Makkay József

2019. június 21., 09:51

Gazdálkodás, mint életforma

Erdély-szerte egyre gyakoribbak a gazdaképző tanfolyamok. Igaz, sok termelő azért iratkozik be a képzésekre, mert amennyiben nem végzett mezőgazdasági szakiskolát, szaklíceumot vagy agráregyetemet, a pályázatok iratanyagához egy gazdaképző tanfolyam diplomáját is mellékelnie kell. Legtöbbször ilyenkor eszmélnek rá az emberek, hogy felnőtt fejjel is mennyire fontos tanulni, új növénytermesztési és állattenyésztési ismereteket szerezni, azaz rájönnek arra az alapigazságra, hogy már nem lehet azzal a tudásanyaggal boldogulni, amit odahaza a szülőktől vagy nagyszülőktől kaptak.
Miközben a mezőgazdasági líceumok vagy szakiskolák Erdély-szerte konganak az ürességtől, és a tanárok lasszóval tudják csak összegyűjteni a minimális osztálylétszámokat, sok gazda felnőttként döbben rá, milyen jó lett volna eleve egy ilyen iskolában kezdeni a tanulást, amire később könnyebben tudna építkezni. A mezőgazdasági képzés hiánya ugyanakkor nem véletlen, hiszen már a kommunista rendszer utolsó évtizedeiben is mindenki menekült a falutól és a mezőgazdaságtól. A rendszerváltás után ezt az erkölcsileg lezüllesztett mezőgazdasági szakoktatást örökölte a szakminisztérium, a tanári gárda és a helyi önkormányzatok. Ezek mai napig nehezen tudnak olyan alapokra épített új szakképzést elindítani, amely vonzó lenne a pályaválasztó fiatalok számára. Pedig érdemes bepillantani az egyre sűrűbb mezőgazdasági szakkiállítások mezőgép-, növényvédőszer- vagy vetőmagkínálatába, hogy rájöjjön az ember, az agrárágazat olyan területe lett a gazdaságnak, amiben nemhogy szégyellni való nincs, de a gazda egyenesen büszke lehet arra, amivel foglalkozik. Igaz, a közfelfogás nehezen változik, ugyanakkor az egyre több gazdálkodási lehetőség és az élelmiszerpiac folyamatos nyersanyagszükséglete azt bizonyítja, hogy lassan, de biztosan átértékelődik a földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozók szerepe és megítélése.
Az átalakulásban fontos szerepet kell vállalniuk a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezeteknek, a különböző állami intézményekben dolgozó mezőgazdasági szakembereknek és politikusoknak egyaránt. Közös feladatuk olyan törvényi, adminisztratív és gazdasági hátteret teremteni a gazdálkodók számára, hogy a fiatalok felfedezzék a mezőgazdálkodás szép oldalait, másrészt anyagilag is megérje nekik időt, pénzt és tanulást fektetni ebbe az életformába és szakmába. Nem véletlenül írok életformát, hiszen a gazdálkodás nem pusztán szakma, hanem annál sokkal több. Olyan életforma, amelyik szaktudás és elköteleződés mellett megfelelő családi hátteret is igényel.
Ha ez a sokféle összetevő adott, akkor érdemes belevágni, mert a gazdálkodásról és a mezőgazdaságról szóló mindenféle álhír ellenére még mindig olyan munkáról van szó, ami természetközeli életformát, kötetlen munkaidőt és egészségesebb életmódot jelent.
Az erdélyi gazdaképzőkön ezekre az üzenetekre is jó lenne odafigyelni, hogy senki ne kényszerből, hanem meggyőződésből vállalja azt az ősi életformát, amely erdélyi tájainkon hosszú évszázadokon át nemzedékek megtartó foglalatossága volt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Sütő Éva 2019. július 14., vasárnap

Gúzsba kötött közélet

A közélet évtizedes gúzsa nemhogy lazulna, de egyre inkább a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát idézi. Vajon meddig hiheti még a politikum, hogy neki ez a kiváltság kijár?

Rostás Szabolcs 2019. július 12., péntek

Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában van. És mivel Budapest nem építhet autópályákat Erdélyben, és egymagában a vasúti infrastruktúrát sem korszerűsítheti, egyelőre marad a légi összeköttetés bővítése.

Pataky István 2019. július 09., kedd

Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ

Elfogadhatatlan – az utóbbi időben ez a legtöbbet használt szava az RMDSZ vezetőinek. Egy-egy kormányzati intézkedés után olyan átéléssel, magabiztossággal mondják bele a kamerákba ezt a szót, mintha ettől bármi változna.

Nánó Csaba 2019. július 04., csütörtök

Lélegeztetőgépen a kultúra

A kultúra az a terület, ahol nemigen lehet mismásolni. Képtelenség félig elkészült előadást bemutatni, részben kész könyvet vagy újságot kiadni, befejezetlen festményt kiállítani. Pedig adtak már át nem teljesen elkészült autópálya-szakaszt Romániában. 

Sütő Éva 2019. július 01., hétfő

A szokás hatalma Nagyváradon

Amikor a Bihar megyei magyarok már-már azt hiszik, hogy „fegyverszünet” vagy valamiféle „békeszerződés” van kialakulóban a két magyar párt között, és végre le lehetne kicsit ereszteni, azonnal kiássa valaki az újabb csatabárdot. 

Makkay József 2019. június 27., csütörtök

Büntetlen magyarellenesség?

Nemcsak Székelyföldön, hanem szerte Erdélyben megrázta a magyar közvéleményt a jogtalan román temetőfoglalás, amit legtöbben olyan határ túllépéseként értékelnek, amire nem igazán vállalkozott eddig a román hatalom.

2019. június 22., szombat

Nemzetmentő stratégiára van szükség Erdélyben

Nem tudom, milyen politikai érdekek állnak az úzvölgyi történések hátterében, azt azonban látom, hogy ha nem állunk talpra, végünk. Az Úzvölgye csak egyik példája annak, ami történik. A hatalom által támogatott folyamatnak vagyunk az áldozatai. 

Ábrám Zoltán 2019. június 17., hétfő

A pápalátogatás és annak üzenetei

Miközben nincs helye sem fölényes kisajátításnak, sem a keresztyén értékek szellemében a „migránstámogatónak” titulált pápa bírálatának, több százezer román állampolgár nyert lelki feltöltődést Ferenc pápa történelmi látogatása idején és azt követően. 

Nánó Csaba 2019. június 14., péntek

A levélírás diszkrét bája

Az idősebb korosztály bizonyára emlékszik még – a fiatalok pedig nem is tudják, mit vesztettek –, mekkora izgalommal lestük a postást kora reggel, hátha aznap bedobja ládánkba a régen várt levelet.

Makkay József 2019. június 13., csütörtök

A magyar kártya

A nyolcvanas évek óta eltelt bő három évtizedben a magyar kártya kijátszása sokat nem változott, csak a körülmények lettek másak. A román politikum kicserélte a kirakatot, miközben a háttér nagyjából ugyanazokból az emberekből áll.

Vélemény
Rostás Szabolcs: Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában ...

Pataky István: Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ

Elfogadhatatlan – az utóbbi időben ez a legtöbbet használt szava az RMDSZ vezetőinek. Egy-egy kormányzati intézkedés ...

Nánó Csaba: Lélegeztetőgépen a kultúra

A kultúra az a terület, ahol nemigen lehet mismásolni. Képtelenség félig elkészült előadást ...

Legnézettebb
péntek, 10:48