HIRDETÉS

Makkay József

2017. július 13., 21:47

Miért nincs szakmunkás?

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt tanulmány ugyan a helyi iskolahálózat fejlesztésére született, a szakemberek által megfogalmazott következtetések azonban egész Erdélyre is érvényes tanulságokkal szolgálhatnak. A szakmai oktatással kapcsolatos kutatás eredményei jól érzékeltetik azt a mélyülő szakadékot, amely a tizenéves tanulók és szüleik, valamint az érveiket és elvárásaikat megfogalmazó cégvezetők között tátong.

A munkaerőpiac gondjait nemcsak a nagy számban külföldre távozó fiatalok okozzák, hanem a különböző szakmák iránt érdeklődő tizenévesek hiánya is. Nincs elegendő szakmunkás, mert a szakmunkásképző iskolákba eleve kevés a jelentkező.

Érthető, ha a legtöbb szülő azt szeretné, hogy csemetéje tanuljon tovább, legalább az ő élete legyen könnyebb. Természetes emberi igény ez, ami viszont pályaválasztáskor nem veszi figyelembe a tizenéves képességeit, hajlamait és rátermettségét. Ez a fajta szülői önkény az értelmiségi munkára „kárhoztatott” gyerek életét teszi később kínszenvedéssé, hiszen Romániában már rég nem az a kérdés, hogyan szerezhet valaki egyetemi diplomát, hanem az, hogy utána mit kezd vele.

Nem kell ahhoz különösebb szociológusi ismeret, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben felmérjük, hány félresikerült diplomás fog hozzá második vagy harmadik egyeteméhez, hiszen az elsővel sem tudott kezdeni semmit. Az sem titok, hogy sok érettségizett bolyong szakma nélkül a nagyvilágban: mosogat, pincérkedik, idős emberekre vigyáz, vagy takarít valahol.

A rendszerváltás óta Romániában a szakma tanulása megvetett foglalatosság, lenézendő oktatási forma lett, ahova a közvélekedés szerint a leggyengébbek kerülnek.

Miközben mindannyian panaszkodunk, mennyire nehéz jó víz-, gáz- vagy villanyszerelőt találni, ha gond van a lakásban, netán egy kőművest vagy ácsot, ha építeni vagy javítani akarunk. Nem egy olyan szakmunkást ismerek, akinek hónapokkal előre „be van lőve” a megrendelése, és bizony nagyon körül kell udvarolni, ha soron kívül szeretné házhoz hívni valaki. Nem „hitványabb” ember ő, mint a mérnök vagy a tanár, de az biztos, hogy legalább kétszer annyi pénze van.

És akkor mi a gond? Ha mindannyian ismerünk ilyen példákat, a fiatalok miért ódzkodnak a szakmunkásképző szakiskoláktól vagy líceumoktól? Miért hiszik azt a mai szülők, hogy minden gyerekből értelmiségit kell faragni?

A hiba az oktatási rendszerben, a hiányzó pályaválasztási tanácsadásban, a szakmai képzés alacsony színvonalában és természetesen a közhangulatban keresendő.

Ennek megváltoztatásához kellene átfogó oktatási stratégia, hogy sokkal több elégedett és minél kevesebb frusztrált fiatal kerüljön ki a munkaerőpiacra. 

HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Makkay József 2017. szeptember 28., csütörtök

Megleckéztették a választók Angela Merkelt

Abban az országban, ahol a lakosság kiábrándultságát nem az életszínvonal csökkenése váltja ki, hanem az ellenőrizetlen migránsáradat okozta kockázatok, nem nehéz megtalálni a mai német politikai elit leváltását célzó választói törekvések igazi okát. 

Rédai Attila 2017. szeptember 22., péntek

Elmulasztott viharjelzés

Nyolc halálos áldozat, több tucat sérült, hatalmas károk: e sorok születésekor ez annak a múlt vasárnapi viharnak a mérlege, amelyről a hatóságok elmulasztották idejében és hatásosan figyelmeztetni a polgárokat.

HIRDETÉS
Makkay József 2017. szeptember 22., péntek

Mitől jobb a norvég oktatás?

A romániai oktatási rendszernek még azt sem sikerült átörökítenie, ami jól működött a kommunista időszakban. Az eltelt huszonhét év állandó tanügyi reformjában igazából semmi nem kezdődött el, és semmi nem ért véget.

Borbély Zsolt Attila 2017. szeptember 16., szombat

Jövőre a kultúránk megmaradásáról döntünk

A magyar miniszterelnök Európa-szinten egyedüliként koherens, megvalósítható megoldást hirdet a legfőbb problémára: kiutat tud mutatni abból a válságból, amely eltemetheti mindazt, amit Európa jelent.

HIRDETÉS
Rostás Szabolcs 2017. szeptember 16., szombat

Gyűlöletkampány álhírekkel

A legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbség bűnbakká nyilvánításával, a magyar kártya előrángatásával kiválóan el lehet terelni a társadalom figyelmét a valós problémákról.

Makkay József 2017. szeptember 15., péntek

Diplomáciai „keménykedés”

Dicséretes módon a magyar külpolitika végre arra a pászmára állt rá, amire mindig is szükség lett. Évszázados tapasztalataink bizonyítják, hogy a Kárpát-medencei utódállamokba szorult magyarság jogainak érvényesítéséhez a szép szavak nem elegendőek. 

HIRDETÉS
Makkay József 2017. szeptember 09., szombat

Vérszemet kapott provokátorok

Nem kell jósnak lennünk, hogy lássuk, a jövő évi nagyromán centenáriumi előkészületekbe az egész országot forrásba hozó „magyar miccsesbotrányok” éppúgy beletartoznak, mint a teljesen fellobogózott települések látványa.

Nánó Csaba 2017. szeptember 01., péntek

A magyarok kimenetele

Románok körében ma is tartja magát az a nézet, hogy a honfoglaló magyarok vademberek voltak, akik nyereg alatt puhított nyers húst ettek, és mindent elpusztítottak, ami az útjukba került. Nem úgy, mint ők, a vendégszeretők, akik évezredek óta élnek itt. 

Nánó Csaba 2017. augusztus 25., péntek

Egykori stúdiósok második találkozója: színházat játszó örökifjak

Kereken három évtizede, ugyanaz a hatalom, amelyik megengedte, majd elnézte azt, hogy magyar beszéd hallatszódjon egy kicsiny színpadról, majdnem pillanatok alatt betömte a szájakat. Akkor már zavaró volt, hogy megszólalunk.

Makkay József 2017. augusztus 25., péntek

A magyar napok védőpajzsa

A Kolozsvári Magyar Napok talán legnagyobb tanulsága az, hogy amelyik magyar közösség kezébe veszi sorsának irányítását, és képes bármilyen mélységekből talpra állni, annak ellenséges környezetben is nyert ügye van.

HIRDETÉS
Vélemény
Kádár Hanga: Mielőtt jönne az álom

Ha iskolaelső, egyetem. Ha egyetem, minimum mérnöki. Ha mérnöki, legalább egy ösztöndíj. Vagy kettő. ...

Rostás Szabolcs: Kódolt kormánybukás

Sokan találgatják, vajon melyik volt Románia leggyengébb kormánya 1989 óta. Mivel nehéz egyetemes mércét ...

Makkay József: Marosvásárhely, az eladott város?

Nem szívügyem a román–magyar vegyes párt méltatása, de a Szabad Emberek Pártjának marosvásárhelyi ...

HIRDETÉS
Legnézettebb
vasárnap, 17:39
vasárnap, 17:55
péntek, 11:23
HIRDETÉS
HIRDETÉS