Csomortányi István: közös ügy Marosvásárhelyt visszaszerezni

Makkay József 2019. október 03., 18:49

Csomortányi István országos pártelnököt és csapatát 90 százalékos szavazattöbbséggel erősítette meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) soron kívüli küldöttgyűlése. A néppárti politikussal többek között a személyét ért náci vádról, a két kisebbik magyar párt választási együttműködéséről és a tiltakozó rendezvényeikről beszélgettünk.

Csomortányi István pártelnök a három erdélyi magyar párt koalíciós választási összefogását sürgeti Fotó: Erdélyi Magyar Néppárt

– Az EMNP tisztújító küldöttgyűlése után nemrég újabb küldöttgyűlést tartottak. Sikerül kifogni a szelet a márciusban alulmaradt elnökjelölt bírósági eljárásából?

– Kollégáim közül is sokan meglepődtek, amikor a nyár derekán azzal álltam elő, hogy szeptemberben kerüljön sor a párt 7. kongresszusára. Legkevésbé sem a tavasszal alulmaradt jelölt által indított eljárás miatt gondoltam fontosnak, hiszen ő saját maga lépett ki a szervezetből, így számára ez már tét nélküli volt. Sokkal nyomósabb okaim voltak, hiszen egy fele-fele arányban megosztott szervezetet vettem át, amelyről sok hazugságot is terjesztettek az ellenérdekelt politikai szereplők. Úgy gondoltam helyesnek, hogy a tagság, illetve nevükben a legfontosabb döntéshozó testületünk mondjon véleményt az elmúlt hat hónap munkájáról.

Az új elnökséggel a teljes nyarat végigdolgoztuk: az eredmény egy újjászervezett párt, kiegészült csapat, hatékonyabb kommunikáció, újszerű üzenetek és rendezvények és a szervezeten belüli egyensúly lett.

A munkából azok is kivették részüket, akik a tavasszal még nem támogattak. Ráadásul a rosszindulatú jóslatok ellenére sem került sor egyetlen fegyelmi eljárásra, urambocsá kizárás nélkül léptünk ki korábbi helyzetünkből. Ugyanakkor azt is meg kellett mutatnunk, hogy egységesen és céltudatosan vágunk neki a jövő évi helyhatósági választásoknak. A korábbi elnökség és jómagam is 90 százalék fölötti bizalmat kaptunk a folytatáshoz, ami hat havi munkát követően nem rossz teljesítmény.

– A küldöttgyűlés eseménye ezúttal háttérbe szorult az önről megjelent ifjúkori karlendítős kép miatt. Vannak, akik a lemondását követelik. Hogyan sikerül ezen túllépni?

– Az időzítés sokat elárul az esetről. Két dologgal lezártnak is tekintem az ügyet. Egyrészt több mint tíz éve vagyok közszereplő és ekkora idő munkája nyomán egyetlen mondatot nem tudnak idézni tőlem, amely akár csak közelítőleg is illene a szélsőségesség vádjához. Másrészt magát minősíti az, aki egy könnyen manipulálható, ráadásul ma már szerencsejáték-portálként üzemelő oldal kétes hitelességű fotójával akarja igazolni a nyilvánvaló módon politikai megrendelésre készült írásait. Annyit azért megjegyeznék, hogy a szélsőségesség vádja előszeretettel használt eszköze a magyarországi és az európai balliberális oldalnak, így a mostani eset is ékesszólóan igazolja: a fő erdélyi magyar politikai vezetői körök sem eszközeikben, sem lelkületükben nem szakadtak el elvbarátaiktól. Elég, ha a nemrégiben nyilvánosságra került esetre, Fekete-Győr András erdélyi fiatalok közötti szereplésére és üzeneteire gondolunk. Egyébként a vádat, miszerint szélsőséges nézetek vallanék, annyira abszurdnak tartom, hogy reagálnom nem is érdemes. Azt azonban

veszélyesnek tartom, hogy Erdélyben is meghonosodjon az a gyakorlat, miszerint az tekinthető szalonképes politikusnak, akit a balliberális oldal annak tart. Nyugat-Európában a hamis polkorrektség már-már az ötvenes évek sztálinista gyakorlatát is felül múló inkvizíciós állapotokhoz vezetett.

Erre Erdélyben semmi szükség.

– A marosvásárhelyi küldöttgyűlés megszavazta, hogy pártja kössön választási koalíciót a Magyar Polgári Párttal. Az MPP-ről is eléggé botrányos hírek terjednek. Kik állhatnak az erdélyi jobboldali pártok hiteltelenítése mögött?

– Az új kivitelű néppárt sokak számára kényelmetlen. Beszédes, hogy a jól ismert pártkötődésű két erdélyi magyar portálon és a román bulvársajtó egyes szereplőin kívül senki nem vett részt az ellenem indított rágalomhadjáratban. Több érdekeltje lehet a mostani történéseknek, azonban felesleges megneveznem a szóba jöhető szervezeteket, azok számbavételét az olvasókra bízom. Végül is mi történt az elmúlt hetekben?

Sokan arra számítottak, hogy a néppárt és az MPP is felőrlődik a belső konfliktusokban, és ezzel ismét egyszínűvé válik az erdélyi magyar közélet. Mi ezt a szívességet a néppárt részéről nem kívánjuk megtenni,

hanem újjászerveztük magunkat. Előterjesztettem és a kongresszus el is fogadott olyan fontos döntéseket, amelyekkel kinyújtottuk kezünket a másik két magyar párt irányába. Ugyanakkor heti rendszerességgel minden erdélyi magyar által megélt és elszenvedett ügyek kapcsán állásfoglalásokat fogalmaztunk meg, illetve erős kritikát mondtunk az országot a csőd felé vezető bukaresti politikai „elitről”. A rám szabadított botrányt megelőző napokban a román kormányt jelentettem fel az ügyészségen a migránsok befogadása kapcsán alkalmazott alkotmányellenes kettős mérce miatt. Mivel korrupciós ügyeim, gyanús jövedelmeim nincsenek és a magánéletemmel sem tudtak mit kezdeni, előszedtek valami kétes dolgot az egyetemi éveimből.

– Az államelnök-választás, illetve a marosvásárhelyi magyar polgármesterjelölttel kapcsolatos koalíciós elképzelésük kapcsán megfogalmazott javaslat süket fülekre talált. Lát-e együttműködési lehetőséget az RMDSZ-szel?

– Látok. A kérdés inkább az, hogy a létező igény és az észszerűség felülírja-e az RMDSZ vezetőinek két évtizede folyamatosan fennálló egyeduralomra törekvését. Az erdélyi magyar politizálásnak megvan az a furcsasága, hogy a legnagyobb erdélyi magyar párt könnyedén elfelejti a román pártok magyarellenes múltját és mindegyikőjükkel kész megállapodni. Csupán a két magyar párttal kapcsolatban emlegetnek fel folyamatosan vélt vagy valós sérelmeket. Azt is rögzíteném, hogy a Biró Zsolt által az MPP nevében a 2016-os parlamenti választásokra megkötött megállapodást a legkisebb mértékben sem tudom olyannak nevezni, amely az erdélyi magyar közösség szempontjából hasznos tartalommal bírt volna. Ezt az azóta eltelt idő igazolja, ahogyan igazolni fogja azt is, hogy tévedés lenne, ha ez a gyakorlat folytatódna.

Marosvásárhely visszaszerzése, Szatmár megye megtartása és még egy sor város, község, valamint megye vezetése forog veszélyben, miközben a román pártok egyre agresszívebben, magyarbarátnak látszó üzenetek egész sorával próbálják elcsábítani szavazóinkat.

– Ne bántsd a magyart! elnevezésű tiltakozó akciójuk október elsején ért újabb állomáshoz. Van-e esély arra, hogy kezdeményezésük összmagyar megmozdulássá váljon?

– Abban bízom, hogy azzá válik. Soha még akkora szükség nem volt arra, hogy félretegyük nézeteltéréseinket, személyes vagy szervezeti érdekeinket, mint napjainkban. Minden sikerpropaganda ellenére egyszerre él át az erdélyi magyarság gazdasági, demográfiai és lelki értelemben is válságot. Tízezrével vándorolnak ki fiataljaink, Bukarest magyarellenessége is egyre nyomasztóbb. Két út áll előttünk: az egyik a felvidéki helyzethez vezet, ahol a 11 százaléknyi magyar közösség 5 százalékra elegendő bizalmat sem ad már a magyar pártoknak, illetve létezne az általunk új egységnek nevezett lehetőség, amelyhez viszont őszinte összefogás szükséges. Az eddigi megmozdulások szinte valamennyi helyszínén volt együttműködés, azonban teljes, minden szervezetet magába foglaló összefogás eddig még nem. Addig kell folytatnunk, amíg lesz valódi erdélyi magyar egység. Azt gondolom, ez ma nem a néppárton és nem rajtam múlik. Azonban az egység nem jelent egypártrendszert. Mára már az emberek jelentős részének egyértelmű, hogy a politikai sokszínűség érték és nem veszélyforrás. Egyébként mi értelme lett volna a rendszerváltásnak?

– Állásfoglalásaiban folyamatosan fellép a mai román kormány ellen. A szociáldemokratákat felváltó liberális ellenzék mennyire lesz hitelesebb a román–magyar megbékélés ügyében?

– Államelnök-választás következik. Ugyan még nagyon fiatal voltam, de emlékszem, hogyan örültünk a családban Constantinescu győzelmének. Arra, hogy milyen nagy volt a magyar közösségen belüli támogatottsága Băsescu, majd Johannis elnököknek. Egyet igen korán megtanultam: függetlenül attól, hogy egy nem magyar párt éppen milyen nyájas, európai hangon szólal meg, magyar ügyekben jóra egyiktől sem lehet számítani. Romániában eredményt vagy külső nyomásra, vagy belső válságos helyzetben kialkudva lehet elérni. Ehhez két dolog kell: erős, másrészt becsületes képviselet. Hiába van sok képviselőnk Bukarestben, ha a magyar egyetem ügyében tárgyalók a Bolyai Egyetem helyett faexportengedéllyel a zsebükben térnek vissza. A mostani helyzet annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy

a PSD-kormány nem csupán magyarellenes, de állampolgár-ellenes is. Három év elteltével lassan megkétszerezik az államadósságot, küszöbön a gazdasági válság, a politikusbűnözés folyamatos jogi támogatása miatt a balkáni viszonyokhoz képest is súlyos társadalmi és morális válság alakult ki.

Mindez olyan magyar segédlet és támogatás mellett, amelynek számunkra is kézzel fogható eredménye nincs. Sajnos odáig jutottunk, hogy ennél a bűnszövetkezetnél már szinte bármelyik parlamenti párt jobban vezetné az országot.

– Gazdasági téren az EMNP hangsúlyosan az erdélyi gazdatársadalom irányába nyitott, támogatásukkal több gazdaszervezet működik. Elképzeléseikből mennyit sikerült megvalósítani?

– Valóban szívügyem a gazdák helyzetének könnyítése, hiszen a családunk is gazdálkodik. Sok mindent lehetne említeni, amit az elmúlt hat esztendőben az általunk segített szervezetek megvalósítottak, ezek közül talán a vásársorozatok a legérdekesebbek, amelyek Kolozsváron és Nagyváradon keltek életre. Ezek nemcsak azért fontosak, mert jövedelemhez juttatják a termelőket, hanem hidat képeznek a város és a vidék, a magyar termelők és a román fogyasztók között. Talán a legnagyobb eredményünk, hogy Erdélyben is van falugazdász-hálózat és ennek alapjait vitathatatlanul mi tettük le. Nagy részben kollégáim munkája nyomán gyűlt össze az a tapasztalati tudás, amellyel a budapesti döntéshozók előtt érvelni lehetett a hálózat szükségességéről, és be is lehetett indítani a szélesebb merítésű működést. Ugyanakkor áttételesen is komoly következménye lett megkezdett munkánknak, hiszen nem kis elégtétellel látom, hogy ma már azok a politikusok is figyelmet szánnak a gazdáknak, akiket húsz évig hidegen hagytak ennek az életformának a gondjai. Ebből is látszik, miért hasznos a politikai és általában a közéleti verseny.

– Az EMNP-hez kapcsolódik számos nagy ívű erdélyi magyar rendezvény, nagyvárosok városnapjai. Vajon mit ront el a párt, amikor ennyi munkával sem sikerül elegendő politikai tőkét szereznie?

– Tény, hogy a mi házunk tájáról indultak a Kolozsvári Magyar Napok, a Szent László Napok, a Vásárhelyi Forgatag, de a brassói és temesvári társaik is, illetve ezek szolgáltak mintául sok más hasonló rendezvény megvalósításához is. Teljesen természetes, hogy ezek sem indulásukkor, sem azóta nem pártrendezvények, hiszen mindenkihez szólnak. Eleve indulásuktól kezdődően sem volt cél a politikai tőkeszerzés, igazából velük kapcsolatban a fordított állítás a helyesebb, mert a rendezvényeket szervező civilek hozták létre a helyi pártszervezeteket.

Sajnos mai, erdélyi viszonyaink között furcsa és sokak számára értelmezhetetlen az, hogy pusztán a közösségi élmény keresése és a tenni akarás is életet adhat sikeres dolgoknak, még úgy is, hogy a jó értelemben vett elkövetők nem a maguk hasznát keresik.

Ezért hangsúlyos köszönettel tartozom azoknak, akik e rendezvényeknek mai napig éltetői és továbbvivői. Szerintem a kitartó és következetes munka – még ha nem is a napi politikai haszonért végzik – előbb vagy utóbb politikai sikert hoz.

– Családja hogyan fogadja a politikus hétköznapjait?

– Úgy látom, beletörődő nyugalommal. Nem most kezdtem, így kénytelenek voltak elfogadni ez irányú javíthatatlanságomat. Valójában éppen a hétköznapok azok, amelyek hiányoznak. Éppen telefonon beszéltünk nejemmel, amikor élőben kezdte közvetíteni számomra, hogy négy hónapos lányunk először fordult önállóan a hasára. Remélem, amikor először felül, vagy lábra áll, éppen otthon leszek. Ilyenkor azért nehéz a pártelnökösködés. Ugyanakkor hálás vagyok, mert sok támogatást és megértést kapok. Persze én is megkapom néha, és majdnem mindegyik kollégám elmondja, hogy otthon folyamatosan nekiszegezik a kérdést: van rendes munkád, miért gyűjtöd a bajod ezekkel a…? Talán ez is lehetne a néppártos feleségek jelmondata. Azonban komolyra fordítva a szót, nem tehetünk mást. Ha az ember normális viszonyok között szeretne élni, két dolgot tehet: vagy kivándorol, vagy változtat az őt körülvevő állapotokon. Szeretem a szülőföldem, és emellett senkinek sem tanácsolnám, hogy nyugdíjas éveit az egyre mélyebbre süllyedő Nyugat-Európába tervezze. Így marad a küzdés és ehhez eszközként az EMNP.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.