Rostás Szabolcs

2017. november 12., 17:39

(Ny)elvtelenség

A kommunizmus idején a helyi fejesnek számító párttitkárok fő ismérve az volt, hogy csalhatatlannak és mindentudónak képzelték magukat, a szűk pátriájukat érintő ügyekben pedig nemigen tűrtek ellentmondást, legfeljebb pártvonalon. Egyszerű halandó nem vehette a bátorságot, hogy felhívja a figyelmüket a tévedésükre, hibáikra, hiszen ezek a kiskirályok mindenkinél jobban tudtak mindent. Ami pedig ennél is fontosabb: a társadalom előtt nem voltak elszámoltathatóak. Mintegy három évtized alatt az RMDSZ megannyi politikusába, önkormányzati és parlamenti képviselőjébe beleivódott ez a mentalitás. Ők mindenkinél jobban ismerik és átérzik az erdélyi magyar közösség gondjait, éjt-nappallá téve fáradhatatlanul dolgoznak a probléma megoldásán. És nem szeretik, ha bárki firtatni meri az eredményt. Nem tűrik a felelősségre vonást; majd eldöntik ők, milyen megvalósításokról számoljanak be a kampány idején.

Kereskényi Gábor nem vádolható azzal, hogy parlamenti képviselőként, majd Szatmárnémeti polgármestereként nem a magyar közösség érdekeit tartotta, tartja szem előtt.

A kétnyelvű utcanévtáblák ügyében lezárult perben tanúsított magatartása azonban mélyen elkeserítő egy magyar elöljáró részéről. És számos kérdést felvet az RMDSZ politizálásának hitelességével kapcsolatban.

De mi is történt valójában?

A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) még a partiumi megyeszékhely előző polgármesterének, a szociáldemokrata Dorel Coicának a mandátuma idején pert indított a helyi önkormányzat ellen a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése érdekében. A múlt héten kihirdetett jogerős ítéletében a nagyváradi táblabíróság elutasította a civil szervezet keresetét, ami a román igazságszolgáltatás híres következetlenségére vall. Hiszen egy másik perben néhány hónappal ezelőtt kimondott ítélet arra kötelezte a nagyváradi önkormányzatot, hogy magyarul is ki kell írni a város 829 utcájának és terének a nevét, továbbá a városháza honlapjára feltöltött önkormányzati határozatot le kell fordítani magyarra. De az egészben tulajdonképpen nem is a kettős mérce, hanem Szatmárnémeti elöljárójának a hozzáállása a meghökkentő. A magyar jogköveteléseket félresöprő román politikusok retorikáját idézve a polgármester arra hivatkozva kérte a törvényszéken a CEMO keresetének elutasítását (!), miszerint a városnak nincs illetékessége az ügyben, ugyanis a megyeszékhely valamennyi utcájának a kétnyelvűsítése túlterhelné a város költségvetését. És még azt is hozzátette, hogy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája amúgy sem kötelezi, mindössze ajánlja mindezt a dokumentumot ratifikáló Romániának. Amikor pedig a pernyertességet kellett kommentálnia, a polgármester kikérte magának, hogy egyesek „kívülről kényszerítenék” települése kétnyelvűsítésének megteremtésére, és különben is, a marosvásárhelyi szervezet ne üsse bele az orrát a szatmárnémetiek dolgába.

Megértenénk, ha ezeket az „érveket” román politikusoktól hallanánk, tőlük ugyanis sajnos hozzá kellett szoknunk jogköveteléseink elutasításának kimagyarázásához.

Érthetetlen viszont a kétnyelvű utcanévtáblák elleni ágálás olyan magyar szervezet képviselője részéről, amely az anyanyelvhasználatot, ennek minden szinten történő megteremtését elsődlegesnek tekinti.

Amely a tavalyi önkormányzati választások előtt valamennyi jelöltjével nyilatkozatot íratott alá annak vállalásáról, hogy érvényesítik a nyelvhasználati jogokat az önkormányzatukban. Amely szervezet szerint a nyelvi kartát ratifikáló törvény ugyanolyan értékű jogszabály, mint a román közigazgatási törvény, és – végül, de nem utolsó sorban – amely tavaly decemberi parlamenti megmérettetésen azzal kampányolt, hogy hivatalos nyelvvé kell nyilvánítani a magyart Székelyföldön. Ehhez képest a szövetség szatmárnémeti polgármestere arra kéri a román bíróságot, utasítsa el az utcanévtáblák magyarosítását célzó követelést.

Mindezeken felül rendkívül sajnálatos az is, hogy az RMDSZ úgy tesz, mintha kizárólagos hatásköre és kompetenciája lenne az erdélyi magyarok jogérvényesítése, és hogy ebbe sem más pártok, sem civil szervezetek nem „kontárkodhatnak” bele. Az alakulat úgy tesz, mintha például a CEMO nem ugyanazokért a célokért küzdene, mint amelyeket az RMDSZ kampányidőszakban fennen hangoztatni szeret. Közben ott tartunk: az még nem jelent garanciát vagy megoldást a kisebbségi jogok helyi szintű érvényesítésére, hogy egy településnek magyar a polgármestere, vagy hogy a helyi képviselő-testületben jelentős a magyar frakció.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rostás Szabolcs 2019. május 11., szombat

Kétszínű Budapest-fóbia

Orbán Viktor erdélyi látogatása újfent táptalajt szolgáltatott bizonyos román politikusok és véleményformálók számára, hogy hangot adjanak a magyar miniszterelnökkel szembeni ellenérzésüknek, és megismételjék untig emlegetett összeesküvés-elméleteiket.

Makkay József 2019. május 11., szombat

Nemzetközi szintre emelt magyar ügy

Az erdélyi magyar pártok rájöttek, széleskörű összefogás nélkül az erdélyi magyarságnak nincs esélye autonómiatörekvéseit megvalósítani, de az újabb botrányokkal „színesített” romániai magyarellenességet sem tudja egymagában kezelni egyikük sem.

Pataky István 2019. május 02., csütörtök

Ukrajnán csak a nyomásgyakorlás segíthet

Magyarország nem kíván határmódosítást, de még azt sem, hogy Ukrajnát átkereszteljék. Csak a kárpátaljai magyarság már meglévő jogait akarja vissza a Kijevtől. Némi nyomásgyakorlással ugyan, de a diplomáciai szokásjog keretein belül. 

Nánó Csaba 2019. április 25., csütörtök

Képmutatók álünnepe és kirakatgyásza

Európa keresztény lakosságának negyede jár rendszeresen templomba. A többség, amely most a Notre-Dame tragédiáját siratja és jajveszékel, hogy a keresztény Európa egyik jelképe dőlt majdnem össze, valószínűleg életében nem tette be a lábát Isten házába. 

Makkay József 2019. április 25., csütörtök

Percemberkék igazságszolgáltatása

Dan Tanasă egyesülete külön fejezetet érdemel e kafkai világban. A titkosszolgálati háttérrel működő magyarellenes holdingban futószalagon születnek olyan ítéletek, amelyet egy szakmájára valamit is adó törvénybíró jogállamban ne tudna kimagyarázni. 

Borbély Zsolt Attila 2019. április 17., szerda

Európa megmentése a tét

A globalisták minden erővel tüzelnek Orbánra és a Fideszre. Ennek tudható be az útszéli mocskolódásoktól sem mentes európai szintű rágalomkampány, ami elsősorban a fősodratú balliberális sajtóból zúdul a magyar kormányra, de a konzervatívnak mondott média is kiveszi belőle a részét.

Makkay József 2019. április 12., péntek

Brüsszel és Bukarest között, a senki földjén

A kirakatpernek számító székely terroristaügy két vádlottjával példát mutat a román állam, hogy a továbbiakban senkinek ne forduljon meg a fejében olyan „szélsőséges” szervezetekben tevékenykedni, mint a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM). 

Nánó Csaba 2019. április 11., csütörtök

Kardrántás helyett

Újabb „botrányt” szimatoltak ki a román lapok, mégpedig azt, hogy modern, hivatásos labdarúgó-akadémiát hoz létre Szatmárnémetiben a magyar kormány, amelynek előkészületi munkálataira már el is különítettek 216 millió forintot.

Makkay József 2019. április 05., péntek

Népszavazásdi

Több eset is jól mutatja, mennyire veszélyes kezdeményezés olyan ügyekről rendezni népszavazást, amihez a lakosság többsége csak érzelmileg viszonyul. Egy-egy ilyen referendum hosszú távra meghatározza az ország vagy a tágabb régió életét.

2019. április 05., péntek

Csillagot kapott Erdély

Új csillagos éttermünk a kézdivásárhelyi, sokat látott, sokat tanult séf-zseni, Veres István által fémjelzett Babel, amelynek már korábban is volt érintőlegesen köze a csillaghoz.

Vélemény
Rostás Szabolcs: Kétszínű Budapest-fóbia

Orbán Viktor erdélyi látogatása újfent táptalajt szolgáltatott bizonyos román politikusok és ...

Makkay József: Nemzetközi szintre emelt magyar ügy

Az erdélyi magyar pártok rájöttek, széleskörű összefogás nélkül az erdélyi magyarságnak ...

Pataky István: Ukrajnán csak a nyomásgyakorlás segíthet

Magyarország nem kíván határmódosítást, de még azt sem, hogy Ukrajnát átkereszteljék. ...

Legnézettebb