Utak önmagunkhoz: véget ért a TESZT

2017. június 04., 19:22 utolsó módosítás: 2017. június 22., 22:47

Emlékezés és feledés, személyes és közös történeteink újramesélésének lehetősége, a jelen pillanat és a folyton múló idő viszonya jelentették a május 28-án véget ért temesvári TESZT fesztivál főbb fókuszpontjait. A tizedik kiadásához érkezett eurorégiós színházi találkozó szervezői az eddig megtett út összegzésére tettek kísérletet.

A Kálmán-nap című darabot Hajdu Szabolcs írta és rendezte Fotó: Bíró Márton

Emlékezés és feledés, személyes és közös történeteink el- és újramesélésének lehetősége, a jelen pillanat és a folyton múló idő viszonya jelentették a május 28-án véget ért temesvári TESZT fesztivál programjának főbb fókuszpontjait. A tizedik, jubileumi kiadásához érkezett eurorégiós színházi találkozó szervezői az eddig megtett út összegzésére és a jelen megértésére tettek kísérletet.

A nyolc napba összesen huszonkilenc előadást tömörítő fesztiválprogram minden eddigi kiadásnál intenzívebb figyelmet és jelenlétet igényelt nézőitől – amit cserébe természetesen számtalan élménnyel hálált meg.

Az idei válogatás különlegességét az egynézős előadások jelentették. Ezek a személyes és a nézőt rendszerint aktív részvételre is késztető találkozások alapozták meg a fesztivál alaphangulatát: a befogadó, előítéletmentes hozzáállás és az önreflexióra való készenlét a TESZT valamennyi előadásának fontos megközelítési támpontját jelentette.

Az egynézős előadások másik fontos hozadéka a számos új helyszín megjelenése volt: alkalmunk nyílt például a Béga-csatornán vízibiciklizés közben a klímaváltozás veszélyeiről gondolkodni, egy hotelszobában találkozni saját táncoló tükörképünkkel, tartozásainkat összegezni egy kultúrkocsmában, kortárs galériában érintés-ajándékokat kapni, vagy néhány percig elvárások nélkül keresni a másik tekintetét egy apró fénysugár mellett Temesvár egyik legnépszerűbb romkocsmájában. Bodzaillat és vízcsobogás, színes esernyők és régi fényképek, könyvtári polcok és zsírkrétarajzok szegélyezték a nézők saját útját a TESZT-térképen. Az így kibővült térben és egyre sűrűbb időben kanyargó utak pedig végül az önmagunkkal való találkozás lehetőségéhez vezettek el.  

Napi öt-hat előadásról érdemben beszámolni teljesíthetetlen vállalkozás volna, következzenek ezért a TESZT-utazás számomra legfontosabb állomásai.

Recsegő kazettofonról szól a zene a ljubljanai Margareta Schwarzwald Intézet Három nővér előadásán, melyet rendhagyó térben, a színház festődéjében játszanak.

A beazonosíthatatlan tárgyakkal telezsúfolt tér hatalmas ablakain beáramló nappali fényben hosszú csend-percek alatt érkezünk meg a három nővér nappalijába. Kávéval kínálnak, nézelődünk, elcsendesedünk, majd ebben a halk, pasztellszínű hangulatban kezdődik el a jól ismert történet. A nővérek tehetetlen Moszkvába-vágyakozása, az egymás mellett elbeszélés, a találkozások lehetetlensége egyszerű, hétköznapi hangnemben zajlik. Az alkotócsapat (rendező: Maruša Kink) bátran nyúlt Csehov drámájához, csak a legfontosabb viszonyokat őrizve meg belőle, nem riadva vissza a szerepkettőzésektől sem. A történet így is követhető, hiszen nem az események, hanem elsősorban az atmoszféra az, amit igazán átérezhetővé tesz az előadás.

A TESZT-en látott előadások esetében szinte már magától értetődő, hogy a kortárs valóságunkat feszítő lényeges kérdéseket érintenek, a társadalom vagy az egyén szemszögéből. Így az idei programban több előadás is foglalkozott a menekültválság kérdéskörével.

