Az erdélyi tolerancia 1568 szelleméből él

Makkay József 2018. január 26., 14:52 utolsó módosítás: 2018. január 27., 11:20

A vallásszabadság évét és az unitárius egyház fennállásának 450. évfordulóját ünneplik az unitáriusok, amelynek nyitánya Tordán volt. Az idei eseményekről és az egyház előtt álló kihívásokról az unitárius egyház főgondnokával, Farkas Emőddel beszélgettünk.

Az erdélyi tolerancia 1568 szelleméből él
galéria
Farkas Emőd: arra törekszünk, hogy híveink érezzék, érdemes magyar unitáriusnak lenni Fotó: Kiss Gábor

– A vallásszabadság öröksége bennünk, magyarokban vajon mennyire él?

– Szeretem azt hinni, hogy a híres erdélyi tolerancia, a sokszínűség, az a többé-kevésbé békés egymás mellett élés, ami itt tapasztalható, valahol 1568 szelleméből táplálkozik. Az évszáza­dok során az itt otthonra lelt sokféle kultúra, nyelv, etnikum kialakította az együttélésnek egy olyan technikáját, ami segít elkerülni a konfliktusokat. Szeretném hinni, hogy ez így van, és hogy mindez a vallásszabadság törvényének is köszönhető.

– Milyennek látja a mai unitárius egyházat főgondnokként?

Mi, unitáriusok mindig büszkék voltunk arra, hogy igyekszünk lépést tartani a korral, megpróbálunk valamilyen módon megfelelni az új kihívásoknak. Ma is erre törekszünk.

A mai világban sok feladat hárul az egyházra, és ezeknek csak akkor tud megfelelni, ha élő közösségekből áll, amelyekben tevékeny gyülekezeti élet zajlik a világiak részvételével. Arra törekszünk, hogy ennek a feltételeit megteremtsük. A templom falain túl kell tekintenünk, vagyis fontosak azok az alkalmak, amelyeken keresztül az egyház közösségépítő szerepe megnyilatkozik legyen az oktatási intézmények működtetése, gyerektáborok szervezése, nőszövetségi összejövetelek, kulturális rendezvények és megannyi egyéb, a közösség fennmaradását elősegítő kezdeményezés. Az unitárius egyház igyekszik megfelelni e kihívásoknak és egyházi vezetőként ezt igyekszem elősegíteni.

– Az idei ünnepség tordai nyitánya után számos rendezvény várja a vallásszabadság évét ünneplő erdélyi közönséget. Melyek ezek fontosabb helyszínei?

– A jubileumi év három fő esemény köré csoportosul. A tordai megemlékezés és emlékműavatás csak az első esemény volt. 2018-at a vallásszabadság évének tekintjük, amikor az unitárius egyház fennállásának a 450. évét is ünnepeljük. A második a júliusi ünnepi főtanáccsal egyidőben az egykori kolozsvári püspöki ház új intézményként, a Vallásszabadság Házaként való felavatása. Ez Kolozsvár egyik legrégebbi épülete, amely most visszanyeri régi, középkori szépségét, miközben otthont talál benne egy állandó múzeum, egy valláskutató központ, konferenciaterem – közösségi terekkel, a tetőtérben vendégszobákkal.

A harmadik fő mozzanat 2018 decemberében az egyházunk ünnepi zsinati ülése lesz, és Dávid Ferenc kolozsvári szobrának felavatása az unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között kialakított térben.

Természetesen mindezek mellett mindegyik gyülekezet és egyházkör készül a maga saját rendezvénysorozatával, több műemléktemplom megújul, ünnepi kiadványok jelennek meg stb. A jubileumi év megvalósításaihoz igen jelentős anyagi támogatással járult hozzá Magyarország kormánya.

– A napokban Brüsszelbe készülnek. Hogyan jeleníthető meg Európa fővárosában a világon először, Erdélyben kihirdetett vallásszabadság üzenete?

– Brüsszelben, az Európai  Parlamentben konferenciát tartunk és kiállítást nyitunk meg, amely az erdélyi vallásszabadság kihirdetését mutatja be. Fontosnak tartottuk, hogy az EU fővárosában is megemlékezzünk 1568-ról, mert úgy gondoljuk, ennek jelentősége és a maga korában korszakalkotó jellege túlmutat Erdélyen. Az egész európai keresztény kultúra szempontjából jelentősége van. Köszönet illeti a brüsszeli jelenlét megszervezéséért és támogatásáért Sógor Csaba, Tőkés László és Winkler Gyula EP-képviselőket.

– Megalakulása idején az unitárius vallást sokan „kolozsvári vallásként” emlegették. Ma mekkora a szerepe az egyház életében a kincses városnak?

– Kolozsváron működik az unitárius püspöki hivatal, és itt található a világ első unitárius gyülekezete. Itt működik az egyházunk egyik tanintézménye, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, és a Protestáns Teológiai Intézet keretében itt zajlik az unitárius lelkészképzés. 2010-ben a magyarországi egyházrész, amely 1968 óta különálló egyházként működött, egyesült az erdélyi egyházzal, és újra létrejött az egységes Magyar Unitárius Egyház Kolozsvár központtal, vagyis helyreállítottuk a Trianon előtti unitárius egységet. Kolozsvár ma is az egyetemes unitarizmus szellemi központja.

– Létezik-e közép- és hosszú távú terv a lélekszám apadásának meggátolására?

– A demográfiai mutatók sajnos valóban nem kedvezőek, noha a lélekszámcsökkenés még talán nálunk, unitáriusoknál a legmérsékeltebb. Nehéz e trendeket ellensúlyozni, mert olyan társadalmi, gazdasági tényezők állnak a hátterükben, amelyek messze meghaladják egy ilyen kis, 60 ezres lélekszámú szeretetközösség lehetőségeit. Arra törekszünk, hogy híveink érezzék: érdemes magyar unitáriusnak lenni.

– Az egyházi intézményrendszerben az emberek a lelkésztől várják a megoldásokat. A hozzánk is gyors iramban begyűrűző szekularizáció vajon milyen mértékben rendezi át e szerepköröket? Felértékelődhet-e a laikusok szerepvállalása?

– Ma valóban még mindig sokan a lelkészektől várnak el mindent, hogy egy személyben legyenek lelki vezetők, közgazdászok, ingatlanszakértők, legyenek járatosak a műemlékvédelemben, sikeresen pályázzanak, működtessenek ifjúsági egyletet, segélyszervezetet stb. Többségük e sok elvárásnak igyekszik is becsülettel megfelelni. Ez nem volt mindig így:

bizonyos értelemben az, hogy mindent a lelkésztől várunk el, a kommunizmus öröksége, amikor a világiak egyházi szerepvállalását az állam részéről esetenként retorzió, megtorlás kísérte.

Azelőtt az egyházban, főként a protestáns egyházakban nem volt kérdés a világiak szerepvállalása. Egyházközségi szinten a presbiterek hozták meg a közösség életét meghatározó döntéseket, a gondnok felelt a vagyonért, ugyanígy az egyházkörök és az egyetemes egyház szintjén is. Sajnos valós probléma ma is az aktív, rendszeres világi részvétel, de több helyen látható azért változás: fiatal kebli tanácsosok, gondnokok, egyházköri szinten felügyelő gondnokok vállalnak tisztséget, vállalják az ezzel járó munkát. Főgondnokként az ilyen típusú felelősségvállalást nagyra értékelem, mindenképpen segíteni, bátorítani szeretném.

– Mekkora elszántság kell ahhoz, hogy a mai világban valaki ingyen ilyen felelősséggel járó szerepkört vállaljon?

– A világi szerepvállalás önkéntes alapon működik, megtisztelő feladat, tisztség, amivel a közösség kifejezi a bizalmát. Nem anyagi természetű haszon jár vele, hanem megbecsülés, ami annál magasabb kategóriába tartozik. Egy adott ponton az Egyházi Képviselő Tanácsban felmerült annak a lehetősége, hogy – pontosan a változó időkre való tekintettel – egyetemes egyházi szinten a püspökkel azonos rangú főgondnokok részesüljenek javadalmazásban. Ezt nem tartottam jó ötletnek. Szerintem nem szabad a világi önkéntesség kultúráját aláaknázni.

Az önkéntes részvétel fölött szerintem nem járt el az idő, sőt, az anyagi érdekek kiküszöbölésével nő a döntéshozatalban a szabadság: nincs megfelelési kényszer, nagyobb az esélye a pártatlan mérlegelésnek.

– Jók a kapcsolatai az angol nyelvterület unitárius egyházaival. Az erdélyi unitáriusok hogyan tekintenek e kapcsolatokra?

– Kis egyházként nekünk fontos az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül: hittestvéreink élnek szerte a világban. 450 éves történelmünk legalább egyharmada, a legfrissebb 150 év e kapcsolatoknak, főként az amerikai és brit unitáriusokkal való barátság és testvériség jegyében telt el. Az elmúlt másfél évszázadban e barátság kiszélesedett, testvéri kapcsolattá alakult.

A legtöbb erdélyi és magyarországi unitárius gyülekezet ma is tartalmas, mély és bensőséges viszonyt ápol amerikai unitárius univerzalista gyülekezetekkel. Egyetemes egyházi szinten pedig a brit unitáriusokkal is élő a kapcsolat.

E kapcsolatok elsősorban személyes barátságokat, ugyanakkor nagyszerű közös megvalósításokat is jelentenek. A brit és amerikai unitárius testvérek mellé időközben India és a Fülöp-szigetek is társult. Nekik pedig mi a gyökereket, zarándoklataik célpontját jelentjük.

– Hogyan látja az ökumenizmus szerepét helyi közösségeinkben?  Mennyire bonthatók le az egyházak közötti láthatatlan falak?

– Nincs más választásunk, mint a felekezetközi együttműködés. Bár a történelem 450 év alatt sok mindent átrendezett, van, ami mégsem változott: közösségként fennmaradásunkért leginkább ma is ugyanarra a négy egyházra számíthatunk. Támogatásukkal olyan intézményeket hoztunk létre, amelyek fölött ténylegesen még mindig mi rendelkezünk. Ha 1568 szelleme minket nem tenne képessé az összefogásra, nagy valószínűséggel könnyebb dolga lenne bármilyen asszimiláló hatalomnak velünk szemben.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport