Karácsonyi készülődés Erdődön. Harsányi László plébános-esperes a magyar-sváb-cigány együttéléséről

Makkay József 2023. december 24., 17:51 utolsó módosítás: 2023. december 25., 16:38

A Szatmár megyei Erdőd közel ezerfős, többségében római katolikus vallású magyar és sváb közösségének plébánosa, Harsányi László 2013-tól szolgál a partiumi városkában. Becslések szerint az 1500-2000 fős roma közösség többsége szintén magyarul beszél, a népszámlálás során a kérdezőbiztosok azonban román nemzetiségűnek írták be őket. A cigánymisszióval is foglalkozó római katolikus lelkésszel arról beszélgettünk, ki hogyan készül karácsonyra.

Karácsonyi készülődés Erdődön. Harsányi László plébános-esperes a magyar-sváb-cigány együttéléséről
galéria
Harsányi László erdődi plébános szerint mindenkinek szüksége van a szeretetre Fotó: Makkay József

– Mennyire fontosak a mai ember ember számára az egyházi ünnepek és az ehhez kapcsolódó hagyományok?

– Különbség van falu és város között. A falvainkban élő emberek jobban ragaszkodnak gyökereikhez. Akik városra költöztek, jórészt elszakadtak a gyökerektől. Falun még nézik az emberek egymás életét, és kicsit furcsán viszonyulnak ahhoz, akinek nincs megszentelve a vasárnapja.

A városi tömbházlakás ajtaja mögött mindenki éli saját világát, amit leginkább az érzékeltet, hogy többezres közösségből pár százan járnak templomba.

– Erdődön milyen a templomlátogatottság?

– A mintegy 750 római katolikusból kétszáz körüli az a mag, amely rendszeresen eljár, de ünnepeken természetesen sokkal nagyobb, legalább a duplája. A konavírus-járvány előtt többen jöttek, a Covid miatt 15-20 százaléknyi ember lemorzsolódott, sokan kényelemből rákaptak az online-közvetítésekre. Nagyon furcsa időszak volt, amikor egyedül miséztem, kamera előtt. Senki nem kívánja vissza! Ünnepeken – karácsony táján is –, a kivándorolt svábok közül sokan hazatérnek Németországból és ilyenkor megtelik a templom.

Templombelső. Ünnepeken a gyülekezet nagyobb része eljön a szentmisére Fotó: Makkay József

– Mekkora érvágás Erdőd számára a svábok tömeges kivándorlása?

– Az elvándorlás a Ceaușescu-rendszerben indult el, és a rendszerváltás után folytatódott. Amikor elmentek, az eladó házak zömét betelepülő románok vásárolták meg. A kilencvenes években kaptunk egy román polgármestert, aki minden erejével azon dolgozott, hogy Erdődön minél népesebb román közösség alakuljon ki. Ebben viszont a sváb közösség is hibás. Ahhoz, hogy a Német Demokrata Fórum eredményes tevékenységet folytathasson, fel kellene élesztenie a sváb hagyományőrzést. Hogy a gyerekek, a fiatalok ideszokjanak a parókia melletti német fórum székházába.

A sváb fiatalok zöme ma már román anyanyelvű és felekezetű fiatalokkal köt házasságot. Közben a kivándorlás folytatódik, mert németországi kapcsolatai révén sok fiatal szeretne jól fizető állást magának.

– Januárban emlékeznek meg a svábok 1945-ös elhurcolásáról. Mekkora trauma volt a 78 évvel ezelőtti deportálás?

– 1945. január 6-án, a vízkeresztkor szervezett bálból 275 sváb férfit és fiatalembert hurcoltak el a szovjet katonák Donyeckbe. A körbekerített épületben az előre elkészített névsor alapján azonosították őket. A névsort az akkori román jegyző, Augustin Mircea készítette el, ő szolgáltatta ki a sváb férfiakat a szovjet hadseregnek. Egy magyargyülölő román hivatalnok volt, aki az utcán is rászólt az emberre, ha magyarul beszélt.

A román polgármester hálából szobrot állított neki a település főterén.

Mindez jól mutatja, milyen lelkületű politikusok vezették, illetve vezetik Erdődöt. A elhurcolt sváb férfiakból százan haltak meg, a többiek évek múltán tértek haza. Minden január harmadik vasárnapján a deportáltakra emlékezünk. Az ünnepség a templomban kezdődik, és a szentmise után a temetőben koszorúzunk.

Fotó: Makkay József

– A szászokkal ellentétben a svábok magyar identitású emberek. Ezt hogyan élik meg Erdődön?

– Többen német nemzetiségűnek vallják magukat, valójában otthon és a templomban is magyarul beszélnek. Amikor a megyéspüspököm 2013-ban Erdődre helyezett, az elődöm a német misét már kivezette. Ami korábban is azt jelentette, hogy a német nyelvű szöveget kivetítették, de a mise magyarul folyt. Miután az erdődi svábok nem beszélnek németül, sok értelme nem volt. Ha szükség lenne rá, én is tartanék német misét.

– Hogyan lehetne a sváb identitást megerősíteni?

– Azt látom, hogy végre valami beindult, a hagyományőrzés és ápolás terén a német fórum új stratégiát követ. Remélem, lesz foganatja. Az erdődi egy nagyon szorgalmas, munkaszerető közösség. Pusztadaróci születésű plébánosként nagyon jól érzem magam közöttük.

A római katolikus plébánia épülete Erdődön Fotó: Makkay József

– A magyarul beszélő cigányság Erdődön viszont létszámban túlnőtte a magyar és a sváb közösséget. Plébánosként milyen a kapcsolata a romákkal?

– Jól ismerem őket, mert vallásoktatóként a gyerekeiket én tanítom a helyi iskolában. A nyolcosztályos iskola magyar tagozatának többsége roma gyerekekből áll. Osztályonként egy-két magyar gyerek maradt, a többieket a szülők beviszik Szatmérnémeti magyar iskoláiba.

Pontos adataim nincsek, de az erdődi roma közösség létszáma 1500-2000 fő között mozog. Az a gond, hogy népszámláláskor a polgármesteri hivatal alkalmazottai románnak írták be őket, habár magyarul beszélnek.

Nyilván ez a roma közösség hibája is, de ha erre a hivatalosságok rátesznek egy lapáttal, olyan népességösszetételt tudnak kihozni, amilyent akarnak. A magyar nylevű településjelző tábla is hiányzik...

A messziről látszó erdődi római katolikus templom Fotó: Makkay József

– A római katolikus egyháznak sincs sok tagja a cigányság soraiból...

– A romák jelentős része a Dávid sátora nevű szekta tagjai, amely a cigányság körében működik. Különbséget kell tenni a tősgyökeres erdődi cigányság és a betelepedettek között. Nagyjából tudom, ki hova tartozik. Volt már több egyeztetésem a pásztorukkal, hogy fogadjuk el egymás szomszédságát, ne legyen állandó átjárás a két egyház között.

A Karitász-szervezetünk keretében Erdődön egy hatékony szociális intézmény működik, amely ötven rászoruló cigány fiatalt tud felvállalni, elsősorban elemista diákokat,

akik az iskola után itt ebédelnek, és délután pedagógusok foglalkoznak velük. Az iskolában a magyar cigánygyerekeket én oktatom vallásból, a hetedikeseknek és nyolcadikosoknak történelmet tanítok. Nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is jó kapcsolat alakult ki.

– Ön az egyházmegye rómapasztorációs testületében is tevékenykedik. Mennyire nehéz ez a feladat Erdődön?

– Évek óta keresem a helyi cigánysággal a kapcsolatot. Azt is bevállalom, hogy elmegyek közéjük misézni, mert ők nem jönnek el tíz órára a templomba. Azt mondtam, ne rajtam múljon. Mindig hosszasan elbeszélgetünk, tartanak hozzám, szeretnek. Vannak papkollégáim, akik idegenkednek a cigánypasztorációtól, de én örömmel végzem. Látom az iskolában a cigánygyerekeket, hogy mennyire rá vannak szorulva a szeretetre, amit otthon nem kapnak meg.

Ha egy picit másként állunk a nevelésükhöz – nem szitkozódást vagy elmarasztalást kapnak –, akkor megnyílnak.

Átfogják a derekam, megölelnek, amikor bemegyek az osztályba. Hamar megérzik, ha szeretik őket.

Fotó: Makkay József

– Milyen manapság a sváb-cigány kapcsolat Erdődön?

– Van egyféle idegenkedés, bizalmatlanság, de ez elsősorban a betelepülő cigányság miatt alakult ki. Amikor csak a tősgyökeres, itt született cigányok éltek Erdődön, a viszony normális volt. Kölcsönkértek a sváboktól, aztán megadták, vagy ledolgozták. A régi cigányság soraiból kerültek ki a helyi zenészek is, akik a mulatságokhoz szolgáltatták a muzsikát. Manapság már alig van belőlük.

A cigányság is elkezdett szakmát tanulni, sokan beingáznak szatmárnémeti vállalatokhoz, mások kimennek külföldre dolgozni.

Egy réteg a segélyekből él, de nem tud belőle megélni, ezért a gyerekeik is szenvednek miatta. Ők azok, akik nem tudnak vagy nem is akarnak ebből az ördögi körből kitörni.

– Hogyan készülnek Erdődön a karácsonyra?

– Lelkileg próbálom felkészíteni az embereket. A karácsonyt jobban szeretik, mint a húsvétot, mert családiasabb ünnep. Sajnos, ez is elment egy irányba, ami nagyon zavar. Amikor gyerek voltam, karácsony este, vagy azelőtt este, vagy reggel diszítettük fel a karácsonyfát. Ahogy belépünk az adventi szent időbe, ma már fények pompáznak, díszek csillognak-villognak. Jézus nem volt koraszülött! Mindennek megvan a maga ideje.

Karácsonynak arról kell szólnia, hogy Jézus megérkezzen az emberek szívébe, amire készülni kell.

Advent kezdetétől a jászolig hosszú út vezet. Nekünk ezzel kell foglalkozni, nem a külsőségekkel.

Az erdődi cigányság jelentős része a Dávid sátra nevű neoprotestáns egyház tagja Fotó: Makkay József

– Átérzi ezt a mai ember?
– A templom szentségében kell átérezzük, hogy Jézus megszületett. Isten értünk küldte el a Fiát, a mi szívünkben kell megszülessen. Jó lenne, ha ezt az emberek átéreznék. Erre próbálom lelkileg felkészíteni őket. És nem csak most, hanem évközben mindig. Ne azt érezzék, hogy megvolt, ezt a szentmisét is letudtuk.

– Kik érzékenyebbek az üzenetre?

– Egyértelműen az idősebb nemzedék. A fiatalok másként viszonyulnak, az ők körükben sokkal nagyobb az elvallástalanodás. Ezt a szülők negatív példája idézi elő, másrészt sokukban olyan tévhit él, hogy a bérmálással megszűnnek az egyházzal szembeni kötelezettségeik. Valójában a bérmálással kezdődik a nagykorú keresztény élet.

– Miközben beszélgetünk, az udvaron cigány fiatalok gyülekeznek. Szombatoként is eljárnak vallásórára a parókiára?

– Amikor püspök úr idehelyezett, és szembesültem az új kihívásokkal – láttam, hogy a cigánypasztoráció mennyire idegfeszítő munkát igényel –, többször átmentem a templomba, és az oltárszentség előtt imádkozva, megkérdeztem az Urat, mi a szándéka velem? Megkaptam tőle a választ, ami eligazított és kiteljesítette a munkám.

Isten szeretete a cigány közösséghez is el kell jusson, karácsonykor és más napokon egyaránt.

Ebből a szeretetből senkit nem lehet kizárni. Megértette velem az Úr, hogy nekem ez a feladatom.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport