HIRDETÉS

Hogyan döntenek a katolikus iskoláról?

2017. május 13., 22:13

A Szabad Emberek Pártja által kezdeményezett és az RMDSZ által támogatott önkormányzati határozat megszavazása után Hermann Mark Christian önkormányzati képviselő reméli, hogy elhárulnak az akadályok a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium működtetése körül. Közben román szélsőségesek az iskola bezárását követelik.

Az intézmény működése az önkormányzati képviselők szavazatától is függ Fotó: Boda L. Gergely

Most már nagyrészt csak a Maros megyei prefektúrán és a tanfelügyelőségen áll vagy bukik, hogy ősztől indíthat-e cikluskezdő osztályokat a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium. Az iskolát érintő múlt héten elfogadott önkormányzati határozatok egyike elrendeli a felekezeti tanintézménynek önálló jogi személyként való bejegyzését, általános iskolai alsó és felső, valamint középiskolai tagozattal. A határozat rendelkezik arról is, hogy a tanfelügyelőségnek módosítania kell Marosvásárhely 2017/18-as iskolahálózatának a tervét, belefoglalva abba az önálló jogi személyiséggel rendelkező katolikus iskolát is. A második tanácsi döntés elrendeli a 2014-ben hozott, sokat vitatott tanácsi határozat kiigazítását, amelyben az áll, hogy az önkormányzat „javasolja” a gimnázium megalapítását. Ezt a szót a testület a „jóváhagyja” szóval helyettesítette.

Kérdésünkre, milyen esélyt lát arra, hogy a prefektúra ne gáncsolja el a tanácsi határozatokat, kezdeményezőjük, Hermann Mark Christian önkormányzati képviselő derűlátónak mutatkozott. Mint kifejtette, ha a kormányhivatal elfogadja azokat, egyértelművé válhat az iskola jövője. Ha arra hivatkozva utasítja vissza, hogy 2017-ben nem lehet egy három évvel ezelőtt már megalapított és azóta is működő iskolát másodjára is létrehozni, ezzel elismeri, hogy a 2014-es tanácsi határozat is megfelelt. A Szabad Emberek Pártjának politikusa ugyanakkor bízik az oktatásügyi államtitkár határozott kijelentésében, miszerint mindaddig, amíg nincs jogerős bírósági ítélet, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) eljárása nem lehet ok az iskola felszámolására. Gabriel Liviu Ispas oktatásügyi államtitkár a marosvásárhelyi szülőkkel való találkozás során arra utasította Ioan Macarie főtanfelügyelőt, hogy vonja vissza a cikluskezdő osztályokba való beiratkozások letiltására vonatkozó tanfelügyelőségi döntést. Az államtitkár továbbá kijelentette, hogy amennyiben törvényesen akar eljárni, a tanfelügyelőségnek be kellene iktatnia a város iskolahálózatába a római katolikus iskolát is.

HIRDETÉS
A román közösség gyengítéséhez vezető magyar iskola

Amint telnek a napok, a hetek meg a hónapok, és kezd lejárni az iskolahálózat elfogadására másodjára is kitolt határidő, több román nacionalista szervezet és politikus kezdte felvállalni azt, amit eddig a többség valamilyen okból kifolyólag restellt nyíltan megtenni. Míg eddig a román politikum és közélet általában tartózkodó álláspontot képviselt, legutóbb a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, illetve Marius Paşcan Maros megyei parlamenti képviselő durva, ferdítésekben dúskáló ultranacionalista támadást intézett az iskola és a magyar közösség ellen.

A magyarellenességéről ismert székelyföldi szervezet nem csak az iskolaalapítást tartja illegálisnak, az egyházi ingatlan visszaszolgáltatását is törvénytelennek nevezi. A civil fórum vezetői szerint a románellenes konszernbe tömörültek a magyar tanulók sorsával játszanak, amikor az iskola továbbéltetését erőltetik. Ugyanők arra tanítják a gyermekeket, hogy már kiskoruktól utálják román társaikat, szigetelődjenek el tőlük, gerjesszenek mesterséges konfliktusokat, hogy majd a későbbiekben élő pajzsként legyenek felhasználva a román állam destabilizálására – állítja a Ioan Sabău-Pop egykori Vatra-alapító jogász által vezetett szervezet. A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma arra is felhívja az államfő és a miniszterelnök figyelmét, hogy „a román nép nevében tett efféle engedmények (a magyarok részére – sz.m.) veszélyes lépésnek számítanak, amelyek lassan, de biztosan a román állam széthullásához, az iskola és az erdélyi román közösségek meggyengítéséhez vezetnek”.

Paşcan ismét lecsapott

Az utóbbi hetekben egyre sűrűbben és hevesebben támadta az iskolát és a magyar politikusokat Marius Paşcan parlamenti képviselő. Nem csoda, hisz a jó ideje ádáz magyarellenességre berendezkedett Băsescu-párti politikus volt az, aki lényegében kirobbantotta a tanintézmény körüli konfliktust. Ő volt az, aki feljelentéseivel bekopogott a tanügyminisztériumhoz és az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez. Most a helyi, RMDSZ–POL többségű önkormányzati testületet ostorozza, mivel az utóbbi tanácsüléseken egyébbel sem foglalkozik, mint a katolikus iskola ügye. Paşcan ugyanakkor az egekig magasztalja a kinevezése után alig néhány héttel lemondott főtanfelügyelőt, Mioara Kozakot, valamint helyettesét, Lavinia Mureşant. „Megdicsérném a főtanfelügyelőt és helyettesét szakmaiságukért és szívósságukért, amellyel kiálltak a törvény tiszteletben tartása mellett, illetve azért, hogy inkább lemondtak tisztségükről, mintsem meghátráljanak a romboló hatású politikai beavatkozások elől” – írja közleményében a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) honatyája. A parlamenti képviselő ugyanezt várja el az új főtanfelügyelőtől, Ioan Macarietól is.

Marius Paşcan egyébként törvénytelennek tartja a helyi tanács legutóbbi döntését, miszerint az önkormányzat ismét elfogadta a teológiai gimnázium létrehozásáról szóló határozatot. „Mindaddig, amíg az iskola létrehozása ezelőtt egy héttel történt, felmerül a kérdés: miként működhetett mostanáig, hogyan oktathattak a tanárok, miként járhattak egy törvényesen nem létező iskolába a gyerekek?” – fordult a tanácsi határozatot megszavazó önkormányzati tagokhoz Paşcan. Egyébként az általa felvetett kérdést más is feltette magában. Egyes szülők attól tartanak, hogy a május 4-én, a Szabad Emberek Pártja javaslatára kidolgozott határozat elfogadásával a városháza lényegében elismerte, hogy két éven keresztül törvénytelenül működött a Római Katolikus Teológiai Gimnázium.

HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS