Az orvos számára a tanulás nem ér véget

Makkay József 2017. december 09., 18:25

Dr. Jung János a marosvásárhelyi orvosképzés egyik kiemelkedő oktatója, aki többek között a Radu Vasile-kormány idején beharangozott magyar állami egyetem kidolgozásánál is bábáskodott. A nyugalmazott professzorral a romániai magyar orvosképzés jövőjéről is beszélgettünk.

Az orvos számára a tanulás nem ér véget
galéria
Jung János szerint a Petőfi-Schiller Egyetem jó terv volt Fotó: Szucher Ervin

– Egy orvosnak készülő fiatal azért választja ezt a pályát, hogy életet mentsen, gyógyítson, kezeljen. Ehhez képest ön a laboratórium és a mikroszkóp magányát, illetve a patológiát választotta. Miért?

–  Már másodéves egyetemistaként a patológia, a betegségek tudománya iránt vonzódtam, amikor még a klasszikus szövettani technikával dolgoztunk és végeztük a kutatásokat. Így alaposan meg lehet ismerni a különböző kórfolyamatokat, ugyanakkor számos kutatási lehetőség is adódik. Kezdetben az egerek Ehrlich-féle ascites carcinomáján vizsgáltuk különböző hormonok hatását a daganatsejtek osztódására. Ez a módszer mára már feledésbe merült, a fiatalok bizonyára nem is hallottak róla.

–  Soha nem hiányzott a betegekkel való személyes kapcsolat?

– Ha odaadóan végzed a munkádat, a patológia is sok sikerélményt tartogat az ember számára. Azt szokták mondani: az orvosi világban a patológus a szürke eminenciás. Nincs közvetlen kapcsolatban a beteggel, mégis az ő javát szolgálja. Az „orvos orvosának”is nevezik, ugyanis a klinikus kolléga hozzánk fordul a kórisme tisztázása véget, és a patológus véleménye alapján kezdi el a kezelést.

– Tanszékvezető, a doktori iskola igazgatója, a Bolyai Társaság és a Stúdium Alapítvány elnöke, számos kötet és tudományos dolgozat szerzője, a Temesvári Orvosi Egyetem díszdoktora, az Orvostudományi Akadémia tagja. Állami kitüntetésben is részesült, méghozzá tiszti rendfokozatban. Mindezeket pályafutása megkoronázásának is lehet tekinteni?

– Nevezhetjük így is, elvégre mind a szakmai és oktatói, mind a kutatói munka megkoronázása. Habár az orvosnak tudnia kell, hogy számára a tanulás soha nem ér véget. A medicinában az első negyven esztendő a legnehezebb. Ezekben az években az orvos naponta vizsgázik: nem tanárai, hanem saját lelkiismerete előtt. De hadd tegyem hozzá: mindent, amit elértem, egyedül nem tudtam volna megvalósítani. Az idők folyamán sok értékes, odaadó munkatársra találtam, akikkel volt szerencsém közösen dolgozni. Szoktam is mondani, leginkább a fiatal, lelkes munkatársaimra vagyok büszke.

– Miről szólt a legnehezebb negyven év?

– René Descartes, a 17. századi filozófus, az emberiség tudását egy építményhez hasonlította, amelyet állandóan javítani kell, többször le kell bontani, és újjá kell építeni. És valóban: ha csak arra gondolunk, hogy a tudományok, a technika és az informatika rohamos fejlődésével a közelmúltban még érvényes ismereteket egyik napról a másikra újak szorítják ki, nyilvánvaló, hogy a mai szakembernek mennyire lépést kell tartania a fejlődéssel. Bevallom, számomra az első negyven esztendő után következett időszak sem bizonyult könnyebbnek. Az újabb kutatások eredményeit és módszereit kellett elsajátítanom, fiatal munkatársakat kellett bevezetnem a kutatómunkába. Más szóval, ezekben az években is állandóan fel kellett újítanom a Descartes-féle szakmai építményemet. Amikor elkezdtem az építkezést, még egy kificamodott ideológia uralkodott, amikor Weismannt, Mendelt és Morgant reakciósoknak minősítették és csak Micsurinról, Lepesinszkájáról és más szovjet tudósokról lehetett beszélni.

– Jelenleg hol tart e bizonyos építkezéssel?

 Mintegy tíz-tizenöt éve munkatársaimmal elkezdtük a tápcsatornai daganatok és egyes nem daganatos kórfolyamatok vizsgálatát. Sikerült hazai, magyarországi, dél-koreai és japán egyetemekkel, kutatóintézetekkel közös programokat kialakítani.

A daganatok esetében új prognosztikus és prediktív tényezőket kerestünk, amelyek a betegség lefolyásának felbecsülésében és a daganatok célzott, személyesített kezelésében jöhetnek számításba. Újabban a daganatokban megfigyelt epiteliális-mezenchimális átmenet folyamatának vizsgálatát tűztük ki kutatásaink céljául.

– Minden onkológus kolléga elfogadja, hogy a patológus az „orvos orvosa”?

– Persze, hiszen az onkológus patológus nélkül nem tud dolgozni. Ez nem hiúság kérdése. Egy rákos daganat kezelése csak akkor kezdhető el, ha a patológus pontosította a diagnózist beleértve a prognosztikus és terápiás lehetőségeket is, modern molekuláris biológiai vizsgálatok eredményei alapján.

– A 90-es évek végén abban a kormánybizottságban tevékenykedett, amelyet a Radu Vasile-kormány a magyar állami egyetem megalapításának kidolgozásáért hozott létre. Halva született kezdeményezés volt?

– Négy hónapon keresztül hat magyar és ugyanannyi román egyetemi tanár hetente üléseztünk és dolgoztunk a Victoria-palotában az egyetemlétesítés dokumentumain. Tokay György néhai kisebbségi államtitkár irodájában éppen zajlott a munka, amikor betoppant a miniszterelnök – aki egyébként rendkívül felvilágosult, értelmes ember volt – , és az esetleges kudarcra figyelmeztetett. „Én tisztelem és becsülöm az önök munkáját, de ismerve a közhangulatot, már most borítékolhatom, hogy az önálló állami magyar egyetem létrehozását a román parlament soha nem fogja megszavazni, még a saját kollégáim sem”– mondta. Radu Vasile áthidaló megoldásként azt javasolta, tegyük multikulturálissá. Hosszas gondolkodás után kitaláltuk, hogy bevonjuk a nagyszebeni Evangélikus Teológiát, illetve egy szintén ott működő főiskolát. Így született meg a multikulturális egyetem gondolata, amelyet a sajtó Petőfi– Schillerként kezdett emlegetni.

Német kollégák bevonásával sikerült kidolgoznunk a multikulturális egyetem tervét. A kidolgozott és a kormányhoz benyújtott tervünket több magyar és román politikus is megtámadta. A hosszas huzavona időszakában elkezdődött az önálló magán magyar egyetem, a Sapientia alapításának kidolgozása. Így az állami multikulturális egyetem terve feledésbe merült. Pedig most is állítom, a terv jó volt.

– A oktatói munkája és társadalmi szerepvállalása mellett ön az 1860-ban elhunyt Bolyai János kórképéről is komoly tanulmányt írt. Mi késztette e rendhagyó kutatásra, illetve mit sikerült felfedezni a világhírű matematikusról?

– A kétezres évek elején, amikor közeledett Bolyai János születésének 200. évfordulója, egy lelkes csoport – Kiss Elemér és Weszely Tibor matematikus professzorok, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere, az Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Társaság fizika szakosztályának elnöke, Horváth Sándor matematikus, egyetemi oktató, valamint jómagam – arról tanakodott, miként lehetne minél méltóságteljesebben megemlékezni a magyar tudomány egyik legnagyobb alakjáról. Orvosként a betegségeit szerettem volna kideríteni, ugyanis Bolyai Jánosról sok valótlanságot állítottak. Egy időben azt állították, hogy szifiliszes volt, aztán kitalálták, hogy skizofrén. A Teleki Tékában rábukkantam Péterfi doktor, a kor jeles vásárhelyi orvosának naplójára, abban kezdtem Bolyaira vonatkozó feljegyzéseket keresgélni. Segítségemre voltak a Magyar Tudományos Akadémia levéltárában lévő írások, amelyekből sikerült összeállítanom egy teljes képet. A dolgozat kötet formájában is napvilágot látott. A lényeg, hogy a feldolgozott adatokból egyértelműen kiderül: Bolyai János nem volt sem szifiliszes, sem skizofrén. Ő hipochonder volt, aki sokat foglalkozott saját magával.

– Az elmebajjal való megvádolása vajon nem a zsenikre jellemző különleges viselkedéséből ered?

– Lehetséges, mert a skizofrének általában magas fokú intelligenciával rendelkeznek. Kissé összeférhetetlen természetű volt, aki mindenkinek nyíltan elmondta a véleményét, de ez semmiként nem jelent elmebajt.

– Miben halt meg alig 58 esztendős korában?

– Hipochonder lévén a vélt betegségei miatt állandóan priznicelte magát. Azt eddig is tudtuk, hogy levelezéséhez, gondolatai lejegyzéséhez mindenféle kis fecnit felhasznált, de még Prisniznek is írt. Naponta többször fürdött, hol hideg, hol meleg vízben, fehérneműit vizesen vette magára. Emésztőszervi, ízületi és bőrbántalmakban szenvedett, és gyakori idegkimerültségről panaszkodott. A folytonosan nyirkos, lucskos fehérneműk és a drasztikus hidroterápia kedveztek a gyakori hűléses megbetegedéseknek. Élete utolsó szakaszában lábszárán visszérgyulladás alakult ki, amiből arra lehet következtetni, hogy tüdőembólia lehetett a halál oka.

– A Bolyai Társaság elnökeként, a marosvásárhelyi orvosi egyetem tanáraként miként látja a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés jelenét, jövőjét?

– Véleményem kissé eltér más kollégák álláspontjától. A kilencvenes évek elején a Bolyai Társaság azért küzdött, hogy a magyar diákok beiskolázási száma a MOGYE-n a románokéval azonos legyen. A költségvetésből fedezett helyek esetében ezt sikerült is elérni. Szorosan együttműködtünk a diákszövetséggel és akkori vezetőivel, Vass Leventével és Gergely Istvánnal, akikkel a későbbiekben létrehoztuk a Studium Alapítványt.

A Marosvásárhelyen végzett kollégáink arra intettek, hogy a gyakorlati képzést ne tegyük anyanyelvűvé, az folyjon a továbbiakban is románul. Ennek az a magyarázata, hogy a hiányos román nyelvtudással bejutott diák is boldoguljon az egyetem elvégzése után.

– A székelyföldi végzős miért kerülne Székelyföldön kívüli kórházba? Manapság senki nem küldi Craiovára vagy Botoşani-ba. Ráadásul a Székelyföld orvoshiánnyal küszködik.

– Ha évfolyamonként végez százötven magyar diák, ennyi csak nem kerülhet évente a Székelyföldre. Megfordítva a kérdést: az, aki nem tanulja meg jól az állam nyelvét, miként jelentkezik a rezidensvizsgára?

– A kétnyelvű oktatás nem elegendő a szaknyelv elsajátítására?

– Az elméleti oktatás magyarul zajlik, de a klinikai gyakorlaton, ahol a magyar fiatalok román kollégáikkal és tanáraikkal együtt állnak a beteg ágyánál, szerintem szerencsésebb, ha románul folyik a beszélgetés. Bárhogy is csűrjük-csavarjuk, az a végzős, akinek nem sikerül elsajátítania a román szaknyelvet, hátránnyal indul pályatársaival szemben.

– A magyar oktatók arányának csökkenése nem veszélyezteti a tagozat létét?

– Veszélyezteti, de az egyetemnek ma már nincs meg az a vonzereje, amivel egy fiatal végzőst ide lehetne édesgetni.

Egyszerűen nem érdekli az oktatás, a MOGYE által felkínált álláslehetőség. 

– A régi nagy professzorok nem hibáztak, amikor nem nevelték ki a megfelelő utánpótlást?

– Valamikor tényleg ez volt a helyzet. Jelenleg viszont elég nehéz utánpótlást kinevelni.

Próbálom győzködni az arra érdemes rezidenseket, hogy maradjanak a tanszéken, de anyagilag nem éri meg nekik. Még úgy sem, ha pluszban egy fél normát vállal a klinikán.

Nehezen sikerült itt tartanunk tanársegédnek egy fiatalembert, aki most szakvizsgázott és doktorált. Még így is három betöltetlen állásunk van. Sem a magyar, sem a román fiatalok nem jelentkeznek.

– Nincs feltétlenül összefüggésben az ifjú végzősök katedra iránti érdektelenségével, de azért mégis megkérdezem: mi történik a hagyományokkal?

– Konrad Lorenz, Nobel-díjas orvos-szociológus behatóan foglalkozik a társadalom hanyatlásával, elembertelenedésével. Az Emberiség nyolc fő bűne című könyvében többek között a hagyományok lerombolásáról és az emberiség önmagával vívott versengéséről ír. Ezek elsősorban a fiatal nemzedéket – beleértve az egyetemistákat és fiatal orvosokat – fenyegetik. A hagyományok lerombolásának nem kívánatos következményei vannak, a fiatalokat nem érdeklik a szellemi és kulturális hagyományok, az egyházak tanításai. A fiatalok egy része megveti a szülőket, tanárokat és emberi mivoltukat megtagadva arroganciával viszonyulnak hozzájuk. A fiatalok szokatlan viselkedésének egyéb okai is vannak: egy szülői és tanári mintakép hiánya, a gyermekek elkényeztetése majomszeretettel, pénzzel. E fiataloknak a tanuláshoz való viszonyulása, hanyagsága korán jelentkezik és nehezen kezelhető. Egyetemi hallgatóink között is sokszor találkoztam megengedhetetlen viselkedéssel. Amikor az egyik diákot arról kérdeztem, miért nem tanult, azt válaszolta: a tanulás nem divatos. Egy másik társa, arra a kérdésre, miért akar orvos lenni, azt mondta: sok pénzt akarok keresni. Ehhez én azt fűztem hozzá, hogy lehetőleg gyorsan és a beteg emberekre való tekintet nélkül. Nem csodálom, hogy manapság több beteg panaszolja: sok fiatal orvos anyagi juttatást követel a betegektől, miközben az orvosi műhibák szaporodóban vannak. Az emberiség versengése önmagával arra készteti az egyént, hogy megfeledkezzen a valódi értékekről. Konrad Lorenz azt kérdezi, vajon mi okoz a ma emberének nagyobb lelki károkat: a pénz és vagyon iránti hajsza, egy magasabb társadalmi pozíciókért való küzdelem vagy félelme az elszegényedéstől? Mindezek fokozatosan megfosztják az embert az esztétikai és etikai érzékétől. Mindezen hatások fokozottabban érvényesülnek a serdülő és fiatal korban, amikor személyiségzavarokhoz vezetnek. Ez a tanuláshoz, munkához való viszonyulásban, felelőtlenségben nyilvánul meg, extrém esetekben pedig agresszivitásig fokozódhat.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport