HIRDETÉS

Makkay József

2017. november 03., 11:17

A patás ördöggé előléptetett autonómia

A katalán függetlenségi törekvések és a spanyol államhatalom között feszülő ellentétek romániai hullámaira a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke, Salamon Zoltán érzett rá leginkább, amikor egy sajtótájékoztatón így fogalmazott: „Bukarest elítéli a katalán függetlenségi nyilatkozatot, miközben a románok 1918-ban Gyulafehérváron hasonló egyoldalú nyilatkozat révén szakították el Erdélyt Magyarországtól és csatolták Romániához”.

Azon túl, hogy e párhuzam sántít – a románok 1918-ban nem tartottak referendumot, a Gyulafehérváron közfelkiáltással elfogadott nyilatkozat pedig semmit nem ért volna, ha Budapesten nem alakul ki a proletárdiktatúra káosza, és a magyar hadsereg megvédi az ország határait –, alapjában mégis rávilágít arra a torz román közfelfogásra, miszerint a kisebbségeket kollektív jogok nem illetik meg. A katalán példából kiindulva a román politikai elit közveszélyesnek tart mindenféle autonómiaformát, amely az ő felfogásuk szerint előbb-utóbb szeparatizmushoz vezet.

Nincs ebben semmi újdonság: a maholnap százéves romániai gyakorlat bizonyítja, hogy a kisebbségek számára az állam által támogatott beolvadás az egyetlen kívánatos, járható út, és minden egyéb önrendelkezési törekvés az egységes és oszthatatlan román nemzetállam ellen elkövetett merényletnek számít. Igazolják ezt az újabb kori román titkosszolgálati jelentések nyilvános passzusai is, amelyek nemzetbiztonsági kockázatnak minősítik az erdélyi magyar autonómiatörekvéseket. Innentől fogva pedig sejthetjük, hogy a román államkassza milyen tetemes összegeket fordít az önrendelkezést valló erdélyi magyarok megfigyelésére.

A katalán példa mégis elindított valamit Európa kisebbségben élő nemzeti közösségeiben. Ott, ahol a többségi nemzet hallani sem akar közösségi jogokról, előbb-utóbb a többségi társadalom is ráébredhet arra, hogy puskaporos hordón ül, ha nem partner e közösségek autonómiatörekvéseiben. Ennek kapcsán mondta Tőkés László az SZNT marosvásárhelyi fáklyás demonstrációján: „nem azért válnának ki a katalánok, mert autonómiájuk van, hanem azért, mert autonómiájukat lépten-nyomon megcsorbítják”.

Az erdélyi és a székelyföldi magyarság még a megcsorbított katalán autonómiától is nagyon távol áll, és a helyzet mai állása szerint e téren ma sem tapasztalunk biztató elmozdulást a jövőre nézve.

A román államhatalom akarata ellenére mégis tematizálja az autonómia ügyét, napirenden tartja, folyamatosan beszél róla, és ezzel erősíti az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek szükségességét. Mert igaz az a mondás, hogy amitől valaki fél, az előbb utóbb bekövetkezik.

HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
Kádár Hanga 2017. október 30., hétfő

Vilma és a kelendő jellem receptje

Vilma egyedül kezdte érezni magát. Népszerűbb szeretett volna lenni, de rájött, hogy ahhoz minimum tizenkilenc egyetemi képzést kellett volna megkezdenie, s egyet se befejeznie.

Nánó Csaba 2017. október 27., péntek

Velünk és ellenünk

Amikor Erdélyben az 1956-os forradalomra és áldozataira emlékezünk, nem árt, ha párhuzamot vonunk jelenlegi helyzetünkkel. A történelem ugyanis kevés lehetőséget adott az erdélyi magyaroknak szabadságért kiáltani. 

HIRDETÉS
Borbély Zsolt Attila 2017. október 22., vasárnap

Kolozsvári Nyilatkozat: eskü az autonómiára

Huszonöt évvel ezelőtt fogadta el az RMDSZ a Kolozsvári Nyilatkozatot. Az erről szóló konferencián az előadók nyomatékosították: a magyar érdekképviseleti politika csak akkor lehet eredményes, ha ennek szellemiségéhez kanyarodik vissza.

Nánó Csaba 2017. október 22., vasárnap

Csocsó, a példakép

Kezdetben Csocsó mérsékelten radikális volt. Később radikálisan mérsékelt lett. A kettő között volt még polgári marxista, egy ideig a diktatórikus-demokrata irányzattal szemezett, majd a nemzeti-polgári-liberális alakulat felé kacsintgatott.

HIRDETÉS
Rédai Attila 2017. október 22., vasárnap

Katalán tanulságok

Siettek leszögezni az RMDSZ illetékesei: a katalán történet és a székely autonómiatörekvések nem emlegethetők egy napon. Korodi Attila képviselő hangján a szövetség ezt az álláspontot képviselte.

Makkay József 2017. október 21., szombat

Lekváros, szörpös sikertörténetek

Úgy tűnik, az erdélyi termékek iránti érdeklődés reneszánszát éli Magyarországon. Egymást követik Budapesten az erdélyi termékbemutatók, kiállítások és vásárok, egymásra rálicitálva hoznak tető alá újabb rendezvényeket.

HIRDETÉS
Somogyi Botond 2017. október 17., kedd

Támogatás segítségért

Mosolyogva vettem tudomásul ismerősöm választásokkal kapcsolatos pálfordulását, és elgondolkodtam, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzet érdekében végzett munka még az ilyen szkeptikus személyt is képes befolyásolni.

Rostás Szabolcs 2017. október 17., kedd

Nyelv és manipuláció

Bár az RMDSZ honatyái az október 6-ai gyásznapon szimultán sajtótájékoztatókon ostorozták a román politikai osztályt a törvénymódosító javaslat elutasításáért, ne hallgassuk el, hogy a kialakult helyzetért jelentős felelősség terheli a szövetséget is.  

Nánó Csaba 2017. október 12., csütörtök

Pofonok magas szinten

Igaza van Kelemen Hunornak, valóban „a magyarokat szájba verték.” Nem is egyszer, sőt, mondhatni folyamatosan ezt teszi velünk a hatalom.

Ábrám Zoltán 2017. október 06., péntek

Felvételi a MOGYE Doktori Iskolájába

A marosvásárhelyi orvosképzés egyik alapfeltétele az, hogy legyenek – minél magasabb szinten képzett és elhívatott – magyar oktatók. A romániai előírások szerint ehhez el kell nyerniük a doktori címet.

HIRDETÉS
Vélemény
Kádár Hanga: Vilma és a kelendő jellem receptje

Vilma egyedül kezdte érezni magát. Népszerűbb szeretett volna lenni, de rájött, hogy ahhoz minimum tizenkilenc ...

Nánó Csaba: Velünk és ellenünk

Amikor Erdélyben az 1956-os forradalomra és áldozataira emlékezünk, nem árt, ha párhuzamot vonunk jelenlegi ...

Nánó Csaba: Csocsó, a példakép

Kezdetben Csocsó mérsékelten radikális volt. Később radikálisan mérsékelt lett. A kettő ...

HIRDETÉS
Legnézettebb
vasárnap, 17:39
péntek, 11:23
vasárnap, 17:55
HIRDETÉS
HIRDETÉS