A „Mesti korszak” a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes életében

Csermák Zoltán 2021. december 10., 21:00 utolsó módosítás: 2021. december 10., 21:21

Timár Sándor (91), Kossuth-díjas magyar koreográfus, a Nemzet Művésze 1981-től másfél évtizedig állt a Magyar Állami Népi Együttes élén. A társulat életében meghatározó időszakot felesége és szakmai alkotótársa, Timár Böske idézi fel.

A „Mesti korszak” a 70 éves Magyar Állami Népi Együttes életében
galéria
Szatmári táncok Fotó: Korniss Péter

„1970-ben kerültem a Bartók Béla Táncegyüttesbe, előtte versenytornász voltam. Akkor érkeztem hozzájuk, amikor az egész néptáncmozgalomban alapvető változásoknak lehettünk tanúi. A Bartók Együttest tekintették a gyökeres átalakulás, a teljesen új szemléletű néptánc tanítás-tanulás központi műhelyének. Ez az új módszer Timár Sándor, „Mesti” nevéhez kötődik, s mikor már Halmos Béla és Sebő Ferenc is csatlakoztak a mozgalomhoz, a közös munka kiteljesült. E csoportalkotó tevékenységét olyan kiválóságok is segítették, mint Csoóri Sándor, Nagy László költő és Kósa Ferenc filmrendező. A kutatások nyomán az improvizáció került előtérbe, Sándor partnere ebben Martin György volt. Régi filmrészleteket silabizáltak, néztek meg százszor, adatközlőkkel találkoztak. A táncházmozgalom is ezen az új folklorista metóduson alapult, s terjedt el az egész országban. A rendezvényekre az utcáról tértek be fiatalok, ahol megtanították őket a magyar néptánc nyelvtanára. Ez az „anyanyelv” számított a Bartók Együttesben is alapul, s erre épült maga az alkotás.

Timár Sándor 90 éves portréja Fotó: Timár Mátyás

Művészeti vezető párton kívüliként

A saját munkánk igencsak lekötött, így ebben a közegben a Magyar Állami Népi Együttest nem igen emlegették, jóllehet az ország első számú hivatásos együttesének számított. Természetesen Rábai Miklós nevét etalonként tartottuk számon, jól ismertem a Magyar Televízióból, az Együttes műsorait is bemutatta az akkor egyetlen csatorna.

Az Együttessel szorosabb kapcsolatba később kerültünk, amikor felkértek három koreográfust, Novák Ferencet, Kricskovics Antalt és Timár Sándort egy háromrészes, teljes estét betöltő műsor összeállítására. A bemutatót 1980. áprilisában, az Operettszínházban rendezték, férjemhez a Néptánc szvit fűződik. Erre a „vendégjátékra” szívesen emlékezünk vissza, ráadásul később igen hasznosnak bizonyult, hiszen az Együttes más koreográfusok stílusával is megismerkedhetett, mi pedig alaposabb információkat szereztünk a társulat munkájáról és képességéről.

E kis epizód is hozzájárult, hogy Sándort 1981-ben felkérték az Együttes művészeti vezetőjének, az elhunyt Létai Dezső helyére. Sokat gondolkodott a válaszon, véleménye szerint szerencsésebb lett volna, ha korábban – közvetlenül Rábai Miklós halála után – gondolnak rá. Így is megtiszteltetésként élte meg, viszont egy alapvető probléma még évekig elkísérte: Sándor pártonkívüli volt. Ne feledjük, 1981. januárjában ez még fontos szempontnak számított. „Ha szükség van a tudásra, azt szívesen veszem, de ne támasszanak feltételeket nekem” – volt az ars poeticája. Többször találkozott Csoóri Sándorral, s az akkori művelődési miniszterrel, Pozsgay Imrével, az előbbivel azonos elveket vallottak, az utóbbit pedig – a politikai változásokat érzékelve – már nem igen érdekelte Sándor irányultsága.

Timár Sándor a felkérést igazi szakmai kihívásnak tekintette, jóllehet a fentebb vázolt improvizatív új szellemből az Együttes teljesen kimaradt. Pozsgay is azért számított Sándorra, mivel úgy érezte, hogy az ország első hivatásos együttesének is meg kell értenie az idők szavát.

 

Timár Sándor legényest tanít Fotó: Eifert János

Nagy türelemmel kezelt konfliktushelyzetek

A „belépő” több szempontból sem volt zökkenőmentes. 1981-ben én is Sándorral érkeztem, de már akkor az új vezető az Együttes tagjai között számos Állami Balett Intézeti tanítványával találkozhatott. Ők már, mint – Zsuráfszky Zoltán, Farkas Zoltán, Végső Miklós, Németh Ildikó és Zorándi Mária – az új szellemben nevelkedtek, s nagyon számítottak egykori tanárukra. Ők képezték a bázist, valamint a Bartók Együttesből is többeket szerződtettek. Az Együttes másik fele viszont „Rábai táncosnak” számított, és legtöbbjük már túl volt művészi karrierje delelőjén. Az új vezető által képviselt módszer idegenül hatott számukra, s tartottak is a változástól. Ugyanakkor tudták, hogy nincs más választásuk, s csak ők veszthetnek, ha nem alkalmazkodnak. Sándor nagy türelemmel, jól tudta e konfliktushelyzetet kezelni, kora, tapasztalata mind segítette a nehezebb helyzetek feloldásában. Inkább az egykori tanítványai részéről mutatkozott türelmetlenség, ők radikálisabb változást képzeltek el, s véleményüknek hangot is adtak. Az új vezetőnek így négy vektor eredőjét – markáns koncepcióját, munkamódszerét, az elutasító törzsgárdát és az ifjak türelmetlenségét – kellett megalkotnia, kanalizálnia. Meg kell jegyeznem, mindkét csoport kiváló táncosokból állt; nem a tudással, a szemlélettel voltak gondok. Egy újabb problémaforrást jelentett a tánckar, a kórus és a cigányzenekar hagyományos egysége. Mi például „parasztzenekarhoz” szoktunk, az ország legjobb népzenei együtteseit léptettük fel, s belőlük olyan világhírű együttesek nőttek ki, mint például a Muzsikás. Az autentikus táncok előadása a már említett zenekarral, kórus aláfestéssel igencsak idegenül hatott.

Lakodalmas: a menyasszony szerepében Timár Böske Fotó: Korniss Péter

Sikeres külföldi utak

Igen hamar érkezett a felkérés az első amerikai turnéra, az első egész estét betöltő műsor, a Lakodalmas – a korántsem egységes társulattal – is akkor állt össze. Azért voltak változások, Sándor például szerződtetett egy hagyományos népzenészekből álló kiszenekart. Utólag visszagondolva, igazi nóvumnak számított ilyen körülmények között egy autentikus magyar népzene-tánc produkció színpadra állítása. Egyébként az Együttes sikerszámai, mint például az Ecseri lakodalmas, végig repertoáron maradt, magam is számtalanszor léptem fel benne a Budai Parkszínpadon, a Margitszigeten, és egy Rábai-évfordulón – valamint az akkor már kicserélődött tánckarral – fel is újítottuk a darabot. Az új művek, mint a Vallomások a néptáncról, a Tánckaláka és az Elindultam szép hazámból viszont Sándor koncepcióját tükrözték, s a közönségsiker sem maradt el.

Az idő múlásával sok minden megoldódott, a legidősebb generáció apránként kicserélődött, s mivel férjem továbbra is tanított a Balett Intézetben, a legtehetségesebb tanítványaival töltötte fel a távozók státuszát, s vidékről is hozott kiváló művészeket. A cigányzenekarral – ottlétünk alatt végig dolgoztunk – a kórus tagjai pedig 1985-ben az akkor alakuló Nemzeti Énekkar alapját képezték.

Készül a Kalotaszegi koreográfia Fotó: Korniss Péter

Nagyon gyakran hívtak minket külföldi fellépésre. Három-három hónapos amerikai fellépésen vehettem részt, s Európa nagyvárosaiban és Távol-Keleten is szívesen láttak bennünket. A társulat összeszoktatására is kiválóan hatott a folyamatos együttlét. A hosszú amerikai turnékba mindig „beleesett” a március 15-ei ünnep. Akármerre jártunk, a magyarok fogadást adtak tiszteletünkre, s kényeztették is a vendégeket. Gondolom, mások is megemlékeznek a régi hagyományra, az úgynevezett „műsortemetésre”. Az utolsó külföldi fellépésünkbe mindig belevittünk valami szokatlant, amiért Sándor igencsak haragudott. Emlékezetes volt Moszkvában, mikor a fiúkat hátraküldtük forogni, s a szatmári csapásolást a lányok adták elő. Megjegyzem, sokat gyakoroltuk előtte, hogy ne tűnjön rögtönzésnek. A közönség tombolt, egyedül Sándor ült komor arccal a nézőtéren, s csúszott egyre lejjebb a székében. Máskor a kalocsai táncnál – egy hevesebb mozdulatnál – lerepült a papucsom a közönség közé. A publikum érdeklődéssel figyelte, merre landol a lábbeli, én pedig „félpapucsban” roptam a táncot a színen.

Forgatós: Timár Sándor és Böske Fotó: Eifert János

Öt gyerek édesanyjaként

Jómagam szemlélője, – s táncosként, asszisztensként és feleségként aktív részese – lehettem e folyamatnak, megoldottam, de sok fejtörést okozott. Férjem csak úgy vállalta el a vezetést, ha velem dolgozhat. A Bartók Együttes egységes baráti, családias közösség volt, számos táncossal, nagyon fiatalon, együtt kerültünk oda, s együtt is nőttünk fel. Ez a barátság mind a mai napig tart. Ebből a „fészek melegből” átkerülni a vegyes összetételű Együttesbe radikális változást jelentett számomra is. Ugyanakkor tisztában voltam vele, mint a művészeti vezető felesége, hogy mindig visszafogott, szerény legyek, így barátokra is hamar szert tettem.

Ami nehézséget jelentett számomra, hogy a gyerekeimtől – öt gyermekemből négy ebben a korszakban született – hosszabb időre kellett gyakran elválnom. A Gyed és a Gyes sok segítséget nyújtott ebben az időben a kismamáknak, de Sándor, a művészember, az alkotó elvárta, hogy helytálljak mellette. A család fogott össze érdekemben, édesanyámnak, s a testvéreimnek köszönhetek a legtöbbet, de számos külső segítőre is számíthattunk. Szoktam is emlegetni férjemnek, hogy nagyon sok áldozatot hoztam a művészete oltárán.

1996-ban távoztunk az Együttesből, s noha Sándor még alkotóereje teljében volt, mégis nyugdíjba vonult. Férjem koncepciójában a színpadon is a tánccal, a tiszta forrással kívánt mindent kifejezni. Viszont a társulatban kialakult egy színpadiasabb, kerettörténetekkel, dramaturgikus elemekkel, díszletekkel, különböző effektusokkal operáló szemlélet. „Tovább lépni” – lett az újítás vezérelve, s ehhez Sándor régi tanítványai is partnerek lettek …, így elváltak útjaik.

Csillagszemű Gyermektáncegyüttes

A távozása – utólag visszagondolva – javunkra vált. Még az Együttesben, 1993-ban hoztam létre a „Csillagszemű” táncpedagógiai műhely elődjét Szivárvány néven. A felvételit a Corvin téri színházterembe hirdettük meg, s akkor a korhatárt ötéveseknél húztuk meg, s a televízió és rádió is sokat segített a toborzásban. Végül félszáz gyerekkel indítottuk el a mozgalmat, az évad végére viszont megháromszorozódott a létszám. Ezt már nem lehetett az Együttes keretében működtetni, így Csillagszemű Gyermektáncegyüttes néven már Sándorral vezettük a munkáját. Mikor Sándor megvált az Együttestől, ő is nagy elánnal vetette bele magát a fiatalok tanításába. A járvány előtti évben már nyolcszáz fiatallal foglalkozhattunk. A legtehetségesebbek közülük valamint az Együttes számos tagja – a Timár Kamara Táncegyüttesben folytathatták a munkát. Ez Sándornak teljes folytonosságot jelentett az alkotó munkában. A Timár-módszer itthon és külföldön hamar népszerűvé vált, s Sándor nyolcvanöt éves koráig vett aktívan részt az oktatásban”.

Azt a feladatot, amivel Pozsgay Imre megbízta, tökéletesen teljesítette. „Személye és munkája később igazolta pozitív várakozásaimat – nyilatkozta egy interjúban az egykori pártfogó. – …Számomra sohasem volt vitás, hogy ő az igazi szellemi ereje a magyar népi együttesnek.” Valóban, Timár Sándor egy kritikus időszakban állt helyt, egy művészeti korszakot emlegetnek nevével, s úttörő szerepével utódai életét is segítette.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport