HIRDETÉS

Nánó Csaba

2017. október 12., 22:22

Pofonok magas szinten

Igaza van Kelemen Hunornak, valóban „a magyarokat szájba verték.”Nem is egyszer, sőt, mondhatni folyamatosan ezt teszi velünk a hatalom. Az elnöki kijelentés körül inkább csak az a gond, hogy ez több mint negyed századdal a hatalomváltás után hangzik el.

A kisebbségek anyanyelvhasználatának érdekében az RMDSZ által benyújtott törvényjavaslat a lehető legrosszabb időpontban került a képviselők asztalára. Néhány hónappal a románság nagy egyesülésének centenáriuma előtt várható volt: a pártok nemhogy szóra, de pillantásra sem méltatják a javaslatot.

Jelenleg egyetlen román politikus sem kockáztatja meg –függetlenül attól, hogy ideológiai síkon minek tartja magát –, hogy baráti gesztust tegyen felénk.

Ellenkező esetben saját társai üldöznék ki a parlamentből, a pártból –a világból. A politikai korrektség szempontjából még nem tartunk ott, hogy a többséggel bármilyen körülmények között képesek legyünk józan és építő párbeszédet folytatni. Főleg kisebbségügyben.

Naivság arra gondolni, hogy a román politikusok eltöprengenének, netán meghatódnának egy olyan érvelésen, miszerint a többségnek „a centenáriumi év után is együtt kell élnie a magyar közösséggel”, valamint „a kisebbségek identitásának megőrzését szolgáló törvény semmivel sem rövidíti meg a többségi nemzetet”. Hogy csak kettőt említsünk a sok-sok igazságtalanság közül: a MOGYE és a marosvásárhelyi római katolikus líceum ügye már rég előrevetítette mindazt, ami várható e centenáriumi készülődésben.

Sajnos kisebbségi sorban sínylődő polgártársainkra sem számíthatunk.

A romániai németek képviselői siettek kijelenteni: sikeres a Romániában 1989 után alkalmazott kisebbségvédelmi modell.

Örök titok marad számomra, mitől sikeres, de akinek sok a gazdag külföldi rokona, annak lehet, hogy könnyebb elviselni a kisebbségi létet, a nem létező jogokat pedig modellértékűnek nevezni.

Az aradi vértanúk között a magyarokon kívül találunk németet, osztrákot, horvátot és szerbet is. Volt köztük kisnemes, polgár és főnemes, dúsgazdag és vagyontalan. De egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függetlenségünkért, s ezért életüket áldozták. Ma már senkitől nem várja el nemzete, hogy életét áldozza a szabadságharc oltárán. Azon a történelmi korszakon túlléptünk. De azért jó lenne néha összefogni, hogy ne úgy tűnjön, mindig csak a magyarok elégedetlenek. Léphetnénk együtt és főleg nagyobbat. Ne érezze úgy a hatalom, hogy mindig csak minket kell szájba verni.

HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Ábrám Zoltán 2017. október 06., péntek

Felvételi a MOGYE Doktori Iskolájába

A marosvásárhelyi orvosképzés egyik alapfeltétele az, hogy legyenek – minél magasabb szinten képzett és elhívatott – magyar oktatók. A romániai előírások szerint ehhez el kell nyerniük a doktori címet.

Makkay József 2017. október 06., péntek

Közös ünneplés: egy miniszterelnöki látogatás margójára

Orbán Viktor miniszterelnöknek ma olyan elfogadottsága van a határon túli magyarság körében, mint magyar állami vezetőnek az elmúlt évtizedekben soha. Az egyszerű emberektől a csúcspolitikusokig érvényes ez a megállapítás a külhoni magyarság körében.

HIRDETÉS
Borbély Zsolt Attila 2017. október 01., vasárnap

Hogyan viszonyuljunk december elsejéhez?

A Kárpát-medencében sokan tartanak attól, hogy a jövőben esedékes román évforduló felkorbácsolja majd a magyarellenes indulatokat. Nem alaptalanul: a várt vihar előjelei már most mutatkoznak. Nekünk viszont sokkal fontosabb ünnepeink vannak.  

Makkay József 2017. szeptember 28., csütörtök

Megleckéztették a választók Angela Merkelt

Abban az országban, ahol a lakosság kiábrándultságát nem az életszínvonal csökkenése váltja ki, hanem az ellenőrizetlen migránsáradat okozta kockázatok, nem nehéz megtalálni a mai német politikai elit leváltását célzó választói törekvések igazi okát. 

HIRDETÉS
Rédai Attila 2017. szeptember 22., péntek

Elmulasztott viharjelzés

Nyolc halálos áldozat, több tucat sérült, hatalmas károk: e sorok születésekor ez annak a múlt vasárnapi viharnak a mérlege, amelyről a hatóságok elmulasztották idejében és hatásosan figyelmeztetni a polgárokat.

Makkay József 2017. szeptember 22., péntek

Mitől jobb a norvég oktatás?

A romániai oktatási rendszernek még azt sem sikerült átörökítenie, ami jól működött a kommunista időszakban. Az eltelt huszonhét év állandó tanügyi reformjában igazából semmi nem kezdődött el, és semmi nem ért véget.

HIRDETÉS
Borbély Zsolt Attila 2017. szeptember 16., szombat

Jövőre a kultúránk megmaradásáról döntünk

A magyar miniszterelnök Európa-szinten egyedüliként koherens, megvalósítható megoldást hirdet a legfőbb problémára: kiutat tud mutatni abból a válságból, amely eltemetheti mindazt, amit Európa jelent.

Rostás Szabolcs 2017. szeptember 16., szombat

Gyűlöletkampány álhírekkel

A legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbség bűnbakká nyilvánításával, a magyar kártya előrángatásával kiválóan el lehet terelni a társadalom figyelmét a valós problémákról.

Makkay József 2017. szeptember 15., péntek

Diplomáciai „keménykedés”

Dicséretes módon a magyar külpolitika végre arra a pászmára állt rá, amire mindig is szükség lett. Évszázados tapasztalataink bizonyítják, hogy a Kárpát-medencei utódállamokba szorult magyarság jogainak érvényesítéséhez a szép szavak nem elegendőek. 

Makkay József 2017. szeptember 09., szombat

Vérszemet kapott provokátorok

Nem kell jósnak lennünk, hogy lássuk, a jövő évi nagyromán centenáriumi előkészületekbe az egész országot forrásba hozó „magyar miccsesbotrányok” éppúgy beletartoznak, mint a teljesen fellobogózott települések látványa.

HIRDETÉS
Vélemény
Makkay József: Közös ünneplés: egy miniszterelnöki látogatás margójára

Orbán Viktor miniszterelnöknek ma olyan elfogadottsága van a határon túli magyarság körében, mint ...

Makkay József: Megleckéztették a választók Angela Merkelt

Abban az országban, ahol a lakosság kiábrándultságát nem az életszínvonal csökkenése ...

Rédai Attila: Elmulasztott viharjelzés

Nyolc halálos áldozat, több tucat sérült, hatalmas károk: e sorok születésekor ez annak a múlt ...

HIRDETÉS
Legnézettebb
vasárnap, 17:39
péntek, 11:23
vasárnap, 17:55
HIRDETÉS
HIRDETÉS