A magyar álláspont Tőkés László 1989-es szerepéről

Makkay József 2019. december 20., 08:42 utolsó módosítás: 2019. december 20., 08:43

Emlékhetet szervezett Temesváron az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az 1989-es forradalom kirobbanásának 30. évfordulójára, amelynek vendége volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. A rendezvény főszervezőjét, Toró T. Tibort kérdeztük.

A Temesvár 30 emlékhét gálaestjén: Toró T. Tibor, Orbán Viktor, Tőkés László és Nicolae Robu polgármester Fotó: MTI

– Mennyire sikerült megszólítaniuk magyarokat és románokat egyaránt?
– Várakozásunkon felül volt az érdeklődés az emlékhét rendezvényei iránt. Talán húsz évvel ezelőtt, a forradalom 10 éves évfordulóján telt meg ennyire a Mária-téri református templom.

A Gálaest előadásán sokan álltak, pedig ezer férőhelyesre sikerült berendezni a Kereskedelmi Kamara rendezvénycsarnokát.

A Lovassy Cseh Tamás által írt és rendezett előadásra is pótszékeket kellett bevinni. Az Új Ezredév Református Központ gyönyörű, Makovecz Imre által megálmodott új templom is kicsinek bizonyult az avatóünnepségen, pedig oda is beférnek mintegy félezren. Temesvár román közönsége leginkább a Bordos Artworks háromdimenziós vetítésére volt kíváncsi, hiszen a harminc évvel ezelőtti események ikonikus helyszíne, Tőkés László egykori parókiájának helyt adó református bérpalotán fényfestés – a mozgókép és a zene egyetemes nyelvén – idézte fel a harminc évvel ezelőtti élőláncot és az azt követő eseményeket.

– A Temesvár Társaság képviselői, Temesvár polgármestere, illetve több román előadó is részt vett a rendezvényen. A temesvári románság hogyan viszonyul a Tőkés László által kipattintott forradalmi szikrához?
– Temesvár polgármestere ünnepi beszédében nyíltan kimondta: nemcsak Temesvár, de egész Románia köszönettel tartozik Tőkés Lászlónak és egykori gyülekezetének a harminc évvel ezelőtti kiállásukért. A Florian Mihalcea által vezetett Temesvár Társaság, a Daniel Vighi író által kitalált Arier­garda Mozgalom vagy a Traian Orban által igazgatott Memorialul Revoluției a kezdetektől a temesvári szellemiség megőrzésében és az igazság kimondásában érdekelt. Nem kétséges tehát álláspontjuk Tőkés László szerepének megítélésében.

Meggyőződésem, hogy Temesváron ennek az álláspontnak lenne többsége egy népszavazáson, de azért Temesvár sem érzéketlen a bukaresti propagandára.

Ha beleolvasunk a rendezvényeinkről tudósító sajtóanyagok Facebook-kommentjeibe, ezzel kell szembesülnünk.

– Román közegben sokféle összeesküvés-elmélet létezik az 1989-es decemberi események kapcsán. Hogyan tekint ezekre a forgatókönyvekre?
– Harminc év alatt annyi összeesküvés-elmélet született, hogy már számon sem lehet tartani. Ezek minden év decemberében előkerülnek, burjánzanak. Van közöttük spontán is, de nagy részük titkosszolgálati laboratóriumban készült célzott politikai manipulációs szándékkal. Nehéz ezeket egymástól elválasztani. Mi hiszünk a saját igazságunkban, amelyet saját szemünkkel láttunk, megéltünk. Ezt szeretnénk továbbadni azon nemzedékeknek, amelyeknek nem lehetett közvetlen élményük a temesvári forradalomról. Ez szép feladat.

– Hogyan jellemezné a bukaresti politikumnak a temesvári forradalomhoz való viszonyulását?
– A bukaresti egységes és homogén nemzetállami szemléletbe és az ebből levezethető emlékezetpolitikai diskurzusba nehezen vagy egyáltalán nem illeszthető bele az, hogy a romániai rendszerváltozás Temesvárról indult, és a szikrát a népfelkeléshez egy magyar lelkipásztor és gyülekezete kitartó és konok ellenállása csiholta. Ezért

a bukaresti propaganda olvasata nem lehet más, mint az, hogy Tőkés László idegen érdekek kiszolgálója, magyar vagy egyéb ügynök, ahonnan a hazaárulás már könnyen levezethető.

Ez áll a több tucat politikai vagy erkölcsi karaktergyilkossági kísérlet mögött, amelyet az egykori temesvári lelkipásztornak el kellett szenvednie az elmúlt három évtizedben. A szomorú az, hogy aktuálpolitikai vagy hatalomtechnikai megfontolásokból ehhez sokszor magyaroknak – politikusoknak, egyházi embereknek, határon innen és túl – is osztottak epizódszerepeket, amelyet ők nagy lelkesedéssel játszottak el. Ezért volt fontos megemlékező rendezvényeinken Orbán Viktor miniszterelnök személyes jelenléte és kiállása, illetve az erdélyi magyar politikai és közéleti szervezetek jelenléte: bizonyítani azt, hogy a magyar álláspont Temesvár és Tőkés László szerepének megítélésében egységes.

– Túl szép lett volna, hogy a magyar és a román miniszterelnök egyszerre jöjjön el Temesvárra?
– Most már elmondhatom: komoly erőfeszítéséket tettünk azért, hogy a Temesvár 30 emlékhétbe beilleszthessünk egy Orbán-Orban csúcstalálkozót. Közel jártunk hozzá, de végül nem sikerült, túl rövid volt az idő a diplomáciai előkészítéshez. Románia egykori elnökét, Emil Constantinescut viszont egészségi állapota akadályozta meg abban, hogy Lord Alton, a Brit Lordok Háza tagja vagy Janez Jansa, Szlovénia egykori miniszterelnöke mellett személyesen is ott legyen a Rendszerváltók Fórumán, de szép videoüzenetben tett hitet a temesvári szellemiség mellett.

– Az RMDSZ háromszéki szervezete részéről két gesztus is elhangzott Tőkés László irányába. Hogyan értékeli e megnyilatkozásokat?
– A normalitás jelének tekintem a háromszéki elöljárók megnyilatkozásait. Remélem, nyilatkozatukat tettek is követik, hiszen sok a közös tennivalónk és nemcsak Háromszéken. A harminc év történelmi rálátást ad nekünk az akkori eseményekre: csakis az aktuálpolitikai érdekekből következő csőlátás meghaladásával szabad viszonyulni hozzá. Ezt várom el minden felelős politikustól, Klaus Johannis államelnöktől is. Ha megértette az idei elnökválasztás magyar üzenetét – a magyarok által többségben lakott régiók tömeges távolmaradását – akkor a Tőkés Lászlónak adományozott, majd az ország szégyeneként visszavett Románia Csillaga kalandos történetét is lezárhatná pozitív végkifejlettel. Tartozna ezzel nemcsak Tőkés Lászlónak, hanem a magyarságnak és Temesvár népének is. A 30 éves évforduló jó alkalom lett volna, de most csak annyira futotta, hogy végre érvényt szerzett a törvénynek és visszavonta a korrupcióért elítéltek kitüntetését.

– Több kelet-európai országból is érkeztek előadók, meghívottak. Ők miként tekintenek a romániai rendszerváltásra?
– Az Út a szabadság felé című nemzetközi konferenciánk megszervezésében partnerünk volt az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform. Ennek az egyre terebélyesedő európai mozgalomnak – amelynek kimondott célja, hogy a kommunizmus bűneit feltárja az egykori szovjet blokk országaiban – vezetőségi tagja Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt kül- és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője. Az ő munkáját dicséri a mintegy húsz neves politológus, történész és közéleti személyiség jelenléte. Igyekeztünk nemzetközi kontextusban is értékelni az 1989-es rendszerváltó esztendő történéseit, természetesen a romániai rendszerváltozást és külön Temesvár szerepét. Szakmai érveikkel, tényfeltáró előadásaikkal megerősítettek minket azon törekvésünkben, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek.

– Az emlékhét keretében fogalmazódott meg a kommunizmus bűneit feltáró és számon kérő nemzetközi bíróság felállítása. Ennek mennyi esélye van a megvalósítása?
– A javaslat ötletgazdája Tőkés László és a Temesvár Társaság néhány tagja, köztük Alexandra Răzvan Mihalcea ügyvéd. Mindaddig, amíg ez a testület nem jön létre és nem kezdi meg a munkáját – vagyis

a nácizmus bűneit feltáró Nürnbergi Perhez hasonlóan nem történik meg a Kommunizmus Pere –, nem beszélhetünk a forradalom befejezéséről,

nem zárhatjuk le a rendszerváltozást. Egyelőre nem sok esély mutatkozik rá. Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kiemelt feladata ez, és örülök neki, hogy itt is sikerült napirendre tűznünk.

– Temesvár polgármestere multikulturális városról beszélt. Temesvár szülöttjeként mennyire érzi a multikulturalizmus létezését a Bánságban?

Temesvár multikulturalizmusa szép mítosz, amelynek gyökerei a monarchia Temesvárjának valóságában gyökerezik, de ma már ennek jelei alig látszanak.

A kommunizmus négy évtizedének asszimilációs politikája, a betelepítések, a bánsági németek tömeges kivándorlása és a rendszerváltozás utáni évtizedek „modellértékű” kisebbségpolitikája azt eredményezte, hogy a bánsági sokszínűség csak halvány foltokban van jelen. Az igazság az, hogy a kisebbségi nemzeti közösségek olyan arányban megfogyatkoztak, hogy nem jelentenek már veszélyt a 90 százalékot meghaladó román többségre. Tehát lehetnek akár nagyvonalúak is, a négynyelvű – román, magyar, német és szerb – településnév-tábla mégis több mint két évtizedes közdelem után került ki a város bejárataihoz.

– Táblát avattak a temesvári református gyülekezet egykori tagjának, Újvárossy Ernőnek emlékére. A temesvári események kapcsán hány magyar áldozatról tudnak?
– Újvárossy Ernő építészmérnök halálának körülményei máig tisztázatlanok. Az bizonyos, hogy halála a Szekuritáté lelkén szárad, és azt Tőkés László melletti kiállása okozta. Így lett ő tudomásunk szerint a ’89-es ellenállás első áldozata két hónappal a decemberi népfelkelés kitörése előtt. A temesvári forradalom áldozatainak nevét vizsgálva szinte látszik a város lakosságának akkori etnikai aránya. Így a magyar áldozatok száma körülbelül 10-re tehető, de van a halottak nevei között német és szerb hangzású is. Ez is bizonyítja: december 16-án a magyar református ellenállásból össznépi temesvári ügy lett felekezeti és etnikai hovatartozástól függetlenül.

– Mit üzen azoknak, akik 30 év távlatából kiábrándultak abból a rendszerből, ami három évtizede a kommunizmust váltotta Romániában?
– Ne adják fel a reményt, amelynek újjászületését hozta meg a temesvári forradalom. Őrizzenek meg minél többet abból a cselekvő hitből, amely harminc évvel ezelőtti közösségi újjászületésünk szabadító karácsonyán beleszabadított minket a rendszerváltozás folyamatába. Itt Temesváron és szerte Erdélyben. Ha 100 év után még megvagyunk, akkor biztos életképes nemzeti közösség vagyunk.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport