Makkay József

2018. október 26., 19:24

Volt egyszer egy forradalom

A rendszerváltás után született vagy kisgyerekként nevelkedett fiatalok számára nehezen értelmezhető a kommunizmus fogalma. De nemcsak nekik, hanem sok olyan középkorú vagy idősebb ember számára is, akik emlékezetében a diktatúrának csak a „pozitív” oldala jelenik meg a biztosnak mondható munkahelyekről és keresetekről. Közben sokan megfeledkeznek arról, hogy a „biztonságért” mekkora árat fizettek, és a rendszer milyen rettenetes örökséget hagyott hátra a mai nemzedékek számára – anyagiakban és lelkiekben egyaránt.

Amikor az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Kárpát-medencei hőseire emlékezünk – közöttük azokra az erdélyiekre is, akik a magyarországi ellenállók melletti szimpátiájukért börtönévekkel fizettek – érdemes elgondolkoznunk e szörnyű évtizedek örökségén. Elfogulatlanul számba venni mindazt, ami velünk, szűkebb és tágabb környezetünkkel történt, és megosztani gyerekeinkkel is e történetek tanulságát.

A Ceauşescu-rendszer annak az ötvenes évekbeli sztálinista diktatúrának a szellemi terméke, amely miatt a magyar nép fellázadt és fegyvert fogott, majd a nyugati nagyhatalmaktól magára hagyatva elvérzett. A Kárpátok géniuszának nevezett román diktátor a megváltozott körülmények között kezdetben arra kényszerült, hogy enyhítsen a rendszer szorításán, de a látszólagos nyitás csak rövid ideig tartott, és hamarosan visszatért az ötvenes évek szelleme, a teljes elszegényedéssel járó rémuralom.

Magyarországon Kádár János rendszere fordítva indított: az orosz szuronyok árnyékában legalább kétszázötven ember kivégzésével és több ezer ember internálásával bekeményített ötvenes évek második fele száműzetésbe kényszerített minden ellenállást, majd lassan, de biztosan domesztikálta a forradalmi szellemet, és megrázó agymosással lúgozta ki az emberekből a két világháború közötti polgári világ emlékeit is. Egyes vélemények szerint a „gulyáskommunizmust” sikerrel eladó Kádár János internacionalizmusa sokkal kártékonyabb volt a nemzeti öntudat szempontjából, mint a környező országok – a jugoszláv, a csehszlovák vagy a román kommunista pártok – nacionalista térhódítása.

A magyar forradalom évfordulóján azonban nemcsak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei utódállamokban a kommunizmust többszörösen megszenvedő magyarság helytállására és hőseire is emlékezünk, akik szabadságukat és életüket áldozták a kommunizmus elleni harcban.

Szolzsenyicin óta tudjuk, hogy „a kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust nem szült a történelem”. Ezt a szállóigévé vált mondatot érdemes mindig hangsúlyozni, amikor emlékezünk és felidézzük e szörnyű kor rémtetteit.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Nánó Csaba 2019. július 20., szombat

Kolozsvári kertváros a 21. században

A rendszerváltás után a kertet eladták a szomszédok. Az új tulajdonos első dolga az volt, hogy az összes fát kivágta. Csak akkor jöttünk rá, hogy az ortodox egyház vette meg, amikor egyik napról a másikra egy fatemplom épült a kertben.

Makkay József 2019. július 18., csütörtök

Az árulkodó érettségi

A rendszerbe bele van kódolva a sikertelenség, hiszen a középiskolák tagozatán eleve annyi helyet hirdetnek meg, hogy azt csak bukdácsoló diákokkal lehet feltölteni. Nagy kérdés, hogy a román közoktatási rendszer miért tol mindenkit az érettségi fele?

Sütő Éva 2019. július 14., vasárnap

Gúzsba kötött közélet

A közélet évtizedes gúzsa nemhogy lazulna, de egyre inkább a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát idézi. Vajon meddig hiheti még a politikum, hogy neki ez a kiváltság kijár?

Rostás Szabolcs 2019. július 12., péntek

Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában van. És mivel Budapest nem építhet autópályákat Erdélyben, és egymagában a vasúti infrastruktúrát sem korszerűsítheti, egyelőre marad a légi összeköttetés bővítése.

Pataky István 2019. július 09., kedd

Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ

Elfogadhatatlan – az utóbbi időben ez a legtöbbet használt szava az RMDSZ vezetőinek. Egy-egy kormányzati intézkedés után olyan átéléssel, magabiztossággal mondják bele a kamerákba ezt a szót, mintha ettől bármi változna.

Nánó Csaba 2019. július 04., csütörtök

Lélegeztetőgépen a kultúra

A kultúra az a terület, ahol nemigen lehet mismásolni. Képtelenség félig elkészült előadást bemutatni, részben kész könyvet vagy újságot kiadni, befejezetlen festményt kiállítani. Pedig adtak már át nem teljesen elkészült autópálya-szakaszt Romániában. 

Sütő Éva 2019. július 01., hétfő

A szokás hatalma Nagyváradon

Amikor a Bihar megyei magyarok már-már azt hiszik, hogy „fegyverszünet” vagy valamiféle „békeszerződés” van kialakulóban a két magyar párt között, és végre le lehetne kicsit ereszteni, azonnal kiássa valaki az újabb csatabárdot. 

Makkay József 2019. június 27., csütörtök

Büntetlen magyarellenesség?

Nemcsak Székelyföldön, hanem szerte Erdélyben megrázta a magyar közvéleményt a jogtalan román temetőfoglalás, amit legtöbben olyan határ túllépéseként értékelnek, amire nem igazán vállalkozott eddig a román hatalom.

2019. június 22., szombat

Nemzetmentő stratégiára van szükség Erdélyben

Nem tudom, milyen politikai érdekek állnak az úzvölgyi történések hátterében, azt azonban látom, hogy ha nem állunk talpra, végünk. Az Úzvölgye csak egyik példája annak, ami történik. A hatalom által támogatott folyamatnak vagyunk az áldozatai. 

Makkay József 2019. június 21., péntek

Gazdálkodás, mint életforma

Érdemes bepillantani a mezőgazdasági szakkiállítások mezőgép-, növényvédőszer- vagy vetőmagkínálatába, hogy rájöjjön az ember, az agrárágazat olyan terület, amiben nemhogy szégyellni való nincs, de a gazda egyenesen büszke lehet arra, amivel foglalkozik.

Vélemény
Nánó Csaba: Kolozsvári kertváros a 21. században

A rendszerváltás után a kertet eladták a szomszédok. Az új tulajdonos első dolga az volt, hogy az összes ...

Makkay József: Az árulkodó érettségi

A rendszerbe bele van kódolva a sikertelenség, hiszen a középiskolák tagozatán eleve annyi helyet hirdetnek ...

Rostás Szabolcs: Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában ...