A vendégmarasztaló magyar–szlovén–osztrák hármashatár térsége

Csermák Judit 2024. július 07., 21:58

A Rába-menti Szentgotthárd városának történetét a Stájer házban berendezett kiállítóhelyen ismerhettük meg. A közelben zajlott a török elleni 1664. évi győzedelmes csata. A kommunizmus idején itt húzódott a vasfüggöny, ami elektromos vezetékekkel és taposóaknákkal próbálta megakadályozni a határ illegális átlépését. A Vendvidékről szóló riportunk 2. részében a környező falucskákban is sok szépségre akadtunk.

A vendégmarasztaló magyar–szlovén–osztrák hármashatár térsége
galéria
Apátistvánfalvához közeledve megkapó kép a dombon magasodó templom Fotó: Csermák Judit

A Magtár-templom-színház és a ciszter kolostor, templom mellett Szentgotthárd más látnivalókkal is dicsekedhet. A nyugatról a városba érkezőt az úgynevezett Pannon Kapu alkotás fogadja, rávésve részletek Szent Istvánnak fiához, Szent Imréhez címzett intelmeiből:

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson…”

A Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény kiállításait Gueth László felkészült múzeumpedagógus részletes, tartalmas magyarázataival jártuk végig. „A múzeum alapítója Gáspár Károly volt. A Szentgotthárd környéki szlovénok életét három szoba mutatja be, ez az ország egyetlen szlovén nemzetiségi múzeuma. Rábavidéken körülbelül háromezren élnek, nyolc faluban. A Rábavidék érdekes népszokása a rönkhúzás, – tudtuk meg – farsang utolsó hétvégéjén szokták megrendezni, ha az András nap előtti időszakban, illetve farsangkor nem volt esküvő. A fiatalok kimentek az erdőbe, a kivágott rönkre ráültettek egy gúny menyasszonyt, vőlegényt, s tréfásan megtartották az esküvőt. A múzeum legfőbb attrakciója a szentgotthárdi csatát bemutató kiállítás digitális terepasztala.

Az ipartörténeti kiállítás a múlt századforduló négy gyárát mutatja be: az Óra-, Dohány-, Selyem- és Kaszagyárat. Ezeknek Szentgotthárdra telepítésében elévülhetetlen érdemei voltak Széll Kálmánnak.

A Kaszagyárban készítették a vívópengéket, így hozzájárultak olimpikonjaink 57 aranyérméhez.” Új szavakat tanultunk meg a kiállításon: farkaskalapács, kaszaszélesítés. Az előbbiek ipartörténeti műemlékek. S ki gondolná, hogy a győri, miskolci, szegedi ásónak más-más formája volt? A gerencsérek kiállított munkái egyszerű, letisztult formavilágról és díszítésről tanúskodnak.

Doncsecz Károly, a népművészet mestere 2012-es halálával sajnos sírba szállt a rábavidéki fazekasság. Számomra emlékezetes marad a nagyméretű korabeli agyagedény „mosógép”. A múzeum az úgynevezett Stájer házban kapott helyet, ami az egykori kaszagyár munkásainak épült. A 19. század vége hozta el az iparosodást a városnak, amit megtorpantott a trianoni határok meghúzása, s a gazdasági válság. A leghíresebb, s legtovább élő üzem az 1902-ben alapított Kaszagyár volt, ami tőkehiány miatt 2001-ben bezárt. A Dohánygyár 1894-től működött munkahelyet biztosítva a nőknek is. Gépeit 1948-ban Egerbe telepítették. Pszichiátriai intézményként szolgál, láttam, második emeletén rácsos ablakok mögül nézegettek ki az ellátottak.

Az Óragyár 1896-ban kezdte működését, svájci munkások segítségével. Pár évtized múlva, sajnos Bécsbe helyezték át a termelést.

A Selyemgyár egykori székhelyén ma több vállalkozás osztozik. A határzónában fekvő város Csipkerózsika álmából a határnyitást követően ébredhetett fel: megnyitotta kapuit az Opel gyár.

Szentgotthárdnak és környékének a múltját bemutató Pável Ágoston Múzeum Fotó: Csermák Judit

Tócsni tépett hússal

A múzeumhoz tartozó Móra Ferenc Könyvtár szavazás útján nyerte el nevét, tudtuk meg Horváth Tiborné intézményvezetőtől. A tizennégy fiókkönyvtárral együtt jelentős könyvállományt mondhatnak magukénak. A Honismereti Klub aktív tagjai fontos szerepet vállalnak a szellemi és tárgyi emlékek gyűjtésében. Ezekről pályázati pénzből kiadványokat is megjelentetnek, a könyvtárnak van helytörténeti és szlovén részlege is.

A város főterét Széll Kálmánról, a térség egykori országgyűlési képviselőjéről nevezték el, itt áll mellszobra is. Két másik, a múltban meghatározó személyiséget ábrázoló alkotást is fotózhattam: III. Bélát és Leeb apátot. Egyik vacsoránkat a százéves Zöldfa étteremben fogyasztottuk el.

Az étterem étlapja többprofilú, kisvárosban nem lehet egy dologra szakosodni, tudtuk meg Papp Ferenctől, a vezetőtől. Speciális, tájra jellemző étel után érdeklődtünk. Válaszában a régi és az új találkozásából született fogásukról mesélt: tócsni tépett hússal.

A sok órán keresztül pácolt, fűszerezett, zöldségekkel együtt sütött comb széteső darabjaival töltik meg a hagyományos tócsnit.

A népművészet mestersének, Doncsecz Károlynak a ,,mosógép" nevet viselő nagyméretű korabeli agyagedénye Fotó: Csermák Judit

Az 1664-es győzelem a Bécs felé vonuló török hadak felett

Kíváncsiak voltunk a már többször említett csata helyszínére, s kimentünk Szentgotthárd határába, a Rába folyó partjára egy kis történelemidézésre. Sárgálló repceföld mellett haladva nézhettünk át a túlpartra, a magyar hadak valamikori állomáshelyére. S ahogy közeledtünk, egyre jobban kivehettük a ma osztrák oldalon, Nagyfalvánál (Mogersdorfnál) a csata emlékére állított nagy keresztet, s mellette a kápolnát. Közel-távol egy lélek sem zavart bennünket, s elképzelhettük az egykor történteket. 1664-ben a török csapatok délről Bécs felé vonulván megtorpantak a Rába vonalánál, és egyesített keresztény sereggel néztek farkasszemet.

Csuk Ferenc, a szentgotthárdi Honismereti Klub tagja így írja le A szentgotthárdi csata című versében a harcok sorsát eldöntő Hohenlohe német generális szavait: „Nincs három esélyünk, ne várjunk az éjre!/ Még nem kelt át, nem kelhetett át a Rábán/ a nálunknál nagyobb sereg. Ha most gyáván/ megfutunk, szilárd pontot hagyunk vetni…” (Vl. ének). Annak, hogy a törökök nagy létszámfölénye ellenére keresztény győzelemmel zárult a küzdelem, a megáradt folyó is részese volt. A sors banális fintora, hogy évszámegyezést fedeztem fel egy jelenleg forgalmazott francia sörmárkával: a Kronenbourg „1664”-gyel. Ki gondolta volna, hogy a török felett aratott győzelem évében Franciaországban megszületik egy igen kellemes ital?

Kihívás, érték, jövő szavak a Gimnázium festett kerítésén, mögötte a múlt Fotó: Csermák Judit

A vasfüggöny emlékei

A régmúlt után a közelmúlt eseményének színhelyére igyekeztünk, a zsidai Jó Pásztor kápolnához, amit boldog Brenner János vértanú pap emlékére emeltek. Az 1957-ben bestiálisan meggyilkolt fiatal atya ízig-vérig közösségi ember volt, s ez kiváltotta az akkori hatalom haragját. A rábakethelyi templomtól zarándokút, keresztút vezet az emlékkápolnáig. Az erdő csendjében kanyargó ösvényt követő a keresztút állomásainak faoszlopain rögzített Brenner János idézeteken elmélkedhet. Például: „A szeretet előre néz, nem hátra: vidám szívvel hagyja háta mögött a fájdalmakat és a szenvedést, és a mulandóság megannyi állomását.” Az atyát Ferenc pápa 2018-ban boldoggá avatta.

A közeli Máriaújfalu határában a Hársas-tó csendes szépségében gyönyörködhettünk. A felduzzasztott állóvíz egyik partján tanösvény vezet végig, ismertetve a helyi állat- és növényvilágot, (például a halak közül a bodorkát, a domolykót; a vízi növények közül a kolokánt, a réti füzényt), s az Őrséggel közös jellemző építészeti emlékeket: a szórvány településformát, haranglábat. A tó partján egy-két horgász próbálkozott a szerencsével. Egyikük elmondása szerint egyre kevesebb sikerrel.

Az 1664-es csata helyszínén. Az évszámegyezés a sors banális fintora: egy sörmárka, a Kronenbourg „1664” a török felett aratott győzelem évében született Franciaországban Fotó: Csermák Judit

A szép nevű Apátistvánfalvához közeledve megkapó kép a dombon magasodó templom. Ha Szent Istvánnak szentelt templomról hallunk, első királyunk jut eszünkbe, itt azonban Harding Szent István a patrónus. A 11. században született szerzetes a ciszterci rend egyik alapítója volt. A község másik nevezetessége a Határőr Emlékhely.

A Vendvidék az ország legnyugatibb részét jelentette, így a vasfüggöny a közelben húzódott. Drótakadályok, aknamező, nyomsáv, határőri ellenőrzések,

később gyengeáramú drótkerítés jellemezték az ezerkilencszáznegyvenes évek végétől a nyolcvanas évek végéig tartó időszakot. Egykori határőr kalauzolt végig bennünket a kiállításon. Nem tudom, a fiatalok mit érezhetnek a kialakított rendszer emlékeit látva, de nekem néha borsózott a hátam a nem is olyan régmúlt emlékeitől: a határátkelőhelyek rendkívüli vastagságú fémsorompói, a határőrök boxai… mind-mind a múlt árnyait, a régi határátlépések gyomor-összeszorító érzéseit idézték számomra.

Orfalu nevezetessége, a szlovén tájház Fotó: Csermák Judit

Magyar, osztrák és szlovén hegyek

Orfaluhoz közeledve is láttuk, hogy sok sétalehetőséget rejt ez az alpokaljai táj. Elindulhattunk volna a Rókagomba tanösvényen, de meleg lévén, inkább letelepedtünk a fennsíkon egy hangulatos buszmegálló mögötti faasztalhoz, s a jópofa kitömött bábu társaságában a csendben elfogyasztottuk szendvicseinket. A falu teaháza mellett kedves parkocskát alakítottak ki: harangláb, tájékoztató tábla. A szépen rendbe hozott Szlovén tájházat csak kívülről szemlélhettük meg. Doncsecz Károly a falu szülöttje volt, egy kis út menti vitrinben, a „Vend-égbolt” Baráti Egyesület feliratú faház előtt fedezhettük fel fazekas munkáit.

A kétvölgyi kilátóból kitekintve magyar, osztrák és szlovén hegyeket láttunk magasodni. A hosszan húzódó dombok között kanyargó úton egyértelműen látható a szétszórt településszerkezet, a falu öt kilométer hosszú, miközben lélekszáma nem éri el a száz főt. Itt is találtunk faépítészeti tudásról tanúskodó haranglábat. Kívülről igényesnek látszó vendégházak sora csábítja az arra járókat. Az egyik magaslaton a Szatócsboltot érdemes felkeresni. Kínálata tényleg vegyes, s előtte ülve jót kávézhattunk a hozzánk dörgölődző cicák társaságában.

A kétvölgyi harangláb, a magaslatról magyar, osztrák és szlovén hegyeket látni Fotó: Csermák Judit

Szentgotthárdtól dél-nyugat felé haladva két Szölnök nevű településsel ismerkedhettünk meg. Alsószölnöktől indul a Vasfüggöny tanösvény, végigjárható a hajdani határvonal egy szakasza.

Felsőszölnök a Vendvidék legnagyobb lélekszámú, hatszáz főt közelítő faluja, a magyarországi szlovénok központja, itt van az Országos Szlovén Önkormányzat székhelye.

A község közelében, háromszáznyolcvannégy méter magasságban állították fel a hármashatárkövet, amin a magyar, osztrák és szlovén címer látható. A faluban a lakosság többsége szlovén nemzetiségűnek vallja magát. A szlovén nyelvjárást, a vendet már kevesen beszélik. A kétnyelvű általános iskolában, az irodalmi szlovént tanítják, tudtuk meg a minket a Kühár Emlékházban kalauzoló Neubauer Zoltánné múzeumpedagógustól. A kiállítóhely a régi plébániaházban kapott helyet. Lakója volt a 19. században Kossics József plébános, az első szlovén tájmonográfia írója, kiről az iskolát elnevezték. Itt lakott a 20. század második felében az Emlékház névadója, Kühár János, aki ötven évig volt a falu plébánosa „az Úr és a hívek odaadó szolgálatában”, hirdeti emléktáblája. Sokat tett a magyarországi szlovén nyelv fennmaradásáért. A kiállítás lakhelyének részleteit, s néhány személyes tárgyát is megmutatja, de igazán emberközelbe kísérőnk kedves megemlékező szavai hozták a papot, aki szlovénül misézett, s élő kapcsolatot ápolt híveivel. A temetőben mindkét plébános sírja látható, Kossicsén a magyar nyelvű felirat szerint „Itt nyugszik… hűlt teteme”. A nagyméretű templom belsejének boltívén azonban szlovén nyelvű a felirat: „Hvalite Gospoda vsi narodi” (Áldja az Urat minden nép!) A kiállítás rábavidéki plébániai, egyháztörténeti dokumentumokat is bemutat. Az 1960-as évekig, majd minden faluban volt fúvószenekar, itt vegyeskar, népdalkör erősíti a közösségi összetartozást.

Az egyik magaslaton a Szatócsboltot érdemes felkeresni Fotó: Csermák Judit

A Vendvidéket elhagyva két kép erősen felidéződik bennem: sok-sok fenyőültetvényt láttunk, az egész csöpp csemetéktől a „felnőtt” fákig, bekerítve, védve a vadak „támadásaitól”. A másik kép: az út menti keresztek. Sűrűn állnak, szépen rendbe hozva, felújítva, s a keresztfa aljába mélyítve többnyire egy kis festett Szűz Mária szobor őrzi fiát. Mindenütt azt tapasztaltuk, hogy egyre rendezettebbek a porták, a közösségi terek támogatásokból újulnak meg. A tájat járva a hihetetlen csend fogott meg, amit sok helyütt csak a madarak füttye, a döngicsélő méhecskék és az avarban motozó állatkák hangja tört meg.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.