A spanyolországi Agrupación Señor Serrano Birdie című multimediális performansza élőben vetített videókkal, miniatűr tárgyakkal és narrációval meséli el a modern menekültválság egy ikonikus fotójának történetét. José Palazon felvételén a marokkói (amúgy Spanyolországhoz tartozó) Melilla várost övező hat méter magas kerítésen megrekedt menekültek láthatóak, miközben az előtérben a városi elit kedélyesen golfozik. Az előadás szabad és igen találó asszociációval kapcsolja a menekültek vándorlását a vándormadarakéhoz, s így Alfred Hitchcock Madarak filmjéhez, ahol a madár már mint a félelem kivetülése értelmezhető.

Az olaszországi Leccéből érkező Koreja Színház második alkalommal van jelen a TESZT-en. Ezúttal a mediterrán térség húsz évvel korábbi menekült-tragédiáját, az albán Katër i Radës hajó elsüllyedésének történetét dolgozták fel kortárs opera formájában. Az 1997-es szerencsétlenségben 83 albán menekült férfi, nő és gyermek vesztette életét – az olasz hatóságok felelőssége a kérdésben máig tisztázatlan. A Katër i Radës. A hajótörés címet viselő opera egyetlen zaklatott felvonásba sűríti a menekülők reményeit és félelmeit, míg az elhagyott otthont egy autentikus albán polifón kórus jelenléte hozza vissza.

A TESZT idei programjában érdekes jelenségként volt megfigyelhető az egy- vagy nagyon kevés szereplős, minimális díszletben játszódó előadások hangsúlyos jelenléte. Ezek a produkciók főként az előadók jelenlétére és az általuk felvetett problémákra helyezik a hangsúlyt, melyhez gyakran erős személyes kötődés is társul.

A libanoni születésű Rabih Mroué Felhőn lovaglok előadásában testvére, a libanoni polgárháborúkban megsérült Yasser Mroué saját történetét meséli el. Az egyszerű, személyes hangvételű elbeszélés a Yasser által készített videókkal és hangfelvételekkel kiegészülve egyszerre nyújt betekintést egy közel-keleti ország politikai átalakulásába és veti fel az emlékezés és az önéletrajzi megközelítés szubjektivitásának kérdését.

A Ti nem láttatok semmit! dokumentarista eszközökkel készült egyszemélyes előadás szintén a kiszolgáltatottak és védtelenek helyzetét próbálja láthatóbbá tenni. Az előadás kiindulópontja a 2014-ben Bukarestben a rendőrségen halálra vert Daniel Dumitrache esete, melynek körülményeit Alex Fifea színész kutatta fel és tette David Schwartz rendezővel együtt megrázó színházi élménnyé.

A belgiumi Sarah Vanhee Feledés című előadása végtelenül intim és ugyanakkor a társadalom szintjén is megkerülhetetlen problémát vet fel, amikor a szemét fogalmát helyezi új kontextusba. Sarah összegyűjtötte mindazt, amit egy év alatt amúgy eldobott volna, legyen szó valós vagy virtuális szemétről, kapcsolatokról vagy éppen ötletekről. Az előadás egyetlen lassú leltárban mutatja és fedezi fel újra mindazt, amit egyszer már valaki fölöslegesnek értékelt, szelíden figyelmeztetve mindeközben az önmagunkkal eltöltött idő minőségére is.

Elfeledettnek hitt és újra megtalált tárgyakkal és történetekkel több előadásban is találkozhattunk a TESZT-en. A lengyel Janek Turkowski filmbe illő történetet mesél el: egy keletnémet ócskapiacon puszta kíváncsiságból megvásárolt hatvanas évekből származó filmtekercsekkel teli doboz felfedezésének történetét. A kezdetben összefüggéstelennek tűnő képhalmazból türelmes kutatómunka és némi fantázia segítségével egy testvérpár története bontakozik ki – a történet pedig a jelenben, a filmek valódi „főszereplője” és az előadás alkotója közti személyes találkozással zárul.

