A nagyközönség elé kell tárni a múltat

Kádár Hanga 2018. augusztus 13., 21:45 utolsó módosítás: 2018. augusztus 13., 22:06

Olyan időszakban indult el hivatása útján, amikor a szakirodalom java tiltólistás volt. Ma már elismert történész. Többek közt a román–magyar történeti gondolkodás dimenzióiról, a kutatói szempontból megunhatatlan Hunyadi-korról beszélgettünk.

– Nemrég kapta meg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakettjét. Miért éppen a múltkutatást választotta hivatásául?

– Középiskolás korom óta szinte állandó jelleggel érdeklődtem a történelem iránt. Mindig akadt valamilyen támasz, amely újra és újra megerősítette bennem ezt az érdeklődést. Első emlékem egy roppant szigorú tanárhoz, Gagyi-Balla Istvánhoz fűződik, aki ötödik osztályban házi feladatként adta ki történelemből valamilyen szemléltetőeszköz elkészítését. Kőhajító gépet készítettem és évekkel később, amikor egyetemistaként visszamentem az Apáczai iskolába nosztalgiázni, meglepetésemre még mindig ott volt a gyerekkori modell. Az első régészeti ásatáson nyolcadikosként vettem részt kedvenc matematikatanárommal, Egri Lászlóval. Neves barlangász és kedves tanár volt, aki mellesleg diákokat toborzott a történelmi múzeum különféle régészeti ásatásaihoz.

Líceumi éveim során a történelmi múzeum egykori grafikusa és térképésze, Turánicz Lajos tartotta életben bennem az érdeklődést elsősorban Kolozsvár története iránt.

A kommunizmus nyolcvanas éveiben az igazán jó szakkönyvek a könyvtárban indexen voltak, a tőle kapott könyvek és kartográfiai források azonban teljesen lenyűgöztek. Abban a nehéz időszakban magától Ștefan Pascutól szerzett jóváhagyást, hogy iskolásként beiratkozhassak az akadémiai könyvtárba. A rendszerváltás után a Báthory Líceumba iratkoztam át, ahol Vincze Zoltán történelemtanárom ragadta meg a kezem, és felvitt a frissen újjáalakult Erdélyi Múzeum-Egyesülethez, immár a legjobb történészek közelébe.

A legszorosabb kapcsolatom Jakó Zsigmond professzorral alakult ki,

akinek a keze alá dolgoztam, amikor az EME könyvtárát kezdte rendszerezni. De jelentős mértékben támogatott és nagy megértésről tett tanúbizonyságot édesanyám is. A nehéz körülmények ellenére sok könyvet vásárolt nekem, ugyanis elég jó kapcsolatai voltak különféle könyvkereskedőkkel, gyűjtőkkel és akkor az egyetlen kolozsvári antikváriummal.

– A rendszerváltás óta milyen mértékben sikerült pótolni a magyar diákok számára a romániai tanügyben a kommunizmus idején kiesett magyar történelemoktatást?

– A magyar történelem oktatásának a kérdése az elsők között merült fel a rendszerváltás után. Nem csoda, hiszen a nemzeti identitás sarkalatos eleméről van szó, amit érdekvédelmi szervezeteink gyorsan napirendre tűztek, de a középiskolákban természetesen nem lehetett még kormányrendelettel sem megoldani. A kisebbségi közösségek történelmének oktatását végső soron a román parlament hagyta jóvá: az 1990-es évek közepétől a magyarság története is bekerült a középiskolás tananyagba, ma is tanítják a 6. és 7. osztályban. Az egyetem elvégzése után kezdtem el tanítani a Báthory István Líceumban, így ennek az új fejleménynek én is a részese voltam. A furcsa viszont az, hogy az egyetemi történészképzésben sokkal nehezebben tört utat magának ez a tantárgy. A Babeș-Bolyai Egyetemen a 2000-es évek után jelent csak meg választható tantárgyként, majd vált kötelezővé a történelem szakon. A Sapientia Egyetemen jelenleg szaktól független fakultatív tantárgy, ami azért jó, mivel sokkal szélesebb körben lehet tanítani. Ez azért is fontos, mert a még zsenge korban tanultakat a gyerekek gyorsan elfelejtik. Ki emlékszik már arra, mit tanult hetedik osztályban magyar történelemből? Ez is az egyik hibája a középiskolai tanításnak.

Sokkal hatásosabb lenne és maradandóbbá válna az ismeretanyag, ha a magyarság történetét a diákok líceumban tanulnák.

– Az itthoni történelemtanítás mennyire egyezik a magyarországi szakemberek kínálatával?

– A tanároknak elég nagy mozgástere volt, és gondolom, van mind a mai napig. Mivel erdélyi szerzők a magyarság történetéről nem írtak igazán színvonalas összefoglaló műveket, elsősorban a magyarországi szerzők könyveit használtuk. Középiskolai használatra az egyedüli tankönyvet éppen a történelemtanárom, Vincze Zoltán és László László írta 1999-ben.

Mintegy két évtizedes használat után most készül az újabb tankönyv, amely remélhetőleg képes lesz megszólítani egy teljesen új olvasási kultúrával rendelkező nemzedék diákjait.

– Kedvenc szakterülete a Hunyadiak kora. Miért éppen ez a korszak foglalkoztatja leginkább?

– A Hunyadiakra egyetemista koromban Kovács András művészettörténész terelte a figyelmemet, amikor Vajdahunyad várát ajánlotta kutatási témának. Összetett témának bizonyult, ugyanis többek közt történelmi, építészettörténeti, műemlékvédelmi aspektusa van, soha nem lehet megunni. A témából adódóan behatóbban kellett foglalkoznom a Hunyadi családdal, a család építkezéseivel, mecénási tevékenységével. A kör tehát egyre bővült, s mivel az egyik legfontosabb magyar és európai családról van szó, ezt a kört a végtelenségig ki lehet tolni. Az sincs kizárva, hogy a témával szembeni érzékenység mögött édesanyám lánykori neve is húzódik, Hunyadi Erzsébet. Református lévén pedig hiszek a predesztinációban.

– A román és a magyar történelemkönyvek sok tekintetben párhuzamos történelemszemléletet tükröznek. Vannak területek, ahol már sikerült közelíteni az álláspontokat?

– Azok a történészek, akik történelmi forrással dolgoznak, nemzetiségtől függetlenül nagyjából tisztában vannak azzal a történelmi realitással, amit a forrásokból egyáltalán ki lehet szűrni. A probléma mindig akkor adódik, amikor az ismeretanyagot feltálalják a nagyközönségnek. A magyar történetírás régebben még vitába szállt ideológiai síkon az utódállamok történetírásával, ma már azonban úgy látom, kifelé tárgyilagos és minőségi műveket exportál. A magyar történetírásnak inkább egy belső problémát kell megoldania, vagy legalább is ellenőrzés alatt tartania: ez az alternatív történetírás, amely egyre nagyobb körben hódít.

Román részről másfelől a történetírás még mindig nemzetépítési eszköz, amely megszabja ideológiai határait és irányát. Olyan, mint egy béklyó, amelytől csak kevesen tudnak megszabadulni.

Akik viszont megteszik, igen komoly támadásnak vannak kitéve. Mindezen túlmenően együttműködés a két történésztársadalom között bőven van konferenciák, kiállítások, közös művek szintjén is. Romániában azonban nem feltétlenül azok a hangadók, akik ténylegesen tesznek az együttműködésért, hanem akik a két világháború közti periódus nemzeti ideológiáját éltetik tovább.

– Mennyire kedvenc téma manapság a történelem?

– Sok történész szokta hangoztatni, hogy kutatásainkat ne csak zárt körben terjesszük, hanem rendszeresen lépjünk ki a nagyközönség elé és mutassuk be portékánkat. Évente több ilyen jellegű előadást tartok, az érdeklődés pedig arról tanúskodik, hogy a történelem továbbra is kedvenc szellemi táplálék. Ez nem meglepő, hiszen akarva-akaratlanul szembesülünk a történelmi múlt valamelyik aspektusával: amikor turisták vagyunk, nézzük a tévét, olvassuk az újságot, nemzeti ünnepet ünneplünk, vagy a családfánk iránt érdeklődünk. A szakemberek kifelé történő kommunikációja azért is fontos, mert erősödőben van az alternatív történelmi elképzelések iránt tanúsított érdeklődés. Ezek rendszerint érdekfeszítő, izgalmas elméletekre épülnek, és sokkal jobban lekötik az emberek figyelmét, mint a sokat hangoztatott akadémiai álláspontok.

A történészeknek igen nagy szerepük van abban, hogy felhívják a figyelmet a legújabb kutatások eredményeire, mivel ezzel is erősíteni tudják a tudományos álláspontok hitelét.

– Erdély hogyan tudja történelmi örökségét kihasználni turisztikai, kulturális, gazdasági szempontból?

– Ez bonyolult kérdés, mivel a tágabb értelemben vett Erdély sok régióból tevődik össze, ezek eltérő infrastrukturális és önszerveződő szinten állnak. Ráadásul az emberi állomány is eltérő akár ugyanazon etnikumon belül. A Székelyföld például sajnos továbbra is az eldugott vidék benyomását kelti. Mozgástere természetesen van, de nem ártana, ha Magyarországon túl tekintene a turizmusa, vagy a Szászföldre érkezett, elsődlegesen német turistákat tovább csalogatnák a székelységbe. Komoly és megoldatlan probléma, hogy a Székelyföld a rendszerváltás után sem tudott felkapaszkodni gazdaságilag legalább a középkategóriás megyék közé. Ez a terület az erdélyi magyarság etnikai óriása, de sajnos félkarú.

– Ön a Sapientia Egyetem nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszékének vezetője. Mennyire kedvelt szak ez manapság?

– A képzés a posztkommunista országokban a rendszerváltás után jelent meg. Elsődlegesen az uniós csatlakozás előkészületeivel, manapság pedig a tagsággal áll összefüggésben. A szak egyik előnye kétségtelenül interdiszciplináris jellegéből fakad. A diákok rendszerint azért választják, hogy jobban tudjanak tájékozódni politikai, történelmi, jogi, közigazgatási kérdésekben. Különösen ajánlott azoknak, akik már végeztek egy másik szakot.

– Lánya, Lupescu Kata tizenévesen bestseller kalandregényt írt. Apaként mennyire tudja egyengetni lánya írói útját?

– Nagy öröm a szülő számára, ha látja, hogy a gyereke profi módon szándékozik foglalkozni valamivel. Kata inkább iskolából kapott impulzusok hatására kezdett el írni, illetve hatással lehetett rá az otthoni szellemi légkör is. Az egyengetés tekintetében csupán egy lépés írható a számlámra, amikor bemutattam Nagy Péternek, az Exit Kiadó igazgatójának. Innentől kezdve Kata tárgyalt a kiadóval, a tördelővel, a grafikussal, a médiával. Feleségemmel csupán szemmel tartjuk a fejleményeket, és annyira ellenőrizzük, amennyit a szülői felelősség megkövetel.

Dr. Lupescu Radu
1972-ben született, a Sapientia Egyetem docense. Középkori művészettörténettel, világi és egyházi épületek régészetével, a Hunyadiak korával, 19–20. századi műemlékvédelemmel foglalkozik. A 90-es évek elejétől mintegy húsz ásatáson vett részt Visegrádtól Kolozsvárig. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a németországi Ar­beit­kreis für Sieben­bürgische Landeskunde és a budapesti Castrum Bene Egyesület tagja.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport