Egyenes úton – Tőkés László, az EMNT elnöke hetvenéves

Borbély Zsolt Attila 2022. április 16., 08:29 utolsó módosítás: 2022. április 25., 13:12
Egyenes úton – Tőkés László, az EMNT elnöke hetvenéves
galéria
Tőkés László a magyarság szolgálatának szűk, rögös, bogáncsokkal és tövisekkel teleszórt útját választotta Fotó: Makkay József

Sikeres egyetemi felvételit követően 1986 őszén vonultam be kilenc hónapra katonának a 32-es, Mircea cel Bătrânről elnevezett tesöldi gyalogezredbe. Hetente egyszer, vasárnap fogadhattunk látogatókat. Most is előttem van a kép, amint menyasszonyom – akivel e kis írás főszereplője összeadott a következő év augusztusában –, lelkendezve meséli egyik vasárnap, hogy az új református segédlelkész fekete farmert hord, maga köré gyűjti az ifjúságot, szorgalmasan szervezi a helyi közösséget és bátor, gondolatgazdag prédikációkat tart.
Minden nagyszülőm katolikus volt, de úgy nevelkedtem, hogy „első a natio, második a religio”, így örömmel és egyre növekvő lelkesedéssel hallgattam páromat,

alig vártam, hogy megismerjem az akkor 34. életévében járó lelkészt, akiről nem sejtettük, hogy néhány éven belül világszerte ismert történelmi hőssé válik.

Leszerelésem után hamar megszerveztük a találkozót, kapcsolatunk máig tartó baráti, harcostársi viszonnyá nemesült az eltelt idők során.

Orbán Viktor születésnapi köszöntője

A keret szorításában nem szólok részletesen Tőkés Lászlónak és lelkésztársainak a falurombolás elleni 1988-as egyházi kiállásáról, a Szekuritáté által betiltott, de mégis megtartott Dsida-szavalóestről, a legendás Panoráma-interjúról, amelynek meghallgatása után apám, Borbély Imre családi „közgyűlésen” jelentette be: „László zászlót bontott, s ott a helyünk mellette”. Nem ecsetelhetem hosszan a házi őrizet nyomorúságát, vagy azt, hogy késsel felfegyverzett álarcosok támadtak a lelkészre saját otthonában. Jó lenne hosszasan felidézni a zsúfolásig telt templomban megtartott vasárnapi istentiszteletek hangulatát, a beszédek tartalmát, és persze a decemberi forró napok eseménysorát.
Talán szakmai ártalom, hogy ezek helyett arra térnék ki inkább, hogy Tőkés László miképpen sáfárkodott a megszerzett hírnévvel, miként alakította immár világszerte ismert közszereplőként az erdélyi és az anyaországi közéletet.
Orbán Viktor születésnapi köszöntőjében találóan fogalmazott: „jöttek azok a decemberi csodás napok, amelyek eggyé forrtak neveddel, és az egyik pillanatról a másikra a világtól elzártan, magányosan és reménytelenül harcoló lelkészből a történelem és a világ színpadára emeltek. Ha akkor és ott a megalkuvás széles ösvényét választod, talán lehetnél ma nemzetközi szinten elismert polgárjogi aktivista, vagy az egész emberiség ügyét védelmező békeharcos, akit kézről kézre adnak egymásnak az államfők és riporterek. Te azonban továbbra is a magyarság szolgálatának szűk, rögös, bogáncsokkal és tövisekkel teleszórt útját választottad.”   

Az ingyen elkélt liba

Tőkés Lászlónak legfőbb erénye, hogy hű maradt elveihez, értékrendjéhez, harcostársaihoz és céljaihoz. Megmaradt annak, akinek megismertük: a magyar ügy kérlelhetetlen és megvásárolhatatlan harcosának, aki az igazság kimondásáért akár halálos kockázatot is hajlandó vállalni. Nem törődött azzal, hogy anyaországi országos népszerűsége bánhatja, amikor kiállt a médiaháborúban a nemzeti oldalt képviselő Chrudinák Alajos mellett.

Ő mutatott rá 1993 elején – magára vonva az egész román politikum haragját –, hogy Romániában finom eszközökkel folytatott etnikai tisztogatás zajlik ellenünk,

ő leplezte le a neptuni árulást, vállalva az első számú közellenség szerepét a labanc táborban és a nacionalista román politikum körében. Minden bizonnyal következetességének és megtörhetetlenségének köszönhette, hogy egy gyanús múltú RMDSZ-es képviselő, név szerint Nagy Benedek egy azóta is példátlan, az RMDSZ parlamenti frakciója körében terjesztett szennyiratban a román sajtó botrányos rágalmát átvéve besúgónak, az ördög szolgájának, hűtlen kezelőnek nevezte 1994 decemberében.
Ő mutatott rá arra 1996-ban, hogy nem szabad feltétel nélkül a győztes román erők koalíciójának karjaiba omlani, hogy meg kell kérni a támogatás árát. Be is terjesztett egy részletesen kidolgozott követelésrendszert az ügyben döntő SZKT elé 1996. november 28-án. Ahhoz, hogy Markó Béla a következővel szerelje le: „a jó alkusz nem mondja meg előre a liba árát.” Arról már kevesen szóltak, hogy Markóék a libát ingyen adták végül oda, semmilyen koalíciós szerződés nem köttetett, az autonómia ügyében az azóta eltelt negyed évszázadban egy tapodtat sem haladtunk előre.

Az RMDSZ-t az 1998 őszén Alsócsernátonba összehívott népgyűléssel próbálta meg visszaterelni az autonómia útjára.

Annyit sikerült elérnie, hogy a népi fórumtól való félelmükben Markóék elfogadtak egy ultimátumot arról, hogy ha a kormány nem teremti meg az önálló állami magyar egyetem életre hívásának jogi feltételeit, akkor az RMDSZ kilép a kormányból. Az ultimátumot nem sokkal később visszavonták, az RMDSZ kormányon maradt, s azóta is kormányra kérezkedik, amikor csak lehetősége van rá. Önálló állami magyar egyetemünk pedig azóta sincs.
Midőn Markóék a jogfosztó tanügyi törvényt sikerként akarták eladni, 1999-ben Tőkés László mutatott rá a sikerpropaganda hamisságára. Miközben tudni lehetett, hogy 2003 januárjában a Szatmárnémetiben megtartott kongresszuson az RMDSZ le fog számolni az autonómiaprogrammal, harcostársaival megalapította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületét. E szerveződés életre hívta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, amely autonómiaközpontú fórumnak mindmáig Tőkés László az elnöke.
Végigtekintve életpályáján, Szabó Dezső egyik tanulmánykötetének címe juthat eszünkbe: Egyenes úton.

Elutasított autonómiapolitika

Szőcs Géza írta róla, hogy valójában soha nem volt forradalmár. Mi sem állt távolabb tőle, mint az anarchia, a rendezetlenség, ami a forradalmak velejárója. Sokkal inkább illik életművéhez az imént említett Szabó Dezső örökérvényű gondolata, miszerint „dogma, diszciplína, hierarchia nélkül nincs emberi teremtés”.
Ő a normalitás konok képviselője volt az épp fennálló rendszertől függetlenül. Akkor is ezt tette, amikor életét kockáztatva szembeszegült Ceaușescu „faluszisztematizálási” rémálmával. Akkor is, amikor egy embernyomorító politikai rendszerben „ledöntötte a hallgatás falát”. Akkor is, amikor arra intette az erdélyi és az anyaországi közélet szereplőit, hogy a hatalmasoknak való behódolás helyett használják ki a rendelkezésre álló politikai mozgásteret. És akkor is, amikor a minap kiállt Budaházy György kegyelmi kérvénye mellett.

Sokkal inkább jellemezte politikai bölcsesség és belátás, mint forrófejűség.

Inkább hasonlítanám a hazát tervszerűen építő Széchenyihez és/vagy az elérhető legtöbbet megcélzó kiegyezésről nevezetes Deákhoz, mint a forradalmár Kossuth Lajoshoz.    Más kérdés, hogy ez a józan, kölcsönös előnyökre törekvő, szélsőségmentes autonómiapolitika semmiféle fogadókészségre nem lelt román térfélen. Amelynek az is oka volt, hogy utóbbiak mindig megtalálták a maguk szövetségeseit az RMDSZ vezetésében. Ennek egyik részét megvették, másik részének közvetlenül parancsoltak, harmadik részét pedig meggyőzték, hogy nincs más út, csak az együttműködés.
Tőkés László nem véletlenül ápol évtizedek óta szövetségesi viszonyt Orbán Viktorral, aki Kárpát-medencei és európai szinten ugyanazt a nemzetelvű programot képviseli, mint amit ő.
Tőkés László néhány napja töltötte be hetvenedik életévét, de amint születésnapi ünnepségén jobb keze, az EMNT ügyvezető elnöke, Sándor Krisztina megfogalmazta: aki elolvassa meghagyásait a munkatársak számára, láthatja, hogy egy húsz­éves fiatal energiakészlete dolgozik benne. Mi mást kívánhatunk, mint azt, hogy ez még hosszú ideig így maradjon.
Isten éltesse sokáig Tőkés Lászlót!

Tőkés László
Református lelkipásztor, közéleti szereplő, öt gyermek édesapja. 1952. április 1-jén született Kolozsváron. Felsőfokú tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte 1971 és 1975 között, utána Brassóban, majd Désen volt segédlelkész. Az állami és egyházi hatóságokkal szembeni ellenállása miatt törvénytelenül kizárták a lelkipásztorok köréből. 1984 és 1986 között 25 hónapig munkanélküli volt. 1986-ban Temesváron lett segédlelkész, majd parókus lelkipásztor. Az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást bíráló megnyilatkozásaiért 1988-ban és 1989-benfolyamatosan zaklatták. 1989-ben az állami és egyházi hatóságok pert indítottak ellene, megfosztották szószékétől, és a szilágysági Menyő községbe száműzték. A lelkész ellenállt a hatalmi akaratnak, a presbitérium és a helyi közösség mindvégig kitartott mellette. A Ceaușescu-korszak nyers valóságát bemutató Panoráma-interjú után házi őrizetbe került. Az 1989. december 15-re tervezett erőszakos kilakoltatása elleni lakossági tiltakozás volt a temesvári népfelkelés elindítója. E népi megmozdulást használták ki a már hosszabb ideje Ceauşescu megdöntésére törekvő második vonalbeli román kommunisták a hatalom megragadására. Az 1989. december 22-i hatalomváltás után a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának tagja volt. A tagságról később lemondott többek között a marosvásárhelyi magyarellenes pogrom miatt.
1990 és 2009 között a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 1990 és 2003 között a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, 1996 és 2001 között a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke. Megalapítója a Sulyok István Református Főiskolának, majd a Partiumi Keresztény Egyetemnek. A 2003-ban megalakult Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökké választotta, majd e tisztségében ismételten megerősítette. 2004-től a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács elnöke. 2007 és 2019 között háromszor választották az Európai Parlament képviselőjévé. Tizennégy kötete jelent meg. Helytállását a kortársak számos kitüntetéssel ismerték el a Berzsenyi-díjtól a Bocskai-díjon át a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztjéig. 
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport