Makkay József

2019. március 15., 11:46

Párhuzamos történelmi világok

E heti lapszámunk tartalma történelmi különszám is lehetne, ami nem véletlen, hiszen visszajelzések szerint e témákat sokan kedvelik. Múltunk látható nyomai, az épített örökség valamennyiünket körülvesz Erdélyben. A dél-erdélyi Fogaras váráról készült riportunk azonban éppen arra világít rá, hogy a szinte százéves Románia hivatalos történelemszemlélete köszönőviszonyban sincs a valósággal. Rádöbbenünk, mennyire párhuzamos világban él a román és a magyar történelemírás, illetve a román hivatalosságok mennyire betegesen próbálnak eltakarni, meghazudtolni alapvető történelmi igazságokat. Egy messzi földről érkezett külföldi turista nem is érti, hogyan lehet az, hogy egy középkori magyar várról a román utókor homlokegyenest mást állít, mint amit az ásatások és a levéltári adatok alapján nemcsak a magyar, hanem az európai történetírás is megír. Hogyan lehetséges, hogy az erdélyi városok köztereit uraló Mihály vitéz szobrai egy párhuzamos történelmi világba vezetik a gyanútlan látogatót, azt a benyomást keltve, hogy az „első román országegyesítőnek” kikiáltott középkori főúr bármilyen szerepet is játszott volna a magyar királyság sorsának alakításában?

Több erdélyi magyar történésszel is beszélgettem az évek során, akik szerint a fiatalabb román történészek között már van némi nyitás a magyar és a román történelmi valóság közötti közeledésre, de igazi áttörésről a rendszerváltás után harminc évvel sem beszélhetünk. A román akadémiai grémium „nagy öregjei” a dák-római kontinuitáselméletre alapozó, a „kétezer éves erdélyi román jelenlét” megkérdőjelezhetetlen tényének alárendelt történelemszemlélet hívei, amelybe sehogy nem fér bele a régészeti leletekkel és a levéltári adatokkal körülbástyázott magyar történelemírás. Mivel a román szakemberek alapvető történelmi tényeket nem akarnak tudomásul venni, marad a párhuzamos történelemszemlélet, amely nemcsak a tudományos világban okoz tudathasadásos állapotot, hanem súlyosan fertőzi a román-magyar együttélést is, hiszen újabb és újabb román nemzedékeket kárhoztat arra, hogy az erdélyi magyarságban jövevényeket, betolakodókat, az „ősi román földet” jogtalanul elfoglaló hordákat lásson.

Ez a hozzáállás alapjában nehezíti a két nép közötti közeledést. Aki kicsit is ért térségünk történelméhez, annak egy középkori témájú román történelemkönyv annyi abszurditást, féligazságot és ferdítést tartalmaz, hogy az már a sci-fi kategóriájába tartozik. Amikor a dák-római folytonosság elméletének kidolgozója, a kommunista rendszer által körülrajongott Constantin Daicoviciu a hatvanas évek végén egy bécsi nemzetközi történészkonferencián tartott előadást elméletéről, Európa jeles történészei kiröhögték, és érveit annyira abszurdnak tartották, hogy sokan a teremből is kimentek. Ez volt a a tudományos világ akkori válasza a román kommunista történelemírásra.

Hogy Romániában mennyire megállt az idő, azt az is jelzi, hogy a rég megbukott történelmi tanokat egy-egy magányos harcoson kívül a román szakma ma sem cáfolja.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Makkay József 2019. március 07., csütörtök

Család, gyerekvállalás, jövőkép

Jóllehet az Európai Unió nyugati felében a magyar családtámogatási modell különösebben nem érdekli a politikai elitet, az összetett családtámogatási csomag máris több kelet-közép-európai ország szakembereinek és politikusainak keltette fel a figyelmét.

Nánó Csaba 2019. március 04., hétfő

Sajátos román Stockholm-szindróma

A jogállamiság elleni hadjárat azóta erősödött fel, amióta korrupt politikusok kerültek az élvonalba. Akik ilyen vagy olyan módon be vannak sározva, azoknak legfőbb törekvésük, hogy leigázzák, maguk alá gyűrjék az igazságszolgáltatást. Ez ellen tüntet ismét az ország.

Somogyi Botond 2019. március 03., vasárnap

Család, megélhetés vagy meggazdagodás?

Vannak, akiket a szükség hajt, megint másokat a divat űz messzire. A megnyílt határok, a felgyorsult kommunikáció, az olcsó fapadosok lehetővé tették, hogy hipp-hopp néhány perc vagy óra alatt Európa különböző városaiban találjuk magunkat.

Makkay József 2019. február 28., csütörtök

A velünk élő kommunista örökség

A kommunizmus öröksége nem egy megfoghatatlan fogalom, nem a messzi múlt ködébe vesző balos propaganda, hanem egy 45 éves időszak szörnyű kísértetjárása, amely milliók bebörtönzésével, meghurcolásával és kivégzésével írta be nevét a történelembe.

2019. február 26., kedd

Csáky szalmájában vész el a Beneš-dekrétumok ügye?

Egy helyben topog a felvidéki magyarságot kifosztó Beneš-dekrétumok ügye. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága foglalkozott az üggyel, néppárti nyomásra most mégis lekerül napirendről. Az időhúzásban szerepe van Csáky Pál felvidéki EP-képviselőnek is.

2019. február 23., szombat

Négy éve pattog a Napoca-labda az RMDSZ térfelén

Beszédében Călin-Popescu Tăriceanu azt követelte, hogy Kolozsvár szakítson a kommunista örökséggel, és a város térjen vissza eredeti román nevéhez, a Clujhoz, mivel a Napoca nem egyéb, mint a kommunista diktatúra itt felejtett kísértete.

Makkay József 2019. február 22., péntek

Miért nem jön össze a közös EP-lista?

Ha valami foglalkoztatja a politikusokat, akkor a választások kimenetele bizonyosan. Az erdélyi magyar politizálás számára nehezen kiheverhető csapás lenne egy olyan forgatókönyv, amelyben az RMDSZ kiesik az Európai Parlamentből.

Nánó Csaba 2019. február 19., kedd

Elhatároztam, lerázom a rabigát

Egyre növekvő tisztelettel tekintek azokra, akiknek sikerül megszabadulniuk a tévéjüktől. Erős emberek, nagyszerű karakterek, akik vállalják az elvonási tünetekkel járó összes kínt, hogy aztán szabadon élhessék életüket.

2019. február 17., vasárnap

Milyen hely Marosvásárhely?

Egy etnikai közösség jelenlétének a településeken az utcák, terek neveiben is tükröződnie kellene. A marosvásárhelyi utcák hivatalos névjegyzékét átfutva, kiderült: a listán 460 utca neve szerepel, közülük mindössze 40 magyar, illetve magyar vonatkozású.

Rostás Szabolcs 2019. február 14., csütörtök

Vitamin és népesedéspolitika

Orbán Viktor jóformán el sem lépett a mikrofontól hagyományos évértékelőjén, és a sajtó egy része azóta is találgatja/számolgatja, várhatóan mekkora tételt jelent Magyarország költségvetéséből a miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv. 

Vélemény
Makkay József: Család, gyerekvállalás, jövőkép

Jóllehet az Európai Unió nyugati felében a magyar családtámogatási modell különösebben ...

Nánó Csaba: Sajátos román Stockholm-szindróma

A jogállamiság elleni hadjárat azóta erősödött fel, amióta korrupt politikusok kerültek az élvonalba. ...

Somogyi Botond: Család, megélhetés vagy meggazdagodás?

Vannak, akiket a szükség hajt, megint másokat a divat űz messzire. A megnyílt határok, a felgyorsult kommunikáció, ...

Hallgassa online rádióinkat