Hasonló indíttatásból született Xavier Bobés Könnyen elfelejthető dolgok című előadása is, akit egy 1942-ből származó napló inspirált egy szintén bolhapiaci kincsekből összeálló történet kitalálására. Az egykor féltve őrzött emlékként megóvott tárgyak, fényképek, könyvek és az említett napló egy fikciós múlt megjelenítésének eszközeivé lesznek Xavier Bobés kezei alatt. A mindössze öt néző számára, egyetlen kerek asztalon megszülető varázslat egyszersmind saját múltunk és apró kincseink fölött való eltűnődésre is indít.

Személyes és közös emlékeink megőrzésére és újragondolására a TESZT az előadásokon túl is kínál lehetőséget: a zsebünkben is kényelmesen elférő műsorfüzetet jegyzetelésre alkalmas üres oldalak tagolják, emellett a nézők egy emlék-albumot is kapnak ajándékba, melyben játékos formában rendszerezhetik az elmúlt tíz év TESZT-jeihez kötődő legfontosabb élményeiket. A múlt felelevenítésében a színház előcsarnokában szétszórt hatalmas kupac kinyomtatott fénykép segít, melyeken a TESZT eddigi 10 éve elevenedik meg, és melyekből bárki kedvére válogathat.

 A teljes fesztiválprogram fontos alappillére ez a személyesség és az erre való törekvés, mely több előadás központi témájává is válik. Hajdu Szabolcs és alkotótársai szintén visszatérő vendégei a TESZT-nek, akik ezúttal legújabb előadásukat, a Kálmán-napot hozták el. A gondolatiságában az Ernelláék Farkaséknál folytatásának is tekinthető produkció két negyvenes éveiben járó pár találkozásával tart felkavaró tükröt a közönségnek.  Az intim, mindenféle sallangtól mentes játék már-már a valóságot hozza elénk: sem a kapuzárási pánikra, sem a párkapcsolati és hétköznapi problémákra nem létezik azonnali megoldás, a legtöbb, amit tehetünk, hogy elfogadjuk saját esendőségünket és szembenézünk kudarcainkkal. 

E kudarcok, és az élet más fontos és teljesen lényegtelen eseményeinek összegzésére törekszik üdítően életigenlő formában a holland BOG. társulat négy színésze a BOG. kísérlet az élet újrarendezésére című előadásban. Derűsen sorolják fel mindazt, ami születésünktől halálunkig megtörténhet velünk. A leltárból mindenki összerakosgathatja a saját történetét az első bukdácsolásoktól kezdve a kamaszkori csalódásokon át a felelős felnőtté válás nehézségeiig és tovább.

A társulat egyik tagja, Lisa Verbelen a jelen pillanat megragadására törekszik, amikor az általa írt és elénekelt négyszólamú kórusműben a hangot kísérli meg lerajzolni. A ONE. című szólóelőadásban naiv-játékos kriksz-krakszok formájában a folyton mozgó világ alkotórészeiként még az emberi érzések és gondolatok is megjelennek.

Teljesen másfajta, ám a tánc műfajától szintén igen szokatlan személyesség jelenik meg a budapesti Hodworks Grace című előadásában. Hód Adrienn koreográfus négy (beszélő!) táncos segítségével forgatja fel a táncelőadásokról alkotott elképzeléseinket, ironikusan, ám mindeközben nagyon is bátor kitárulkozással. Az előadást egyébként nemrég a magyarországi táncszakma az évad legjobb táncelőadásának járó Lábán Rudolf-díjjal jutalmazta.

A 10. TESZT méltó lezárását jelentette vasárnap este a bolgár Ivo Dimcsev Songs from my shows koncertje. A távozó fesztiválközönséget a színház előcsarnokában a TESZT-kiadványokból álló emlék-installáció fogadta, melyet a falon a következő évi, 11. TESZT már idén elkészült plakátja egészített ki: a múlt-nosztalgián és a jelen kérdésein át vezető TESZT-út tehát a szervezők és résztvevők reményei szerint jövőre is folytatódik.

Balázs Nóra

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport