Falun nincs helye tömbháznak – kaotikus építkezés jellemzi a romániai településeket

Szucher Ervin 2021. szeptember 30., 20:41

A tömbházak megjelenésével nem csupán zsúfoltság keletkezik egy településen, de a látvány veszélyt jelent a hagyományos erdélyi faluképre – vélik műépítészek. Az általános vélemény szerint faluhelyen tömbházaknak nincs keresnivalójuk. Legutóbb a Marosvásárhely melletti Koronkán lángoltak fel az indulatok, miután kiderült, hogy egy „ingatlanfejlesztő” tömbhháznegyeddel „ajándékozná” meg a falut.

Falun nincs helye tömbháznak – kaotikus építkezés jellemzi a romániai településeket
galéria
Koronkai új házsor. A falubeliek nem szeretnék, hogy kertjeiket teleszórják tömbházakkal Fotó: Haáz Vince

Reneszánszát éli Romániában a szocialista tömbben 1989-ig elterjedt tömbházépítési politika. Csakhogy miközben a kommunizmusban az összezsúfolt lakónegyedek felhúzása bizonyos városrendészeti elképzelés szerint történt, manapság a teljes káosz jellemzi a blokképítési lázat. Mit számít, ha a kiszemelt hely körül egy-két- szintes magánházak sorakoznak, netán egy ipari egység vagy vágóhíd működik? Ha valaki telekhez jut, rögtön a lehető legjövedelmezőbb üzletbe kezd: a tömbházépítésbe. Míg az elmúlt tíz-húsz esztendőben az elszórtan megjelenő, egymástól teljesen különböző blokkok csak a városképet rontották, az utóbbi időben faluhelyen is kezdenek megjelenni a négy- vagy annál is többemeletes „gyufás skatulyák”.

A tömbházak vagy lakónegyedek több erdélyi nagyváros közelében fekvő falura is „rátelepedtek”. A beruházók legújabban kiszemelt célpontja Koronka, ahol azonban a civilmozgalomba szerveződött lakosság határozott nemet mondott a tömbházépítésre. A nép akarata akkor emelkedhet helyi törvényerőre, ha az önkormányzat is megerősíti.

A közösségi érdek a fontos

A falusi építkezés mindig is arról szólt, hogy „az én házam, az én váram” – hívta fel az évszázados hagyományokra a figyelmet Guttmann Szabolcs. Nagyszeben volt főépítésze szerint a tömbházaknak semmi keresnivalójuk faluhelyen, még akkor sem, ha az adott település egy nagyváros vonzáskörzetében helyezkedik el. Negatív példaként a Kolozsvárral összenőtt Szászfenest említette, amely az első tömbházak megjelenésével elveszítette vidéki arculatát, a balkáni összevisszaságával és zsúfoltságával, a több tízezresre duzzadt lakosságával mégsem tűnik városnak.
A szülővárosába visszatért műépítész úgy véli, elsősorban a szakemberhiány vezetett olyan építkezések engedélyezéséhez, amelyek iskolapéldái annak, hogyan nem lenne szabad egy települést „fejleszteni”.

Guttmann Szabolcs szerint a koronkai civilmozgalom reménysugarat kínálhat a falu    megmentésére. A szakember arra biztatja a Marosvásárhely melletti falu lakóit, ne hagyják magukat, éljenek jogaikkal, és harcoljanak településük vidéki arculatának megőrzéséért.

Ez a véleménye Maros megye volt főépítészének, Răzvan Şipoşnak is. Ő azonban úgy érzi, egy törvénytiszteletet diktáló, kellőképpen fellépő polgármester és egy határozott önkormányzati testület leveheti a terhet a lakosság válláról. Mint ecsetelte, a település arculatának megőrzéséről vagy fejlődési irányvonaláról kizárólag a helyi tanács dönt. „Objektív vagy szubjektív módon, teljesen mindegy. Sem a testületnek, sem tagjainak nem kell megindokolniuk döntésüket. Ha a tanácsosok egyszerűen úgy vélik, hogy egy bizonyos épület, esetünkben a tömbházak felhúzása nem kívánatos, nemmel szavaznak. Erről nem kell elszámolniuk a beruházó előtt” – szögezte le lapunknak Şipoş.
Mint hozzátette, a legtöbb önkormányzati testület abban a tévhitben él, hogy ha valaki összeállít egy teljes és szabályos dokumentációt, a polgármester vagy a település főépítésze a tanács elé terjeszti, akkor azt kötelező elfogadni. A téves felfogást általában a gyakran agresszíven fellépő építők táplálják.

A vállalkozók elvárják, hogy az egyéni érdekeik miatt a közösség hagyjon fel hagyományaival, mondjon le kényelméről, intimitásáról, és a beköltöző blokklakóknak nyújtson betekintést az udvarára és házába.

Viszont az is előfordul, hogy a helyi képviselőtestületi tagok jóhiszeműségét vagy tudatlanságát a polgármesteri hivatal – valamiként érdekeltté tett – vezető beosztású személyzete is kihasználja. Holott éppen a polgármesternek vagy az urbanisztikai kérdésekért felelős személynek kellene elutasítási javaslattal élnie a tanács előtt. „A tanácsosi testület olyan, mint egy helyi parlament. Az országgyűlésben is vannak megszavazott törvénytervezetek, és elutasított javaslatok. Amikor valamire nemmel szavaznak, senki nem magyarázkodik, hogy miért döntött így. Másrészt ne feledjük, hogy a parlamentben sem egyéni érdekek szerint születnek a törvények, hanem azok mindig egy bizonyos közösség érdekeit tartják szem előtt” – tette hozzá Răzvan Şipoş.

Amikor még adtak az esztétikára

Keresztes Géza is úgy véli, a tömbházak nem illenek faluhelyre. A Marosvásárhelyen élő és dolgozó műépítész és műemlékvédelmi szakmérnök szerint akármilyen tömbházat is terveznek, az akkor is rontja a faluképet, ha nem éppen tízemeletes toronyblokk. A faluképet hagyományos módon évszázadokig a templom tornya uralta: a tömbház az erdélyi vidéki építészet megcsúfolása lenne. Emlékeztetett: évekkel ezelőtt az építészi kamarák mellett kötelező módon működnie kellett egy esztétikai bizottságnak. Az öttagú testületnek nemcsak a tervek szabályosságát, hanem azok környezetbe való beleillését is ellenőrizték.
„Létezett egy országos program, amely vidéki szolgálati lakások építéséről szólt. A rendőr, az orvos, a tanító, a gyógyszerész és mások számára, akire az adott településnek szüksége volt. De az is legtöbb négylakrészes, egyemeletes házak építését tette lehetővé. Faluhelyen tiltott volt a kerek- vagy háromszögű ablakok tervezése, a PVC-keretek használata. És mindezt a lehető legszigorúbban ellenőriztük” – elevenítette fel Keresztes a nem is olyan régen még érvényben lévő építkezési szabályt.
A makfalvi Gerendás Panzió homlokzatát kétszer is átrajzoltatták, mert tájidegen elemeket tartalmazott. Végleges formájában a teljes Küküllőmente egyik legízlésesebb új épületének számít. A szakember arról is mesélt, hogy Lokodi Edit Emőkével, a Maros megyei önkormányzat akkori elnökével gyakran autóba ültek, és górcső alá vették a vidéki építőtelepeket. A látottak alapján számos esetben bosszankodtak, mert a községi polgármesterek egy része – fittyet hányva a vidék jellegzetességeire – tájidegen építkezések engedélyezését tették lehetővé. A legdurvább beavatkozások az egykori szász falvakban történtek, ahol a családi házak új tulajdonosai – a műemlékvédelmi bizottság cinkosságával – felszámolták a fronton lévő, a Szászföld architektúrájára jellegzetes „kontyot”.

A jelenlegi kaotikus rendszernél a kommunista rendszerben is sokkal nagyobb volt a vidéki építkezési fegyelem – állítja a műemlékvédelmi szakember.

„Ceauşescu idejében minimum 350 négyzetméteres telekkel kellett rendelkezned ahhoz, hogy házépítésre engedélyt kérhess. Falun azért mindenki ennél jóval nagyobb területet birtokolt. Most már elég 150 négyzetméter is, és nem baj, ha a szomszéd oly közel van, hogy látja, mi van a levesedben. Ha jó helyen kopogsz, megkapod az építkezési engedélyt” – példálózott az építkezési rendszer egyik anomáliájával Keresztes Géza.

Nem a falut fejleszti az alvóváros

A szakemberek szerint a nagyvárosok közelében kialakuló alvóvárosok nem az adott, általában vidéki települést szolgálják. Igaz, hogy az épületek ingatlanadója a helyi költségvetésbe folyik be, azonban ez az összeg sokszor az infrastruktúra kialakítását vagy fejlesztését sem képes fedezni. Răzvan Şipoş arra is kitért, hogy amióta a vízügyi igazgatóságnál dolgozik, a víz tisztításának szemszögéből is jobb rálátása nyílt az infrastrukturális kérdéskör kezelésére.
Mint mondta, a legtöbb nagyváros és a vonzáskörzetébe tartozó települések képtelenek megfelelőképpen tisztítani a folyóba visszajuttatott szennyvizet. Hiába áll a helyhatóságok rendelkezésére korszerű technológia, a mennyiség túlhaladja a derítők kapacitását. Vannak községek – egyikük Koronka –, amelyek szennycsatornázási rendszere vagy legalábbis annak egy része műszakilag sem felel meg a szolgáltató elvárásainak.

Takács Szabolcs, Koronka polgármestere olyan esetről is beszámolt, amikor a községközpont túlzsúfolt övezetében a vezetékes víz mindössze a családi házak földszintjéig jut el, az emeleti fürdőhöz hidrofor segítségével kell felpumpálni.

De ha még jut is pénz utcák, járdák, csatorna- és vízhálózatok kialakítására, az óvodák, iskolák és üzletek építése rendszerint elmarad. Mindez – a munkahelyen kívül – további ingázásra kényszeríti a lakókat. A Kolozsvár melletti Szászfenesre vagy Kisbácsra, a Marosvásárhely közelében lévő Koronkára, Marosszentkirályra vagy Marosszentannára kiköltözött személyek naponta többször is kénytelenek beautózni a városba. A hirtelen megnövekedett népsűrűség kérdését nehéz kézben tartani – vélekednek a szakemberek. Ha elindul a lavina, szinte lehetetlen azt megállítani. És erre Szászfenes a legbeszédesebb példa.
Răzvan Şipoş szerint ki kell mondani, hogy a peremtelepülések fejlődésének beállított kép teljesen hamis.

Az építkezésekkel nem a falut, hanem a várost próbálják fejleszteni, de mivel már nincs merre terjeszkednie, benövi a vidéket.

Kik költöznek az újonnan épített házakba vagy blokkokba? Egyértelmű, hogy nem a helybéliek, hanem a várost megunt családok” – nyomatékosította a volt megyei főépítész.
A koronkai civil kezdeményezés, a szakemberek véleménye egybecseng a fejlesztési minisztérium álláspontjával. „Az építkezési engedélyeket csak akkor állíthatja ki a szakhatóság, ha az épület a környék specifikus vagy a település általános fejlesztési tervébe illik” – jelentette ki a tárca RMDSZ-es vezetője, Cseke Attila.
Az elméletet mégsem egyszerű gyakorlatba ültetni. Ugyanis

a szabályok betartását az adott helység főépítésze felügyeli, akinek hiányában nem fejlődhet akadálymentesen a település. Csakhogy jelenleg Románia 14 megyéjében, 49 megyei jogú városában és 140 városában nincs főépítész.

Vidéken a helyzet ennél is siralmasabb: országos szinten mindössze 19 község rendelkezik főépítésszel, a további 2843 nem. Vannak olyan déli megyék, mint például Gorj, Buzău és Ialomița, ahol egyetlen településén sem tölti be senki ezt a fejlődés szempontjából igen fontos szerepet.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Újévi üdvözlet
2024. január 01., hétfő

Újévi üdvözlet

Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport