Makkay József

2019. március 26., 09:24

Elmaradt elszámoltatás

A három osztályt végzett Vasile Ciolpan, a máramarosszigeti politikai börtön egykori parancsnoka – mint aki jól végezte dolgát – 2004-ben senkitől sem zavartatva békésen elhunyt. Az ország egyik legrettegettebb kommunista fogházának hóhéra sok más társához hasonlóan 14 évet élt újabb kori demokráciánk erkölcsi és anyagi védelme alatt. Egyik kilencvenes évekbeli interjújában elképesztő cinizmussal próbálta tisztára mosni magát, amit józan ésszel aligha tudtak feldolgozni az általa meghurcolt, megalázott és valami csoda folytán mégis életben maradt politikai foglyok és hozzátartozóik. A volt parancsnokot mindez aligha érdekelte, mint ahogyan a ma is közöttünk élő nyugdíjas börtönőröket, szekuritátés tiszteket és a régi rendszer egyéb kiszolgálóit sem foglalkoztatja, hány embernek tették tönkre az életét, vagy hány embert juttattak temetőbe.
Ezzel el is jutottunk a rendszerváltásnak nevezett perverz folyamat harmincéves történetéhez: e három évtized távolról sem volt elegendő ahhoz, hogy őszintén felleltározza a múltat, és tükröt tartson azok elébe, akik e tragikus múltú rendszernek elsődleges kiszolgálói és haszonélvezői voltak. Ezen persze nincs mit csodálkozni, hiszen ha körülnézünk a romániai rögvalóságon, a legfelső politikai vezetéstől a politikai pártok megyei sleppjéig sok helyen a régi rendszer emberei díszelegnek. Nem véletlenül ütközött nagy ellenállásba a Temesvári Kiáltvány nyolcadik pontja, amely megszabadította volna az 1989 utáni román társadalmat a kommunista rezsim embereitől. Egy ilyen közösségi kérésnek értelemszerűen semmi esélye nem volt a kommunista rendszer másodvonalát átmentő Iliescu-rendszerben, de mint kiderült, a későbbi államfők és kormányok uralma alatt sem.
A kommunizmus örökségét kutató szakemberek a rendszerváltás utáni Románia magányos harcosai, akik a rendelkezésükre álló forrásokból megszállottan próbálják kibányászni a totalitárius rendszer rémtetteinek tömkelegét. Munkájukat nehezíti, hogy a mindenkori hatalom mindent elkövet annak érdekében, hogy tevékenységüket pénzügyileg, intézményileg és politikailag egyaránt hátráltassa. Sok levéltári adat továbbra is bajosan elérhető, vagy egyszerűen elérhetetlen: a ma is aktív szekustisztek és egyéb magas beosztású személyek védelmére a különböző állami hivatalok többszörös kordont vonnak.
Egyértelmű, hogy közelharc folyik a múlt kiszolgálói és a múltat kendőzetlenül feltárni akaró táborok között. Az elmúlt években elítélt két börtönparancsnok története csepp a tengerben, rengeteg közvetlen munkatársuk még ma is él. Az anyagilag is kiemelten honorált nyugdíjas éveik éppen azt bizonyítják, hogy az utóbbi három évtized egymást váltó bal és jobboldali kormányai nemhogy senkit nem akarnak büntetőjogilag elszámoltatni, de annyit sem tesznek meg az egykori áldozatok emlékéért, hogy a kommunista rendszer elnyomó államgépezetéből nyugdíjazottak legalább az átlagos földi halandóhoz hasonló nyugdíjt kapjanak.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Makkay József 2019. július 18., csütörtök

Az árulkodó érettségi

A rendszerbe bele van kódolva a sikertelenség, hiszen a középiskolák tagozatán eleve annyi helyet hirdetnek meg, hogy azt csak bukdácsoló diákokkal lehet feltölteni. Nagy kérdés, hogy a román közoktatási rendszer miért tol mindenkit az érettségi fele?

Sütő Éva 2019. július 14., vasárnap

Gúzsba kötött közélet

A közélet évtizedes gúzsa nemhogy lazulna, de egyre inkább a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát idézi. Vajon meddig hiheti még a politikum, hogy neki ez a kiváltság kijár?

Rostás Szabolcs 2019. július 12., péntek

Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában van. És mivel Budapest nem építhet autópályákat Erdélyben, és egymagában a vasúti infrastruktúrát sem korszerűsítheti, egyelőre marad a légi összeköttetés bővítése.

Pataky István 2019. július 09., kedd

Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ

Elfogadhatatlan – az utóbbi időben ez a legtöbbet használt szava az RMDSZ vezetőinek. Egy-egy kormányzati intézkedés után olyan átéléssel, magabiztossággal mondják bele a kamerákba ezt a szót, mintha ettől bármi változna.

Nánó Csaba 2019. július 04., csütörtök

Lélegeztetőgépen a kultúra

A kultúra az a terület, ahol nemigen lehet mismásolni. Képtelenség félig elkészült előadást bemutatni, részben kész könyvet vagy újságot kiadni, befejezetlen festményt kiállítani. Pedig adtak már át nem teljesen elkészült autópálya-szakaszt Romániában. 

Sütő Éva 2019. július 01., hétfő

A szokás hatalma Nagyváradon

Amikor a Bihar megyei magyarok már-már azt hiszik, hogy „fegyverszünet” vagy valamiféle „békeszerződés” van kialakulóban a két magyar párt között, és végre le lehetne kicsit ereszteni, azonnal kiássa valaki az újabb csatabárdot. 

Makkay József 2019. június 27., csütörtök

Büntetlen magyarellenesség?

Nemcsak Székelyföldön, hanem szerte Erdélyben megrázta a magyar közvéleményt a jogtalan román temetőfoglalás, amit legtöbben olyan határ túllépéseként értékelnek, amire nem igazán vállalkozott eddig a román hatalom.

2019. június 22., szombat

Nemzetmentő stratégiára van szükség Erdélyben

Nem tudom, milyen politikai érdekek állnak az úzvölgyi történések hátterében, azt azonban látom, hogy ha nem állunk talpra, végünk. Az Úzvölgye csak egyik példája annak, ami történik. A hatalom által támogatott folyamatnak vagyunk az áldozatai. 

Makkay József 2019. június 21., péntek

Gazdálkodás, mint életforma

Érdemes bepillantani a mezőgazdasági szakkiállítások mezőgép-, növényvédőszer- vagy vetőmagkínálatába, hogy rájöjjön az ember, az agrárágazat olyan terület, amiben nemhogy szégyellni való nincs, de a gazda egyenesen büszke lehet arra, amivel foglalkozik.

Ábrám Zoltán 2019. június 17., hétfő

A pápalátogatás és annak üzenetei

Miközben nincs helye sem fölényes kisajátításnak, sem a keresztyén értékek szellemében a „migránstámogatónak” titulált pápa bírálatának, több százezer román állampolgár nyert lelki feltöltődést Ferenc pápa történelmi látogatása idején és azt követően. 

Vélemény
Makkay József: Az árulkodó érettségi

A rendszerbe bele van kódolva a sikertelenség, hiszen a középiskolák tagozatán eleve annyi helyet hirdetnek ...

Rostás Szabolcs: Szállnak rendelkezésünkre

Felértékelődnek a légi közlekedés lehetőségei, és ezzel a magyar kormány is tisztában ...

Pataky István: Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ

Elfogadhatatlan – az utóbbi időben ez a legtöbbet használt szava az RMDSZ vezetőinek. Egy-egy kormányzati intézkedés ...

Legnézettebb