására. Az EU-val történt anyagi jellegű megegyezés a törököknek politikai kártyát jelent, de nem hiszem, hogy Erdogan kijátszaná, mivel csak ezzel az egy kártyával rendelkezik és a hat milliárd EU-s befektetés nem elhanyagolható összeg. Ne feledjük, az EU sem tartotta be minden ígéretét, például azt, hogy átveszi a görögöktől a menekülteket, ahová a krízis idején napi hétezren érkeztek. A tagállamok 12 hónap alatt összesen négyezer menekültet fogadtak be. A szírek körében készült legújabb felmérések szerint a menekültek 90 százaléka szívesebben marad török területen, mint görög menekülttáborokban. Jelenleg naponta mintegy 80 ember érkezik Görögországba, ami így is nagy megterhelés az ország számára, és a táborokban az állapotok egyre szörnyűbbek. Minden megterhelés a görögöket sújtja, mi meg örülünk annak, hogy hozzánk már nem érkeznek.

– Ön szerint mennyire racionális a magyar magatartás, amely lezárta határait a migránsok előtt?

– Annál könnyebb politika nincs, mint a külső veszélyre hivatkozni és külső ellenséggel riogatni az embereket. Ez nagyon bevált a hidegháború idején. Érthető, hogy olyan országoknak, amelyek zártak voltak, ahonnét elmenni sem lehetett, ahova nem érkeztek külföldiek, nincs történelmi alap az összehasonlításra. Hollandiában a 18. század óta egy nyitott társadalom honosodott meg, alkalmuk volt megismerkedni a nagyvilággal. Logikus tehát, hogy Kelet-Európában nagyobb félelmet kelthet egy ismeretlen embertömeg megjelenése. Láthattuk viszont, hogy amikor 2015-ben mintegy félmillióan haladtak át az országon, rengeteg önkéntes nyújtott segítséget a menekülteknek, ezért sem hiszem, hogy a magyarok keményebbek és szívtelenebbek lennének mint mások, inkább egyfajta agymosásnak vagyunk a tanúi. El kéne mondani a társadalomnak, hogy olyan emberekről van szó, akik bombák elől menekülnek.

– Ön szerint járható út, hogy a migránsok befogadását megtagadó kelet-európai országokat az unió különböző büntetésekkel sújtsa?

– A hiba talán az volt, hogy azt hittük, a komunizmus utáni demokratikus átalakulás egy szint után nem tud visszaesni. Szerintem Magyarország nagyon visszaesett. Ennek az is az egyik oka, hogy míg a felzárkóztatási folyamat alatt az EU támogatta ezeket az országokat, a csatlakozás után magára hagyta őket.

Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek gondok a holland, a belga vagy a francia demokráciával, de ezek más jellegűek, mint amilyenek a fiatal kelet-európai demokráciákban jelentkeznek.

A másik, hogy 28-an vagyunk és azért még mindig a tagállamok döntenek, végső soron nem Brüsszelben. Ennek a következménye a többsebességű EU gondolata, ezt tartom a legvalószínűbb megoldásnak.

Krivánszky Miklós, Brüsszel

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport