Makkay József

2019. március 15., 11:46

Párhuzamos történelmi világok

E heti lapszámunk tartalma történelmi különszám is lehetne, ami nem véletlen, hiszen visszajelzések szerint e témákat sokan kedvelik. Múltunk látható nyomai, az épített örökség valamennyiünket körülvesz Erdélyben. A dél-erdélyi Fogaras váráról készült riportunk azonban éppen arra világít rá, hogy a szinte százéves Románia hivatalos történelemszemlélete köszönőviszonyban sincs a valósággal. Rádöbbenünk, mennyire párhuzamos világban él a román és a magyar történelemírás, illetve a román hivatalosságok mennyire betegesen próbálnak eltakarni, meghazudtolni alapvető történelmi igazságokat. Egy messzi földről érkezett külföldi turista nem is érti, hogyan lehet az, hogy egy középkori magyar várról a román utókor homlokegyenest mást állít, mint amit az ásatások és a levéltári adatok alapján nemcsak a magyar, hanem az európai történetírás is megír. Hogyan lehetséges, hogy az erdélyi városok köztereit uraló Mihály vitéz szobrai egy párhuzamos történelmi világba vezetik a gyanútlan látogatót, azt a benyomást keltve, hogy az „első román országegyesítőnek” kikiáltott középkori főúr bármilyen szerepet is játszott volna a magyar királyság sorsának alakításában?

Több erdélyi magyar történésszel is beszélgettem az évek során, akik szerint a fiatalabb román történészek között már van némi nyitás a magyar és a román történelmi valóság közötti közeledésre, de igazi áttörésről a rendszerváltás után harminc évvel sem beszélhetünk. A román akadémiai grémium „nagy öregjei” a dák-római kontinuitáselméletre alapozó, a „kétezer éves erdélyi román jelenlét” megkérdőjelezhetetlen tényének alárendelt történelemszemlélet hívei, amelybe sehogy nem fér bele a régészeti leletekkel és a levéltári adatokkal körülbástyázott magyar történelemírás. Mivel a román szakemberek alapvető történelmi tényeket nem akarnak tudomásul venni, marad a párhuzamos történelemszemlélet, amely nemcsak a tudományos világban okoz tudathasadásos állapotot, hanem súlyosan fertőzi a román-magyar együttélést is, hiszen újabb és újabb román nemzedékeket kárhoztat arra, hogy az erdélyi magyarságban jövevényeket, betolakodókat, az „ősi román földet” jogtalanul elfoglaló hordákat lásson.

Ez a hozzáállás alapjában nehezíti a két nép közötti közeledést. Aki kicsit is ért térségünk történelméhez, annak egy középkori témájú román történelemkönyv annyi abszurditást, féligazságot és ferdítést tartalmaz, hogy az már a sci-fi kategóriájába tartozik. Amikor a dák-római folytonosság elméletének kidolgozója, a kommunista rendszer által körülrajongott Constantin Daicoviciu a hatvanas évek végén egy bécsi nemzetközi történészkonferencián tartott előadást elméletéről, Európa jeles történészei kiröhögték, és érveit annyira abszurdnak tartották, hogy sokan a teremből is kimentek. Ez volt a a tudományos világ akkori válasza a román kommunista történelemírásra.

Hogy Romániában mennyire megállt az idő, azt az is jelzi, hogy a rég megbukott történelmi tanokat egy-egy magányos harcoson kívül a román szakma ma sem cáfolja.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rostás Szabolcs 2019. május 11., szombat

Kétszínű Budapest-fóbia

Orbán Viktor erdélyi látogatása újfent táptalajt szolgáltatott bizonyos román politikusok és véleményformálók számára, hogy hangot adjanak a magyar miniszterelnökkel szembeni ellenérzésüknek, és megismételjék untig emlegetett összeesküvés-elméleteiket.

Makkay József 2019. május 11., szombat

Nemzetközi szintre emelt magyar ügy

Az erdélyi magyar pártok rájöttek, széleskörű összefogás nélkül az erdélyi magyarságnak nincs esélye autonómiatörekvéseit megvalósítani, de az újabb botrányokkal „színesített” romániai magyarellenességet sem tudja egymagában kezelni egyikük sem.

Pataky István 2019. május 02., csütörtök

Ukrajnán csak a nyomásgyakorlás segíthet

Magyarország nem kíván határmódosítást, de még azt sem, hogy Ukrajnát átkereszteljék. Csak a kárpátaljai magyarság már meglévő jogait akarja vissza a Kijevtől. Némi nyomásgyakorlással ugyan, de a diplomáciai szokásjog keretein belül. 

Nánó Csaba 2019. április 25., csütörtök

Képmutatók álünnepe és kirakatgyásza

Európa keresztény lakosságának negyede jár rendszeresen templomba. A többség, amely most a Notre-Dame tragédiáját siratja és jajveszékel, hogy a keresztény Európa egyik jelképe dőlt majdnem össze, valószínűleg életében nem tette be a lábát Isten házába. 

Makkay József 2019. április 25., csütörtök

Percemberkék igazságszolgáltatása

Dan Tanasă egyesülete külön fejezetet érdemel e kafkai világban. A titkosszolgálati háttérrel működő magyarellenes holdingban futószalagon születnek olyan ítéletek, amelyet egy szakmájára valamit is adó törvénybíró jogállamban ne tudna kimagyarázni. 

Borbély Zsolt Attila 2019. április 17., szerda

Európa megmentése a tét

A globalisták minden erővel tüzelnek Orbánra és a Fideszre. Ennek tudható be az útszéli mocskolódásoktól sem mentes európai szintű rágalomkampány, ami elsősorban a fősodratú balliberális sajtóból zúdul a magyar kormányra, de a konzervatívnak mondott média is kiveszi belőle a részét.

Makkay József 2019. április 12., péntek

Brüsszel és Bukarest között, a senki földjén

A kirakatpernek számító székely terroristaügy két vádlottjával példát mutat a román állam, hogy a továbbiakban senkinek ne forduljon meg a fejében olyan „szélsőséges” szervezetekben tevékenykedni, mint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM). 

Nánó Csaba 2019. április 11., csütörtök

Kardrántás helyett

Újabb „botrányt” szimatoltak ki a román lapok, mégpedig azt, hogy modern, hivatásos labdarúgó-akadémiát hoz létre Szatmárnémetiben a magyar kormány, amelynek előkészületi munkálataira már el is különítettek 216 millió forintot.

Makkay József 2019. április 05., péntek

Népszavazásdi

Több eset is jól mutatja, mennyire veszélyes kezdeményezés olyan ügyekről rendezni népszavazást, amihez a lakosság többsége csak érzelmileg viszonyul. Egy-egy ilyen referendum hosszú távra meghatározza az ország vagy a tágabb régió életét.

2019. április 05., péntek

Csillagot kapott Erdély

Új csillagos éttermünk a kézdivásárhelyi, sokat látott, sokat tanult séf-zseni, Veres István által fémjelzett Babel, amelynek már korábban is volt érintőlegesen köze a csillaghoz.

Vélemény
Rostás Szabolcs: Kétszínű Budapest-fóbia

Orbán Viktor erdélyi látogatása újfent táptalajt szolgáltatott bizonyos román politikusok és ...

Makkay József: Nemzetközi szintre emelt magyar ügy

Az erdélyi magyar pártok rájöttek, széleskörű összefogás nélkül az erdélyi magyarságnak ...

Pataky István: Ukrajnán csak a nyomásgyakorlás segíthet

Magyarország nem kíván határmódosítást, de még azt sem, hogy Ukrajnát átkereszteljék. ...