Erdély falu- és szórványszínháza 45 éve

Kádár Hanga 2018. február 23., 19:45 utolsó módosítás: 2018. február 23., 19:54

A háromszéki Kovásznán az 1950-es évektől léteztek diákszínjátszói törekvések, azonban rendszeresen és névlegesen 1972-től működik a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad. Sok befutott színész köszönheti a kis székelyföldi városban működő csapatnak az indulását. Gazda József és Molnár János keze alatt a csoport beírta magát az erdélyi magyar kultúratörténetbe.

Erdély falu- és szórványszínháza 45 éve
galéria
A kovásznaiak állandó résztvevői a fiatal szárnypróbálgatók körforgásának Fotó: Archív

Gazda József több célból verbuválta a csoport alapító tagjait: a diákok színpadra való szoktatása, kifejezőkészségük fejlesztése, a színházi életpálya felé történő irányításuk, a magyar kultúra ápolása, illetve a magyar szónak a szórványba történő eljuttatása mind a terv részei voltak. A csoport évtizedeken át Erdély falu-, illetve szórványszínházaként busszal rendszeresen bejárta a Mezőséget, Beszterce-Naszód térségét, a Szilágyságot, Kalotaszeget, de Fehér, Szatmár, Temes, Szeben, Fogaras és Brassó megyék eldugott, félreeső falvait is. Ahogy romlott a gazdasági helyzet, vonattal, szekérrel és gyalog folytatták a magyar kultúra terjesztésének útját. Mintegy 60–70 faluba tértek vissza rendszeresen, egy-egy darab több mint száz előadást is megért. Fellépéseik a kis falvakban sokszor valóságos ünnepnek számítottak.

A Ceauşescu-rendszer a ko­vásznai színjátszók életét is megnehezítette: a Román Kommunista Párt által kirendelt bizottság igyekezett minden „gyanús”részletet megtalálni,

hogy a szocializmusnak ártó darabként betilthassák a készülő előadást. A tiltott magyar kultúra a diákszínjátszók körében is mindennapos fejtörést okozott. A kovásznai amatőr színjátszókat végül kitiltották a Szilágyságból és Kolozs megyéből, a Szekuritáté ugyanis rendszeresen a csoport sarkában éktelenkedett. Működésüket az 1989-es változások előestéjén lehetetlenítették el hivatalosan betiltva a csoportot. A Molnár János (portrénkon) által szerzett és szerkesztett, a diákszínpad 40 éves évfordulójára kiadott Visszataps című kötetben számos anekdota közül csemegézhetünk a kultúratipró időkből, ahol sokszor az volt a legkisebb gond, hogy a darabban elhangzó Isten áldja! köszönést Jó napot!-ra kellett kicserélni.

Stúdiójelleg magyar darabokkal

A csapatnak 1989 után lehetősége nyílt fellépései helyszíneit kiterjeszteni a Kárpát-medencére: Kárpátalján, Felvidéken, Délvidéken, Szlovéniában és az Őrvidéken is előadtak. Molnár János informatikaszakos tanár 1993-tól vette át a diákszínpad vezetését, és az elsősorban szövegközpontú, Tamási Áron-darabokra koncentráló előadásokból a mozgást és a testbeszédet előtérbe helyező alkotások formálódtak. A színházi világ, a fesztiválok szakemberei a diákszínjátszóktól a rendszerváltozás után inkább kísérleti színjátszást vártak el. Ezért Molnár János is a stúdiójelleg felé terelte csoportját, amelynek számos szakmai elismerés, díj lett az eredménye. 1995-ben az Ősvigasztalással az Országos Diákszínjátszó Fesztivál (ODIF) nagydíját nyerték el, de ugyanezt az elismerést 1999-ben is megkapták Örkény István Egyperceseiből összeállított groteszk játékukkal, 2001-ben az Erdélyi Diákszínjátszó Fesztiválon (EDIF) első helyezést érdemeltek ki Kosztolányi Sakk-matt című novellája alapján készült pszichodrámájukkal. Majd sorra következtek további ODIF-díjak, illetve különböző helyezések, dicséretek és a legjobb rendezői elismerés a Partiumi Diákszínjátszó Fesztiválon (PADIF).

Erős, aktuális társadalomkritikát megfogalmazó szoborparkjaikkal megütköztető realitással tartanak görbe tükröt a mai ember elé. A csoportban eltöltött idő készségfejlesztői hatásának sokan hasznát vették: a kovásznai diákszínjátszók köréből került ki többek közt Gazda Zoltán, Debreczi Kálmán, Zorkóczi Zenóbia, Lung László-Zsolt, Kicsid Gizella és Bajkó Edina. A más városba költözött egykori diákok kivétel nélkül széles mosollyal, ölelésre tárt karokkal és ezer hálás szóval visszatérve találkoznak az általuk csak színinek emlegetett csoport régi-új tagjaival és vezetőjükkel.

Amire Molnár János a diákszínpad élére került, már csak egyetlen Tamási-darab, az Ördögölő Józsiás maradt, így a csapat új irányítója ennek rendezésével kezdte. Az alapító tagok ugyanis már az induláskor eldöntötték, hogy Tamási Áron összes színpadi művét életre keltik majd. „Akkoriban tánccsoportot vezettem, és az Ördögölő Józsiásba is sok táncbetét belefért, így e rendezés útján hárult rám az a feladat, hogy a több évtizedes múltra és rengeteg sikeres fellépésre visszatekintő csapatot vezessem. Már akkor kihívás volt, pedig még nem tudatosítottam, mennyire felelősségteljes munkát vállalok”–emlékszik vissza az oktató. Utólag kiderült, nem egy Tamási-darab maradt ki a tervből. Így azokat is bepótolták, de szükségét érezték új célok meghatározásának is. Eldöntötték, a továbbiakban is kimondottan magyar írók műveiből merítenek ihletet. Ahogy Molnár János fogalmaz: „minden emberi érzést, gondolatot, élethelyzetet megtalálhatunk saját irodalmunkban”. Játszottak már Illyés Gyula-darabot, újabban Karinthy Frigyes műveiből ihletődtek, de foglalkoztak komolyabb merítésű darabokkal is. Például Babits Mihály Jónás könyvével, Lázár Ervin Tulipánjával, Kócember kócszerelmével, amit többek közt Tasnádi Miklós Tranzit és Tóth-Máté Miklós Mi lett volna, ha… című darabja követett.

Gazda József öröksége

„Nagy tisztelője vagyok Gazda tanár úr munkásságának, hiszen egyedüli, példátlan munkát fejtett ki magyarságunk megtartása és felemelése érdekében. Ő volt az, aki

21 éven át diákjaival hol gyalog, hol szekéren vagy traktor húzta utánfutón vitte a kultúrát oda, ahol figyelték a rendszer pribékjei, és mindent elkövettek, hogy megakadályozzák missziós munkájában.

Nem volt könnyű feladat a nyomdokaiba lépni”–vallja a diákszínpad jelenlegi vezetője. Miután átvette a kovásznai tehetségek irányítását, belevetette magát a rendezés tudományának elsajátításába, a zsámbéki, fortyogói rendezői táborokban a szakma legjobbjaitól tanult, és elkezdett nagyobb hangsúlyt fektetni a mozgásalapú játékhelyzetek megvalósítására, igyekezett minimális színházi eszközzel, szűkített kelléktárral dolgozni, hogy könnyen mozoghassanak, és bárhol bemutathassák előadásaikat. Sajátosnak mondható stílusuk alakult ki, ami bár a mozgásszínház felé mutat, de a szép szövegmondáshoz is ragaszkodik.

Az oktató elmondta, gyakran felkérésre fognak neki egy-egy darabnak, majd időközben megszeretik, és színre viszik. A Jónás könyvét az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub kérésére formálták előadássá. Először csak az első két képet, majd a közönség kérésére a teljes darabot is bemutatták. Néha maguk a diákszínjátszók állnak elő egy-egy ötlettel, és ha sikerül a többieket is meggyőzniük, kezdődhet a munka. Közösen keresik a megfogalmazható gondolatot, mondandót.

A kovásznai közönség nagyon hálás: olyan eset is megtörtént, hogy a plakát későn került a hirdetőtáblákra, nem jutott ideje a csoportnak komolyabb hírverésre, mégis telt ház várta őket a teremben.

Nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember

Az új tagok felvétele sajátos formában zajlik: az aktuális színjátszók választják ki a friss tehetségeket, akiknek énekléssel, szavalással, tánccal, improvizációval kell bizonyítaniuk. A tagok pedig szavazással döntik el, hogy a jelentkezők közül kikkel szeretnének együtt játszani. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember –így hangzik a csapat mottója, és Molnár János diákjai szigorúan a gyakorlatba ültetik a szorgalmat. Jelentkezőkből soha nincs hiány, a gondot inkább a létszámhatár adja: 16 személynél több tag utaztatása már komoly költségekbe kerülne. A városban és környékén ugyanakkor színjátszónak lenni kiváltság, a diákszínpad tehetségeire másként tekintenek iskolatársaik: van, aki csodálattal, más irigykedve. „A színi tagjaként a személyiségét meghatározó élményekkel gazdagodik a diák: nagyobb lesz az önbizalma, le tudja győzni gátlásait, felszabadultabbá válik, könnyebben kommunikál és fejlődik testileg, lelkileg. Természetesen a kiszállások, a versenyek, szereplések, az adrenalin is vonzó a tanulók számára”– tette hozzá az oktató.

A kovásznai színjátszók nemcsak a szakmai minőséget, de a vándorszereplés hagyományát is becsülettel őrzik: a debreceni Ady Endre Gimáziummal negyedszázados kapcsolatot ápolnak, ott minden év novemberében részt vesznek az Ady-napokon, de minden meghívásra nyitottak. Sokszor előadtak már Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön. Két éve bekapcsolódtak egy szórványprogramba is, amelynek köszönhetően Hétfaluba, Kőhalomba, Besztercére, Vízaknára is elvitték előadásaikat.

Elszánt színjátszók támogató szülőkkel

A diákok tanulás után hétvégenként valamennyi darabon dolgoznak. Általában száz órán át építik, csiszolgatják egy-egy alkotás jeleneteit, mielőtt a nagyközönség elé tárnák. De utána sem utasítják el a közönség hozzáértő tagjainak tanácsait és változtatnak a darabon. Az utazások után pihenés helyett a színisek az elmaradt tanulnivalót pótolják. A munka gyümölcse azonban nemcsak a közönség rendszeres tapsában tükröződik, de rangos elismerésekben is. A PADIF-on sorozatban háromszor nyerték el az első helyezést: 2015-ben Petőfi Sándornak A helység kalapácsa, 2016-ban Karinthy Frigyesnek a Tegezés, 2017-ben Babits Mihálynak a Jónás könyve című művének színpadra vitelével. A kovásznaiak állandó résztvevői a fiatal szárnypróbálgatók körforgásának: a zsámbéki Határokon Túli és Hazai Amatőr Színjátszók Találkozóján, a Székelyföldi Amatőr Színjátszók Találkozóján, a sepsiszentgyörgyi Színjátékosok Találkozóján is láthatjuk játékukat.

„Nem könnyű megálmodni a teret, színeket, fényeket, körülményeket, amelyben működni tud, életre kelhet a történet, de a végén megéri a tapasztalt elégedettség érzéséért. Vallom Bolyai János szavait: »A semmiből egy más, új világot teremtettem«” – fogalmazott Molnár, akinek legnagyobb kritikusa és a szöveges munkában legnagyobb segítsége a magyar nyelvet és irodalmat oktató felesége. A kelléktár, jelmezek, utazási költségek előteremtéséért a csoport vezetője rendszeresen pályáz a helyi, illetve megyei önkormányzatnál, de sokszor a szülők pótolják a hiányzó üzemanyag összegét. Az előadásokon összegyűlt adományokból is többnyire a következő darab kellékeit szerzik be. A művészetszerető kovásznai fiatalok és szüleik elszántságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a diákszínpad 45 éve töretlenül a magyar szó és művelődés terjesztője.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport