A falugazdász lehet az együttműködés kovásza – Szabó Ákos csíki agrármérnök a szaktanácsadás és a szövetkezés fontosságáról

Makkay József 2022. január 28., 08:40

Az erdélyi gazdák boldogulását sokban segíti a magyar kormány által támogatott falugazdász-hálózat. Szaktanácsadásban, pályázatírásban, sőt szövetkezésben is a termelők partnere a magyar mezőgazdasági szakember. Szabó Ákos csíki falugazdásszal a gazdákkal történő együttműködés nehéz, de sikeres útját jártuk körül.

A falugazdász lehet az együttműködés kovásza – Szabó Ákos csíki agrármérnök a szaktanácsadás és a szövetkezés fontosságáról
galéria
Legjobban a juhászatot viseli meg a munkaerőhiány. Sokan arra kényszerülnek, hogy eladják állataikat Fotó: Makkay József

– A romániai közigazgatásban ismeretlen fogalom volt a falugazdász foglalkozás. Hogyan sikerült a magyarországi mintát átültetni Erdélybe?
– A Magyarországon működő hálózat volt az alapja az erdélyi falugazdászok munkakörének leírásához, azonban a kettő között lényeges különbségek vannak, mert nálunk a falugazdászoknak nincs hatósági jogkörük. Erdélyi civilszervezetek keretében fejtjük ki tevékenységünket. A    magyarországi támogató azt várja el az erdélyi falugazdásztól, hogy nyújtson szaktanácsadást és látogassa a gazdákat. Alapvető követelmény, hogy ismerje az agrárágazatot szabályozó törvényeket és a pályázati kiírásokat. Munkánk abban is különbözik a magyarországi kollégákétól, hogy a szaktanácsadás mellett a hálózatban dolgozó erdélyi agrárszakembereknek egyféle társadalomépítő feladatuk is van. De

Erdélyen belül is nagyok a különbségek. Míg a Partiumban egy falugazdász pár tíz termelővel lefed például 20 ezer hektár területet, Székelyföldön jóval több termelővel tartjuk a kapcsolatot, akik között sok a pár hektáros kisgazda.

Őket is támogatni kell, hogy valamilyen formában előrelépjenek. Értékelni kell a kisgazdák konok kitartását, akik minden gond ellenére sem akarják abbahagyni a mezőgazdaságot, pedig tudják, hogy ebből meggazdagodni nem lehet.

– Székelyföld három megyéjében mintegy ötezer gazda jutott hozzá a magyar kormány 20 ezer eurós gazdaságfejlesztési pályázataihoz. Mekkora szerepe volt a falugazdászoknak?
– A Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesületében tevékenykedő 20 falugazdásznak fontos szerepe volt a magyar gazdaságfejlesztési program székelyföldi sikerre vitelében. Szerencsés egybeesésként    abban az időben építettük ki a falugazdász-hálózatot a három megyében, így teljes erőbedobással láttunk hozzá a pályázati kiírások népszerűsítéséhez.

Rengeteg gazdával találkoztunk, sok településen szerveztünk tájékoztató gyűléseket: nemcsak a pályázatírásban, hanem az elszámolásban is segítettünk. Ez fontos volt a gazdák részéről kiépülő bizalomhoz, hogy érezzék, mi értük vagyunk.

A segítségünkkel elkészült több ezer pályázat mind nyertes volt. Nyilván ennyi falugazdásszal nem lehetett volna a három megye sok száz települését lefedni, ezért minden faluban    megkerestünk egy helyi hangadót, akire a gazdaközösség figyel – például a szarvasmarhatartó egyesület elnökét –, és az ő segítségével bonyolítottuk a kapcsolattartást a gazdákkal. A magyar kormány által nyújtott támogatás – a 20 ezer eurós pályázatból 25 százalék önrészt a gazda biztosított – igazi sikertörténetnek bizonyult. A gazdák azóta is kérdezik, lesz-e még ilyen program.

– Milyen kérdésekkel, gondokkal keresik meg a termelők?
– Legfontosabb feladatunk a szaktanácsadás, a falugazdászok a mezőgazdaság különböző területeire szakosodtak. Ha engem agrármérnökként megkérdez valaki egy állattenyésztési problémával kapcsolatban – legyen az szarvasmarhatartás, méhészet, juhászat vagy disznótartás –, akkor a hálózaton belül rövid idő alatt megtudom a választ, és továbbítom a gazdának. Egy falugazdász munkaterülete legalább 5-6 község a hozzátartozó falvakkal, ami soknak tűnhet, de éppen a jól szervezett hálózat segít abban, hogy a szaktanácsadás működjön. Munkánkba besegítenek a helyi önkormányzatok mezőgazdasági referensei is. Hargita és Kovászna megyében, valamint Maros megye magyar lakta régióiban szerencsés helyzetben vagyunk, mert a helyi önkormányzatok partnerei a falugazdász-hálózatnak, és segítik munkánkat. A Partiumban vagy Erdély más részein ez sokkal nehezebben működik.

Szabó Ákos csíki falugazdász bízik a gazdák összefogásában Fotó: Forrás: Székely Gazdaszervezetek Egyesülete

– Mi foglalkoztatja ma leginkább a gazdákat?
– Az elszabadult műtrágyaár foglalkoztatja a termelőket, amit mi sem tudunk megoldani. Kapjuk a híreket, hogy az Ukrajnán, illetve a Moldova Köztársaságon keresztül érkező orosz gyártmányú műtrágyák olcsóbbak, mint a hazaiak, de mindenki tanácstalan, hogy a használatuk vajon mennyire biztonságos. Elkezdtünk utánanézni, végigböngésztük a leírásokat, de

egyelőre a műtrágyakérdés a levegőben van. Egyértelmű, hogy a jelenlegi három- vagy négyszáz százalékos áremelkedést a gazdák többsége nem tudja megfizetni és kitermelni.

Abban nem hiszek, hogy a kormány árstopot vezetne be a műtrágya forgalmazásába. Az történhet, hogy valamilyen formában állami forrásokból támogatnák a gazdák műtrágyavásárlását. Az igazi gondot abban látom, hogy a szakminisztérium keretében alakult szakbizottság nem dolgozza ki hasznos időben az új szabályozást, ami olcsóbb műtrágyához juttatná a termelőket. A tavaszi munkálatokra valószínűleg nem lesz műtrágya, májusban pedig már késő a krumpliföldekre vagy az őszi kalászosokra kiszórni a termésfokozót. Nehéz év várható.

– A túl drága műtrágya és a műtrágyahiány löketet adhat a biogazdálkodáshoz. Főleg, hogy az unióval kötött egyezség értelmében a romániai mezőgazdasági területek 25 százalékát 2030-ra bioművelésre kell átállítani. Reálisnak tartja e célkitűzést? 
– Látjuk a biogazdálkodásban rejlő lehetőségeket, és megpróbálunk külön foglalkozni azokkal a gazdákkal, akik ezt választják. Tavaly sikerült 300 székelyföldi gazdát elindítani a biogazdálkodásra történő átállás útján. A probléma az, hogy

a legtöbb gazda legelő- és kaszálóterületeire akarja megszerezni a biotermelői tanúsítványt, ez az átállás valósítható meg legkönnyebben. A szántóföldi növénytermesztésben sokkal nehezebb kivitelezni.

Ha valaki tavasztól leáll a gyomirtó szerekkel és a műtrágyával, őszire alig lesz termése. A biogazdálkodásban jártas szakemberek szerint ökológiai gazdálkodás nincs állattenyésztés nélkül. Az átállásnak ezt is meg kellene oldania, amely hosszú folyamat. Nincs elegendő szerves trágyánk Hargita és Kovászna megyében sem, amivel „kiválthatnánk” a műtrágyát, pedig itt jól áll az állattenyésztés. A 2030-as határidőt nem tartom reálisnak. Lehet ilyen célokat kitűzni, de ehhez hosszú figyelemfelkeltő kampányra van szükség, hogy meggyőzze az embereket a fenntartható mezőgazdaságról. Ami viszont sokkal többe kerül, mint a hagyományos szántóföldi növénytermesztés.

– A biogazdálkodásra kifizetett plusz területalapú támogatás ezt mennyire fedezi?
– Legelők és kaszálók esetében a gazdák számára vonzó a hektáronkénti 300–400 eurós többlettámogatás, de a szántóföldi növénytermesztésben túl kevés. Mifelénk nagy területen termesztenek krumplit.

Ha egy gazda bioművelésű krumplitermesztésbe akar fogni, ahhoz meg kell vásárolnia tonnánként az 500–600 euróba kerülő biominőségű vetőgumót. Ha összeszámoljuk, hogy egy hektár területre 3 tonna vetőkrumpli kell, kiderül, ez a támogatás aprópénz.

Arról nem is beszélve, hogy a hiányzó munkaerő miatt csak gépesített mezőgazdaságban lehet gondolkodni. A teljes talajművelési technológiát át kell alakítani, a biotermeléshez nem megy az őszi mélyszántás. Hogy mindent gépesíteni lehessen, sok drága mezőgépet kell beszerezni. Nem kivitelezhetetlen, csakhogy ehhez megalapozott kormánystratégia kell, amely fedezné az átállással járó valós pluszköltségeket. A biotermékeknek évi rendszerességgel mintegy 10 százalékkal növekvő piacuk van világviszonylatban, a jó minőségű, bizonyítottan biotermékeket jóval magasabb áron lehet értékesíteni, de a szántóföldi növénytermesztésben az átállás nehéz folyamat.

Székelyföldön népszerűek a szarvasmarhatartó családi gazdaságok Fotó: Makkay József

– Hargita megyében elsősorban tehén- és juhtartó gazdák élnek. Ők milyen gondokkal küsz­ködnek?
– A 10–15 tehenes családi gazdaságok egy részét olyan gazdák alapították, akik korábban külföldön dolgoztak mezőgazdaságban, néhány dolgot ellestek az ottani farmokon, amelyet idehaza próbálnak hasznosítani. A Nyugat-Európában megkeresett pénzt befektették, így némileg lépéselőnyben vannak. Az ilyen gazdáknak nem kell felhívni a figyelmét a tejhigiéniára sem. Közös jellemzőjük, hogy fejleszteni szeretnének, ezért folyamatosan pályázni akarnak.

Legnagyobb gondjuk az önrészhez hiányzó saját tőkéjük, gazdaságuk túl kicsi egy jelentősebb uniós pályázathoz. Ugyanakkor a családi gazdaságok nagy gondja az értékesítés:

a kisgazdák ki vannak szolgáltatva a felvásárlóknak. A gazdákat rá kell vezetni a megoldáskeresésre, hogy nyáron ne 50 baniért és télen 1 lejért értékesítsék a tehéntejet. Az értékesítés terén mi abban tudunk segíteni, hogy megmutatunk hatékony szövetkezeti példákat, ahol a közös feldolgozás és értékesítés már sikerült. Például Csíkszépvizen vagy a Gyimesekben. A jó példáért már nem kell Dél-Tirolba menni.

– A gazdák zöme fél a szövetkezéstől, ezért kevés az igazán sikeres közösségi vállalkozás. Mit tudnak tenni a falugazdászok, hogy a nehezen induló folyamatot felgyorsítsák?
– Nem elég arra biztatni a gazdákat, hogy álljanak össze, mert a szövetkezés jó dolog. Ez csupán egyik része a történetnek. Ha sok gazdának kell együttműködnie, akkor rengeteg súrlódási felület keletkezik, amiből konfliktus alakulhat ki.

Az embereknek tudniuk kell: az együttműködés   kompromisszum kérdése. Mindenkinek kell alkalmazkodnia, és szabályokat betartania.

Nagy tejfeldolgozóknál is előfordult, hogy egy-egy gazda annak ellenére bevitte a tejcsarnokba az elromlott tejét, hogy tudta, mennyit árthat vele. Miatta egy egész falunak nem fizettek ki több ezer liter tejet. A sikeres összefogás előfeltétele, hogy az ilyen hozzáállást a termelők kiküszöböljék az egymás közötti kapcsolatban. A gazdák összefogásában és együttműködésében a falugazdászoknak kovász szerepük lehet. Néha nem is gondolják az emberek, hogy a szomszéddal tudnának együtt dolgozni, de amikor leülünk beszélgetni, kiderül, mindenkinek ugyanaz a problémája, amit csak    közösen tudunk megoldani.

– Az értékesítési gondokra megoldás lehet a háztáji tejfeldolgozás és sajtkészítés?
– Székelyföldön számos kézműves sajtot előállító termelőről tudunk. Ők általában a Székely termék védjegy alá soroltak be, portékáikat kézműves vásárokon kínálják. A háztáji sajtkészítők azonban területileg behatároltak: rendszerint ott értékesítik portékáikat, ahol működnek. A székelyföldi piac elég szűk, ezért érdemes akár román vidékek felé is nyitni. Miközben folyamatosan nő a kézműves sajtkészítők tábora, előbb-utóbb elérünk oda, hogy Székelyföldön jóval több lesz a kínálat, mint a kereslet. Közös branddel meg lehetne célozni a nagyobb erdélyi városokat is, de itt ismét eljutottunk az összefogás, az együttműködés kérdéséhez.

– Hogyan látja a gazdautánpótlás kérdését?
– Pár éve folyamatban van egy generációváltás a székelyföldi mezőgazdaságban. Ha egy gazdacsalád kiöregszik, és a gyerekek vagy unokák nem maradnak a föld mellett, egyre inkább akadnak olyan fiatal vállalkozók a faluban, akik tovább művelik a területeket.

A hatalmas munkaerőhiány miatt igazából azoknak a gazdaságoknak van esélyük talpon maradni, ahol a család tagjai végzik el a szükséges teendőket, külső munkaerőt nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen találni.

Ezt tavaly novemberben is láttuk, amikor a támogatási év lejártával a hirdetési oldalak tele voltak eladó birkákkal. Nehéz juhászt találni az állatok mellé, ezért sokan egyetlen kiútként gazdaságuk leépítését látják. Nyáron a legelőn alternatíva lehet az automata fejőház, illetve másfajta gépesítés    is. Ez az észszerű válasz a munkaerőhiány kiküszöbölésére. Kétféle lehetőség marad a romániai mezőgazdaságban: a családi gazdaságok korszerű, gépesített termelése, és az agrárvállalkozók által üzemeltetett nagyobb farmok, amelyek meg tudják engedni, hogy nagyobb fizetéssel megtartsák a munkaerőt.

– A sikeres családi gazdasághoz is szaktudás kell. Mennyire felkészültek a gazdák?
– Egy bizonyos réteg mezőgazdasági egyetemet végez, hogy a gyakorlatban kamatoztathassa el-
méleti szaktudását. Nekem is több olyan évfolyamtársam akadt a kolozsvári agrártudományi egyetemen, akik már úgy jöttek otthonról tanulni, hogy volt egy működő családi gazdaságuk. Ők profi módon tudják vezetni farmjukat. Sajnos a középiskolai és a szakiskolai mezőgazdasági szak-
oktatással hadilábon állunk. Eleve korlátozott az itt dolgozó tanárok lehetősége, mert olyan diákok kerülnek ide, akik máshova nem jutnának be. De ezen is segíteni lehetne, ha az iskolákat vonzóbbá tennék. Ha a mezőgépészeti oktatás például nem 30–40 éves 650-es román traktorokon történne. A mezőgazdasági minisztériummal közösen kellene átalakítani a szakoktatást. Ma már hiányzó szaktudásukat a gazdák szaktanfolyamokon pótolják. Azt tapasztalom, nem feltétlenül az elnyerhető pályázatok miatt, hanem egyre többen szeretnének igazi tudásra szert tenni, amit jövőbe mutató törekvésnek tartok.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport